مهندسی نفت

صنایع بالا دستی نفت

موضوع ها
70
ارسال ها
137
موضوع ها
70
ارسال ها
137
موضوع ها
81
ارسال ها
258

مقالات مهندسی نفت

Petroleum Articles
موضوع ها
332
ارسال ها
1.6K
موضوع ها
332
ارسال ها
1.6K

نرم افزارهای مهندسی نفت

موضوع ها
41
ارسال ها
132
موضوع ها
41
ارسال ها
132

تحصیلات تکمیلی مهندسی نفت

کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی نفت
موضوع ها
44
ارسال ها
516
موضوع ها
44
ارسال ها
516

کار و استخدام در صنعت نفت

موضوع ها
24
ارسال ها
1.4K
موضوع ها
24
ارسال ها
1.4K
پاسخ ها
16
بازدیدها
16K
پاسخ ها
0
بازدیدها
3K
پاسخ ها
0
بازدیدها
5K
پاسخ ها
4
بازدیدها
1K
پاسخ ها
0
بازدیدها
1K
پاسخ ها
0
بازدیدها
885
بالا