مدل‏سازی ریاضی و طراحی نرم‏افزار مناسب جهت هیپ‏لیچینگ کانی‏های اکسیده مس

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1احمد خدادادی ؛ 1سید محمد جواد کلینی؛ 1علیرضا ربیعه؛ 2قنبرعلی شیخ زاده؛ 1مسعود حسنی
1دانشگاه تربیت مدرس
2دانشگاه کاشان

چکیده
مدل‏سازی ریاضی عملیات استخراج فلز مس به روش استخراج توده‏ای موضوع بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در زمینه استخراج فلزات در سال‏های اخیر بوده است. اما به‏دلیل حجیم بودن عملیات هیپ لیچینگ، مدل‏سازی ریاضی این عملیات می‏تواند چشم‏اندازهای جالبی را برای اهداف طراحی مهیا سازد. از آنجایی که فروشویی ستونی بهترین گزینه برای شبیه‏سازی هیپ لیچینگ می‏باشد، در این پژوهش بر مبنای یک مدل ریاضی، نرم‏افزاری به زبان ویژوال بیسیک، جهت مدل‏سازی فروشویی ستونی کانی‏های اکسیده مس سرچشمه، تهیه گردید. این مدل ریاضی بر اساس موازنه جرم، همراه با واکنش شیمیایی و در حالت ناپایا ارائه شده است. این مدل می‏تواند اثر عوامل موثر بر بازده استخراج از قبیل دانه بندی خوراک، زمان جریان حلال، میزان تراکم، نرخ پاشش، درجه حرارت عملیات و غلظت حلال مورد استفاده را در پیش‏بینی نتایج استخراج تعیین نماید. برای تایید صحت مدل نیز از تست‏های ستونی متعددی در مقیاس آزمایشگاهی استفاده و نتایج بسیا‏ر مناسبی حاصل گردید که نشان‏دهنده تطابق نتایج نرم‏افزار با نتایج آزمایشگاهی می‏باشد. حلال مورد استفاده در این آزمایش‏ها، اسید سولفوریک رقیق بود. با بررسی نتایج حاصل از آزمایش‏ها و مدل می‏توان در شرایط مختلف، میزان استخراج مس را پیش‏بینی نمود.

کلیدواژگان
هیپ لیچینگ؛ فروشویی ستونی؛ مدل‏سازی؛ موازنه جرم

____________________________________________
http://www.mediafire.com/download/4zon2t75uxox7r9/473.pdf
 
بالا