ارایه مدل ریاضی عملیاتی بر مبنای برنامه ریزی عدد صحیح برای برنامه ریزی تولید کوتاه مدت معادن روباز

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
1احمد جعفری ؛ 1عباس ابراهیمی دنجکلاهی؛ 2جواد غلام نژاد
1دانشگاه تهران
2دانشگاه یزد

چکیده
برنامه ریزی تولید کوتاه مدت چگونگی ترتیب استخراج بلوک های کانسنگ و باطله را برای دوره های زمانی شیفتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه تعیین می­کند. هدف از این برنامه­ریزی تعیین زمان استخراج بلوک­ها به­گونه­ای است که محدودیت­هایی نظیر حداقل و حداکثر عیار مواد ارسالی به کارخانه فرآوری، تناژ کانسنگ و باطله استخراجی از معدن، شیب معدن و غیره در هر دوره زمانی برآورده شوند. تاکنون مدل های ریاضی متعددی برای برنامه ریزی تولید کوتاه­مدت ارائه شده است، اما به دلیل این­که این مدل­ها نتوانستند محدودیت فضای کاری برای ماشین آلات را در مدلسازی به طور موثر پیاده کنند، از لحاظ عملیاتی قابل اجرا نیستند. در این مقاله، مدل موجود برای برنامه­ریزی تولید کوتاه مدت طوری بسط داده شده است که جواب بدست آمده از حل آنها تضمین می­کند که قبل از استخراج هر بلوک نه تنها باید 9 بلوک فوقانی آن برداشت شود بلکه باید 2 یا 3 بلوک موجود در پیش روی آن بلوک، در همان سطح، نیز استخراج شود. در این راستا محدودیت دسترسی به بلوک­های موجود در یک تراز معدن روباز تعریف شد. این مدل­ها دارای یک تابع هدف و تعدادی محدودیت هستند و شرط فراهم بودن فضای کاری برای ماشین آلات در قالب محدودیت دسترسی وارد مدل شد. همچنین در این مقاله ابتدا سه مدل ریاضی مختلف برای برنامه ریزی تولید کوتاه مدت بیان شده است. هر سه مدل بر پایه برنامه­ریزی خطی عدد صحیح می باشند و تفاوت آنها در روش دسترسی به بلوک های واقع در پله هم تراز است. در نهایت با ذکر یک مثال این سه مدل در نرم افزار Excel 2007پیاده شد و سپس توسط نرم افزار Premium Solver Version 9.0 مدل های ساخته شده حل گردیده و نتایج حل آنها با هم مقایسه شده­اند.

کلیدواژگان
برنامه‌ریزی تولید کوتاه مدت؛ معدن روباز؛ محدودیت دسترسی؛ برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح

__________________________________
http://www.mediafire.com/view/xrkg4emmrt9jtvn/509.pdf
 
بالا