[گفتگوی تکنولوژی معماری] - نظرگاه؛ معماری و تکنولوژی

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
کاربر ممتاز
نظرگاه؛ معماری و تکنولوژی :

متن زير برگرفته از مصاحبه با چند تن از اساتيد دانشگا ههاى تهران است كه پيرامون محورهاى ذيل صورت گرفته است :

1. تعريف معمارى و تكنولوژى « معمارى تكنولوژى »
2. دانش و مهار تهاى مورد نياز ي ك معمار متخصص تكنولوژى
3.بستر مديريتى وا جرايى جامعه ون قش آن دربه كارگيرى تكنولوژى پيشرفته آموزش دانشگا هها
4. تكنولوژى به عنوان امرى حامل معنا يا امرى خنثى و متكى به كاربرد
5.نمودهاى تكنولوژيك معمارى سنتى ايران (پاسخ سنتى ها به معمارى و تكنولوژى)
6. تلقى جهانىاز « معمارى تكنولوژى »
7. نسبت تكنولوژى با بوم و فرهنگ

اساتيد
:
داراب دیبا
محسن وفامهر
محمدرضا حافظی
محمدجواد ثقفی

منبع:

منظر بهمن 1388 شماره 4
 

پیوست ها

  • نظرگاه؛ معماری و تکنولوژی.pdf
    150.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا