[مقالات تکنولوژی معماری] - بکارگيري تکنولوژي در فرآيند طراحي معماري

فرهيخته

عضو جدید
کاربر ممتاز

مظفر فرهنگ,خاك زند مهديطراحان براي تفکر پيرامون ايده هاي معماري و روابط طراحي به ترسيم نمودارها دست مي زنند. از طرفي دانشمندان و مهندسين رايانه هم علاقمند هستند تا رايانه ها را براي تشخيص و تفسير نمودارها و ترسيمهاي معماري، طراحي و برنامه ريزي کنند.
اين کار در جهت قراردادن ابزارهاي مناسب در دست طراحان جهت فعاليت هاي طراحي است. در اين راه بعضي از محققان براي درک اينکه آيا طراحان در هنگام طراحي به تبادل قوانين و اصول طراحي مي پردازند يا نه، دست به مطالعات تجربي زده اند.
پيشرفتهاي سريع تکنولوژي ما را به سمت توسعه محيط هاي طراحي رايانه اي مي برد که حتي مي تواند از خلاقيت نيز در طراحي معماري بهره گيرد و نهايتا منجر به معرفي برنامه هايي شود که از نمودارها و طرحواره هاي دست آزاد بعنوان منابع، جهت طراحي استفاده کند و مراجع بصري رابراي طراحي خلاق بازيابي نمايد و موجب تحول در آموزش معماري گردد و اين مساله مي تواند موضوع بسياري از تحقيقات معماري در آينده باشد، چنانچه چندي از پژوهشگران درخارج از کشور نيز در حال مطالعه اين سيستم ها مي باشند.


كليد واژه:
تکنولوژي در معماري، فرآيند طراحي معماري، طرحواره (اسکيس)، ابزارهاي طراحي، نرم افزارهاي طراحي معماري
نشريه بين المللي علوم مهندسي (فارسي) 1387; 19(( ويژه نامه مهندسي معماري و شهر سازي)):53-72.
 

پیوست ها

  • memari.pdf
    819.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا