[ ورزش های رزمی ] هنر نامرئی شدن ( نینجا )

پیرجو

مدیر ارشد
مدیر کل سایت
نینجوتسو ورزشی است که افراد عادی آن را نینجا تلقی می کنند.
در فرهنگ ژاپن کلمه نینجا به عنوان جاسوس و آدم کش تلقی می کنند. یا حیله های جنگی برای فرارنامیده می شود. این ورزش در قرن چهاردهم در زمان و دوره فوئدال های ژاپن توسط ژنرال سان تزو(خالق کتاب هنر جنگ) وارد ژاپن شد.

ساختار کلمه نینجوتسو:
کلمه نینجا را "اویاما" می نامند. که از دو کلمه "کنجا" به معنی "شینوبی-نو-مونو" و"انوی وایان" می باشد. هر دوی این کلمات از لغات محلی ژاپنی استخراج می شوند. و اطلاقی برای افراد نینجوتسو کار می باشد.
کلمه "شینوبی-نو-مونو" مدت های خیلی زیاد استفاده می شد و توسط همین نام برای اولین بار در جنگ جهانی دوم بکار برده شد و مورد محبوبیت جهانی قرار گرفت.
کلمه نینجا در اصل زمانی که یکی از یکی از فرماندهان نظامی ژاپن بنام شوتوکو که برای محافظت از خود یکی از رهبران نینجا را به استخدام خود در آورد بسیار از این ورزش خوشش آمد و دستور داد تا اطلاعاتی در این باره تهیه کنند و این نام از آن زمان کاربرد زیادی پیدا کرد. طبق این اسناد نشان می دهد که کلمه شینوبی به معنی راه و روش دزدی می باشد و یک ارتباطی را می توان با نامرئی شدن پیدا کرد. و کلمه مونو به معنی "چیز" یا "شخص" می باشد. کلمه نینجوتسو بر گرفته از نینجا و کلمه جوتسو به معنی مهارت یا هنر می باشد. پس در کل می توان نتیجه گرفت که نینجوتسو یعنی "هنر نامرئی شدن" می باشد.

نینجوتسو در اوایل کار به عنوان یک شیوه دفاعی بوده که گروهی از افراد که در کوه های دور دست ژاپن زندگی می کردند برای شکار و دفاع از خود به کار می بردند. ولی بعدها این سبک گسترش یافت. این هنر رزمی دارای تکنیک های کشتن و دفاعی بسیار پیشرفته ای می باشد. و توانست خیلی زود به عنوان یک هنر جنگی رشد پیدا کند.
خاندان نینجاها از این روش برای بدست آوردن اطلاعات در زمان جنگ های سیاسی و سری مورد استفاده می کردند. که معمولا دارای روش هایی برای جمع آوری اطلاعات و ناپدید شدن و شیوه های فرار بود. و آن ها توانایی های دیگری داشتند که به شرح بعضی از ان ها می پردازم.
حرفه اصلی نینجا این بود که برای آدمکشی استخدام می شدند و البته آن ها این توانایی را داشتند. باید خاطر نشان کنم که همگی این روش ها شیوه های جاسوسان و تروریست های امروزی می باشد که از کتاب هنر جنگ برگرفته شده اند. بسیاری از تاریخ نویسان اعتقاد دارند که شکل گیری اصلی نینجا در ژاپن می باشد.
ولی افسانه های متعددی برای این قضیه وجود دارد.
درست است که نینجاها برای فرار وآدمکشی و نامرئی شدن ساخته شده اند ولی همگی این ها برای رسیدن به یک چیز می بود که این رو به عهده خودتان می گذارم.............................؟

طبق یک توافق نامه که شخصی بنام "بنجاکان" معروف بود تنظیم شد که یک نینجا اگر وارد مدرسه نینجا ها شد و تحت تعلیم قرار گرفت باید دارای هجده توانایی خارق العاده باشد تا بتواند به یک جنگجو مبارز تبدیل شود و در جنگ هنر خود را به نمایش بگذارد.
این هجده شرط انسان را به یک سامورایی کامل تیدیل می کرد.
باید بگوییم که این کلمه "سامورایی" در فرهنگ های مختلفی وجود دارد ولی با نام های متفاوت مثلا:
در ایران"پهلوانی"
در انگلستان"شوالیه"
در اعراب"مرد"
در هند"بودا"
و...................
ولی برای تبدیل شدن به یک سامورایی بستگی به خود شخص داشت که چه مقدار خود را باور کند.
چگونه یک نینجا بتواند به سامورایی بودن نزدیک شود؟
آن هجده شرط عبارتند از:

1- خالص سازی روح و روان
2- مبارزه با شمشیر
3- مبارزه با داس و زنجیر
4- مبارزه با چوب(کندو)
5- پرتاب پره(پره را در اصطلاح تخصصی این ورزش شوراکین می نامند)
6- مبارزه با نیزه
7- استفاده از مواد انفجاری و آتش زا(نینجاها برای فرار از مواد دود زا استفاده می کردنند که در میان توده ای از دود و آتش ناگهان ناپدید می شدند)
8- تغییر قیافه
9- حرکت پنهانی در شب
10- اسب سواری
11- شنا
12- جاسوسی
13- فرار کردن و پنهان شدن
14- اشنایی با استراتژیک نظامی
15- اشنایی با هواشناسی
16- آشنایی با اصول جغرافیایی
17- حفظ اسرار
18- مبارزه بدون سلاح(کاراته- دست خالی)-(مرحله آخر سامورایی شدن)

اوج قدرت یک نینجا زمانی بود که به سامورایی تبدیل شود.
اوج قدرت یک سامورایی:
پرواز روح(مردن برای اربابش)
پس مرگ از آن او باد.


این اطلاعات صرفا جهت آشنایی با این ورزش بوده.
 

gordafarin

عضو جدید
کاربر ممتاز
نینجوتسو

نینجوتسو

هنر نينجوتسو ، مجموعه اي از دانش ها و رموزي است كه اساس برخورد نينجاها با زندگي ادراك ( مسائل ) و پيشگيري ازخطر را تشكيل مي دهد. نينجوتسو ، علاوه بر يك سيستم وارد آوردن ضربات فيزيكي به منظور انجام عمليات اطلاعاتی و رزمي چیریکی ، يك روش كلي زندگي است كه در آن كليه جنبه هاي وجودي دنياي اطراف ما، تمام سطوح ومراتب آگاهي و چشم انداز كلي ادراك فرد ، باهم تركيب گرديده اند تا حيات شخص را با توجه و براساس گردش كلي جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم و هماهنگ با آن ، معني ببخشد . يك نينجا ، مسئله وموضوع كنار آمدن باعالم و جود را به 3 شيوه و طريق ، تجسم عيني مي بخشد . مي Mi – و Wo شي نوبو ( Mimo Shinobu Shinobu ) وجودي را مي پروراند وآماده مي‌كندكه براي بردباري فيزيكي ، موزون بوده ، آموزش ديده و حفظ گردد. ذهن بيدار و فكر هوشيار كوكورو وشي نوبو (Kpkorowoshinobo) براي دستيابي به مرحله ثبات ذهني (وفكري ) هماهنگ و معتدل گرديده ، وسيعت نظر مي يابد وجهت داده مي‌شود. با شي كي وشي نوبو (Shiki wo Sjnobu) ، درك و بصيرت ، هم زمان ، به صورت دروني و بيروني ، به منظور كسب شهامت اخلاقي وثبات روحي و رسيدن به آگاهي دانش جامع كه برآمده از خرد مي‌باشد ، تمركز مي يابد. برعكس هنرهاي رزمي معمول ، كه در مدت زمان نسبتاً كوتاهي مي توان ، چه از نظر فيزيكي وچه به لحاظ ذهني و فكري ، آنها فراگرفت ، مهارت جامع نينجوتسو كه با كل حيات آدمي سروكار دارد ، را تنها از طريق آموزش هاي مداوم و جدّي ، مشاهدات عيني و ذهني فردي و پرورش و رشد شخصيتي كه درسراسر زندگي جريان دارد و او را به مرحله اي بسيار فراتر از يادگيري حرف مكانيسم هاي رزمي و كسب مهارت پيش خواهد برد . تاكتيك ها وتكنيك هاي نينجوتسو كه درحد بسيار زيادي از آموزه هاي پر رمز و راز وصوفيانه هندي ، تبتي و چيني و ديگر فلسفه هاي تجربي و مشي طبيعت و جهان تأثير پذيرفته است ، غالباً نمادها و الگوهاي طبيعت را شبيه سازي نموده و الهام پذيري و انگيزه جويي از آنها را مهيامي سازد . درعالم وجود 2 مجموعه كاملاً متفاوت از نمادها وجود دارند كه مي توان آنها را با دست راست و چپ مقايسه كرد . اين نمادهادر تناسب و هماهنگي كامل با يكديگر براي تعبير چگونگي انجام و تعامل امور بايكديگر (قلمرو حقيقت غائي يانهايي ) مورد استفاده قرار مي گيرند. اگر چه اين دو قلمرو متفاوت ، درمحدوده مكاني و زماني يكساني موجوديت پيدا ميكنند ، امابه لحاظ محدوديت بينش وميدان ديد ناظر (منظور انسان –2)ممكن است كاملاً متفاوت و دوگانه بنظر برسند. درعالم واقع اين دو قلمرو ، 2 نظريه مختلف از پروسه اي يكسان ومنطبق بر يكديگر مي‌باشند. از محدوده قلمرو « حقيقت غايي يا نهايي» گودايي (godai) يا 5 ركن اساسي كه موجوديت را آشكار مي سازند، پديد مي آيد . تعامل اين 5 ركن جهان هستي را تجسم مي سازند، پديد مي آيد . تعامل اين 5 ركن هستي را تجسم عيني مي بخشند اين 5 ركن عبارتنداز : كو – Ku (خلاء ) ، فوFu (باد) ، كا – Ka (آتش ) ، سويي ـ Sui ‍( آب ) و چي ـ Chi (زمين ) اين ها نمادهايي هستند از اينكه چگونه موجوديت هاي فيزيكي خود رابه صورت پتانسيل هاي اتمي ، گاز ها، انرژي ، اين مجموعه چگونگي عينيت يافتن موجودات را تشريح مي كند. از قلمرو « حقيقت مادي» گوگيو« goguo » يا 5 عامل ابتدايي كه چگونگي تعامل موجودات با يكديگر و جريان امور آنها ر اتشريح مي كند. پديد مي آيند. اين 5عالم عبارتند از : چي Chi(زمين ) ، سويي ـ Sui (اب ) ، كاـ Ka در تعامل دائمي بايكديگر ، همديگر را ايجاد وسپس نابود مي سازند درست همانگونه كه آب درخت را تغذيه مي‌كند ، سپس درخت باتبر فلزي بريده مي شود وتوسط آتش مصرف مي گردد تا خاك و زمين را توليد كند. نيجاها درطول تاريخ ، از دانش چگونگي قرار گرفتن عوامل طبيعت در كنار يكديگر و مكمل هم بودن آنها، براي توسعه آنچه با عنوان گوتون پو(go ton po) روشهاي اختصاد فرار با استفاده از 5 عامل ، شناخته شده ، استفاده كرده اند. به دليل وجود تائوليست (Taoist) ميراثي كه نينجا ها از اساتيد چيني درطول هزاران سال قبل به ارث برده اند، آشنايي عملي با طبيعت و قوانين طبيعي به تئوري كاربردي ، روش هاي زبردستانه قرار نينجوتسو ، بدل گرديد . دو (ياچي ) تون جوتسو (Do(orchi)Tonjutsu) يا روش هاي ( استفاده از )زمين ، شامل استفاده از صخره ها، خاك و ناهمواري هاي زمين ، به منظور كمك به فرار نينجا ،مي باشد و (سوئي تون جوتسو) (Sui tonjutsu) يا روش هاي آب شامل استفاده از ابزار و وسايل سوئي كي (Sui pKi) براي حركت در سطح آبگيرها ، رودخانه ها، باتلاق ها و نيزارها ونيز ابزار منحصر به فردي براي ماندن در زير آب ، مي باشد. با تشکر از استادکانچو فرجی بنیان گذار نین جوتسو در ایران فلسفه و نینجوتسو هنر نينجوتسو ، مجموعه اي از دانش ها و رموزي است كه اساس برخورد نينجاها بازندگي ادراك ( مسائل ) و پيشگيري ازخطر را تشكيل مي دهد. نينجوتسو ، علاوه بر يك سيستم وارد آوردن ضربات فيزيكي به منظور انجام عمليات اطلاعاتی و رزمي چیریکی ، يك روش كلي زندگي است كه در آن كليه جنبه هاي وجودي دنياي اطراف ما، تمام سطوح ومراتب آگاهي و چشم انداز كلي ادراك فرد ، باهم تركيب گرديده اند تا حيات شخص را با توجه و براساس گردش كلي جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم و هماهنگ با آن ، معني ببخشد . يك نينجا ، مسئله وموضوع كنار آمدن باعالم و جود را به 3 شيوه و طريق ، تجسم عيني مي بخشد . مي Mi – و Wo شي نوبو (Mimo Shinobu)Shinobu وجودي را مي پروراند وآماده مي‌كندكه براي بردباري فيزيكي ، موزون بوده ، آموزش ديده و حفظ گردد. ذهن بيدار و فكر هوشيار كوكورو وشي نوبو (Kpkorowoshinobo) براي دستيابي به مرحله ثبات ذهني (وفكري ) هماهنگ و معتدل گرديده ، وسيعت نظر مي يابد وجهت داده مي‌شود. با شي كي وشي نوبو (Shiki wo Sjnobu) ، درك و بصيرت ، هم زمان ، به صورت دروني و بيروني ، به منظور كسب شهامت اخلاقي وثبات روحي و رسيدن به آگاهي دانش جامع كه برآمده از خرد مي‌باشد ، تمركز مي يابد. برعكس هنرهاي رزمي معمول ، كه در مدت زمان نسبتاً كوتاهي مي توان ، چه از نظر فيزيكي وچه به لحاظ ذهني و فكري ، آنها فراگرفت ، مهارت جامع نينجوتسو كه با كل حيات آدمي سروكار دارد ، را تنها از طريق آموزش هاي مداوم و جدّي ، مشاهدات عيني و ذهني فردي و پرورش و رشد شخصيتي كه درسراسر زندگي جريان دارد و او را به مرحله اي بسيار فراتر از يادگيري حرف مكانيسم هاي رزمي و كسب مهارت پيش خواهد برد . تاكتيك ها وتكنيك هاي نينجوتسو كه درحد بسيار زيادي از آموزه هاي پر رمز و راز وصوفيانه هندي ، تبتي و چيني و ديگر فلسفه هاي تجربي و مشي طبيعت و جهان تأثير پذيرفته است ، غالباً نمادها و الگوهاي طبيعت را شبيه سازي نموده و الهام پذيري و انگيزه جويي از آنها را مهيامي سازد . درعالم وجود 2 مجموعه كاملاً متفاوت از نمادها وجود دارند كه مي توان آنها را با دست راست و چپ مقايسه كرد . اين نمادهادر تناسب و هماهنگي كامل با يكديگر براي تعبير چگونگي انجام و تعامل امور بايكديگر (قلمرو حقيقت غائي يانهايي ) مورد استفاده قرار مي گيرند. اگر چه اين دو قلمرو متفاوت ، درمحدوده مكاني و زماني يكساني موجوديت پيدا ميكنند ، امابه لحاظ محدوديت بينش وميدان ديد ناظر (منظور انسان –2)ممكن است كاملاً متفاوت و دوگانه بنظر برسند. درعالم واقع اين دو قلمرو ، 2 نظريه مختلف از پروسه اي يكسان ومنطبق بر يكديگر مي‌باشند. از محدوده قلمرو « حقيقت غايي يا نهايي» گودايي (godai) يا 5 ركن اساسي كه موجوديت را آشكار مي سازند، پديد مي آيد . تعامل اين 5 ركن جهان هستي را تجسم مي سازند، پديد مي آيد . تعامل اين 5 ركن هستي را تجسم عيني مي بخشند اين 5 ركن عبارتنداز : كو – Ku (خلاء ) ، فوFu (باد) ، كا – Ka (آتش ) ، سويي ـ Sui ‍( آب ) و چي ـ Chi (زمين ) اين ها نمادهايي هستند از اينكه چگونه موجوديت هاي فيزيكي خود رابه صورت پتانسيل هاي اتمي ، گاز ها، انرژي ، اين مجموعه چگونگي عينيت يافتن موجودات را تشريح مي كند. از قلمرو « حقيقت مادي» گوگيو« goguo » يا 5 عامل ابتدايي كه چگونگي تعامل موجودات با يكديگر و جريان امور آنها ر اتشريح مي كند. پديد مي آيند. اين 5عالم عبارتند از : چي Chi(زمين ) ، سويي ـ Sui (اب ) ، كاـ Ka در تعامل دائمي بايكديگر ، همديگر را ايجاد وسپس نابود مي سازند درست همانگونه كه آب درخت را تغذيه مي‌كند ، سپس درخت باتبر فلزي بريده مي شود وتوسط آتش مصرف مي گردد تا خاك و زمين را توليد كند. نيجاها درطول تاريخ ، از دانش چگونگي قرار گرفتن عوامل طبيعت در كنار يكديگر و مكمل هم بودن آنها، براي توسعه آنچه با عنوان گوتون پو(go ton po) روشهاي اختصاد فرار با استفاده از 5 عامل ، شناخته شده ، استفاده كرده اند. به دليل وجود تائوليست (Taoist) ميراثي كه نينجا ها از اساتيد چيني درطول هزاران سال قبل به ارث برده اند، آشنايي عملي با طبيعت و قوانين طبيعي به تئوري كاربردي ، روش هاي زبردستانه قرار نينجوتسو ، بدل گرديد . دو (ياچي ) تون جوتسو (Do(orchi)Tonjutsu) يا روش هاي ( استفاده از )زمين ، شامل استفاده از صخره ها، خاك و ناهمواري هاي زمين ، به منظور كمك به فرار نينجا ،مي باشد و (سوئي تون جوتسو) (Sui tonjutsu) يا روش هاي آب شامل استفاده از ابزار و وسايل سوئي كي (Sui pKi) براي حركت در سطح آبگيرها ، رودخانه ها، باتلاق ها و نيزارها ونيز ابزار منحصر به فردي براي ماندن در زير آب ، مي باشد. نين جوتسوي بانوان Kunoichi Ninjutsu نين جوتسو در مسير تكامل و گسترش خود توسط استاد اكبر فرجي در ايران بنيانگذاري گرديد. كانچو فرجي از سال 1369 تا به امروز براي شكوفايي اين رشته نوين زحمات بسياري را متحمل شده اند در سال 1378 كميته بانوان تحت پوشش و راهنمائيهاي كانچو فرجي فعاليت خود را آغاز كرد و پس از كسب مهارتهاي ابتدايي نينجا و تسهاي مختلف رزمي و آمادگي جسماني از سركار خانم زرين تاج سعادت وي را بعنوان مسئول موقت كميته بانوان انتخاب كردند. ايشان نيز با تلاش فراوان جهت ترويج و گسترش اين سبك در ميان بانوان جوان و پر شور ايراني و علاقمند هنرهاي رزمي فعاليتهاي بسياري را انجام دادند. فعاليتهاي بانوان به دليل محدويت داشتن فضاي تمرين و عدم تبليغات به كندي ولي ريشه دار ادامه يافت. با معرفي نين جوتسو در ميان دانشجويان و دبيرستانها و مدارس مختلف دخترانه روز به روز بر تعداد علاقمندان اين سبك نوين افزوده مي شود برگزاري مسابقات پرتاب شوريكن (ستاره) اردوهاي كوهستاني، جنگلي،‌ استاژهاي فني، نمايش فليم هاي رزمي، مسابقات داخلي و خارجي، جلسات شيندوشي كاي (كلاسهاي ويژه) از جمله فعاليتهاي كميته بانوان مي باشد تعليمات سازمان يافته در هنرهاي رزمي نين جوتسو كه شامل: صحيح و آرام حركت كردن، با دقت به محيط نگاه كردن و شناختن توانايي هاي روحي جسمي خود، استفاده كردن از استعدادهاي دروني، انواع تمرينات بدن سازي، كاربرد انواع سلاح سنتي و مدرن، شناخت علم شيمي، جهت يابي در تمامي شرايط (شهر، كوهستان، جنگل)، حركات آكروبات،‌ انعطاف بدني و تيرگي و پنهان ماندن در شب جهشهاي سريع و بلند براي عبور از موانع وعبور بي صدا و آرام ، عكس العملهاي سريع در برابر محركهاي ناگهاني، اجراي حركات زيباي كاتا، انواع درگيريهاي باسلاح وبدون سلاح در برابر متجاوزين، درك صحيح محيط و الهام گرفتن از طبيعت مسائلي هستند كه از يك نينجا خانم فردي منحصر بفرد ميسازند زنان نينجا همواره زناني هستند متفاوت با ديگران و از نظر علم روانشناسي و قدرت جسمي و فكري درسطحي فراتر از افراد عادي هستند و علي رغم جثه ظريف و ظاهري ساده و آرام داراي قدرت زيادي براي نفوذ در درون افراد و راهيابي به اعماق دشمن دارند يكي از مهمترين مسائلي كه در اين رشته به زنان آموزش داده مي شود فنون دفاع شخصي است كه اين زنان را قادر مي سازد تحت هر شرايطي راه نجات، مبارزه و يا حتي فرار را بيابند و با استفاده از اين فنون اين زنان قادرند به تنهايي در مقابل چند نفر ايستادگي كنند و در واقع به علت گذراندن شرايط ويژه هيچ موضوعي چه فيزيكي و چه رزمي قادر به شكست دادن آنها نيست زنان سایه : محبوترین ، مخرب ترین ، مرموز ترین نینجاهای زمان خود بودند. آنان هرگز عجله در کار نداشتند. بعضی اوقات برای رسید به هدفی سالها در کمین لحظه مناسب بودند. آنان همیشه سلاح مخصوص خودشان را در لا به لای موهای سرشان استتار میکردند. از جمله سلاحهای مورد استفاده آنان که بسیار روی آنان مهارت و تمرکز داشتند می توان ایتاکن ( به معنی نوعی سنجاق سر بود) اشاره کرد . سلاحهای زنان سایه به مانند قسمتی از بدن آنان عمل میکرد درزمان قدیم از دوران کودکی به آنان آموزشهای لازم را میدادند تا بتوانند در دوران بلوغ از هنرهای مختلف از جمله عشوه گری ، زبان بازی ، آکروبات ، (رقص) کاربرد سلاحهای مخوب و هنر اسب سواری ، شنا و هنر آواز استفاده کنند. امروزه در دوجوهای تمرین بانوان به مانند آقایان تمرینات مدرن آموزش داده میشود . به آنان هنر دفاع شخصی ، مبارزه ، کاربرد سلاحهای سنتی و مدرن ، هنر آرکروبات ، شنا در آب ، بالارفتن از موانع ، پریدن ، و رزمهای چریکی غیر نظامی را آموزش میدهند . هنرجویان سایه سعی میکنند تا آنجا که امکانات وجود دارد از زمان و انرژی خود برای آگاهی و زندگی بهتر در آرامش برتر استفاده کنند. زنان سایه : زنان با اراده ، با ایمان و وفاداری هستند که تنها برایشان انسان بودن و محبت کردند
 

Matrix

عضو جدید
هان ؟!
 

gordafarin

عضو جدید
کاربر ممتاز
هان نه و اهان!!!!

هان نه و اهان!!!!


چیه نفهمیدی؟ تعجب مگه اخرشو نخوندی نوشته زنان با اراده . فلان توام که همه بهت میگن خانوم باوقارو در استانه فصل سرد حیف که دختر نیستی دیگه واگرنه خوراک خودت بود خانوم باوقار:d
 

Matrix

عضو جدید
چیه نفهمیدی؟ تعجب مگه اخرشو نخوندی نوشته زنان با اراده . فلان توام که همه بهت میگن خانوم باوقارو در استانه فصل سرد حیف که دختر نیستی دیگه واگرنه خوراک خودت بود خانوم باوقار:d

عجب دختريه اين !!
خوبه من دختر نشدم .. مردي از حسادت كه !
چه ميدونم خوب تقصير خودته كه آواتارات همه سوسولين ! :D
 

gordafarin

عضو جدید
کاربر ممتاز
هدفت چیه؟

هدفت چیه؟

عجب دختريه اين !!
خوبه من دختر نشدم .. مردي از حسادت كه !
چه ميدونم خوب تقصير خودته كه آواتارات همه سوسولين ! :D
ب


اواتارای من سوسولین!!
تو اصلا چرا همش اواتارات عکس دخترو ایناست ؟
هدفت از این کار چیه خانوم ببخشید اقای در راه فصل سرد و با وقار:d
 

پیرجو

مدیر ارشد
مدیر کل سایت
Secrets of the Ninja

Secrets of the Ninja

Secrets of the Ninja: Their Training, Tools and Techniques


Jennifer Cahill “Secrets of the Ninja: Their Training, Tools and Techniques "
Cocoro Books | 2003-02 | ISBN: 0972312463 | 96 pages | PDF | 8,8 Mb

Fun, accessible introduction to the world of the ninja. Ninjutsu is an arsenal of martial arts moves--and also a set of methods for surviving in the wild, accupressure, meditation, diet and exercise. Japan's legendary spies spring to life in hundreds of full color photographs of a Ninja's home with all its tricks and traps; Ninja codes and secret languages; ingenious weapons and gadgets; techniques for stealth, fighting dirty, and making getaways; Ninja navigation.
دانلود
 

پیرجو

مدیر ارشد
مدیر کل سایت
مستند ساخت شمشیر نینجا

مستند ساخت شمشیر نینجا
The Making of a Katana by Citadel
DivX | 910 kbps | 350x280 | MP3 128 kbps | 35 min. | 220 MB

Created in Cambodia by Dominique Eluere at the end of the last century,
Citadel produces hand crafted swords.
Citadel products are hand made by Highly skilled workers.
Hight carbon steel blades receive differential quenching
that produces visible hamon,
and obviously, a long life cutting edge.


http://uploading.com/files/d9b1m139/Making_of_a_Katana.part1.rar/
http://uploading.com/files/eemd4e75/Making_of_a_Katana.part2.rar/

http://hotfile.com/dl/24311998/87ae291/Making_of_a_Katana.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/24312914/ba064b9/Making_of_a_Katana.part2.rar.html

http://rapidshare.com/files/335128413/Making_of_a_Katana.part1.rar
http://rapidshare.com/files/335145949/Making_of_a_Katana.part2.rar
 

alborz_2000

اخراجی موقتThe Making of a Katana by Citadel
DivX | 910 kbps | 350x280 | MP3 128 kbps | 35 min. | 220 MB

Created in Cambodia by Dominique Eluere at the end of the last century,
Citadel produces hand crafted swords.
Citadel products are hand made by Highly skilled workers.
Hight carbon steel blades receive differential quenching
that produces visible hamon,
and obviously, a long life cutting edge.


http://uploading.com/files/d9b1m139/Making_of_a_Katana.part1.rar/
http://uploading.com/files/eemd4e75/Making_of_a_Katana.part2.rar/

http://hotfile.com/dl/24311998/87ae291/Making_of_a_Katana.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/24312914/ba064b9/Making_of_a_Katana.part2.rar.html

http://rapidshare.com/files/335128413/Making_of_a_Katana.part1.rar
http://rapidshare.com/files/335145949/Making_of_a_Katana.part2.rar

پیرجو جان جواب مارو که نمیدی، بی زحمت میشه این فایل دوباره بزاری. دستت درد نکنه
 

mahdi n sh

عضو جدید
دانلود مستند

دانلود مستند

با سلام .برای مشاهده این مستند ودانلودش ,چیکار کنم .راهنماییم کنید.
 

Similar threads

بالا