[ ورزش های رزمی ] كونگ فو

gordafarin

کاربر ممتاز
كونگ فو تو ا:
كونگ فو تو ا نام يك ورزش رزمي است كه اميخته با تمركز ذهن بروي اعمال بدن تاثيرات
مثبتي از لحاظ روحي وجسمي بر فرد دارد
من شنيدم كه ديگه اصل قوانين كنگ فو مخصوصا سبك كمپو در ايران اجازه اموزشش نيست
خوب شايد اين قانون خوبي باشه كه در پي سواستفاده برخي افراد اعمال شده
ولي به نظر من يك نفري كه ورزشكار وداراي روحيه جوانمردي خودش ميدونه در چه مواقعي
بايد از هنر رزميش استفاده كنه واين حق بقيه است كه وقتي ورزشي رو انتخاب ميكنند به طور كامل تمام فنونش رو ياد بگيرند
وبعد با استفاده از قوه ي عقلشون مكان استفاده از اون رو تشخيص بدن
به همين منظور وبراي اشنايي بيشتر شما دوستان عزيز يك مقاله خوبي رو از سايت كودكانه انتخاب كردم (البته
اسم ارسال كنندش رو يادم نيست متاسفانه وگرنه حتما قرار ميدادم اينجا به هر حال از ايشون كمال تشكر رو دارم)
تو دنياي امروز كه وقت وحوصله اي براي انسان نميمونه خوبه كه يك ورزشي رو انتخاب
كنيم كه براي زندگي روزمره مون هم مفيد باشه به نظر من كونگ فو بهترين انتخاب هست
 

gordafarin

کاربر ممتاز
1

1

اين تاپيك براي ارائه اطلاعاتي درباره سبك كنگ فو توآ زده شده.
اميدوارم لذت ببريدتاریخچه پیدایش کانگ فو توا
کانگ فو قدمتی تقریبا برابر تاریخ نسل بشر دارد ولی رشد ونمو این هنر از هنر قدیمی چینی به مفهوم طریق مشت زنی یا کمپو سرچشمه میگیرد. در باره ریشه کمپو یک داستان قدیمی چنین بیان میکند:

یکی از پیروان مکتب بودا بنام((داروما تائیشی))از هندوستان برای آموزش اصول دین بودا به پادشاه لیانگ به چین سفر کرد.او برای رسیدن به چین راه طولانی و خطرناک را که نیاز به قدرت و مقاومت جسمی وروحی فوق العاده داشت به تنهایی طی کرد ودر معبدی بنام شائولین سو اقامت گزید وبه تعلیم مکتب خویش پرداخت تعلیمات شدید فکری او باعث خستگی ومنزوی شدن شاگردان او شد در مرحله بعدی او به شاگردانش توضیح داد که هر چند هدف دین بودا سالم سازی روح انسان میباشد اما روح وجسم از همدیگر جدا نیستند وهنگامی که شخص در ضعف فیزیکی باشد نمی تواند به تزکیه نفس دست یابد داروما برای ایجاد نیروی فیزیکی برتر 9 سال وقت صرف کرد و ساکت و آرام در دنیای درون خود فرو رفت پس از این مدت حرکات سریع برای دست وپا ابداع کرد. که همین حرکات پایه واساس بیشتر ورزشهای رزمی امروزی است.

پس از چندی شاگردان او از جنگجوترین افراد چین محسوب شدند وهنری را که ایشان یاد گرفته بودند به کمپو یا شائولین سو معروف گردید.

و پایه و اساس ورزش ملی چین را بنا نهاد.

این هنر بعدا طی سفرهای تجاری بازرگانان که نیاز به امنیت داشتند آموخته شد وبه سایر ممالک از جمله ژاپن- کره- هنگ کنگ و غیره انتقال یافت و پایه واساس ورزشهای رزمی شرقی چون کاراته و..... را بنا نهاد . اما بیشتر این افراد فقط به نیروی تنی این هنر توجه کردند و از فلسفه عمیق وقدرتهای درونی این هنر غافل شدند و به تدریج فلسفه این هنر به فراموشی سپرده شد.این هنر در ایران توسط ابراهیم میرزائی شالبند قرمز کانگ فو بصورت تز علمی مطرح شد که ایشان این هنر را با آداب وسنن و فرهنگ غنی ایرانی ومطابق فرمول تن ایرانیان بنیان نهاد به همین علت اسامی و معانی این هنر ایرانی است حرکات و تکنیکهای این هنر با توجه به نوع فیزیولوژی وآب وهواو تغذیه مردم ایران زمین طرح ریزی شده است وبرای همین پیشرفت این هنر در ایران خیلی سریع و چشمگیر بوده است.

اولین گام در راه شناخت این هنر بزرگ آشنایی با اصطلاحات ومعانی کلمات می باشد

پس براین اساس:

کانگ:یعنی دانایی فو:طریقت

پس کانگ فو یعنی طریقت دانایی وطریقت دانایی بدرک ماست ودرک ما

نیروی فکر ما وفکر ما در جسم ما وجسم پایگاه فکر ماست

توآ: یعنی انشاء تن وروان (پرورش دادن تن و روان)یا پروردن جسم و

طریقت دانایی (کانگ فو توآ) ما را به سوی خویش می خواند ومی سراید

توآ.به خود آ.یعنی تو بیا و به خود بیا.یا بقول شاعر هر کس تورا بسوی

خویش میخواند من تو را جز به سوی تو نمی خوانم.

هدف توآ:توانایی- هستی داری-یگانگی - هم آهنگی - دیدگاه یگانه وخود شناسی است.

این است طریقت دانایان به تن وروان انسان شاهکار جهان دارای قدرتی نا محدود

وسلسله ای ازشعور واندیشه است وباید وی را در حریم معنویت جستجو کرد

به این آماج وتوان- و تو ای انسان که بر ما نشسته و تفکر آغاز نموده ای این

راه راهیست بی پایان واندیشه جهان وانسان- انسانی بی زمان با فرهنگ زمان

در بی زمان است

.اولین گام در راه شناخت این هنر بزرگ آشنایی با اصطلاحات ومعانی کلمات می باشد

پس براین اساس:

کانگ:یعنی دانایی فو:طریقت

پس کانگ فو یعنی طریقت دانایی وطریقت دانایی بدرک ماست ودرک ما

نیروی فکر ما وفکر ما در جسم ما وجسم پایگاه فکر ماست

توآ: یعنی انشاء تن وروان (پرورش دادن تن و روان)یا پروردن جسم و

طریقت دانایی (کانگ فو توآ) ما را به سوی خویش می خواند ومی سراید

توآ.به خود آ.یعنی تو بیا و به خود بیا.یا بقول شاعر هر کس تورا بسوی

خویش میخواند من تو را جز به سوی تو نمی خوانم.

هدف توآ:توانایی- هستی داری-یگانگی - هم آهنگی - دیدگاه یگانه وخود شناسی است.

این است طریقت دانایان به تن وروان انسان شاهکار جهان دارای قدرتی نا محدود

وسلسله ای ازشعور واندیشه است وباید وی را در حریم معنویت جستجو کرد

به این آماج وتوان- و تو ای انسان که بر ما نشسته و تفکر آغاز نموده ای این

راه راهیست بی پایان واندیشه جهان وانسان- انسانی بی زمان با فرهنگ زمان

در بی زمان است


بیشتر مردم میپرسند اگر در کانگ فو خشونت نیست پس مبارزه برای چیست؟

یاد گرفتن کانگ فو ومبارزه وضربات دست وپا برای تجاوز وخشونت نیست بلکه آمادگی وتوانسازی برای دفاع از خود وآزادی خود واندیشه انسانی است. کسی که در راه طریقت دانایی میکوشد باید در دفاع از خودواندیشه انسانی خود نیز دانا باشد – پس مبارزه در کانگ فو دروازه دانائی است مبارزه در کانگ فو زد و خورد خیابانی نیست بلکه اهدافی چون غلبه بر ترس- مبارزه با ظلم و ستم و جهل انسانها رادر پی دارد و همیشه می آموزیم تا حقیقت والای انسانی رادرک کنیم وراه ورسم مبارزه با خود وخواسته های غیر انسانی و مجهو لات را کشف کنیم.

وهدف نبرددر فرهنگ ایرانی کانگ فو چنین است:

هدف نبرد پادافراه (کیفر) آتش افروزان است که راه ورسم همبستگی وهم آهنگی نخواهند و فروغ اندیشه را بگسلند.

پس هدف کانگ فو هم آهنگی وهمبستگی انسانها در راه انسانیت است وقتی ما قوی باشیم ( از نظر روحی وجسمی) بیگانگان جرات حمله به پایگاه تفکر واندیشه وفرهنگ مارا نمی کنند . پس باید در دفاع از فرهنگ واندیشه ایرانی انسانی خود نیز دانا وقوی باشیم.

بطور کلی مبارزه کانگ فو مبارزه با ترس وظلم وستم برای آزادی انسان تا آخرین قطره خون است که در بخشی از سوگند نامه کانگ فو می خوانیم: از روی فرین پی پشتیبان نبرد نیکی با بدی هستم.

که منظور مبارزه را در جمله ای کوتاه بیان میکند.

یکی از خصوصیات کانگ فو توآ روح مبارزه است که درهمراه بتدریج با زحمت وتلاش فراوان در طول زمان بوجود می آید وهمراه کانگ فو در عین تواضع وفروتنی جسم وجانش آرام نیست – در کاروکوشش است می کوشدتا آگاه شود ودیگران را آگاه کند.


بیشتر مردم هنر کانگ فو را ورزشی خشن و پر زدو خورد میدانند وفکر میکنند که اگر نو جوانان وجوانان به این هنر یا ورزش بپردازند باعث تقویت روحیه پر خاشگری و خشونت آنان میشود چون فلسفه مبارزه کانگ فو به مردم شناسانده نشده ولی با مطالعه دقیق این هنر به طور کامل می بینیم که کانگ فو باعث آگاهی جوانان ونو جوانان وتقویت اراده وخود باوری آنان می شود.

هدف این هنر به خود آیی انسانهاست با مطالعه بروی افکار واهداف همراهان(افراد) در قبل از ورود به این ورزش و بعد به این نتیجه میرسیم جوانان ونوجوانان با اهدافی چون (ورزش کردن-تفریح- قوی شدن-خودنمایی و...)وارد این ورزش شده اند ولی بیشتر همین افراد با پرورش هماهنگ تن وروان وبرطرف کردن ضعف های درونی خود فروتنی و تواضع وخدمت کردن به همنوعان و همدردی با آنان و بخودشناسی رسیدن را جایگزین اهداف خود کردند این حقیقتی بود که اینجانب با مطالعه رفتار و کردار همراهانم عینا دیدم وتجربه کردم .

این ورزش وسیله ای است برای رسیدن به خود وخود سازی و سالم سازی تن وروان و رشد وایجاد خصلتهای نیک چون جوانمردی و روحیه ی ایثار واز خود گذشتگی وکمک به همنوعان و مبارزه با ضعف های بشر چون ترس –حسد-کبرو پرورش استعدادهای نهفته انسان وباید سعی کنیم تمام ورزشها وحرکتها در خدمت ارزشهای انسانی ووجدان بیدار باشد ووسیله ای در خدمت انسانیت و رسیدن به کمال انسانی باشد.
واقعا چه خوب است این چنین مسائل اخلاقی-فرهنگی- در قالب یک ورزش مادر(کانگ فو)به نسل جوان ونوجوان آموزش داده شودکه این نسل با فرهنگ واندیشه غنی ایرانی تربیت شود وبیگانه با فرهنگ خود نباشدکه در بخشی از سوگند کونگ فو می خوانیم

((به اورنگ اپرای فرهنگ. یعنی من-خاک –خون- خط-تاریخ-کیش-دین-فلسفه-هنر-شعرویگانه بینی راراز سرافرازی میدانم))**

می بینیم این هنر راز سرافرازی رادرفرهنگ ایران اسلامی چگونه معرفی می کند.اگر بطور دقیق این هنر را بررسی کنیم میبینیم ورزش مادر خوبی از نظر جسمی وروحی مطابق بافرهنگ ایرانی است به امید گذشتن از من وتوورسیدن به ماویگانگی وهماهنگی ودرک بهتر فرهنگ ایرانی وشناساندن این فرهنگ به سایر همنوعان در سراسر جهان برای ساختن جامعه سالم انسانی برروی کره زمین ونابودی ظلم وجهل انسانها وخود باوری جوانان ایرانی

وقتی چنین ورزشی که مطابق با فرهنگ ومذهب وآیین جوانمردی ایرانیان داریم چرا باید دنبال فرهنگ بیگانگان باشیم فرهنگهائی که سالها از تمدن وفرهنگ ما از نظر اخلاقی ومذهبی دورترند.

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد
...
 

gordafarin

کاربر ممتاز
2

2

اگر این اصول رااز نظر اخلاقی ما به کودکان ونوجوانان و جوانان جامعه خود از طریق این هنربزرگ وسامانگر آموزش دهیم چه آینده روشنی پیش رو خواهیم داشت ؟ به امید روزی که این هنر بطور کامل و صحیح به انسانها معرفی وشناسانده شود.


از اهداف این هنر به وجود آوردن ورزش مادر- تربیت نسل جوان ونوجوان برای کارائی بهتر و باروری جامعه از نظر فکری و جسمی –خودشناسی انسانها وصلح ودوستی میان ملتها و انسانهاست مطابق فرهنگ درخشان ایرانی

بقول سعدی شاعر بزرگ ایرانی:

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی

کونگ فو در اولین گام تکنیکی یعنی آناتوا به همراهان طریقت دانایی درس یگانگی گوهر انسانی را میدهد و فلسفه و معنی آناتوآ را چنین میسراید: من مساوی تو و تومساوی من و من وتو به معنای ما وما یعنی عالم کیهان یعنی ای انسان تو جدا از دیگر همنوعان نیستی تو جدا از این جهان نیستی تو نباید دیگر انسانها را استثمار کنی بلکه باید غمخوار ویاور و پشتیبان همنوعان خود در راه انسانیت باشی و هزاران راز اخلاقی و معنوی درمعنای آناتوا میباشد.

مطابق فرهنگ درخشان ایرانی:

هرچه کنی به خود کنی گر همه نیک وبد کنی که همان مصداق کلام مولای متقیان علی(ع ) میباشد : هر چه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و هرچه برای

خود نمیپسندی برای دیگران هم مپسند.

تکنیکهای کانگ فو

در هنر کانگ فو 73000 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی وجود دارد تکنیک یک رابطه فنی و ریاضی میباشد.وترکیب یک عامل شیمیایی و عکس العمل سازی از عوامل فیزیکی میباشد .این حرکات طوری طراحی شده اند که در هر خط (فرم) نسبت به پیشرفت همراه در طول تمرین حرکات از ساده به مشکل رفته رفته کامل میشوددر اثر تمرین تکنیکهای کانگ فوماهیچه بدن درزوایای خاصی تقویت شده و هماهنگی اعصاب وعضلات به حد اعلای خود میرسد استقامت بدن بیشتر شده وقدرت قلب افزایش می یابد-تنفس تنظیم شده وبا درست نفس کشیدن جلوی خستگی بدن گرفته می شود و در بعد روانی نیز با اجرای تکنیکهای کانگ فو روح انسان نشاط وشادابی خاصی یافته وبه آرامش می رسد که باعث روشن بینی ونوآوری وهماهنگی کامل روح وجسم میشود.
از همین الان که وارد فنون کانگ فو میشوید توصیه میکنم که هیچ وقت در چنگال خشم گرفتار نشویدوهمچنان انچه را گفتم بیاد داشته باشید وراه مقابله با خشم را چنین بیان کرده اند:

1. پرورش بدن وتقویت مزاج

2. اجتناب از مجازات

3. عادت دادن خود به تامل و تفکر

4. پرورش وتقویت اراده

5. استمداد از حس غرور وعزت نفس

6. جلب توجه خود به موضوعی تازه

7. شستن دستو صورت با آب سرد

ودر بخشی از سوگند کانگ فو میخوانیم:

می کوشم تا همچون فرهنگ درخشان دیرینه خود روان مردم گیتی را به نیروی راستی ومنش پاک توانا سازم تا آشتی پدید آورم .

پس کانگ فو قدرت آشتی وصلح بین انسانهاست.

یکی از خصوصیات کانگ فو توآ روح مبارزه است که درهمراه بتدریج با زحمت وتلاش فراوان در طول زمان بوجود می آید وهمراه کانگ فو در عین تواضع وفروتنی جسم وجانش آرام نیست – در کاروکوشش است می کوشدتا آگاه شود ودیگران را آگاه کند.

*****

وآخرین کلام مبارزه کانگ فو رامیتوان تلاش وکوشش ابدی انسان برای تکامل نامید. هدف کانگ فو ازبین بردن روحیه پرخاشگری وکنترل خشم در انسان وگرفتن قدرت تجاوز وستیزه گری از جامعه انسانی است.

کانگ فو با پرورش هماهنگ تن وروان راه کنترل وغلبه بر خشم را می آموزد

قهرمانی به کشتی وزور بازو نیست- قهرمان آن است که به هنگام خشم برخود مسلط باشد.

کانگ فو در بدن انسان قدرتنمایی عجیبی ایجاد میکند ولی در عین حال راه کنترل این قدرت را نیز می آموزد.یک همراه با قوی شدن جسم وفکر در طریقت دانایی خود به خود می آموزد که بر خشم وترس خود غلبه کند وما در کانگ فوقدرت خشونت وتجاوز یک همراه را در این دایره ای قرمز یا اوتایمی یا منطقه مبارزه از فرد میگیریم تا از قدرت و مبارزه در این محل سیر شود ودیگر در بیرون (کوچه وبازار) این خشونت راابراز نکند چون تمام قوای انسان نیاز به سیر شدن دارد- غضب یا خشم نیز یکی از قوای انسانی است که در کانگ فو در منطقه اوتایمی همراه از این نیرو زیر نظر استاد سیر میشود و راه کنترل خشم را می آموزد ونیازی پیدا نمی کند تادرکوچه وبازار این نیرو را بکار گیرد مبارزه در کونگ فو خشم کنترل شده است.

خشمی که انسان برآن غالب است نه خشمی که بر انسان غالب است.

وقت خشم ووقت شهوت مرد کو؟ طالب مردی چنینم کو ؟ بگو؟
((مراحل و معانی هفت خط از شال بند سفید تا شال بند سبز))(از اسرار معابد کونگ فو توا)

کونگ:دانایی فو:طریقت توآ:انشاء تن و رواناینست طریقت دانایان به تن و روان انسان شاهکار جهان دارای قدرتی نامحدود و سلسله ای از شعور و اندیشه است باید وی را در حریم معنویت جستجو کرد به این اماج و توان؛ و تو ای انسان که بر ما نشسته و تفکر اغاز نمودی این راه راهی بی پایان و اندیشه جهان و انسان،انسانی بی زمان یا فرهنگ زمان در بی زمان است.

آناتوا: به معنای من مساوی تو. تو مساوی من . من وتو به معنای ما و ما یعنی عالم کیهان شاهین نمای ترازوی افرینش از تن و روان و گوهر بودگی انسان و کشف سلسله زمان و نفوذ به مرز دانایان و اگاهی به ازادی انسان که تا امروز نهفته است اناتوا با 515 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی و خاصیتهای موجی بر اسرار هندسی و خلاف حرکت بدنی در مسیر عالم ذرات و مجموعه اسرار اشکار و ینهان که راز جهانش مینامیمآتادو: به معنای اسرار خلقت یا هستی و یا نبرد به ترکیب نیستی است.

اتادو با 317 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی و خاصیتهای خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.سوتو:به معنای مرز دانایی و خروج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی مجموعا با 873 تکنیک ترکیب عکس العمل سازیسام سامایه: به معنای کاوش انسان چیست ادمی کیست از چیست تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است یا نیستی و یا هستی و نیستی او یکی است.

گردیدن انسان به چیست؟ ایا تصورات انسان تا به امروز این چنین است یا فرهنگ توا پذیری است.

سام سامایه با 5011 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی با رسیدگی تن و روان .

مایانه: به معنای تو ومن و من وتو و طبیعت مربوط به من و تو است .

...
 

gordafarin

کاربر ممتاز
3

3

کوانا : به معنای تضاد . بمعنای صفوف نامناسب انسانی و ناهنجاریهای روانی و عدم اشنایی بر یزشکی عالم کیهان و ترسان از ورود به جهان تفکر امیز و فلسفه گرایی و از حرکات و اسرار فیزیکی انسانی و عدم توجه به علوم بنیانی و نا آگاهی به اساس روانی و ترسان بر اسرار مجهول انسانی و مجبور کردن انسان به درک آشکار عالم ینهانی که این نیرو متکی بر هفت مایگاه توا سروده دانایی است .وست مایانه : به معنای انهدام اختلالات بی معنی و نابود کردن ناهنجاریهای مبارزه انسان در مرز اشکار و ینهان به درک اندیشه هاست وست مایانه مجموعا با 8765 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی .وایما بتو: وای ما بتو به معنی (ینجه مرگ) این معنی در کونگ فو توا از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه ها و دادرسی انسانها به شناخت و برسیهای زیر بناها و ایجاد انسان به بینشها و دانشها . با۲301 تکنیک ترکیب عکس العمل سازی

معنای ذن:یعنی مرز ناشناخته ادمی و نفوذ بر برد افکار انسانی.مفهوم ذن به معنای اندیشیدن، در بحر تفکر غوطه ور شدن، درست نفس کشیدن وفعالیت جسمی تناسب داشتن به منظور کوشش در راه زیستن و به آرامش و روشن بینی رسیدن است.ذن یعنی بازگشت به بهترین حالات فیزیولوزیک انسان چون معتقدیم که( روح و روان) جز فیزیولوزی دستگاه عصبی مرکزی چیز دیگری نمی باشد،بر اساس این نظریه فرد در راه ذن می کوشد که با توسل به اصول ویزه ان به بهترین حالات فیزیولوریک جسم خود مراجعت کند.

برای انجام هر تکنیک در کونگ فو احتیاج به استقرار ویز ه ای داریم که حد اکثر کارایی به آن تکنیک بدهد بطور کلی در کونگ فو طرز قرار گرفتن( استقرار ) یکی از مهمترین عنا صربحساب می اید ،وضعیت پاها از ابتدایی ترین اصول کونگ فو است که برای انجام تکنیکها نهایت دقت ولزوم را دارا میباشد. در این مورد باید با استحکام وچالاکی وچابکی تعادل ونرمش کافی داشت.

بدن انسان مبتکی به راز هاواسرای است که علم با تمام سرعت و پیشرفت به قطره ای از دریای ان دست پیدا نکرده است در طریقت کونگ فو قدرت تن و فکر به ریشه علمی و عملی به کار گرفته شده است که به زودی به درک این دنیای تن دست خواهیم یافت.

درزمانه مابشر به جوی آبی آلوده می ماند ولی باید برای مرگ زمانه وتضادهای

بی اساس که قوت حقایق را ربوده چون اقیانوس باشد تا جویهای الوده وکثیفی که وارد ان میشود او را نیالاید . . . در معابد کونگ فوتوا راهبر میکوشد تا اندیشه را با بیان روح در شاگرد روان کند وانسان را پایان ناپذیر .ازاد وسامان دهنده جلوه دهد. جستجوی مادر کونگ فو راهنمایی انسانهاست، نشان دادن عدالت است شنا ساندن گناه و دروغ به بشر هیجان زده است وبالا خره کونگ فو فریاد عقل است ،عقل است که عبور مرز دانایی ها و توانایی ها ست در معابد کونگ فو به نهال انسانی توجه فراوان میشود وچه باغبانی دقیق میگردد زیرا راهبر کودکان امروز اینده سازان فردا میداند وهر چه کوشش است بر انان دریغ ندارد در معابد و دانشکده های تن و روان نونهالان به حقایق فردا پی برده اشنا می شوند تا وظایف و سهم سازنده خویش را در استانه فعالیت اجتماعی بدانند .

در اماج کونگ فو قدرت اشتی است وانسانهای قدرتمند تجاوز گر نیستند . هر چه تجاوز است و هرچه بیداد گری است در روح ضعیف انسانی است. کونگ فو به تعالیم شدید روح انسان را بخود رسایی میبرد تا هستی بوجود اورد و فریاد زمانه از طریق اندیشه به روح منتقل کند.

مراحل شالها

شال سفید: نشانه مبتدی بودن شخص و خالی بودن از تجربه و به گفته دیگر به فلسفه پاکی و قابلیت رنگ پذیری یعنی ورود به مرحله تغییر و حرکت دارای هفت خط رادیکال.

از شال سفید به سبز با 17909 تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی و خاصیت موجی فیزیولوزی انسانی، درجه مربیشال سبز:به معنای روییدن میباشد در فضای فیزیکی و به حرکت در اوردن ناشناخته های بدن برای تحرک بیشتر ، برای دریافت می بایستی با هفت شالبند سبز مبارزه نماید و تا حد ودی نیز اشنا با مراحل فکری باشد ،به شالبند سبز راهدان میگویند دركذشته همراه بعد از كذراندن خط هفت شال سبز را دريافت مي كرد ولي امروزه ان را در خط سوم دريافت ميكند0

شال قهوه ای: به معنای سوختگی است یعنی تجربه گرفتگی و پختگی در فضای فیزیکی و روحی که از یازده خط تشکیل شده است در این مرحله شخص بایستی با سی و پنج نفر شالبند قهوه ای مبارزه نماید و این دلیل بر تکامل فکری و جسمی فرد کانگ فو کار نسبت به سایرین می باشد به شالبند قهوه ای راهبان می گویند .

شالبند قهوه ای با 52021 تکنیک ترکیب و عکسل اعمل سازی وخاصیت موجی با استدلال علمی در حرکات تکنیکی درجه لیسانس میباشد

توضيح:(تني چند از همراهان به دريافت چند خط اول از شالبند قهوه اي نائل كشته اند و به علت بسته شدن دانشكده انشا تن و روان هيج فردي رسما به درجه شالبند قهو ه اي و درجات بالاتر نائل نشده است) درگذشته همراه بعد از گذراندن يازده خط شال بند قهوه اي را دريافت مي كرد ولي امروزه ان را در خط پنجم دريافت ميكند0

.شالبند مشکی:(جهان بان)به معنی عبور از مرز تاریکی ها و نادانی هاست و ورود به دنیای اسرار امیز نیروهای فیزیکی و فیزیولوزی بدن انسان.

شال مشکی با 3000 تکنیک ترکیب و عکس العمل سازی متکی بر استدلال علوم (ریاضیات فیزیک و شیمی ) ... درجه ابداع و استقلال تنی و پزوهش و تحصیل در شش مایگاه و درجه فوق لیسانس میباشد. امروزه همراه بعد از امتحان وايما متو به درجه شال بند مشكي نايل مي شود

شالبد قرمز : گذشتن از خود و در خود فنا شدن و به پایین ترین مرحله انسانی رسیدن و همچون خون برای ادا به جهات بارور شدن است .

شالبد قرمز را هبری توان ساز ی و تحقق در انسانها و یا کاوش و پزوهش در خود گرایی در عالم شش مایگاه ابداع و خروج از دایره اندیشه ها (بیزمان) با درجه دکترا می باشد.

شالبند سفید و سرخ :سلسله حالات این مایگاه در تغییرات روح و روان و منطق حالات و حرکات مهر بقا تا کی بودن و چگونه بودن (0هستی هستا) و بیان توان در طریقت دانا به عالم معنا (در زمان بی زمان )در این مرحله از دانشکده انشاء فارق (توا) بازنشستگی را راهبری پرفسورا0

نحوه ورود وخروج از كلاس

همراه بعد از پوشيدن لباس كونگ فو توا هنگامي كه وارد كلاس يا معبد ميشود ايستاده و با صداي بلند توا گفته و وارد كلاس ميشود اين يعني احترام به ساير همراهان و دانشكده يا معبد ميباشد ترك كردن جسم از فضاي معبد يا كلاس

1 – جين جاي ( زانو زدن همراهان و باز كردن شال)

2- كانگاي (عبادت و نيايش بر شال)

3-كونگ فو كاي كامي سماي

4-ايستادن همراهان و اعلام يارومه توا و عقب گرد و ترك معبد

ورود استاد با اعلام كمك مربي

هنگامي كه استاد وارد كلاس ميشود كمك مربي با دادن كامسماي به همه همراهان با صداي بلند مي گويد رو به استاد وهمه همراهان در هرجهت باشند به طرف استاد برميگردند وكمك مربي ميكويد (كانگاي كونگ فو كاي) و همراهان رو به استاد به نشانه اخترام ميگويند يارومه توا استاد درجواب آنها كونگ دراي داده و وارد كلاس ميشود

((بـگرد آفتـاب هـستي بـخش ))
پژوهنده انسان در كاوشي ، ابتدا در حد امكان بزائيده انديشه حيات بر كشفيات، مرز سروش نهان را از طريق سلسله اعصاب تجربه ميكند، و از درك كليات به كاوش كمترين نتيجه حيات ميرسد و در نبرد خوديابي از تاريكيهاي زمان ميگذرد.
سرعت ابتدائي انسان از خوديابي ( بقاي جرم )به خدائي ( سرعت بي جرم ) و سپس به دانائي، توانائي،هستي داري،يگانگي،هماهنگي،ديدگاه يگانه ودرنتيجه به بنيان گوهر موجود به داشتن وحدت وحدت وجود درآينه سرتاپا نماي هستي ميگردد. كيسـت انسـان؟ به انـديشـه ام
چون این هنرمطابق با خصوصیات روحی وجسمی ( تنی وروانی ) طرح ریزی شده است باعث تقویت تن وروان انسان میشود

« از نظر جسمی باعث تقویت عمومی اعضای بدن از جمله »1.. تقویت ماهیچه ها و عضلات مختلف بدن وجلوگیری ازابتلاءبه تنبلی و درد های عضلانی می شود.

2.. باعث استحکام استخوانها ومانع از ابتلاء به پوکی استخوان می شود.

3..باعث تقویت مفا صل شده واز ار تروزواسیب دیده گیهای مفصلی جلو گیری می کند.

4..باعث تقویت قلب ودستگاه گردش خون می شود.

5..باعث تقویت ریه ها شده و توان تنفسی فرد را بالا برده وتنظیم

می کند.

6..باعث تقویت دستگاه گوارش شده ودر هضم و جذب بهتر غذا کمک می کند.

7.. با عث تقویت سلسله اعصاب وسرعت عمل تصمیم گیری مغز

می شود وبیشتر موارد دیگرکه در سلامتی وطول عمر انسان تاثیر زیادی دارد.

از نظردرونی یا روانی نیز کانگ فو تاثیرات زیادی دارد،از جمله:

1. باعث تقویت اعتماد و اراده و خود باوری انسان میشود.

2. باعث غلبه بر ترس ،خشم و اضطراب ودلهره میشود.

3. باعث ایجاد وتقویت روح هماهنگی وهمکاری میشود

4. باعث نو اوری و شکو فایی استعداد های نهفته انسان میشود .

5. باعث بوجود امدن وتقویت حس حقیقت جویی ،زیبا دوستی وحسن اخلاقی در انسان میشود.
 

gordafarin

کاربر ممتاز
...

...

بروسلی درحال تمرين چی سائو با استاد فقيد ئیپ من

 

JRG

New member
كونگ فو

كونگ فو

رييس فدراسيون كونگ‌فو در جريان مجمع تعيين رييس اين فدراسيون با كسب 40 راي از مجموع 43 راي اعضاي مجمع به مدت چهار سال كرسي رياست كونگ‌فو را از آن خود كرد.
علي منتظري، در رابطه با اولويت‌هاي برنامه‌هاي كاري خود به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در دو بخش قهرماني و همگاني برنامه‌هاي مشخصي را اجرا خواهيم كرد. كونگ‌فوي ايران از جمعيت زيادي برخوردار است و برنامه‌هايي داريم تا اين جمعيت را افزايش دهيم. برگزاري همايش‌هاي مختلف،‌ فستيوال‌هاي نمايشي و اطلاع رساني مناسب در دستور كار ما قرار دارد تا نيروهاي بيشتري به سمت كونگ‌فو جذب شوند.
وي خاطرنشان كرد: در بحث قهرماني، تلاش خواهيم كرد تا كونگ‌فوي ايران را جهاني كنيم و وسيله‌اي را براي گسترش فرهنگ ايراني از راه اين ورزش، فراهم سازيم. تاسيس اتحاديه آسيايي و سازمان جهاني كونگ‌فو و تحت پوشش قرار دادن كشورهاي آفريقايي و اروپايي نيز از برنامه‌هاي در حال اجراي فدراسيون است و در حاشيه مسابقات هنرهاي رزمي فيليپين، چهار كشور از جمله هند و سريلانكا به اتحاديه كونگ‌فو آسيا خواهند پيوست. حتي امارات نيز به عنوان يك كشور غرب آسيا، آمادگي خود را براي عضويت در UKA اعلام كرد است.
منتظري با تاكيد بر تقويت بعد فني كونگ‌فو در بحث قهرماني، انجام فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي كونگ‌فو را از ديگر اولويت‌هاي فدراسيون دانست و انجام آن را نيازمند توان فوق‌العاده عنوان كرد.
رييس فدراسيون كونگ‌فو در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا، درباره تغييرات احتمالي در پست‌هاي نايب رييسي، دبيري و كميته‌هاي فدراسيون، خاطرنشان كرد: تعريف خاصي را از تغييرات دارم و اينكه نبايد مجموعه‌اي از افراد حذف و گروهي ديگر جذب شوند. وقتي سيستمي خوب كار مي‌كند، مي‌توان براي توانمندتر كردن آن، افرادي را جذب كرد ولي دليلي براي حذف وجود ندارد. در اين رابطه تغييري در پست‌هاي نايب رييسي و دبيري نخواهم داشت ولي نيروهاي توانمند را به فدراسيون جذب خواهم كرد.
منتظري درباره آخرين رايزني‌هاي انجام شده نسبت به ضور "جكي چان" در ايران و پاره‌اي انتقادات مبني بر ايجاد يك مانور خبري در اين زمينه گفت: عده‌اي اين انتقاد را به من وارد كردند كه طرح بحث حضور جكي چان در ايران به دليل شرايط انتخابات فدراسيون و در اصل يك مانور خبري بود در حالي كه اهميت برگزاري مجمع در اين بود كه هيچ كس از حاشيه امنيت برخوردار نيست و بايد كار كرد. درباره دعوت از جكي چان نيز پس از مسابقات فيليپين، در سفري به هنگ‌كنگ با مدير برنامه‌هاي وي، صحبت‌هاي لازم را انجام خواهيم داد. هدف اصلي ما جذب نگاه‌هاي بيشتر به مقوله‌ رزمي است و حتي در اين راستا فدراسيون ووشو نيز مذاكراتي را براي دعوت از "جت لي" به ايران داشته است.
وي در پايان رسانه‌ها را بخش فعال ورزش دانست و اظهار اميدواري كرد رسانه‌ها كمك‌ فدراسيون‌هاي ورزشي از جمله فدراسيون كونگ‌فو باشند.
 

gordafarin

کاربر ممتاز
سلام مرسي از خبر ارساليتون
من شنيدم سبك كنگ فو كمپو الان خيلي از تاكتيك هاش غير قانونيه به نظر شما اين درسته اخه؟
البته خيلي از فن هاي خطرناك درين سبك بود اما يك ورزشكار ميدونه كي و كجا بايد از تواناييش استفاده كنه اگه اموزش اين فنون غير قانون ي بشه فقط به تحليل كلي اين رشته كمك ميشه:cry:
 

altinay

New member
ممنون از این همه اطلاعات.............
من هم کونگ فو کار هستم سبک توآ
گونی هم یه مدت کار کرد..........اما چون سبک فایتینگ همیشه مبارزه داره نتونسن ادامه بده................
اما یکی از بهترین ژیمناست های اردبیله...............
 

gordafarin

کاربر ممتاز
ممنون از این همه اطلاعات.............
من هم کونگ فو کار هستم سبک توآ
گونی هم یه مدت کار کرد..........اما چون سبک فایتینگ همیشه مبارزه داره نتونسن ادامه بده................
اما یکی از بهترین ژیمناست های اردبیله...............
چه جالب هم رشته ايم پس منم توا كار ميكنم اما بيشتر دوست داشتم سبك كمپو رو ياد بگيرم متاسفانه خيلي از فن ها ممنوع شده:(
 

mlklee

New member
سلام به سما دوستان گرامی
میتونم بپرسم شما کجا و چند ساله توآ کار میکنید.
من تازه خدمت شما رسیدم و مدتی هم هست کونگ فو توآ کارمیکنم.
من به کونگ فو تعصب خاصی دارم و سر این قضیه با یکی دو تا از دوستان در سایر رشته ها مبارزه هم کردم.....
از آشنایی با شما خوشحالم.:smile:
 

پیرجو

مدیر ارشد


نفر اول از سمت راست : پرفسور میرزایی(ابداع کننده سبک کونگ فو توا و نویسنده کتاب کاراته ذن کاراته)
نفر دوم رو بی خیال شید.
نفر سوم: بنیانگذار تکواندو در ایران دان4 آخرین باری که دیدمش سال 80 بود که در مراسم تدفین مادر بزرگوارشون.
نفر چهارم: شعبان طاووسی. معروف به کابوک پدر و بنیانگذار هیپنوتیزم در ایران.(البته کمی شک دارم)

تذکر: این اطلاعات صرفا جهت آشنایی می باشد.
 

پیرجو

مدیر ارشد
پروفسور میرزایی دارنده
کمربند مشکی دان سه تکواندو.
کمربند مشکی دان چهار کاراته.
شال مشکی کونگ فو.
وی در زمان شاه در ارتش بوده است و تحت هیچ عنوان با قوانین آن رژیم موافق نبوده و بعد ها به امریکا فرستاده می شود جهت تعلیمات نظامی و به عناون یک رنجر وارد ایران می شود. و بعد از ورود به ایران در یکی از سالن های تمرین آریا مهر در طبقه زیر شیروانی آن شروع به تعلیم شاگردان خود می کند و به گونه ای بوده است که از شلاق برای تنبهه استفاده می کرده و بسیار سخت گیر می بود.
 

Erfan_K

کاربر ممتاز
نرمش در کونگ فو تو آ

نرمش در کونگ فو تو آ

نرمش در کونگ فو تو آ


تمرينات کونگ فوتوآ بايد با توجه به درجه ورزيدگي بدن
پيش رود و تمرينات بايد براحتي و بدون تحمل فشار شروع
و انجام گردد و بر حسب بالا رفتن سطح ورزيدگي بدن با
افزايش تدريجي سنگيني کار پيشرفت حاصل گردد، اين
نرمشهاي آمادگي است که درعمليات کونگ فو قادر به
ضربات شگفت انگيزي خواهيم بود .نرمشهاي کونگ فوتوآ فرمان برداري و انعطاف پذيري
ماهيچه‌ها و مفاصل عمده بدن را حفظ مي‌کند.
نرمشهاي کونگ فوتوآ سطح قابليت و استعداد جسماني
بانوان و دوشيزگان را بالا برده و اندامهاي بدن را متناسب و
زيبايي ويژه‌اي مي‌بخشد.


نرمشهاي کونگ فوتوآ اندام جوانان و نوجوانان و خردسالان
را به درجه‌اي مي رساند که براي جامعه آينده نويد ساز
است به ويژه هنگامي که در مرکز فکري استفاده شود.
بدن داراي يک مکتب فلسفي است و بايد همانند فکر مورد
تدريس و تعليم قرارگيرد.
نرمشهاي کونگ فو توآ عکس‌العمل سازي عضلات مهم
بدن را سريعتر مي‌کند.مقدار کالري که روزانه به طرق مختلف جذب بدن ميشود
در عرض چند ماه مجموعا به چند هزار کالري ميرسد که
توام با نتايج حاصل از تمرينات کونگ فو توآ کاهش چربي
اضافه در بدن مورد توجه مي‌باشد
.


نرمشهاي کونگ فو توآ به تقويت ماهيچه‌هاي پشت بدن
که ضعف آنها اغلب همراه با درد قسمت سفلي (پائين)
پشت است به مقدار زياد کم مي‌کند و قابليت انعطاف آنها
را بيشتر مي نمايد و حتي از دردهاي پشت نيز جلو گيري
به عمل مي آورد.
نرمشهاي کونگ فو توآ به طور مؤثري خون سردي را
تقويت و هيجا نات و اضطراب رواني را کاهش مي‌دهد.نرمشهاي کونگ فو توآ از چاقي و افزايش بي تناسب وزن
بدن و همچنين از بزرگي و افتادگي شکم که ناشي از
ضعف ماهيچه هاي بطني است به مقدار زيادي جلو گيري
مي‌کند.نرمشهاي کونگ فو تو آ بهره کار و استعداد قلب، ريه‌ها و
سايراعضاي بدن را آماده نگه ميدارد.برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
http://www.zennay.blogfa.com/8603.aspx


 
آخرین ویرایش:

abyss ocean

مدیر بازنشسته
حيدري رئيس فدراسيون کونگ‌فو شد

حيدري رئيس فدراسيون کونگ‌فو شد

کد خبر : 1032524 زمان ارسال : شنبه 1392/11/12 13:00

[h=1]حيدري رئيس فدراسيون کونگ‌فو شد[/h][h=2] رئيس فدراسيون کونگ‌فو در مجمع انتخاباتي اين فدراسيون براي 4 سال آينده انتخاب شد.[/h]

در مجمع انتخاباتي فدراسيون کونگ‌فو که صبح امروز برگزار شد،‌رضا حيدري با 19 راي به عنوان رئيس جديد اين فدراسيون انتخاب شد.

به گزارش تسنيم، در اين مجمع، عليرضا بيگدلي، بيژن ثابتي، خانم شرمين جباريان، رضا حيدري، يحيي داوئي مقدم، روح الله رستمي، حسين سنجري، مهدي عبدلي، محمد حسن قادري، حميدضا قاسمي، عليرضا قيصري، خليل کياني، علي منتظري و علي وهابي حضور داشتند.

پس از انصراف عليرضا بيگدلي، حسين سنجري، مهدي عبدلي، محمدحسن قادري، عليرضا قيصري، علي منتظري نجف‌آبادي و علي وهابي از حضور در انتخابات رياست فدراسيون کونگ‌فو، بيژن ثابتي‌مطلق، شرمين جباريان، رضا حيدري آقاگلي، يحيي دادئي‌مقدم، روح‌الله رستمي حسن‌کلا، حميدرضا قاسمي، خليل کياني سرنوي، نفراتي بودند در رقابت براي احراز پست رياست اين فدراسيون باقي ماندند.

در مجمع انتخاباتي فدراسيون کونگ‌فو، رضا حيدري 18 راي، يحيي داوئي‌مقدم 14 راي، بيژن ثابتي يک راي و يک راي سفيد از درون صندوق بيرون آمد که در نتيجه انتخابات به دور دوم کشيده شد.

در دور دوم حيدري 19 راي و داوئي 17 راي کسب کردند تا بدين ترتيب رضا حيدري رياست فدراسيون کونگ‌فو را براي 4 سال اينده برعهده بگيرد.

نکته جالب اين بود که حيدريان که براي چند ماه وطيفه سرپرستي فدراسيون کونگ‌فو را به عهده داشت در مجمع حاضر نبود.

 

almaatech

New member
وینگ چون یکی از سبک های عالی کونگ فو هست
که البته به استادخوب هم نیاز داره تا بتونه از فرد یک فایتر حرفه ای هم بسازه
 

Similar threads

بالا