مجموعه مقالات مهندسی معدن ( 59 مقاله)

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
 1. پيش بيني ضريب بهره وري ماشين هاي حفر تونل بدون سپر
 2. پرعيارسازي كانسنگ فسفات موندون به روش هاي ليچينگ، كلسيناسيون و مغناطيسي
 3. ارزيابي اقتصادي و تحليل ريسك معدن مس سونگون
 4. بهينه سازي پارامترهاي موثر در فروشويي اسيدي نمونه کانسنگ اورانيوم دار خشومي
 5. طراحي شيب پايدار ديواره هاي معدن مس سونگون
 6. طراحي كلاسيفاير برگشتي به منظور طبقه بندي ابعادي و روش افزايش مقياس آن
 7. روش گروه هاي کليدي جهت دار در تحليل پايداري شيب سنگ هاي درزه دار
 8. بررسي و مقايسه روش هاي پيش بيني پديده فشارندگي با مطالعه موردي تونل امامزاده هاشم
 9. تعيين پارامترهاي ژئومکانيکي توده سنگ ميزبان خط جنوبي مترو اصفهان با استفاده از تحليل برگشتي
 10. بررسي امکان جلوگيري از انتقال فلزات سنگين پسماندهاي کارخانه هاي توليد روي به محيط زيست
 11. روي از محلول حاوي يون هاي آهن و منگنز با (SX) بررسي عوامل موثر بر استخراج حلالي استفاده از D2EHPA
 12. طراحي و تهيه پايگاه داده و نر مافزار تخمين هزينه ماشين آلات پروژه هاي معدني
 13. رتبه بندي مواد معدني كشور با روش تصميم گيري شباهت به گزينه ايده آل
 14. جهت تعيين عيارحد بهينه كارخانه Lane روش جديدي براي حل مدل
 15. تعيين نقاط بهينه حفاري هاي آتي در معدن شماره ? گل گهر سيرجان با استفاده از شبيه سازي متوالي گوسي- فراکتالي
 16. بررسي اثرات فشار جانبي در عمق زمين بر روي ضرايب شدت تنش مود ترکيبي اول و دوم
 17. با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي ( KIIC ) تخمين سختي برشي شکست
 18. بررسي اثر شمعهاي باربر بر رفتار تونلهاي مترو به روش عددي
 19. توسعة نر م افزار براي انتخاب تجهيزات عمليات توليدي در معدن كاري روباز
 20. در روش نيوتن- رفسون H تحليل شبکه هاي تهويه معادن بر اساس معادلات
 21. بررسي عوامل موثر در توليد پودر نانو اکسيد روي از کاني هاي اکسيد روي
 22. اصلاح دستگاه برش مستقيم آزمايشگاهي و مقايسه نتايج حاصل از انجام آزمايش با دستگاه هاي معمولي و اصلاح شده
 23. استحصال واناديم از تيتانومنيتيت قرهآغاج به روش تشويه و انحلال
 24. انتخاب سيستم برتر: کاميون يا نوارنقاله در معدن سنگ آهن گهرزمين
 25. مطالعات امکانسنجي حذف کلسيم از بوکسيت جاجرم
 26. مطالعه پارامترهاي مقاومت برشي سنگ هاي انيزوتروپ و مقايسه آنها با مقادير پيش بيني شده
 27. تعيين عيار ماده معدني با استفاده از شبكه عصبيMLPو تكنيك پردازش تصوير
 28. بهينه سازي محدود استخراج در معادن زير زميني با استفاده از الگوريتم حريصانه
 29. تحليل عددي حجم محدود تاثير هندسه درز بر تغييرات سرعت دوغاب با ويسکوزيته متغير، تحت رژيم جرياني اشفته‌ي ناپايا
 30. مدلسازي رياضي و طراحي نرم افزار مناسب جهت هيپ ليچينگ کانيهاي اکسيده مس
 31. بررسي ازمايشگاهي تاثير نوع و ميزان کانيهاي رسي بر مقاومت فشاري بتن پلاستيک
 32. بهينه سازي محدوده نهائي معادن روباز با استفاده از نظريه گروهاي کليدي
 33. شبيه سازي نشست زمين در معادن لايه اي شيب دار با استفاده از روش المان مرزي ناپيوستگي در جابجائي
 34. بررسي دبي اب نشتي از تونل انتقال اب بهشت اباد با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي
 35. ارزيابي دو معيار شکست مبتي بر ضرايب تمرکز تنش و مولفه هاي تنش براي پيش بيني جهت انتشار ترک در محيطهاي شبه سنگي
 36. تعيين منناطق با پتانسيل بالاي سرب و روي منطقه ايرانکوه اصفهان در محيط GIS
 37. بررسي کارائي هيدروسيليکون با اندازه گيري زاويه چتر خروجي ته ريز آن با استفاده از پردازش تصوير
 38. ارزيابي تاثير پيشروي کارگاهاي استخراج جبهه کار طولاني بر رفتار گالري پست 5 معدن بزرگ پابدانا
 39. مطالعه و بررسي پرعيار سازي کانسنگ سولفيدي - اکسيدي سرب کم عيار به روشهاي فلوتاسيون و ثقلي
 40. مقايسه روشهاي جداسازي جوامع سنگي و خوشه بندي فازي ميان مرکز براي حذف مولفه سنژنتيک در اکتشاف ناحيه اي رسوبات آبراهه قره‌ چمن
 41. بکار گيري ابزارهاي اماري و زمين اماري در ارزيابي نوسانات عياري خوراک کارخانه پرعيارکني مجتمع مس سرچشمه
 42. اولويت بندي بهره برداري از معادن سرب و روي زير زميني متروکه استان يزد با استفاده از روش تقريبي
 43. تحليل کيفيت تزريق با استفاده از منحني هاي فشار - دبي و شکل مغزه ها در عمليات کنترل کيفي تزريق قطعه S2-X2
 44. شبيه سازي آسياي خودشکن کارخانه فراوري چغارت با استفاده از نرم افزار MODSIM
 45. رفتار و اختصاصات ژئوشيميايئي مناطق کاني سازي طلاي پهنه هاي برشي کردستان
 46. بازيابي طلاي پلاسري با استفاده از دستگاه نلسون و ميز جمني
 47. براورد چگونگي توزيع بار در پايه هاي زنجيري کارگاه هاي استخراج جبهه کار بلند مکانيزه در معدن زغال سنگ
 48. تصحيح مدل گرينبرگ - کاستاگنا به منظورتخمين سرعت موج برشي در يکي از ميادين نفتي
 49. پرعيار سازي اوليه خوراک مدار فلوتاسيون سرب و روي لکان به وسيله سيکلون واسطه سنگين
 50. محاسبه ضريب بهره وري و نرخ پيشروي دستگاه حفاري تمام مقطع TBM در سنگهاي سخت
 51. استفاده از شبکه هاي عصبي مرکب نظارت شده جهت بهبود الگوريتم شبکه هاي مصنوعي در تخمين تراوائي مخازن نفتي
 52. تخمين قطر ستون هواي مرکزي در يک هيدروسيکلون با استفاده از ديناميک سيالات محاسباتي
 53. تاثير طول گام و مراحل حفر در روش حفاري مرحله اي بر ميزان نشست سطح زمين
 54. پيش بيني غلظت اکسيژن و پيريت باقيمانده در دمپهاي باطله معدن مس سرچشمه بر پايه مدل سازي عددي حجم هاي محدود
 55. بازيابي اينديم از پسماند ليچينگ کنسانتره تسويه شده سولفيد روي
 56. تخمين ضريب بهره وري TBM بر اساس شاخص هاي سيستم طبقه بندي مهندسي سنگ و نيروي نفوذ ماشين
 57. اولويت بندي حوادث رخ داده در معادن زغال سنگ البرز شرقي با استفاده از روش PRN
 58. ارائه مدل رياضي عملياتي بر مبناي برنامه ريزي عدد صحيح براي برنامه ريزي توليد کوتاه مدت معادن رو باز
 59. تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تقاطع تونل هاي آب بر با مخازن ضربه گير سد
 

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
7. روش گروه هاي کليدي جهت دار در تحليل پايداري شيب سنگ هاي درزه دار

7. روش گروه هاي کليدي جهت دار در تحليل پايداري شيب سنگ هاي درزه دار

1. [FONT=&quot]روش گروه هاي کليدي جهت دار در تحليل پايداري شيب سنگ هاي درزه دار[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 7.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
3. ارزيابي اقتصادي و تحليل ريسك معدن مس سونگون

3. ارزيابي اقتصادي و تحليل ريسك معدن مس سونگون

1. [FONT=&quot]ارزيابي اقتصادي و تحليل ريسك معدن مس سونگون[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 3.pdf
  998 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
1. پيش بيني ضريب بهره وري ماشين هاي حفر تونل بدون سپر

1. پيش بيني ضريب بهره وري ماشين هاي حفر تونل بدون سپر

1. پيش بيني ضريب بهره وري ماشين هاي حفر تونل بدون سپر
 

پیوست ها

 • 1.pdf
  5.7 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
6. طراحي كلاسيفاير برگشتي به منظور طبقه بندي ابعادي و روش افزايش مقياس آن

6. طراحي كلاسيفاير برگشتي به منظور طبقه بندي ابعادي و روش افزايش مقياس آن

1. طراحي كلاسيفاير برگشتي به منظور طبقه بندي ابعادي و روش افزايش مقياس آن
 

پیوست ها

 • 6.pdf
  2.3 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
5. طراحي شيب پايدار ديواره هاي معدن مس سونگون

5. طراحي شيب پايدار ديواره هاي معدن مس سونگون

1. طراحي شيب پايدار ديواره هاي معدن مس سونگون
 

پیوست ها

 • 5.pdf
  1.3 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
4. بهينه سازي پارامترهاي موثر در فروشويي اسيدي نمونه کانسنگ اورانيوم دار خشومي

4. بهينه سازي پارامترهاي موثر در فروشويي اسيدي نمونه کانسنگ اورانيوم دار خشومي

1. بهينه سازي پارامترهاي موثر در فروشويي اسيدي نمونه کانسنگ اورانيوم دار خشومي
 

پیوست ها

 • 4.pdf
  676.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
2. پرعيارسازي كانسنگ فسفات موندون به روش هاي ليچينگ، كلسيناسيون و مغناطيسي

2. پرعيارسازي كانسنگ فسفات موندون به روش هاي ليچينگ، كلسيناسيون و مغناطيسي

1. پرعيارسازي كانسنگ فسفات موندون به روش هاي ليچينگ، كلسيناسيون و مغناطيسي
 

پیوست ها

 • 2.pdf
  654.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
8. بررسي و مقايسه روش هاي پيش بيني پديده فشارندگي با مطالعه موردي تونل امامزاده هاشم

8. بررسي و مقايسه روش هاي پيش بيني پديده فشارندگي با مطالعه موردي تونل امامزاده هاشم

1. [FONT=&quot]بررسي و مقايسه روش هاي پيش بيني پديده فشارندگي با مطالعه موردي تونل امامزاده هاشم[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 8.pdf
  931.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
9. تعيين پارامترهاي ژئومکانيکي توده سنگ ميزبان خط جنوبي مترو اصفهان با استفاده از تحليل برگشتي

9. تعيين پارامترهاي ژئومکانيکي توده سنگ ميزبان خط جنوبي مترو اصفهان با استفاده از تحليل برگشتي

. [FONT=&quot]تعيين پارامترهاي ژئومکانيکي توده سنگ ميزبان خط جنوبي مترو اصفهان با استفاده از تحليل برگشتي[/FONT]
 

پیوست ها

 • 9.pdf
  910.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
10. بررسي امکان جلوگيري از انتقال فلزات سنگين پسماندهاي کارخانه هاي توليد روي به محيط زيست

10. بررسي امکان جلوگيري از انتقال فلزات سنگين پسماندهاي کارخانه هاي توليد روي به محيط زيست

1. [FONT=&quot]بررسي امکان جلوگيري از انتقال فلزات سنگين پسماندهاي کارخانه هاي توليد روي به محيط زيست[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 10.pdf
  673.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
11. روي از محلول حاوي يون هاي آهن و منگنز با (SX) بررسي عوامل موثر بر استخراج حلالي استفاده از D2EHPA

11. روي از محلول حاوي يون هاي آهن و منگنز با (SX) بررسي عوامل موثر بر استخراج حلالي استفاده از D2EHPA

1. [FONT=&quot]روي از محلول حاوي يون هاي آهن و منگنز با ([/FONT]SX[FONT=&quot]) بررسي عوامل موثر بر استخراج حلالي استفاده از [/FONT]D2EHPA​
 

پیوست ها

 • 11.pdf
  665.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
13. رتبه بندي مواد معدني كشور با روش تصميم گيري شباهت به گزينه ايده آل

13. رتبه بندي مواد معدني كشور با روش تصميم گيري شباهت به گزينه ايده آل

1. [FONT=&quot]رتبه بندي مواد معدني كشور با روش تصميم گيري شباهت به گزينه ايده آل[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 13.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
14. جهت تعيين عيارحد بهينه كارخانه Lane روش جديدي براي حل مدل

14. جهت تعيين عيارحد بهينه كارخانه Lane روش جديدي براي حل مدل

1. [FONT=&quot]جهت تعيين عيارحد بهينه كارخانه [/FONT]Lane[FONT=&quot] روش جديدي براي حل مدل[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 14.pdf
  828.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
16. بررسي اثرات فشار جانبي در عمق زمين بر روي ضرايب شدت تنش مود ترکيبي اول و دوم

16. بررسي اثرات فشار جانبي در عمق زمين بر روي ضرايب شدت تنش مود ترکيبي اول و دوم

1. [FONT=&quot]بررسي اثرات فشار جانبي در عمق زمين بر روي ضرايب شدت تنش مود ترکيبي اول و دوم[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 16.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
15. تعيين نقاط بهينه حفاري هاي آتي در معدن شماره ? گل گهر سيرجان با استفاده از شبيه سازي متوالي گوسي- فراکتالي

15. تعيين نقاط بهينه حفاري هاي آتي در معدن شماره ? گل گهر سيرجان با استفاده از شبيه سازي متوالي گوسي- فراکتالي

1. تعيين نقاط بهينه حفاري هاي آتي در معدن شماره ? گل گهر سيرجان با استفاده از شبيه سازي متوالي گوسي- فراکتالي
 

پیوست ها

 • 15.pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
12. طراحي و تهيه پايگاه داده و نر مافزار تخمين هزينه ماشين آلات پروژه هاي معدني

12. طراحي و تهيه پايگاه داده و نر مافزار تخمين هزينه ماشين آلات پروژه هاي معدني

1. طراحي و تهيه پايگاه داده و نر مافزار تخمين هزينه ماشين آلات پروژه هاي معدني
 

پیوست ها

 • 12.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
17. با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي ( KIIC ) تخمين سختي برشي شکست

17. با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي ( KIIC ) تخمين سختي برشي شکست

1. [FONT=&quot]با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي ( [/FONT]KIIC[FONT=&quot] ) تخمين سختي برشي شکست[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 17.pdf
  6.9 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
18. بررسي اثر شمعهاي باربر بر رفتار تونلهاي مترو به روش عددي

18. بررسي اثر شمعهاي باربر بر رفتار تونلهاي مترو به روش عددي

1. [FONT=&quot]بررسي اثر شمعهاي باربر بر رفتار تونلهاي مترو به روش عددي[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 18.pdf
  752.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
19. توسعة نر م افزار براي انتخاب تجهيزات عمليات توليدي در معدن كاري روباز

19. توسعة نر م افزار براي انتخاب تجهيزات عمليات توليدي در معدن كاري روباز

1. [FONT=&quot]توسعة نر م افزار براي انتخاب تجهيزات عمليات توليدي در معدن كاري روباز[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 19.pdf
  4.7 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
20. در روش نيوتن- رفسون H تحليل شبکه هاي تهويه معادن بر اساس معادلات

20. در روش نيوتن- رفسون H تحليل شبکه هاي تهويه معادن بر اساس معادلات

1. [FONT=&quot]در روش نيوتن- رفسون [/FONT]H[FONT=&quot] تحليل شبکه هاي تهويه معادن بر اساس معادلات[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 20.pdf
  856.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
21. بررسي عوامل موثر در توليد پودر نانو اکسيد روي از کاني هاي اکسيد روي

21. بررسي عوامل موثر در توليد پودر نانو اکسيد روي از کاني هاي اکسيد روي

1. [FONT=&quot]بررسي عوامل موثر در توليد پودر نانو اکسيد روي از کاني هاي اکسيد روي[/FONT]​
 

پیوست ها

 • 21.pdf
  802 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
22. اصلاح دستگاه برش مستقيم آزمايشگاهي و مقايسه نتايج حاصل از انجام آزمايش با دستگاه هاي معمولي و اصلاح شده

22. اصلاح دستگاه برش مستقيم آزمايشگاهي و مقايسه نتايج حاصل از انجام آزمايش با دستگاه هاي معمولي و اصلاح شده

 1. اصلاح دستگاه برش مستقيم آزمايشگاهي و مقايسه نتايج حاصل از انجام آزمايش با دستگاه هاي معمولي و اصلاح شده
 

پیوست ها

 • 22.pdf
  807.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
23. استحصال واناديم از تيتانومنيتيت قرهآغاج به روش تشويه و انحلال

23. استحصال واناديم از تيتانومنيتيت قرهآغاج به روش تشويه و انحلال

 1. استحصال واناديم از تيتانومنيتيت قرهآغاج به روش تشويه و انحلال
 

پیوست ها

 • 23.pdf
  1.2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
24. انتخاب سيستم برتر: کاميون يا نوارنقاله در معدن سنگ آهن گهرزمين

24. انتخاب سيستم برتر: کاميون يا نوارنقاله در معدن سنگ آهن گهرزمين

 1. انتخاب سيستم برتر: کاميون يا نوارنقاله در معدن سنگ آهن گهرزمين
 

پیوست ها

 • 24.pdf
  5 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
25. مطالعات امکانسنجي حذف کلسيم از بوکسيت جاجرم

25. مطالعات امکانسنجي حذف کلسيم از بوکسيت جاجرم

 1. مطالعات امکانسنجي حذف کلسيم از بوکسيت جاجرم
 

پیوست ها

 • 25.pdf
  767.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
26. مطالعه پارامترهاي مقاومت برشي سنگ هاي انيزوتروپ و مقايسه آنها با مقادير پيش بيني شده

26. مطالعه پارامترهاي مقاومت برشي سنگ هاي انيزوتروپ و مقايسه آنها با مقادير پيش بيني شده

 1. مطالعه پارامترهاي مقاومت برشي سنگ هاي انيزوتروپ و مقايسه آنها با مقادير پيش بيني شده
 

پیوست ها

 • 26.pdf
  753 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
27. تعيين عيار ماده معدني با استفاده از شبكه عصبيMLPو تكنيك پردازش تصوير

27. تعيين عيار ماده معدني با استفاده از شبكه عصبيMLPو تكنيك پردازش تصوير

 1. تعيين عيار ماده معدني با استفاده از شبكه عصبيMLPو تكنيك پردازش تصوير
 

پیوست ها

 • 27.pdf
  621.7 کیلوبایت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
28. بهينه سازي محدود استخراج در معادن زير زميني با استفاده از الگوريتم حريصانه

28. بهينه سازي محدود استخراج در معادن زير زميني با استفاده از الگوريتم حريصانه

 1. بهينه سازي محدود استخراج در معادن زير زميني با استفاده از الگوريتم حريصانه
 

پیوست ها

 • 28.pdf
  2.2 مگایابت · بازدیدها: 0

سرمد حیدری

مدیر تالارهای مهندسی شیمی و نفت
مدیر تالار
29. تحليل عددي حجم محدود تاثير هندسه درز بر تغييرات سرعت دوغاب با ويسکوزيته متغير، تحت رژيم جرياني اشفته‌ي ناپايا

29. تحليل عددي حجم محدود تاثير هندسه درز بر تغييرات سرعت دوغاب با ويسکوزيته متغير، تحت رژيم جرياني اشفته‌ي ناپايا

 1. تحليل عددي حجم محدود تاثير هندسه درز بر تغييرات سرعت دوغاب با ويسکوزيته متغير، تحت رژيم جرياني اشفته‌ي ناپايا
 

پیوست ها

 • 29.pdf
  2.1 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا