[رویکرد طراحی معماری]:آرکی گرام- معماری تجربی

DDDIQ

مدیر ارشد
فرهاد خندان

چکیده:
آرکی گرام جنبشی بود که در دهۀ 1960 توسط جمعی از معماران بریتانیایی که منتقد فضای خشک و بی انعطاف حاکم بر معماری رسمی آن روزهای بریتانیا بودند ، به وجود آمد . این گروه کار خود را با انتشار مجله ای شروع کرد که عنوان گروه نیز در حقیقت از عنوان همین مجله گرفته شده است . سیاست مجله چاپ آثار پیشرو و متفاوت هنری در زمینه های مختلف اعم از کلاژ ، گرافیک ، شعر ، معماری و ... بود .
پروژه های معماری آنها عمدتاً آثاری رویا پردازانه و خیالی بود که قابلیت ساخته شدن نداشتند .اما از نظر تئوریک تاثیری شگرف بر معماران هم نسل خود و نسل های بعدی بر جای گذاشتند به گونه ای که در سال 2002 جایزۀ معتبر موسسه سلطنتی معماران بریتانیا به آنها اهدا شد . از نظر سیاسی اعضاء این گروه در پروژه خود به طور غیر مستقیم تحت تاثیر آموزه های جنبش چپ بودند . پیتر کوک از معدود اعضای گروه است که تا به حال توانسته بخشی از ایده های خود را در قالب ساختمان هایی اجرا کند .
 

پیوست ها

  • آرکی گرام.pdf
    547.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

imah

کاربر ممتاز
آرشیگرام- ژیل دلوز و شهر نمادیک در آگاه سازی آینده ی دیستوپیایی شهر
با الهام از بلید رانر ۱۹۸۲ ریدلی اسکات، پاتریک سوارس و ایندرا الم دانش آموزان دانشگاه بین المللی فلوریدا در میامی با معضل آینده که ماحصل تأثیرات بعد از جنگ و فساد می باشد، به عنوان موضوع پایان نامه ی خود مواجه شدند. این بافت با تغییر اقلیم، آلودگی هوا و جمعیت زدایی به منظور مقرر کردن یک استراتژی معمارانه برای این سناریو درگیر است. آنها ایده ی دلوز از کوچ نشینی، شهر رونده ی آرشیگرام همراه با مت اربنیسم را دنبال می کنند.


این پایان نامه استراتژی شهری پسا آخرالزمانی را از طریق ارتباط مورد آزمایش قرار داده است. خط اتصال انسان و ماشین و معماری و ماشین، در اختلاف نظر بین اجزای مکانیکی و چشم اندازه ارگانیک هدفمند شده است. این چشم انداز مکانیکی یک رابطه ی همزیستگون که از طریق آن به یک سیستم رشد متکی می باشد،پدید آورده که به واسطه ی آن کاربر به شکل فیزیکی به سازه متصل می شود. در حالیکه سازه خود به زیرساخت موجود متصل شده است.


این سایت در لس آنجلس قرار دارد. با تجزیه و تحلیل سایت از پژوهش برروی مدار و مادربرد کامپیوتر و اجزای داخل آن معماری بر روی سایت مورد بررسی قرار گرفت. خازن بر روی مادربرد در جایگاه سازه ی موجود بر روی سایت مورد تفسیر قرار می گیرد. اچ یو بی اس به شکل جز به جز جدا شده، و به ایستگاه بعدی در ارائه ی یک هدف متفاوت از سایتی به سایت دیگر متصل می شود.


در اصل خود به شی نُمادیک یا کوچ نشین بدل می شوند. طراحان مهم ترین وجه این پروژه را آگاه سازی مردم از آینده ی تیره و دیستوپیایی می دانند. این گونه معماری به توسعه ی کیفیت های کوچ نشینی پاسخ می دهد. بدین معنا که خود را از اچ یو بی جدا کرده، و توسط راه آهن و توسعه ی شبکه حرکت می کند.منبع :http://mp2000.blogfa.com
 
بالا