[رویکرد طراحی معماری]:معماری تکاملی Evolutionary Architecture

DDDIQ

مدیر ارشد
معماری تکاملی

الگو برداری از فرآیند تکامل طبیعت در معماری

نعیمه محمدی - مریم یزدان پرست

چکیده:
همان طور که می دانیم ، ارگانیسم هایی که در هر دوره وجود دارند ، محصولات یک سری فرآیند های تکاملی هستند که سبب شده بدن آنها با شرایط جدید آن دوره سازگار شود . هر موجود زنده از تراز سلول گرفته تا تراز جانداران پیجیده ، از لحاظ ساختار و کنش با محیط خود سازگار شده است .
سازگاری از طریق وراثت و تکامل حاصل می آید ، اما چیزی که جانداران به ارث می برند ماهیچه نیرومند ، برگ سبز ، خون قرمز یا مانند آن نیست ، بلکه ژن ها و دیگر محتویات سلول های زاینده است که در تعامل با محیط به صفات قابل رؤیتی در موجود می انجامد . این فرآیند سازگار شدن با محیط توجه معماران را به خود جلب کرده و از این رو روش های نوینی در طراحی ابداع شده است . شناخته شده ترین این شیوه ها که در نقاط مختلف دنیا در دست مطالعه است ، معماری تکاملی است . معماری تکاملی کامپیوتر را ابزار خود قرار می دهد تا با بازسازی فرآیند تکامل طبیعی به طرح های بهینه در معماری و بطور کلی در مصنوعات دست یابد . هدف از این مقاله بررسی مبانی ، اهداف و روش طراحی به شیوه تکاملی است . بررسی های این مقاله نشان می دهد که از سویی با وجود ابزارهای قدرتمندی چون کامپیوتر و نیز پیچیده بودن مسائل دخیل در طرح ، استفاده از برنامه های تکاملی در آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود .
 

پیوست ها

  • معماری تکاملی.pdf
    342 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا