[رویکرد طراحی معماری]: معماری روایی

DDDIQ

مدیر ارشد
SITE Group & Narrative Architecture
معماری روایی ؛ یک اتفاق

افروز نبوی

اشاره:
معماری روایی، با قرار گرفتن در خارج از سیطرۀ نئو مدرنیسم و پست مدرنیسم تاریخی، قصد گسترش و توسعۀ طرح های بدیعی را دارد که از علم روانشناسی و جامعه شناسی، برخوردار است.
در واقع ایدۀ روایتگر ، فرآیند انتقال تاثیر و برجستگی اندیشه ای اصیل به کمک معماری به مثابۀ گفت و گویی ذهنی به جای معماری فرم و سمبل است.
 

پیوست ها

  • معماری روایی.pdf
    707.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا