اگر به كربلا رفتيد ...

mani24

کاربر ممتاز
حضور عاشورا در وصيتنامة شهدا
به كوشش: ابوالفضل هادي‌منش

در خاك كربلا گم شده‌ام
«اگر من شهيد شدم و جنازه‏ام به دست شما نيامد، بدانيد در خاك كربلا گم شده‏ام و در پيش حسين‏(ع) هستم».
شهيد رضا حسن زاده

مرگ چون خوابي شيرين است
«بله! اگر ما مي‏توانستيم روزي چون علي‏(ع) بر نفس خود فاتح گرديم و چون حسين‏(ع) تشنه لب در دشت كربلا، تيغ شهادت را با آغوش باز بپذيريم و شبي چون حضرت سجاد(ع) شب را با ناله‏هاي برخاسته از نهاد دل به درگاه خدا به صبح برسانيم و غلبه بر ماديات را جانشين آن كنيم، آن وقت است كه مي‏توان گفت: مرگ چون خوابي شيرين است و اگر غير از اين باشد مطمئناً دروغ است».
شهيد داود مدني

من راه حسين را انتخاب كرده‌ام
«امروز دو جبهه وجود دارد: يكي، حسيني و ديگري، يزيدي و من راه حسين‏(ع) را انتخاب كرده‏ام. شما هم از فرصت استفاده كنيد و به جبهة حسين‏(ع) بپيونديد و در هر كربلايي، امام حسين‏(ع) وجود دارد و حسين زمان ما امام خميني است. اي حسين جان! ما هر اندازه‏اي كه مصيبت ببينيم، مشكلات ببينيم، به اندازة مصيبت تو نمي‏شود. يا ابا عبدالله! به يادمان مي‏آيد وقتي كه عزيزان رزمنده به عمليات مي‏روند با «يا حسين يا حسين» به سوي دشمن حمله مي‏برند و در خون خود غوطه‏ور مي‏شوند. «حسين حسين» مي‏گويند. حسين جان! مصيبت تو را فراموش نمي‏كنيم».
شهيد عزّت‏الّله رحماني

پاسخ به نداي فرزندت خميني
«اي امام حسين! اگر چه در كربلا نبوده‏ام تا به نداي «هل من ناصر ينصرني»ات، جواب بدهم، ولي ببين كه به نداي حق طلبانة فرزندت خميني، لبيك گفته و در كربلاي خوزستان جان فشاني مي‏كنم».
شهيد حميد كريمي

يا حسين
«يا حسين! يا حسين! يا حسين! آن قدر فرياد «هل من ناصر ينصرني»ات نافذ بود و آن‌چنان تنهايي‏ات در آن تفتيده دشت برهوت، دلمان را به آتش كشيد كه اكنون در لبيك به تو اي وارث رسولان! همة سختيها را با لذت ايثار بر دوش خواهيم كشيد».
شهيد مجتبي طيراني

عاشورا نبايد از يادمان برود
«ما در اسلام، روزي تاريخي‏تر از عاشورا نداريم؛ به خاطر اين كه عاشورا سر منشأ پيروزي‏هاي اسلام بود. ما كه در اين زمان زندگي مي‏كنيم بايد بدانيم كه عاشورا را بايد از يادهايمان نبريم. آيا چگونه مي‏شود از ياد برد روزي كه تمام ياران حسين‏(ع) و حسين‏(ع) به شهادت رسيدند».
شهيد محمد رضا خانزادي

سعادت دنيا و آخرت در راه حسين است
«بايد اين را دانست كه من اين راه حسيني، راه اللّه و شهيد شدن را خودم آگاهانه و با بينش اسلامي انتخاب كرده‏ام و هيچ زور واجباري در اين راه نيست، بلكه يك انتخاب آگاهانه است كه شخص، خود، انتخاب مي‏كند و من اين راه را كه همان راه حسين‏(ع) و يارانش است، خودم انتخاب كرده‏ام. مي‏دانم سعادت دنيا و آخرت در همين راه است».
شهيد حسين نافله زاده

ديگر برايت مرگ مفهومي ندارد
«به ميدان آزمايشي مي‏روي كه در يك طرف كفر است با تمام امكانات و در طرف ديگر، جوانان سلحشور و باايمان كه براي حق مبارزه مي‏كنند، براي هدفشان و مكتبشان. وقتي اين چنين مي‏انديشي خود را در كنار همة آنها و جزء يارانشان احساس مي‏كني، گويي در كنار حسين‏(ع) فرياد «هَلْ مِنْ ناصِرٍ يَنصُرُني»اش را پاسخ گفته‏اي و ديگر برايت مرگ مفهومي ندارد. چه زيبا و با شكوه است اين گونه بودن، اين گونه زيستن و اين گونه مردن».
شهيد بهروز ابوحمزه

به امام حسين بگوييد...
«اگر به زيارت رفتيد، به امام حسين‏(ع) بگوييد كه من هم جواني داشتم و آرزويش اين بود كه در زمان شما و در ركاب شما باشد، ولي امروز اين سعادت را پيدا كرده و به ياري شما آمده».
شهيد مجتبي زكريا پور
 
بالا