[معماری بیونیک] طراحی آکوستیکی سالن همایش چند منظوره با الهام از پوسته صدف دریایی

M I N A

دستیار مدیر مهندسی معماری
عنوان مقاله :
طراحی آکوستیکی سالن همایش چند منظوره با الهام از پوستة صدف دریایی

نویسنده :

زهرا قیابکلو

چکیده:

طبیعت شامل پدیده‌ها و فرایندهایی است که از ابعاد بزرگ تا مقیاس نانو در جریان هستند. درک از توابع ارایه شده توسط موضوعات و فرایندهای موجود در طبیعت می‌تواند جوامع بشری را به تقلید و تولید نه تنها فرم، بلکه فرآیند و عملکرد مناسب راهنمایی کند. در طی میلیون‌ها سال که از سن زمین می‌گذرد، فقط کاراترین، قوی‌ترین و قابل انعطاف‌ترین موجودات و فرم‌های طبیعی باقی مانده‌اند. صدف‌های دوکفه‌ای که بزرگ­ترین ردة صدف‌های دریایی را تشکیل می‌دهند، موارد استفادة گوناگونی برای بشر دارند. در این مقاله، با الهام‌گیری از پوستة صدف‌ها، سالن همایش چند منظوره‌ای به منظور برگزاری کنفرانس، سخنرانی، نمایش فیلم و اجرای کنسرت طراحی شده است. برای بررسی پارامترهای آکوستیکی، همزمان با سالن صدفی شکل، دو سالن دیگر با شکل‌های پره‌ای و مکعبی با حجم‌ها و زمان‌های واخنش یکسان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. طراحی شکل سالن‌ها توسط برنامة Rhino صورت پذیرفته و شبیه‌سازی آن با برنامة EASE انجام شده است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سالن صدفی شکل به لحاظ شاخص‌های قابلیت فهم گفتار نسبت به دو شکل دیگر برتری داشته و همچنین از نظر پارامترهای مربوط به وضوح و درک جزئیّات موسیقیایی نیز همانند سایر اشکال در محدودة قابل قبول قرار دارد.

کلمات کلیدي :
ادیتوریوم, تقلید از موجودات زنده (بیومیمتیک), بیونیک, صدف دریایی, آکوستیک

دانلود فایل :
(1895 K)
طراحی آکوستیکی سالن همایش چند منظوره با الهام از پوستة صدف دریایی
 
بالا