معرفی 32 نژاد گوشتی دنیا

mani24

کاربر ممتاز
یک نژاد معروف گوشتی است. دارای بزرگترین گله های گوشتی دنیا است
رنگ آن مشکی است
ممکن است غدد پستانی آن سفید رنگ باشد
مقاوم به آب و هوای بد- بلوغ زودرس-چربی خیلی خوب-بازده گوشتی بالا-
از آنها به نسبت زیاد برای بهبو د کیفیت لاشه و تولید بالا دو رگه گیری می کنند
ژن بی شاخی غالب بر نوع شاخ دار است
در سال 1835 رسماً به عنوان یک نژاد شناخته شد


...........
Angus hybrids
از ترکیب ژنتیکی American angusو ژن نژادهای قاره ای جهت زیاد شدن گوشت ایجاد شده اند
از نظر هیکل 8/5 آنگوس آمریکایی می باشند و از نظر خون 4/3 آنگوس آمریکایی خون دارند
دارای چند نوع ترکیب ژنتیکی هستند
برخی از این نژادها دارای اسکلت ضعیف اما در کل همه آنها دارای چربی marblingبالایی هستند
Barzona

از تلفیق چهار نژادHereford-Angus- وAfrikaner-Santa Gertirudis بوجود آمده
دارای دو نوع شاخ دار و بدون شاخ می باشند
به طور کلی رنگ آنها قرمز میانه ای اما می تواند قرمز تیره یا روشن باشد
به دلیل شرایط اقلیمی آریزونا (باران کم ، چراگاه کم ، نوسانات دما زیاد وصخرهای بودن)شخصی به نام F.N.BARD این نژاد را بوجود آورد
Beefalo
از تلفیق نژاد گاوهای محلی وBison (نوعی بوفالو)بوجود آمده
دارای بدنی مقاوم ، آسان زا ، کیفیت بالای گوشت
قابلیت یافتن چراگاه را دارد.
Beef master
از تلفیق سه نژادHereford-Shorthorn-Brahmanبوجود آمده
هدف از تولید این نژاد تولید بیشتر(شیر و گوشت)
مرکز اولیه پرورش آن جنوب تگزاس بوده است
رنگ بیشتر آنها قرمز مایل به قهوه ای است ولی هیچ گونه رنگ استانداردی برای آنها وجود ندارد
در سال 1954 سازمان کشاورزی آمریکا اسم این نژاد را به عنوان یک نژاد خالص ثبت کرد
Belgian Blue

دارای جثه متوسط-وزنی سنگین-عضلات حجیم-پاهای قوی-سری نسبتاً کوچک-سخت زایی بالا-کپلی شیب دار
رنگ آنها آبی-سفید یا آبی و سفید است
گوشت آنها دارای کمترین میزان چربی است
Belted galloway
در اوایل قرن 19از نژاد خالص Black galloway بوجود آمده است.
دارای جثه متوسط-سر بزرگ و پهن-گردنی نسبتاً متوسط ، قد کوتاه ، استخوان بندی مناسب و در فصل زمستان دارای موهای بلند، بدون شاخ
پا های جلو وعقب سیاه رنگ ودرخشندگی قرمز رنگی داشته
قسمت میانی بدن سفید رنگ
گاوهایی پر طاقت هستند ، با محیط زود سازگار می شوند ، راحت کنترل می شوند ، کیفیت گوشت خیلی عالی ، آسان زا و مادران خوبی هستند
Brad Ford
درسال 1974 در شهر فلوریدا از تلفیق Brahman and Hereford بوجود آمد
دارای بلوغ زود رس ، باروری خوب ، آسان زایی ، تولید شیر بهینه ، طول عمر خوب ، صورتی سفید رنگ، دور چشم و بدن قرمز رنگ است
این نژاد به خاطر حس مادران اش معروف است.
Brahman

مرکز اولیه پرورش آن هند می باشد
تشخیص آنها از روی کمر وکپل وگوش های بلند کاری راحت است
رنگ آن خاکستری است.
به علت شرایط غذایی نا مناسب و آفات زیاد وانگل ها وبیماری ها وشرایط آب وهوایی گرمسیری سخت هندوستان قابلیت های مقاومتی خوبی پیدا کردند.
این نژاد پوستی نرمی دارد ودارای غدد عرق ساز می باشد که این امر کمک می کند در برابر گرما مقاوم باشند
از گاوهای مقدس هندوستان هستند
این نژاد معروفترین نژاد دنیا است
Brangus

از تلفیق دو نژاد Brahman and angusبوجود آمده
مقاوم به شرایط جوی و بیماری و شرایط نامناسب غذایی
دارای اسکلت خوب بدنی
در شرایط سرد آب و هوایی دارای پوشش بدنی مو دار هستند
Braunvieh

یک لغت آلمانی به معنای گاو قهوهای است
در قرن 17 در کوه های سوئیس مشاهده شد
دارای جثه ای متوسط هستند
به دلیل آسان زایی وخوش مزاج بودن و قابلیت چرای خوب معروف هستند
رنگ آنها از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره است
دماغ و پوزه و کمروغدد پستانی وداخال پای آنها روشن تر است
دور شانه و گردن دارای رنگ تیره تری می باشد
قسمتی که دم به بدن وصل می شود تیره رنگ است
دارای سم تیره رنگ و سفت می باشد.
British white

دارای جثه متوسط-بدون شاخ-طبیعتی آرام، غدد پستانی خوش فرم، کمری صاف، باروری خوب،آسان زا ، گوشت بدون چربی ، شیر دهی خوب ، پر طاقت
وزن نرآن kg 950-725است
وزن ماده آن kg 550-450 است
دارای جثه متوسط ، بدون شاخ، طبیعتی آرام ،غدد پستانی خوش فرم، کمری صاف، باروری خوب ،آسان زا ، گوشت بدون چربی، شیر دهی خوب ،پر طاقت
وزن نرآن kg 950-725است
وزن ماده آن kg 550-450 است
Buelingo

دارای جثه متوسط ، نوار سفید رنگ روی کمر ، بلوغ زودرس ، مزاج خوب ، آسان زان ، باروری خوب و گوشت خوب
رنگ شانه وکپل مشکی و قرمز آلبالویی
وزن ماده آن kg550-450 است
وزن نرآن kg 900-800است
Canadienne

مرکز اولیه پرورش نرماندی وبریتانیا است
در بین سالهای 1660-1608 به کبک آورده شده
اولین گاو آمریکای شمالی است
گاوهای پر طاقت، سازگار با آب و هوای بد
رنگ هنگامی که به دنیا می آید روشن است ولی هنگام رشد رنگشان به مشگی و قهوه ای می گراید
رنگ پوزه وکناره های بدن غدد پستانی وکیسه بیضه روشن است
از شیر آنها برای تولید پنبر استفاده می شود
به هنگام بزرگ شدن چربی گوشت آنها کم می شود
Charolais

مرکز اولیه پرورش نرماندی وبریتانیا است
در بین سالهای 1660-1608 به کبک آورده شده
اولین گاو آمریکای شمالی است
گاوهای پر طاقت-سازگار با آب و هوای بد
رنگ هنگامی که به دنیا می آید روشن است ولی هنگام رشد رنگشان به مشگی و قهوه ای می گراید
رنگ پوزه وکناره های بدن غدد پستانی وکیسه بیضه روشن است
از شیر آنها برای تولید پنبر استفاده می شود
به هنگام بزرگ شدن چربی گوشت آنها کم می شود
Chiangus
از تلفیق دو نژاد Angus and Chianinaبه وجود آمده
بدون شاخ-بلوغ زودرس، عضلانی-فعالیت جنسی ز یاد ، کیفیت گوشت بالا و چربی خوب
Chianina

مرکز اولیه پرورش آن ایتالیا است
در سال 1971 وارد آمریکا شد
رنگ آن از سفید تا خاکستری است
دارای موی کوتاه-پوست سیاه رنگ
شاخ های آنها به طرف جلو و سیا رنگ است است ولی وقتی بزرگ می شوندروشن می شود
معروفترین ویژگی آنها خوش فرم بودن عضلات بخصوص شانه وکمر وکپل
صورت نسبتاًکشیده دارند

Corriente

نژاد آنها به اولین گاوهای که اسپانیادر سال 1493 به دنیای جدید معرفی کردند بر می گرد د
مقاوم به انواع آب وهوا
گاو های کوچک وکم چرب و چابکی هستند
Devon

از قرمز تیره تا روشن یا فندوقی دیده می شوند
در زمستان موی ضخیم ومعمولا بلند و فرفری ولی در تابستان کوتاه ونرم است.
استخوان بندی کوتاه و کلفت-عضلاتی نرم
وزن نرlbs 2200-1700
وزن مادهlbs 1300-950

Dexter
کوچکتین نژاد آمریکایی بوده-شیر و گوشت خوبی داشته
معمولا سیاه رنگ هستند ولی قهوه ای متمایل به قرمز هم دیده می شوند
در جنوب غربی ایرلند در قرن 19 توسط آقای Dexterبوجود آمد
نسبت به جثه ای که دارد تولید شیر خوبی دارد(بعضی از آنهاسالانه بیست برابر وزنشان شیر تولید می کنند)
نیم تنه پهن- پا های کوتاه و انتهای کمر کاملا 90 درجه است-عضلات حجیم و خوبی دارند
از نژادIrish kerryبوجود آمده
وزن ماده ان lbs 800-750وزن نر آن lbs 1100-1000است
Droughtmaster
مرکز اولیه پرورش این نژاداسترالیا بوده.
در آب و هوای گرم و خشکسالی دوام می آورند
مقاوم در برابر کنه و گرما، باروری بالا-طبیعت آرام ، بچه داری خوب ، شاخ دار و بدون شاخ(اکثرا بدونه شاخ هستند)
قرمز رنگ هستند.از رنگ عسلی تا قرمز تیره تغییر کرده
50%آنBrahmanو50% آن Shorthorn است

Galloway
نسبتا کوچک-موهایی بلند وموج گونه-دارای پوست کلفت ، دارای سر کوچک و پهن-گوشهای نسبتا دراز و پهن و پوشیده از مو دارند.
دارای گردن نسبتا دراز-شانه های بلند و زاویه دار، بدون شاخ، مقاوم و پر طاقت ،آرام، مناسب برای تلفیق با نژادهای دیگر که به صورت سنتی با شاخ کوتاه تلفیق شده ، کیفیت گوشت بالا ، چربی خوب
معمولا مشکی رنگ است ولی خاکستری متمایل به زرد تا قهوه ای هم دیده شده
رنگ گوساله ها قهوه ای مایل به قرمزاست
Gelbvieh

یک نژاد آلمانی است
مربوط اواخر قرن 18 واوایل قرن 19 است.
در سال 1973وارد آمریکا شد.
رنگ معمول آن زرد است ولی متمایل به قرمز و مشکی هم دارد.
دارای شاخ کوتاه، پوست نرم-رشد خوب وعضلانی
نوع بدونه شاخ آن در آمریکا تولید شده
نوع ماده آن بخاطرقابلیت شیردهی، باروری و آرام بود نش معروف است
Gyr

اندازه آن از متوسط تا بزرگ است که بستگی به شرایط آب وهوایی دارد
به رنگ نژاداهای شاخ کوتاه سرخ است
نوع خالخالی یا قرمز تیره آن هم وجود دارد.
دارای پوستی قرمز است حتی اگر ظاهر حیوان سفید رنگ باشد.
بسیار باهوش و گاوهای کاری هستند
موهایشان با روغنی پوشیده شده که حشرات را از خود دور می کنند.
گاوهای اجتمایی هستند
جنس نر آنها از گله دوری می کند
جنس ماده آنها بیشتر حالت پرستار دارند و دور گوساله ها می تابند.

Hays converter
یک نژاد کانادایی است
جنس ماده آن به طور کلی مشکی با رگه های سفید است اگر چه رنگ قرمز وسفید در بین آنها دیده شده
از سه نژادBrahman,Hereford,Holsteinبوجود آمده
مقاوم برای شرایط آب و هوایی غربی
دارای سم و پای قوی، پستانی خوش فرم، باروری خوب، تولید شیر بالا، بلوغ جنسی زود رس
فقط در کانادا تولید شده ودر بازار آمریکا به فروش می رسد

Herefrd
یک نژاد قدیمی در انگستان است
نژاد جدید در سال 1800 وقتی با Flandersتلفیق داده شد بوجود آمد
نژاد قدیمی بزرگ
نژاد جدید متوسط و قرمز رنگ و از سر تا سینه و زیر شکم وتا نوک دم سفید رنگ است.
سینه ای پهن-پا هایی کوتاه و کلفت و قوی-بیشتر آنها شاخ دار هستند ودر کنار سر پیچ خورده
نژاد بدون شاخ در آمریکای شمالی وانگلستان وجود دارد.
به طور کلی اهلی و سریع رشد ودارای گوشت با کیفیت می باشد.

Highland
یک نژاد اسکاتلندی است.
در مدت 200 سال هیچ گونه تغییری در این نژاد صورت نگرفته
قهوه ای متمایل به قرمز است یا تمام بدن طلایی رنگ است.
جسته کوچکی دارد، موهای بلند و پشمالو، سر کوچک و پهن، شاخ دراز و رو به بالا، پاهایی کوتاه و نیرومند، مقاوم در مقابل آب و هوای سخت، دارای بلوغ دیر رس
دارای بهترین کیفیت گوشت است.

Indus-Brazilian
یک نوع zebu است.
دارای گوش دراز وآویزان
بزرگترین گوش را در بین گاو های دنیا دارد.
رنگ آن از سفید تا خاکستری تیره تا متمایل به قرمز است.
نسبت به نژاد Brahmanبلند قد تر و سبکتر هستند، در برابر گرما و نیش حشرات پرطاقت اند(به همین دلیل در مناطق مرطوب و گرم خوب دوام آورده)

Normande
یک نژاد دو منظوره فرانسوی است
دارای پوزه پهن، شاخ کوتاه ، پستان بزرگ ،آسان زا ،طول عمر زیاد ، بچه داری خوب ، لگن بزرگ ، تولید شیر خوب، رشد گوساله سریع
به خاطر آرام بودن وقالبلیت تبدیل زیاد علف به شیر معروف هستند.
دارای پستان خوش فرم
در سال 1974 وارد آمریکا شد
بیشتر روی مدل گوشتی آن کار شده
Romagnola

از نژاد podolicونژاد های محلی در ایتالیا بوجود آمده
در سال 1900 بهترین نژاد در پاریس شناخته شد
یکی از بزرگترین نژاد های آمریکایی است
مقاوم به کمبود چراگاه، مقاوم به سرما وگرما، آرام، بلوغ جنسی زودرس، عضلانی، انعطاف پذیری در مقابل تغییرات غذایی، شهوت جنسی زیاد در نر
رنگ ماده ها سفید متمایل به خاکستری روشن است.
رنگ نر تیره ترودور چشم و گردن نیز تیره است
نوک شاخ سیاه رنگ است
در نر و ماده پلک، معقد، پوزه، دم مشکی رنگ است(فرج در ماده هاسیاه است)
رنگ گوساله ها در اوایل زندگی قرمز متمایل به طلایی
وزن گاو ماده بالغ Kg 725-500و وزن گاو نر بالغ1200Kgاست

Short horn
مرکز اولیه پرورش شمال شرقی انگلستان
در سال 1783 به آمریکا انتقال یافت
رنگ قرمزوسفید، سر کوچک وپهن
چشم های بزرگ، شاخ کوتاه ، بلوغ زود رس ، سازگاری و مقاومت خوب با محیط ، طول عمر زیاد
در سال اولیه عمر به وزن Kg550-450 می رسند.
Simmental

مکان اولیه این نژاد Bernese oberlandبوده وبه سرعت در سویس شمالی و آمریکا گسترش یافت
آرام-پرورش آسان-بدن عضلانی، استخوان بندی قوی، شیر خوب
وزن گاو مادهKg -725-550 و وزن گاو نرKg1200-1000
اگر کیفیت غذا خوب باشد روزانه Kg5|1-1رشد میکند.
رنگ طلایی کم تا قرمز تیره وسر و قسمت پایین پا سفید
بازدهی این نژاد حدود 63 درصد است

منبع:http://samad64.persianblog.ir/post/27/
 

Similar threads

بالا