سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو

وضعیت
موضوع بسته شده است.

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس بهره برداري آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي كارشناس بهره برداري آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي كارشناس بهره برداري آب و فاضلاب
 

پیوست ها

 • 31.pdf
  260.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس ساختمان

سؤالات تخصصي كارشناس ساختمان

سؤالات تخصصي كارشناس ساختمان
 

پیوست ها

 • 32.pdf
  492.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي مهندسي شيمي آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي مهندسي شيمي آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي مهندسي شيمي آب و فاضلاب
 

پیوست ها

 • 33.pdf
  260.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي مهندسي شيمي-توليد

سؤالات تخصصي مهندسي شيمي-توليد

سؤالات تخصصي مهندسي شيمي-توليد
 

پیوست ها

 • 34.pdf
  268.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس منابع آب

سؤالات تخصصي كارشناس منابع آب

سؤالات تخصصي كارشناس منابع آب
 

پیوست ها

 • 35.pdf
  133.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي كارشناس نقشه برداري

سؤالات تخصصي كارشناس نقشه برداري

سؤالات تخصصي كارشناس نقشه برداري
 

پیوست ها

 • 36.pdf
  195 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي تكنسين مكانيك

سؤالات تخصصي تكنسين مكانيك

سؤالات تخصصي تكنسين مكانيك
 

پیوست ها

 • 37.pdf
  231.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سؤالات تخصصي تكنسين مكانيك آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي تكنسين مكانيك آب و فاضلاب

سؤالات تخصصي تكنسين مكانيك آب و فاضلاب
 

پیوست ها

 • 38.pdf
  93.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سوالات تخصصي كارشناس مكانيك

سوالات تخصصي كارشناس مكانيك

سوالات تخصصي كارشناس مكانيك
 

پیوست ها

 • 39.pdf
  318.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سوالات تخصصي مهندسي برق - مخابرات

سوالات تخصصي مهندسي برق - مخابرات

سوالات تخصصي مهندسي برق - مخابرات
 

پیوست ها

 • 40.pdf
  278.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا