سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

وضعیت
موضوع بسته شده است.

پیرجو

مدیر ارشد
نمونه سوالات آزمون استخدامي شركت هاي پالايشي و انتقال گاز / شهريور 87

سوالات عمومي سطح كارداني و سطح كارشناسي
 

پیوست ها

 • ommomi-karshenasi.pdf
  89.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي رشته هاي كارداني

كارداني برق الكترونيك - كنترل - ابزار دقيق
 

پیوست ها

 • kardani-bargh-elektronik-kontrol-abzar daghigh.pdf
  98.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارداني برق قدرت - الكتروتكنيك - برق صنعتي
 

پیوست ها

 • kardani-bargh-ghodrat-elektroteknik-bargh sanati.pdf
  91.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارداني بازرگاني و كارداني اداري
 

پیوست ها

 • kardani-bazargani.pdf
  100 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارداني حسابداري
 

پیوست ها

 • kardani-hesabdari.pdf
  104.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارداني مكانيك
 

پیوست ها

 • kardani-mekanik.pdf
  86.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارداني شيمي
 

پیوست ها

 • kardani-shimi.pdf
  116 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
سوالات تخصصي رشته هاي كارشناسي

كارشناسي برق- كنترل - الكترونيك - ابزار دقيق
 

پیوست ها

 • karshenasi-bargh-kontrol-elektronik-abzar daghigh.pdf
  148.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارشناسي فيزيك
 

پیوست ها

 • karshenasi-fizik.pdf
  169.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارشناسي برق - قدرت
 

پیوست ها

 • karshenasi-mohandesi bargh ghodrat.pdf
  160.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارشناسي كامپيوتر - سخت افزار
 

پیوست ها

 • karshenasi-mohandesi compter-sakht afzar.pdf
  352.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارشناسي مكانيك
 

پیوست ها

 • karshenasi-mohandesi mekanik.pdf
  112.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارشناسي صنايع
 

پیوست ها

 • karshenasi-mohandesi sanaye.pdf
  104.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارشناسي مهندسي شيمي
 

پیوست ها

 • karshenasi-mohandesi shimi.pdf
  94.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0
 • Like
واکنش ها: t.p

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارشناسي كامپيوتر نرم افزار
 

پیوست ها

 • karshenasi-mohandesi-computer-narm afzar.pdf
  111.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

كارشناسي شيمي كاربردي
 

پیوست ها

 • karshenasi-shimi karbordi.pdf
  101.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و بالاتر مناطق عمليات انتقال گاز سال1385

سوالات عمومي کارشناسی
 

پیوست ها

 • omommi karshenasi(2).pdf
  152.5 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي ايمني و بازرسي فني
 

پیوست ها

 • 33408_آزمون.rar
  153.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي برق الکترونيک
 

پیوست ها

 • 33408_دفترچه.rar
  111.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (سخت افزار)
 

پیوست ها

 • 33408_دفترچه(2).rar
  115.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي صنايع
 

پیوست ها

 • 33408_دفترچه(3).rar
  88.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي کامپيوتر (نرم افزار)
 

پیوست ها

 • 33408_دفترچه(4).rar
  94.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مهندسي عمران عمران
 

پیوست ها

 • 33408_کارشناسي.rar
  297.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي حسابداري
 

پیوست ها

 • 33408_دفترچه(5).rar
  68.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت بازرگاني
 

پیوست ها

 • 33408_دفترچه(6).rar
  103.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت دولتي
 

پیوست ها

 • 33408_دفترچه(7).rar
  105.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مديريت صنعتي
 

پیوست ها

 • 33408_دفترچه(8).rar
  115 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي عمران عمران
 

پیوست ها

 • 33408_کارشناسي(2).rar
  297.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي مکانيک گرايش حرارت سيالات و طراحي جامدات
 

پیوست ها

 • 33408_mechanic.pdf
  1.1 مگایابت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت و گاز

سوالات تخصصي مقطع کارشناسي شيمي گرايش گاز پالايش طراحي فرآيندهای پتروشيمي
 

پیوست ها

 • 33408_chemistry.rar
  239.6 کیلوبایت · بازدیدها: 0
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا