تأثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
[h=1][/h]
فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی
مقاله 3، دوره 16، شماره 2، پاییز 1388 اصل مقاله (159 K)
نویسندگان
محمد سیرانی؛ شکر اله خواجوی؛ میثم نوشادی

چکیده
رفتارگرایان از دیرباز اثر تجربه را بر تصممیم بویژه در رشته‌های بسیار تخصصی نظیر حسابرسی، مورد توجه قرار داده‌اند. این مقاله، اثر تجربه را در سطوح مختلف پیچیدگی کار بررسی می‌کند و بر اساس مدل تصمیم‌گیری سیمون نشان می‌دهد هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده‌تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می‌شود. این مقاله با توجه به این مدل، به بررسی وظایف ساختار یافته، نیمه‌ساختار یافته و ساختار نیافته می‌پردازد و افراد تحت مطالعه را به دو گروه "باتجربه" (حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی) و "کم‌تجربه" (سطوح سازمانی پایین‌تر و حسابرسان کم‌تجربه شاغل در سازمان حسابرسی) تقسیم می‌کند. برای تعیین پیچیدگی و تعیین وظایف ساختار یافته، نیمه‌ساختار یافته و ساختار نیافته و تجربه مورد نیاز جهت قضاوت برای ارزیابی این وظایف، یک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شریک و مدیر حسابرسی انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتایج، نشان‌گر این واقعیت است که تفاوت معناداری بین تصمیم‌گیری گروه‌های مورد آزمایش وجود دارد و حسابرسان کم‌تجربه خصوصاً در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین‌های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی‌شوند.
 
بالا