بررسی اثر شمع های باربر بر رفتار تونل های مترو به روش عددی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1اسحاق نمازی؛ 2محمدعلی ابراهیمی ؛ 2حامد جمشیدی
1دانشگاه شهیدباهنر کرمان
2دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده
در محیط­های شهری تونل­های مترو اغلب در کنار پی ساختمان­ها ساخته می‌شوند. در حالیکه بسیاری از تونل­ها می‌توانند در مقابل حرکت­های کوچک مقاوم باشند، شمع­های بارگذاری شده ساختمان­های مجاور می‌توانند باعث حرکت­های ناپایدار و یا افزایش سطح توزیع تنش در خاک اطراف تونل شده که ممکن است سبب بروز شکست در نگهداری تونل­ها شود. این مقاله به بررسی پارامتریک تأثیر شمع­های بارگذاری شده بر روی تونل­های موجود به روش عددی المان محدود می­پردازد. مدل عددی المان محدود سه بعدی، که شامل تمامی‌جزئیات مربوط به تونل­سازی سپری است، به منظور شبیه­سازی مراحل ساخت گام به گام پیشروی تونل­های مترو در کنار شمع­ها در شرایط خاک چسبنده، نرم، همگن و زیر سطح ایستابی ارائه شده است. پارامترهای اصلی مورد بحث در بررسی پارامتریک شامل میزان بار وارده بر هر شمع، فاصله مستقیم بین تونل­ و ردیف شمع­های کناری، قطر و طول شمع­ها است. در این تحقیق، میزان تأثیر پارامترهای فوق­الذکر بر روی جابجایی­های افقی و عمودی دیواره­تونل، نیروی محوری و ممان خمشی وارد بر نگهداری تونل مورد ارزیابی قرار گرفته است.کلیدواژگان
شمع؛ تونل­سازی سپری؛ جابجایی؛ مطالعه پارامتریک؛ نیروی محوری؛ ممان خمشی؛ المان محدود


___________________________________________________
http://www.mediafire.com/view/vx59hp6vozov51x/355.pdf
 
بالا