بررسی تأثیر انواع مدل های رفتاری توده سنگ در منحنی عکس العمل زمین

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
علیرضا کارگر؛ رضا رحمان نژاد
دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده
امروزه روش همگرایی- همجواری از پرکاربردترین روش­ها برای تعیین نگهداری حفریات دایروی و غیر دایروی است. انتخاب مدل ساختاری مناسب برای توده­سنگ، اعم از الاستوپلاستیک کامل، الاستوپلاستیک شکننده و الاستوپلاستیک نرم­شونده، نقش بسیار مهمی در کاربرد این روش دارد. در مواردی میزان اختلاف در تغییرشکل ایجاد شده ناشی از انتخاب مدل­های ساختاری متفاوت بیش از 100درصد است.
در این مقاله سعی شده است تا تأثیر انتخاب مدل­های رفتاری مختلف در منحنی عکس­العمل زمین و میزان زون پلاستیک ایجاد شده در اطراف یک حفره دایروی بررسی شود. در این مقاله فرض شده­ است که توده­سنگ تحت تاثیر فشار ایزوتروپیک قرار دارد و رفتار اولیه الاستیک دارد. معیار شکست مورد استفاده معیار غیر خطی هوک­براون است. روش حل مسئله روش پله­ای است که در آن پارامترهای مقاومتی توده­سنگ به­صورت گام به گام از مقادیر حداکثر خود تا مقادیر باقیمانده تغییر می­کنند. در انتها یک آنالیز حساسیت روی پارامترهای شکست معیار هوک­براون صورت می­گیرد.

کلیدواژگان
همگرایی-همجواری؛ مدل¬های ساختاری؛ مدل کرنش نرم¬شونده؛ معیار شکست

_______________________________________________
http://www.mediafire.com/view/pvow6ksi6umocom/IJME17331301945400.pdf
 
بالا