بررسی اثر حرکت لوکوموتیو معدنی بر قابلیت اعتماد شبکه های تهویه معادن زیرزمینی (مطالعه موردی: معدن تخت)

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
1زهره رضایی؛ 2سیدمحمداسماعیل جلالی ؛ 2فرهنگ سرشکی
1دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده
شبکه تهویه طراحی شده در معادن زیرزمینی ممکن است تحت تأثیر عواملی نظیر قرار گرفتن اجسام در مسیر عبور هوا و خرابی سیستم­های نگهداری دچار افت فشار، ناپایداری و تغییرات شدت جریان هوا شود. در این شرایط عملکرد مطلوب شاخه که مقدار آن با توجّه به شدت جریان طراحی شده تعریف می­شود، تغییر می­­کند. به­طور طبیعی برای بیان سطح عملکرد مورد انتظار یک شاخه می­توان از قابلیت اعتماد استفاده کرد. ملاحظات اقتصادی و ایمنی در یک معدن زیرزمینی ایجاب می­کند که شبکه تهویه آن به نحوی مؤثر، ایمن و قابل اطمینان بتواند میزان هوای مورد نیاز در نقاط مختلف شبکه را تأمین کند. به نظر می­رسد محاسبه قابلیت اطمینان اجزای شبکه و در نهایت محاسبه قابلیت اطمینان شبکه بهترین روش برای ارزیابی شبکه باشد. در این مقاله روش جدیدی بر اساس الگوریتم دیکسترا برای محاسبه و تحلیل قابلیت اعتماد شبکه تهویه معرفی شده و با استفاده از تابع توزیع شدت جریان شاخه­ها، ناشی از حرکت لوکوموتیو معدنی در تونل­های باربری، قابلیت اعتماد هر شاخه از شبکه تعریف شده است. در نهایت قابلیت اعتماد کل شبکه محاسبه شده است. در این مقاله روش پیشنهاد شده بر روی شبکه تهویه معدن زغال­سنگ تخت اجرا شده است. شبکه زغال­سنگ تخت شامل 5 کارگاه استخراج، 3 کارگاه بین ترازهای 766+ و سطح زمین، 2 کارگاه بین ترازهای 766+ و 722+ است. عملیات باربری در 2 تونل دنباله­رو لایه توسط لوکوموتیو انجام می­شود. بر اساس حالت­های مختلف حضور لوکوموتیو در هر یک از بخش­های مسیر باربری 44 حالت مختلف شبیه­سازی شده است و تأثیر حضور لوکوموتیو بر تغییرات شدت جریان محاسبه شده است؛ بنابراین قابیلت اعتماد شبکه تهویه بین گره­های ورودی و خروجی برابر با 30% خواهد بود

کلیدواژگان
معدنکاری زیرزمینی؛ تهویه؛ قابلیت اعتماد؛ شاخه؛ شبکه

اصل مقاله (617 K)
 
بالا