اسلاید کنترل فشار در صنعت

فاطمه یاس

کاربر ممتاز
این اسلاید که مربوط به ارائه ی فشار و اندازه گیری فشار در صنعت می باشد در درس کنترل فرایند دانشگاه خلیج فارس ارائه شده است. موضوعات بررسی شده در اسلاید عبارتند از: 1. فشار چیست؟
 2. اهمیت کنترل فشار در صنعت
 3. شیر کنترل فشار PSV
 4. محل قرار گرفتن شیر اطمینان
 5. انواع فشار سنج ها
 6. فشار سنج مانومتری
 7. بارومتر
 8. مشخصه های مطلوب یک سیال مانومتر
 9. انواع فشار سنح های ارتجاعی
 10. فشارسنج لوله بوردن
 11. فشار سنج خرطومی
 12. فشار سنج دیافراگمی
 13. اختلاف سنج دیافراگمی
 14. فشار سنج کپسولی
 15. انواع فشار سنج های الکتریکی
 16. فشار سنج استرین گیج
 17. فشارسنج پیزو الکتریکی
 18. فشار سنج خازنی
 19. فشارسنج های محدوده ی خلا
 20. فشارسنج مک لئود
 21. فشارسنج پیرانی
 22. فشارسنج ترموکوپلی
 23. فشارسنج پنینگ
 24. فشارسنج یونیزاسیون کاتد گرم
 

پیوست ها

 • pressure_www.irchemeng.ir.rar
  2.6 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا