کلوپ طرفداران پرسپولیس

junior Engineer

کاربر ممتاز
پست لیگ جای خود اما چه لحظه شماری میکنم من یکی که اولین نفر پست قهرمانی آسیا اینجا بذارم؛چه شود 🌹
 

junior Engineer

کاربر ممتاز
کی میدونه؟
توی شناسنامت زدن؟
تا جایی ک من میدونم جلو ما ک دم از استراماچونی را برگردانید میزدی😀😀😀
دیگه چکار کنیم استقلالی نمیشه چیزی گفت ؛حتی مدیر تایپیک میدونه کی طرفدار کدوم تیمه من چیزی نگم بهتره ؛اونی که شبا خواب استراما میبینه من نیستم ما خودمون عالیجناب برانکو رو داریم
 
بالا