[پرورش و نگهداری طیور] پرورش شترمرغ

hamid_a

عضو جدید
کاربر ممتاز
آنچه بايد از شترمرغ بدانيم

پرورش شتر مرغ از سال 1860 در كشور افريقاي جنوبي به صورت جدي آغاز گرديد و سپس در ساير نقاط دنيا گسترش يافت. امروزه در بسياري از كشورها پرورش شتر مرغ انجام مي شود. كشور ايران هم چند سالي است مبادرت به واردات اين پرنده نموده و در امر پرورش آن گام نهاده است. در طي چند سال گذشته مطالعاتي برروي پارامترهاي توليدي، جوجه كشي، تغذيه و پرورش اين پرنده صورت گرفته كه توأم با موفقيت هايي دراين زمينه بوده است. قابل ذكر است كه تاكنون در ايران محصولات حاصل از كشتار اين پرنده به بازار عرضه نشده است.

محصولات اين پرنده شامل گوشت، چرم، پروساير محصولات فرعي است. گوشت پرنده قرمز بوده و از خواص آن مي توان پايين بودن ميزان چربي، كلسترول، تردي خاص و بالا بودن ميزان پروتئين را نام برد. چرم اين پرنده چرمي با ظاهري زيباست و درساخت انواع محصولات چرمي به كار مي رود. نوع ديگر چرم حاصل از پوست ناحيه ساق پاي شترمرغ است كه از صفحات فلسي، مانند پوست مارمولك تشكيل شده و در ساخت محصولات چرمي و به خصوص پوتين گاو چران ها استفاده مي شود.پرهاي شتر مرغ در ساخت انواع گردگيرها استفاده مي شود و خاصيت گردگيري بالايي دارد. همچنين ازپرشتر مرغ در تزيين علم در مراسم مذهبي، ساخت انواع كلاه ها و شال گردن ها استفاده مي شود. ساير محصولات فرعي اين پرنده شامل پوسته تخم مي باشد كه از تخم هاي بي نطفه در زمان جوجه كشي به دست مي آيد. برروي اين تخم ها كارهاي هنري از جمله نقاشي و حكاكي صورت گرفته و با قيمت هاي گزافي به فروش مي رسند. به طور كلي از كليه اجزاي اين پرنده استفاده مي شود. شترمرغ در سن 10 تا 14 ماهگي كشتار مي گردد و در اين سن حدود 100 تا 120 كيلوگرم وزن دارد. گوشت حاصل از اين پرنده بيشتر از قسمت ران مي باشد كه در حدود 30 تا 35 كيلوگرم است. همچنين پوستي به مساحت 3/1 تا5/1 متر مربع استحصال مي گردد.پرورش مولدين

شتر مرغ در سن 2 تا 3 سالگي به بلوغ جنسي مي رسد و تا مدت زيادي بارور باقي مي ماند. پرنده نر در زمان بلوغ به رنگ سياه با پرو بال سفيد رنگ و شتر مرغ ماده به رنگ قهوه اي تا خاكستري است. بارزترين نشانه در شتر مرغ نر، قرمزي رنگ ساق پا ، نوك و اطراف چشم است كه ارتباط مستقيمي با قدرت جنسي نر دارد. هرچه اين قرمزي بيشتر باشد پرنده از قدرت نرينگي بيشتري برخوردار است.

شتر مرغ نرو ماده به صورت جفت تا دسته هاي چند تايي و نيز به صورت گله نگهداري مي شوند. اين تركيبات بسته به ميزان زمين موجود و امكانات، قدرت جنسي نرها و اهداف اصلاح نژادي متفاوت مي باشد. هيچ استاندارد خاصي در اين رابطه وجود ندارد و مدير مزرعه با شناسايي پرندگان و اهداف مورد نظر روش مناسب را انتخاب مي نمايد. شتر مرغ ها در سال درحدود 6 تا 8 ماه تخمگذاري نموده و بقيه سال را استراحت مي كنند. در ايران اين زمان از حدود بهمن ماه آغاز گشته و تا آبان ماه ادامه دارد. بديهي است در مناطق مختلف اين زمان متغيير باشد. در طول فصل تخمگذاري هر پرنده ماده به طور متوسط 40 تا 60 تخم مي گذارد. البته در بعضي از پرندگان (از جمله در كشورمان) اين ركورد به 120 عدد تخم مرغ هم مي رسد. به طور متوسط از هر پرنده ماده در سال حداقل 20 عدد جوجه سالم تا زمان كشتار بايستي توليد گردد تا اين فعاليت به صورت اقتصادي ادامه يابد.

توليد مثل پرنده به عوامل زيادي از جمله ژننتيك ، شرايط آب و هوايي، سلامت پرنده و به خصوص جيره مناسب بستگي دارد. استرس از عوامل منفي در تخمگذاري پرنده مي باشد. معمولاً براي هر پرنده بالغ حداقل 250 متر مربع در گردشگاه در نظر گرفته مي شود كه البته بهتر است فضاي متعلقه بيش از اين باشد. فضاي مسقف (سايبان) به ازاي هر پرنده بالغ در حدود 8 متر مربع و ارتفاع حصار در حدود 2 متر مي باشد. در شرايط طبيعي هر پرنده بعد از گذاشتن حدود 18 عدد تخم برروي تخم ها نشسته و جوجه كشي طبيعي انجام مي گيرد. در مزارع از ماشين هاي جوجه كشي استفاده مي گردد. در سال اول تخمگذاري، ميزان تخم گذاري نسبتاً پاببن است ولي در سال هاي بعد به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد و در زمان تخمگذاري پرندگان، بايستي آرامش كافي براي پرنده مهيا گردد و ازحضور بازديدكنندگان كاست. هر گونه استرس شامل تغيير جيره، صداهاي ناآشنا براي پرنده(پارس سگ، تراكتور، هوايي و ....) حضور بازديدكنندگان، ترس و حتي تغييرات آب وهوايي برروي تخمگذار و باروري تخم ها اثر مستقيم دارد. در زمان فصل استراحت بايستي غذا با فيبربالا، پروتئين و انرژي پايين در اختيار پرنده قرار گيرد و افزايش وزن پرندگان را كنترل نمود . وزن اضافي در فصل توليد اثر منفي در جفتگيري و تخم گذاري دارد. در فصل استراحت بايستي ويتامين و مواد معدني به اندازه كافي در اختيار پرنده قرار گيرد.جوجه كشي مصنوعي شترمرغ

شتر مرغ ماده معمولاً بين ساعت 4 تا7 بعدازظهر تخمگذاري مي كند. بلافاصله بعد از تخم گذاري بايستي تخم ها توسط كارگر جمع آوري شده و به محل جوجه كشي منتقل شوند.

دوران جوجه كشي 42 روز مي باشد. درجه حرازرت دستگاه جوجه كشي 3/36 درجه سانتي گراد و رطوبت در حدود 20 تا 25 درصد است. وزن تخم به طور متوسط در حدود 5/1 كيلوگرم بوده و در پايان دوران جوجه كشي بايستي در حدود 13 تا 15 درصد از وزن تخم كاهش پيدا كند. در غيراينصورت ممكن است مشكلاتي در جوجه در آوري ايجاد گردد. معمولاً تخم ها به مدت يك هفته جمع آوري و در درجه حرارت و رطوبت مناسب نگهداري شده و سپس تخم هاي بي نطفه از دستگاه خارج مي گردند. در روز سي و هشتم تخم ها به هچر منتقل شده و تا زمان خروج از تخم در دستگاه باقي مي مانند. بهتر است جهت خشك شدن و فعاليت نسبي پرنده، به او اجازه داد تا به مدت 6 تا 12 ساعت دردستگاه هچر باقي بماند و سپس خارج گردد. بهداشت دستگاه و سالن جوجه كشي بسيار مهم بوده و بايستي حتي الامكان از ورود افراد متفرقه به محيط جوجه كشي خودداري شود. جوجه ها به هنگام تولد وزني در حدود 700 تا 1000 گرم دارند. بند ناف توسط آيودين ضدعفوني مي گردد. كف بيني هاي هچري نيز بايد اصطكاك كافي داشته باشند تا از بازشدن پاها درجوجه جلوگيري به عمل آيد. چنانچه جوجه نتواند از تخم خارج شود بايستي به جوجه كمك شود. اين امر نياز به كسب تجربه كافي داشته و هر گونه مداخله عجولانه سبب نتايج منفي درهچ خواهدشد.پرورش جوجه

پس از خروج از تخم جوجه ها بايستي درحرارت 30 تا 32 درجه سانتي گراد قرار گيرند. بهتر است اين حرارت در زير منبع حرارتي (لامپ هيتر، مادر مصنوعي) براي جوجه مهيا شده و اجازه انتخاب را براي جوجه فراهم آورد. در صورتي كه شرايط جوي اجازه دهد مي تواند جوجه را 24 ساعت بعداز درآمدن از تخم در فضاي آزاد قرارداد. مراقبت از جوجه در سنين اوليه بايستي با دقت انجام شود. بهداشت سالن كاملاً رعايت شده و شب ها شرايط مناسب از نظر دما و تهويه براي جوجه ها فراهم شود. عفونت كيسه زرده از متداول ترين علل مرگ و مير جوجه ها تا سن حدود 14 روزه گي است. اين عفونت مي تواند از طريق تخم، دستگاه جوجه كشي، بندناف و نيز غذا و خوردن مدفوع(از طريق روده) به كيسه زرده منتقل شود. عدم جذب به موقع كيسه زرده باعث عفونت و مرگ جوجه خواهد شد. هرگونه استرس نيز مي تواند شرايط را براي باقي مانده كيسه زرده در بدن جوجه و عفونت آن فراهم نمايد. از ديگر علل مرگ و مير در جوجه ها را مي تواند عفونت هاي باكتريايي، اسهال و مشكلات فيزيكي پانام برد. غذا 24 ساعت بعداز هچ بايستي در اختيار جوجه قرار گيرد. غذا بايستي داراي انرژي و پروتئين بالا و از نظر املاح معدني وويتامين ها بالانس باشد. چند روزي طول مي كشد تا جوجه خوردن آب و غذا را بياموزد واين مدت زمان كافي را براي جذب كيسه زرده فراهم مي نمايد. قرار دادن يك جوجه بزرگ تر در ميان جوجه هاي تازه به دنيا آمده عمل آموختن خوردن و آشاميدن را به جوجه ها آسان مي سازد. جوجه هاي مريض و غيرفعال را بايستي سريعاً از ساير پرندگان جدا نموده و در فضاي ديگر تحت درمان قرار داد.

انباشتگي اجسام خارجي از قبيل سنگ، چوب و ساقه در پيش معده و سنگدان از ديگر عوامل مرگ و مير جوجه ها تا سن چهارماهگي مي باشد. هرگونه استرس از قبيل بالانس نبودن جيره (از نظر موادغذايي ، مواد معدني وويتامينه و غيره) نيز بيماري و عدم آرامش و سلامت پرنده مي تواند به اين مسأله منجر گردد. بنابراين حتي الامكان سعي شود محيط پرورش جوجه ها عاري از هرگونه اجسام خارجي باشد. واكسيناسيون جوجه ها عليه بيماري نيوكاسل در كشورمان الزامي است. تلفات ناشي از اين بيماري توسط بعضي از مزارع در ايران گزارش شده است. جوجه ها به بيماري آنتروتوكسمي نيز حساس هستند. واكسيناسيون جوجه عليه اين بيماري توصيه مي گردد. اين بيماري غيرواگير بوده و عامل اصلي آن استرس است. (تغييرات جيره حمل و نقل، ترس، تراكم جوجه هاو....) جوجه ها به سرعت رشد كرده و درسن يك ماهگي در حدود 3 تا 6 كيلوگرم وزن دارند. با افزايش سن جوجه ها بايستي فضاي بيشتري در اختيار آنان قرار داد. گردشگاه جوجه ها بايستي داراي سايبان بوده و خاك بهترين انتخاب به عنوان بستر مي باشد. بستر فضاي مسقف بهتر است از جنس بتن باشد تا به راحتي بتوان آن را شست وشو داد و ضدعفوني كرد. در بعضي از مزارع از سيستم حرارت زيرزميني به عنوان منبع حرارت استفاده مي نمايند. اين مسأله باعث گرمي بستر و آرامش پرنده و نيز كاهش تلفات ناشي از عفونت كيسه زرده خواهد شد. در سن سه ماهگي جوجه ها وزني بين 20 تا 30 كيلوگرم خواهند داشت. بعداز سن 3 ماهگي جوجه ها نسبتاً مقاوم بوده و تلفات كاهش مي يابد. بعداز سن 3 ماهگي بيشتر تلفات ناشي از مسائل فيزيكي است. از سن سه ماهگي تا پايان يكسالگي (زمان كشتار) جوجه ها در فضاهاي محصور نگهداري مي شوند. معمولاً به ازاء هر پرنده، حداقل 50 متر مربع فضاي گردشگاه در اختيار قرار مي گيرد. فضاي سايبان براي هرپرنده نيز 5 متر مربع است. بنابراين بعداز سن سه ماهگي پرندگان نياز به سالن هاي بسته نخواهند داشت. بعداز سن سه ماهگي پرندگان به سرما و گرما بسيار مقاوم هستند. پرندگاني كه به عنوان مولد انتخاب مي شوند بعداز سن يكسالگي از جيره هاي نگهداري استفاده مي نمايند.
 

hamid_a

عضو جدید
کاربر ممتاز
پرورش شتر مرغ : (سود يا زيان )

پرورش شتر مرغ : (سود يا زيان )

پرورش شتر مرغ : (سود يا زيان )

توجه انسان به بزرگترين پرنده ي روي كره ي زمين يعني شتر مرغ و محصولات آن تقريباً به 7500 سال پيش بر مي گردد . كه بعضي كشورها پرهاي آن را سمبل عدالت دانسته يا به عنوان بادبزن استفاده مي كردند . همين طور كه تخم هايش جهت مصارف دارويي ، يا به دليل اعتقاد به اين كه چربي شترمرغ داراي نيروي ويژه اي مي باشد ، به قيمت گزافي به فروش مي رفت . و از آنجايي كه چرم شتر مرغ اهميت زيادي پيدا كرد و گوشتي كه تمام ويژگي هاي كيفي مورد علاقه مشتريان خوش سليقه را داشت باعث جلوگيري از انقزاض شتر مرغها گرديد .
شتر مرغ همه چيز خوار بوده و با چشمان تيز بين و گردن بلند ، قادر به يافتن بي مهرگان كوچكي هستند كه جيره ي غذايي شان را تكميل مي نمايد . ولي در مزارعي كه كاملاً با جيره هاي آماده تغذيه مي شوند، درصد كمتري از وقتشان را صرف جستجو و خوردن وآشاميدن مي نمايند . مانند ساير دامها هزينه هاي غذا ، يكي از عمده ترين مخارج شتر مرغ را تشكيل مي دهد . با استفاده از قابليت شتر مرغ در مصرف غذاي فقير و متنوع مي توان تا حد زيادي از هزينه هاي پرورش كاست .
شترمرغ پرندگاني هستند كه كاربرد هاي زيادي دارند . ازجمله چرم ، پوست ، گوشت ، تخم و پرها . چرم آنها به عنوان با ارزش ترين محصول اين حيوان است كه قابل قياس با چرم تمساح و فيل مي باشد . چرم آن نرم و با دوام بوده و نسبت به چرم تمساح از مقاومت بيشتري در برابر آب برخوردار مي باشد . و به دليل اهلي بودن اين پرنده از نظر قوانين بين المللي ، منع قانوني ندارد . ارزش چرم بستگي به نوع قرار گرفتن فوليكول هاي پر موجود در پشت و سينه ي آن است. هر قدر اين فوليكول ها واضح تر و فشرده تر باشند ، پوست از ارزش بيشتري برخوردار مي گردد . چرم بدلي با واقعي به راحتي قابل تشخيص است (تست خراش) .
گوشت شتر مرغ ترد بوده و به سهولت از هم جدا مي شود . يكي از كم چربي ترين نوع گوشت قرمز مي باشد . پايين بودن كلسترول و بالا بودن پروتئين وواكنش مطلوب نسبت به ادويه جات از خصوصيات گوشت اين پرنده است .
پر اين پرنده جهت تزئين لباسها ، دكوراسيون يا گرد گير (به علت خواص الكتراستاتيك ) مورد استفاده قرار مي گيرد .
تخم شترمرغ هم درصورت نطفه دار بودن از ارزش بالاي اقتصادي برخوردار است حتي تخم هاي بدون نطفه جهت مصارف خانگي به كار مي رود . از پوست تخم براي نقاشي يا حكاكي يا به عنوان چراغهاي مد روز ، جامها و اشياي شبيه به اين استفاده كرد .
پرورش شتر مرغ از جنبه هاي اقتصادي اهميت زيادي دارد كه آنهم بستگي به عملكرد گله ، هزينه هاي مصرفي ، موقعيت بازار و بهاي محصولاتي مانند گوشت ، پوست و غيره دارد . يك شتر مرغ ساده در سال ، حدود 100 – 30 عدد تخم گذاشته كه نزديك بخ 90 – 30 درصد آن بارور بوده و از تخم هاي نطفه دار جوجه گيري مي شود و ميزان بقاياي جوجه ها (سه ماهگي ) تا 90 درصد مي رسد .
علاقه روبه رشد كشاورزان و همين طور شناخت ارزش گوشت ، روغن ، پر ، چرم و ... بين مصرف كنندگان و عادت پذير بودن آن باعث افزايش نرخ مولد شده است . شتر مرغ تحت شرايط متغير بياباني با روش هاي مختلف ، درجه حرارت بدن خود را حفظ مي كند به طوري كه در هواي سرد را نهاي خود را با بال ها يش مي پوشاند و در هواي گرم با بهم زدن بالها ايجاد نسيم ملايمي مي كند . به اين ترتيب تشر مرغ قادر است تا 56 درجه ي سانتي گراد را بدون استرس تحمل كند . اساساً شتر مرغ ها مناطق نيمه خشك همراه با علف زارهاي كوتاه را نسبت به مناطق مرطوب و باراني با علف زارهاي متراكم ترجيح مي دهند . و اين نيز دليل باعث روند رو به رشد پرورش اين يرنده شده است.
سرمايه مورد نياز اوليه كه بستگي به وجود ساختمان ، تعداد پرنده و نوع مديريت (متمركز يا نيمه متمركز) دارد نسبتاً بالا بوده اما فايده آن اين است كه اين پرنده سريعاً به توليد و سوددهي مي رسد . تازه واردين كه قصد پرورش شتر مرغ را دارند نبايستي در هنگام مواجه شدن با قيمت هاي گزاف پرندگان دچار تزلزل گردند. موفقيت هاي دراز مدت در اين رشته بستگي به بهره برداري صحيح از پتانسيل بازار شتر مرغ دارد . هرچند نگه داري اين پرنده ها به صرفه مي باشد اما افرادي كه قصد پرورش شتر مرغ دارند بايستي قبل از اقدام به اين كار ، آگاهي كامل داشته وفرض را بر آن گذارند كه اين وضعيت فروش مداوم با قيمت هاي حاضر در مورد پرندگان مولد ( به عنوان تنها درآمد قابل برگشت سرمايه در ميان مدت تا طولاني مدت ) صرفاً يك امر نظري است . بايد در نظر داشت مي توان شتر مرغ را به عنوان يك كار جنبي و پاره وقت انجام داد و بايد توجه كامل پرورش دهنده را داشته باشد . به نظر مي رسد درآينده به تدريج گوشت شتر مرغ جايگزين انواع گوشتهاي سنتي شود . از آن جا كه هيچ محدوديتي مذهبي يا قانوني خاص براي مصرف آن وجود ندارد و با توجه به درصد پايين چربي و كلسترول ، ترد بودن و بالا بودن ميزان پروتئين ، ميتوان به صورت فرآورده هاي گوشتي متعدد مصرف گردد .
اما نكات فني پرورش شتر مرغ هنوز كاملاً حل نشده و احمتمال شكست هايي هم وجود دارد . پرورش شتر مرغ صنعت جديدي است براي بسياري از نوآوران صنعت پرورش دام و طيور گام نهادن در اين حرفه مي تواند با تنوع و خطرات خاص توام باشد . اطلاعات كافي از احتياجات اين پرنده و بازار يابي محصول آن بسيار مهم مي باشد . با نگاهي به گذشته در مي يابيم كه هجوم بدون برنامه ريزي كلان در بخشي از صنعت ، نه تنها سودي براي سرمايه گذاران واقتصاد كشور نداشته بلكه سرمايه گذاران و دستگاههاي اجرايي را نيز بعد از مدتي دچار مشكل كرده در واقع مشكلي بر مشكلات قبلي افزوده است . ورود بيماريهاي ناشناخته و خطرناك ، آشنا نبودن با بيماريهاي شتر مرغ ، انجام نشدن مطالعات و بررسي درست از مديريت شتر مرغ ، نداشتن كشتارگاه و كارخانه هاي چرم سازي استاندارد ، نبودن تجربه لازم در عمل آوري چرم ، فاصله داشتن از بازار داخلي و رعايت استانداردهاي جهاني همگي دليل بر احتياط لازم جهت پرورش اين پرنده مي باشد .


منبع : مجله دامدار شماره 167
 

محـسن ز

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
در مورد پرورش شتر مرغ

در مورد پرورش شتر مرغ

دوستان اگر کسی اطلاعاتی در مورد پرورش شتر مرغ داره ممنون میشم که منو راهنمایی کنه یا اینکه سایتی رو معرفی کنه در ضمن نوشته های حمید را خوندم ولی برایم کافی نبود اطلاعاتی از قبیل محل نگهداری نوع تغذیه شرایط محیط ودیگر اطلاعات در ضمن اگر قیمت جوجه و بالغ را هم بگذارید ممنون میشم
 
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
سلام محسن جان
راستش من اطلاعات زیادی در مورد پرورش شتر مرغ ندارم.ولی سایتایی پیدا کردم شاید به دردت بخوره.
اگه بتونی بری جهاد کشاورزی شهرتون یا یکی دوتا مرکز پرورش شتر مرغ که از نزدیک همه چیشو ببینی خیلی بهتره برات.
http://www.ostrich.ir/
http://www.esfahan.agri-jahad.ir/AKHBAR/homepage/shotormorgh/shotormorgh.htm
http://gqiiran.blogsky.com/
http://www.damefarda.com/
http://www.foodna.com/9533.html
http://www.schoolnet.ir/~farzgu/new_page_260.htm
http://iranostrich.blogfa.com/
http://www.iranpress.ir/egolestan/eGolestan/News.aspx?NID=641
http://www.ardalan.id.ir/forum/about121.html
http://www.eshtehard.net/modules/smartsection/item.php?itemid=222
http://ilc.ir/?page=showbody_news&row_id=1325
http://itpnews.com/fa/news/content/مرکز-پرورش-شترمرغ-منطقه-ارسباران-در-آستانه-تعطیلی
http://www.westazarvet.ir/site/پرورشوبیماریهایشترمرغ/tabid/411/Default.aspx
http://www.ipiran.com/cgi-bin/aut_a...LUQTEUYJEZTCOYAVCRQAAYXQ&datatype=articles_eo
http://golbargetooba.com/persian/index_fa.html

راستی حمید هم تو کار پرورش بوقلمون هست بهش میگم شاید اطلاعاتی در مورد این هم داشته باشه یا جایی رو بدونه که بتونی ازشون کمک بگیری.
ایشالا که موفق باشی.
 

محـسن ز

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
ممنون افسون جان خیلی عالی بود اطلاعات خوبی داشتن دست شما درد نکنه
 

n_h_1365

عضو جدید
محل نگهداری بستگی به تعداد شتر مرغ ها داره ، اما شتر مرغ ها در کل به فضای زیادی نیاز دارن .
جوجه شتر مرغ قیمتی بین 200 تا 300 داره که البته به جنسیتش بستگی داره که معمولا" ماده قیمت بیشتری داره ، شتر مرغ بالغ اگه ماده باشه و تخم هم بزاره فکر میکنم 2 حدود دو میلیون قیمتش باشه(البته طبق آخرین فروشمون میگم که مربوط به چند ماه پیش میشه)
اگه اطلاعات دقیق تری می خواین امیدوارم بتونم کمکتون کنم هر چند کتابها و سایتها منابع مهمی هستن که خیلی می تونن کمکتون کنن.
 

zahra_12707

عضو جدید
مزيت هاي نسبي ايران براي پرورش شترمرغ

مزيت هاي نسبي ايران براي پرورش شترمرغ

مزيت هاي نسبي ايران براي پرورش شترمرغ
الف: ايران از معدود کشورهائی است که دارای آب و هوای متنوع و بطور متوسط اختلاف درجه حرارت در يک روز در دو منطقه متفاوت اين سرزمين حدود 40 درجه سانتی گراد است. بعبارت ديگر تنوع آب و هوا در اين سرزمين پهناور بحدی است که به آسانی ميتوان مکان هائي حتی با شرايط ايده آل برای پرورش شترمرغ جستجو کرد.
ب: پرندگان بالغ و جوان احتياج مبرمي به تحرك، جابجا شدن و هواي آفتابي دارند تا رشد عادي خود را ادامه دهند كه در اكثر نقاط ايران چنين امكاناتي فراهم است.
ج: در تمام سيستم‌هاي پرورش شترمرغ، ترجيح داده مي‌شود تا پرنده مقداري از جيره غذائي روزانه خود را در علفزارها كسب نمايد. خوشمزه ترين علفها (مخصوصا یونجه) براي حيوان به راحتي در بيشتر نقاط ايران قابل كشت و برداشت است که حتی اگر قادر به چرانیدن این پرنده نباشیم میتوان این علفها را جلوی آنها ریخت.

د: نسبت تبديل غذا به گوشت درجوجه‌هاي جوان شترمرغ 4/2 به يك است يعني اين كه به ازاء هر4/2 كيلوگرم مواد غذائي يك كيلوگرم به گوشت پرنده اضافه‌ مي‌شود.(براي مقايسه، لازم به يادآوري است كه اين نسبت در گاو معادل 6 به يك مي‌باشد.) دو عامل اصلي، تعداد توليدمثل بالاي در سال و نيز ضريب پائين تبديل غذا به گوشت در اين حيوان دلايل مستدل توسعه صنايع پرورش شترمرغ براي تأمين نيازهاي پروتئيني مردم است.لذا با توجه به اين واقعيت كه نسبت تبديل غذا به گوشت و نيز تعداد توليدمثل شترمرغ در سال بالا است، بدون هيچگونه شك وترديدي مي‌توان قبول كرد كه احتياج به توسعه صنعت پرورش شترمرغ در كشور بسيار زياد است.
ح : بر اساس اطلاعات كسب شده هنوز صنعت پرورش شترمرغ در بيشتر كشورهاي همجوار ايران بطور گسترده آغاز نشده است، از اين رو پرورش شترمرغ در ايران، مي‌تواند امكانات ارزي قابل توجهي را در ازاء صادرات حيوان زنده، تخم بارور شترمرغ و تكنولوژي مربوطه، به كشورهاي مسلمان اطراف دراختيار جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.
و : در مزارع پرورش شترمرغ معمولاً از هر مرغ بالغ در سال 20-40 جوجه 3 ماهه توليد مي‌شود. جوجه‌ها به سرعت رشد ونمو نموده ، و در سن 14-9 ماهگي كه زمان ذبح پرنده مي‌باشد, به وزن حدود 110 كيلوگرم مي‌رسند كه هر جوجه ذبح شده حدود 30 كيلوگرم گوشت بدون استخوان و چربي توليد‌ مي‌نمايد.
اين پرنده تا حدود۴0 سالگي قابليت تخم‌گذاري و توليدمثل را دارد و متوسط طول عمر آن حدود ۷۰سال است. گوشت شترمرغ ازنوع گوشت قرمز ولي باخواص گوشت سفيد مي‌باشد. به عبارت ديگر چربي گوشت پرنده حدود 5/2 درصد بوده و مزه آن همانند گوشت فيله گوساله است. براساس مطالب فوق و يك محاسبه ساده ملاحظه مي‌شود كه ايجاد مزارع پرورش شترمرغ در ايران مي‌تواند منبع بسيار مناسبي براي تأمين نيازهاي پروتئيني داخل و صادرات گوشت و پوست به كشورهاي همجوار باشد.
تعداد محدودی پیش مولد ۲۴ تا ۳۰ ماهه از مزرعه کرج با ترکیب مناسب به قیمت استثنائی هر قطعه ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد


 

zahra_12707

عضو جدید
گوشت شتر مرغ

گوشت شتر مرغ


گوشت شتر مرغ
اخيراً توليد و تكثير شترمرغ در ايران بصورت سازمان يافته اي در حال گسترش مي باشد .گوشت شترمرغ از نظر مشخصات كشاورزي از گوشت ساير حيوانات متفاوت است .از خصوصيات ديگر شترمرغ نداشتن چربي و سالم بودن آن است و به راحتي از استخوان و نسوج ديگر جدا مي شود .اگرچه از نظر رنگ قرمز و طعم مشابه گوشت گوساله مي باشد ولي به نرمي گوشت جوجه بوده و فيبر هاي عضلاني آن كوتاه مي باشد .مصرف گوشت شتر مرغ در كشورهاي فرانسه و بلژسك به صورت گسترده و در ايتاليا و هلند به ميزان كمتر شروع شده است .با اين حال در كشور هاي اروپايي مانند انگلستان ، دانمارك ، آلمان ، ايرلند و سوئد كه پرورش اين حيوان به صورت پراكنده و در مزارع كوچك مي باشد ، بازار بالقوه اي را به خود اختصاص داده و در كانادا نيز مصرف گوشت شتر مرغ به خوبي آغاز شده است .بيشترين گوشت از شتر مرغ گردن آبي زيمباوه به دست مي آيد .حدود دو سوم گوشت متعلق به 10 عضله اصلي مي باشد كه از آنها مي توان قطعات بزرگ استيك به دست آورد .به خاطر دارا بودن مشخصات خوب و كيفيت عالي اين گوشت به قيمت هاي گران در بازار هاي جهاني فروخته مي شود . علاوه بر گوشت اعضاي ديگر شتر مرغ مانند قلب ، جگر ، پيش معده و سنگدان از كيفيت بالايي برخوردار بوده و گردن و نخاع در مناطق خالي از اهميت بيشتري برخوردار است .اين گوشت نسبت به ساير انواع گوشت نرم تر بوده و به علت طعم خاص و خوشمزه آن نيازي به آماده سازي طولاني و استفاده از ادويه جات تند را ندارد .از تفاوت هاي ديگر گوشت شتر مرغ پايين بودن سطح چربي آن و وجود اسيد هاي آمينه و اسيد هاي چرب غير اشباع به ميزان مناسب در آن است .مقدار چربي گوشت شتر مرغ بسيار پايين بوده ( 2 – 1 درصد ) و به علت بالا بودن اسيد لينو لينيك در تغذيه هاي رژيمي و درماني مي توان از آن استفاده نمود .ميزان كلسترول خوب ( HDL ) بالا بوده ( 62 – 60 در صد ) و كسترول بد ( LDL ) در آن پايين مي باشد .گوشت شترمرغ حاوي مقادير بسيار زيادي پروتئين و آهن بالا و عناصري مانند روي ، منيزيم و ويتامين هاي A ، B و نياسين مي باشد .ضمناً نزيت مهمتري نيز گوشت شتر مرغ دارد كه تا كنون از طريق مصرف گوشت آن هيچگونه بيماري انگلي در مقايسه با گوشت خوك و گوساله به انسان انتقال داده نشده است .با توجه به خواص غذايي و رژيمي و مناسب بودن تركيبات شيميايي گوشت شتر مرغ براي ورزشكاران ( به خصوص شنا گران ، دوچرخه سواران ، وزنه برداران ، دوندگان ماراتن و ورزشكاران حرفه اي ) و دوران نقاهت و كودكان توصيه مي شود .بعلاوه براي بيماران قلبي ، فشار خون بالا و رژيم هاي تغذيه اي و خانم هاي باردار توصيه مي شود .
* اطلاعاتي در مورد شترمرغ :
1. پوست شترمرغ : پوست شترمرغ ماده داراي رنگي متغير بين خاكستري تيره يا روشن است و رنگ پوست شترمرغ نَر آبي تيره براق مي باشد .در طول فصل هاي جفت گيري رنگ پويت در اطراف منقار و دور چشم ها در نَر هاي جوان تا حد قرمز و روشن متغير است .در حال حاضر چرم شترمرغ با ارزش ترين محصول صادراتي قمست جنوب افريقا مي باشد .معمولاً شتر مرغ عايي كه سن آنها بين 14 – 16 سال و داراي پوستي با مساحت 25/1 متر مربع هستند ، براي كشتار انتخاب مي شوند .

* تخم شترمرغ :
تخم شترمرغ بيضوي شكل بوده و در حدود 150 ميليمتر طول و 120 ميليمتر پهنا دارد و داراي وزني در حدود 15/1 كيلوگرم مي باشد و در مقايسه با تخم مرغ حدود 25 برابر يك تخم معمولي مي باشد .

* تركيب گله شترمرغ :
نسبت تركيب گله به صورت دو شترمرغ ماده با يك شترمرغ نر مي باشد و اين سه شترمرغ يك واحد توليدي را به وجود مي آورند .در كشور ما با توجه به آب و هواي ايران و شرايط محيطي بهترين تركيب گله پنج تايي و هشت تايي مي باشد .

* تغذيه شترمرغ :
شترمرغ به عنوان يك حيوان علف خوار تك معده اي محسوب مي شود و بهترين غذا و غني ترين غذاي آن يونجه مي باشد و در تركيب غذايي آن مي توان از ذرت دانه اي ، يونجه خشك ، پودر استخوان، پودر ماهي ، منو كلسيم فسفات و نمك استفاده نمود .قابل ذكر است كه تغذسه نادرست موجب بروز مشكلات متعددي در جوجه هاي جوان و همچنين سبب انسداد روده و بد شكلي پاها و گرسنگي مي شود.

* بررسي شترمرغ از لحاظ اقتصادي :
پرورش شتر مرغ از لحاظ اقتصادي اهميت فراوان دارد و به دليل سود آور بودن آن روز به روز به تعداد علاقه مندان به پرورش اين پرنده افزوده مي شود .خريد و فروش محصولات شترمرغ از قبيل جوجه شتر مرغ ، تخم شترمرغ ، چربي ، پَر ، پوست و گوشت پرنده به صورت تجارت جهاني در آمده است .

* مقايسه اقتصادي شتر مرغ با گاو :
مقايسه شترمرغ با گاو از نظر اقتصادي به اين صورت مي باشد كه گاو در طي دوره 607 روز يك گوساله 250 كيلويي به دنيا مي آورد .در صورتي كه يك شترمرغ در طي دوره 405 روز تعداد 40 قطعه جوجه شترمرغ به دنيا مي آورد كه اين تعداد 1800 كيلو گرم گوشت ، 50 متر مكعب چرم و 33 كيلوگرم پَر گرفته مي شود .
 

zahra_12707

عضو جدید
دانستنیهای مورد نیاز پيش سرمايه گذاری در مورد شترمرغ

دانستنیهای مورد نیاز پيش سرمايه گذاری در مورد شترمرغ

مديريت و مشخصات ويژه:
شترمرغ يكي از بزرگترين پرندگان جهان محسوب مي‌شود با طول قامت 43/2 الي 74/2 متر با 90 الي 135 كيلوگرم وزن. نرها معمولاً به سادگي جابجا مي‌شوند ولي در فصل جفتگيري كمي وحشي و خشن هستند. دو ماده و يك نر را بعنوان يك واحد توليدي و يا تريو مي‌دانند (از سن سه تا چهل سالگي) پنج تريو در يك چراگاه به وسعت نيم هكتاري قابل نگهداري مي‌باشند. انتظار مي‌رود كه در هر تريو 120 الي 200 تخم در سال توليد گردد كه با يك مديريت تا 80 درصد قابليت جوجه‌آوري دارند. مديريت اين پرندگان آميخته‌اي است از نشخواركنندگان و پرندگان، اين در حالي است كه شترمرغها اساساً علف‌خوار بوده ولي با دو معده و يك سنگدان و پيش معده ولي بدون چينه دان. پرنده بالغ مي‌تواند بخوبي در مقابل بيماريها مقاوم باشد و مرگ تنها در اثر تصادفات بروز نمايد.
ايجاد ضايعات در پا:
معمولاً جوجه شترمرغها تا دو ماهگي مديريت ويژه‌اي را مي‌طلبد. آنها به عوامل استرس‌زايي چون بيماري و حرارت بسيار حساس هستند. نوع تغذيه در مرحله رشد نقش بسيار مهمي براي كيفيت تخمها و جوجه‌هاي جوان دارد.
تغذيه جوجه‌هاي جوان با پروتئين بالا در هفته نخست مشكلاتي را در پاها ايجاد مي‌كند. اين مسئله ممكن است مربوط به مديريت و ژنتيك باشد. جوجه‌هايي كه با تلاش خود از پوسته تخم خارج شوند بقاي بهتري نسبت به آنهايي كه با دست انسان خارج می شوند، نشان می دهند. بستر جوجه‌هاي جوان به توجه خاصي نياز دارد. بلعيدن سنگ ريزه‌ها، شن و قطعات ريز چوب باعث مسدود شدن پيش معده و سنگدان شده و هراز گاهي سبب مرگ آنها مي‌گردد.
جوجه شترمرغ هر ماه حدود 30 سانتيمتر رشد مي‌كند كه بعد از سه ماه به وزني حدود 5/12 تا 15 كيلوگرم مي‌رسد و در عرض يك سال وزني حدود 90 تا 120 كيلوگرم را بدست مي‌آورند و بعد از اين مدت آماده روانه شدن به كشتارگاه مي‌گردند. براي تكثير بايستي 18 الي 30 ماه از عمرشان گذشته باشد.
وجه تسميه شترمرغ:
نام Ratite كه ريشه لاتين دارد اولين بار براي پرندگان بزرگي كه قدرت پرواز نداشته و داراي سينه پهني بوده يعني فاقد استخوان سينه و دونده خوبي محسوب مي‌شدند گرفته شده است. ساير گونه‌هاي سينه پهن شامل Emu ها و Cassowary كه مربوط به استراليا بوده و Kiwi ها مربوط به نيوزيلند مي‌باشند.
نام شترمرغ از ريشه يوناني آن Struthio camelus گرفته شده و ريشه لاتين آن Struthocamelus مي‌باشد.
واژه Camelus يعني شترمانند يا بعبارتي مرغ‌شترسان كه بيان كننده موجودي است با گردن دراز و چشماني برجسته با مژگاني نسبتاً بلند و جثه‌اي بزرگ و با قابليت زندگي در بيابانهاي گرم و سوزان.
گونه‌هاي Struthio شامل چهار زيرگونه به شرح زير مي‌باشند:
1.Struthio camelus australis
مربوط به آفريقاي جنوبي

2. camelus camelus Struthio
مربوط به آفريقاي شمالي
3. camelus massaicus Struthio
مربوط به شرق آفريقا
4. camelus molybdophanes Struthio
مربوط به سومالي و اتيوپي
شترمرغ نر در سنين بلوغ داراي گردني دراز و پرهاي زينتي است و ماده آن داراي پر زينتي به رنگ خاكستري است. شترمرغ از سن چهار ماهگي به بعد بتدريج صاحب پرهاي زينتي مي‌شود. ماده‌ها كمي زودتر از نرها به سن بلوغ مي‌رسند كه حدود دو سالگي است.
امروزه آفريقا بيش از 70 درصد بازار شترمرغ جهان را به خود اختصاص داده است ولي با اين وجود در مناطقي چون آمريكا (مركزي، جنوبي، شمالي)، استراليا، اروپا و ساير نقاط خاور دور و آسيا بازار توليد و فروش آن روبه گسترش است.
زمان كشتار اقتصادي شترمرغ در 9 ماهگي است كه نه تنها پوست نرم وخوبي را در اين هنگام توليد نموده بلكه حدود 40 كيلوگرم گوشت سالم با حداقل كلسترول را عرضه می نمايد. گوشت شترمرغ نسبت به ماهي و بيشتر ماکيان پرورشي كلسترول كمتري دارد.
بازار گوشت شترمرغ:
بازار گوشت شترمرغ درجهان به سرعت رو به گسترش است است و می رود تا جانشين مصرف ساير گوشتهای قرمز در جهان گردد.
بازار پوست:
با توجه به شکل و شمائل ويژه، پوست اين پرنده در دوره های خاصی هواداران بسياری دارد و هم اکنون نيز محصولات بدست آمده از پوست آن با قيمتهای گزافی در بازارهای جهانی به فروش می رود.

به هر حال توجه داشته باشيد که پيش از دست زدن به هر کاری تمامی جوانب را در نظر گرفته و سپس اقدام کنيد و با اين روش احتمال موفقيت خود را افزايش دهيد.
 

hamid_a

عضو جدید
کاربر ممتاز
دوستان اگر کسی اطلاعاتی در مورد پرورش شتر مرغ داره ممنون میشم که منو راهنمایی کنه یا اینکه سایتی رو معرفی کنه در ضمن نوشته های حمید را خوندم ولی برایم کافی نبود اطلاعاتی از قبیل محل نگهداری نوع تغذیه شرایط محیط ودیگر اطلاعات در ضمن اگر قیمت جوجه و بالغ را هم بگذارید ممنون میشم


نمی دونم محسن جان قصدت از جمع آوری این اطلاعات اینه که پرورش رو راه بندازی یا نه

اگه جوابت مثبته پیشنهاد می کنم زیاد تحقیق کن نمی خوام خدایی نکرده رایت رو بزنم ولی به خدا کار تولیدی تو کشور ما مرده با این هزینه های اولیه تولید که سر به فلک می زنه


یه استادی داشتم که می گفت هر وقت خواستید محصولی رو تولید کنید اول تو بازار بفروشید ببینی می تونید یا نه

نمی دونم می دونی یا نه من خودم 5 ساله که تو کار پرورش بوقلمون گوشتی هستم و می دونی که فروش بوقلمون خیلی راحت تره ولی باز هم تو فروش بوقلمون مزرعه خودم می مونم و خیلی وقت ها شده که همه رو بردم کشتار گاه و یکجا کشتار کردم و تو سر دخونه گذاشتم و یه دونه یه دونه فروختم

اول که شتر مرغ وارد ایران شد برای پر کردن بخشی از پروتئین کشور بود ولی الان بعد از حدود 14 سال همه فقط دنبال فروش جوجه هستن نمی دونم آینده این صنعت چی میشه ولی من خیلی خوش بین نیستم :(

در مورد پرورش شتر مرغ هم یه سری به ویلاگ شرکت ما بزن شاید بتونه کمکت کنه

موفق باشی یا علی :gol:

http://daneshagri.blogfa.com/cat-19.aspx

 

m.sarikhan

عضو جدید

نمی دونم محسن جان قصدت از جمع آوری این اطلاعات اینه که پرورش رو راه بندازی یا نه

اگه جوابت مثبته پیشنهاد می کنم زیاد تحقیق کن نمی خوام خدایی نکرده رایت رو بزنم ولی به خدا کار تولیدی تو کشور ما مرده با این هزینه های اولیه تولید که سر به فلک می زنه


یه استادی داشتم که می گفت هر وقت خواستید محصولی رو تولید کنید اول تو بازار بفروشید ببینی می تونید یا نه

نمی دونم می دونی یا نه من خودم 5 ساله که تو کار پرورش بوقلمون گوشتی هستم و می دونی که فروش بوقلمون خیلی راحت تره ولی باز هم تو فروش بوقلمون مزرعه خودم می مونم و خیلی وقت ها شده که همه رو بردم کشتار گاه و یکجا کشتار کردم و تو سر دخونه گذاشتم و یه دونه یه دونه فروختم

اول که شتر مرغ وارد ایران شد برای پر کردن بخشی از پروتئین کشور بود ولی الان بعد از حدود 14 سال همه فقط دنبال فروش جوجه هستن نمی دونم آینده این صنعت چی میشه ولی من خیلی خوش بین نیستم :(

در مورد پرورش شتر مرغ هم یه سری به ویلاگ شرکت ما بزن شاید بتونه کمکت کنه

موفق باشی یا علی :gol:

http://daneshagri.blogfa.com/cat-19.aspx

با تشکر از نظر دوست عزیزم حمید جان
در ادامه باید اضافه کنم که یکسری از شرکتهای بزرگ تو تهران، که بانی واردات شترمرغ به کشور هستند تبلیغات بسیار جالب و فریبنده ای برای این صنعت انجام میدهند و آن سوی مشکلات و ضرر و زیان رو مخفی نگه داشته اند بطوری که هر کس یکسری از بروشور ها رو دریافت میکنه واقعا علاقه مند میشه (بدون توجه به عواقب) اینها عمدتا بقول اقا حمید تبلیغ می کنند تا جوجه بفروشند و یکسری حساب و کتاب در باره تولید گوشت و هزینه ها و درامد ها به مشتری میدهند در صورتی که حمایت آنها فقط تا فروش جوجه خودشان است بعدا تو بازار تنها می مانید.
یک استادی داشتیم که میگفت بیشترین درامد شترمرغ از چرمش هست بطوری که هر قطعه چرم بوقلمون تو بازارهای ایتالیا 900-1000 دلار بفروش میرسد. ولی ما باید بدانیم که تو صادرات چرم گاو و گوسفند خودمون بدلیل کیفیت پائین فراوری درمانده ایم چه برسد به چرم شترمرغ.
محسن جان در نهایت توصیه من به شما اینست که شما تبلیغات بازاری رو ول کنید برید سراغ پرورش دهنده های شتر مرغ، اونها به درستی میتونند شما رو در باره سود و زیان این صنعت راهنمائی کنند.
 

hamid_a

عضو جدید
کاربر ممتاز
با تشکر از نظر دوست عزیزم حمید جان
در ادامه باید اضافه کنم که یکسری از شرکتهای بزرگ تو تهران، که بانی واردات شترمرغ به کشور هستند تبلیغات بسیار جالب و فریبنده ای برای این صنعت انجام میدهند و آن سوی مشکلات و ضرر و زیان رو مخفی نگه داشته اند بطوری که هر کس یکسری از بروشور ها رو دریافت میکنه واقعا علاقه مند میشه (بدون توجه به عواقب) اینها عمدتا بقول اقا حمید تبلیغ می کنند تا جوجه بفروشند و یکسری حساب و کتاب در باره تولید گوشت و هزینه ها و درامد ها به مشتری میدهند در صورتی که حمایت آنها فقط تا فروش جوجه خودشان است بعدا تو بازار تنها می مانید.
یک استادی داشتیم که میگفت بیشترین درامد شترمرغ از چرمش هست بطوری که هر قطعه چرم بوقلمون تو بازارهای ایتالیا 900-1000 دلار بفروش میرسد. ولی ما باید بدانیم که تو صادرات چرم گاو و گوسفند خودمون بدلیل کیفیت پائین فراوری درمانده ایم چه برسد به چرم شترمرغ.
محسن جان در نهایت توصیه من به شما اینست که شما تبلیغات بازاری رو ول کنید برید سراغ پرورش دهنده های شتر مرغ، اونها به درستی میتونند شما رو در باره سود و زیان این صنعت راهنمائی کنند.


ممنون مسعود جان بله حق با شماست

البته اون پرورش دهنده ها هم برای تبلیغ درست جواب نمی دن ولی یکی از آشنا های من حدود 7 ساله که تو اصفهان پرورش دهنده شتر مرغ هست

اون می گفت من از خدامه که یه جوری می تونستم از این شغل فرار کنم ولی متاسفانه .....:(

محسن جان خدایی نکرده فکر نکنی می خواییم تصمیمت رو برگردونم ولی می خوام بگم بیشتر فکر کن


البته این رو هم بگم من خودم هم دوست دارم برای تفننی دو تا یا سه دونه داشته باشم
خیلی از شون خوشم می آد یه جورایی بامزه اند ;)


 

مرجان موسوی

عضو جدید
سلام
چون در این مورد کار کردم،اطلاعات کافی دارم.نمی دونم می خوایی این کار رو شروع کنید یا فقط می خوایید اطلاعاتی داشته باشید....به هر حال اگر تمایل به شروع پرورش شترمرغ دارید میتونم کمک کنم.
موفق با شید.
 

***VIOLET

عضو جدید
سلام
من یک سری مطلب درباره شتر مرغ دارم امیدوارم به دردتون بخوره

پرندگان خانواده شتر مرغ شامل:

ری ا ,ایمو ,کاسوواری , کیوی

این پرنده مناسب اب و هوای کویری است.تا 56 درجه سانتیگراد گرما رو تحمل میکند و همچنین تا 15- درجه سرما رو

در زمان گرمای بیش از حد با بال زدن باعث خنک شدن خود میگردد
 

***VIOLET

عضو جدید
مشخصات ظاهری شتر مرغ

دارای پای کشیده با دو انگشت است انگشت بزرگ پا دارای ناخنی به طول4-5 سانتی متر است
شتر مرغ هنگام مبارزه می تواند به طرف جلو لگد بزند
(قدرت لگد ان معادل لگد اسب است)

دارای پای قوی وقدرت دوندگی زیاد این پرنده قادر است با سرعتی معادل 60-70 کیلومتر در ساعت با طول گامهای 8متر بدود

چشمان بسیار قوی دارد که متواند اشیایی به اندازه یک حبه قند را از فاصله 2 کیلومتری تشخیص دهد

وزن شتر مرغ نر 200-150 و

وزن شتر مرغ ماده 150-100 کیلوگرم است

قد پرنده از سطح زمین تا تاج ان 5/2-2 متر است
 

***VIOLET

عضو جدید
باز دوباره سلام::heart::heart::heart::heart:

شتر مرغهای پرواری در سن 14-9 ماهگی وزنی حدود 120-90 کیلوگرم
دارند.

ازذبح پرنده مقدار45-35 کیلوگرم گوشت لخم و بدون چربی, حدود 25/1

مترمربع چرم حدود 1 کیلوگرم پر وتقریبا 5 کیلوگرم چربی قابل استفادهدر

صنایع دارویی و ارایشی استحصال میشود.

ماهیچه های مهم در شتر مرغ ماهیچه ی پا به خصوص قسمت نزدیک ران است

گوشت شترمرغ شبیه گوشت گاو بوده وکمی شیرینتر از ان است و بیشتر

شبیه گوشت گوزن است

یک گاو در طول دوسال یک گوساله یکساله اماده کشتار تولید میکند ولی از

هرشترمرغ ماده در این مدت بین 60-30 جوجه یکساله اماده ذبح تولید میگردد.

هر گاو به ازای هر دو سال تقریبا معادل 180 کیلو گرم گوشت تولید میکند

ولی تولید گوشت بدون استخوان شترمرغ در این مدت 1900-1200کیلوگرم است.
 

***VIOLET

عضو جدید
ارزش غذایی گوشت شتر مرغ در مقایسه با سایر گوشتها بالاتر است

مقدار کلسترول موجود در این گوشت از سایر گوشتهای قرمز کمتر بوده است وعاری

از چربی بین بافتی است وحاوی مقدار بیشتر اسید چرب امگا-3 است این اسید چرب

به نوبه خود در کاهش بیماریهای قلبی و عروقی وافزایش سرعت رشد و نمو بافتها

موثر مباشد

گوشت شترمرغ در برابر حرارت بسیار حساس است ودر درجه 177 درجه

سانتیگراد پخته میشود

پوست شترمرغ:

پوست شترمرغ نرم ,قابل انعطاف,محکم وزیباست وبه دلیل داشتن مقداری روغن

طبیعی خشک وشکننده نمیشود. این چرم بسیار با دوام است و مقاومت ان در برابر اب

از چرم تمساح هم بیشتر است

پوست شترمرغ ماده خاکستری روشن تا خاکستری تیره است

پوست پرنده نر ابی تیره و براق است

چرم از دو بخش تشکیل شده است ,یک بخش که بدن پرنده را میپوشاند ودارای

برجستگیهایی است که بیشترین قسمت را تشکیل میدهد. و بخش دیگر چرم حاصل از

ساق پای پرنده که سطح ان از پولکهایی پوشیده شده است ومشابه پوست خزندگانی

چون سوسمار است و برای ساخت کیف , کفش , چکمه استفاده میشود
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
آنفولانزای شترمرغ
پيشگيري از آنفولانزاي طيور درتاسيسات پرندگان شكاري و خانواده شترمرغ آنفولانزا ي طيور به طور بالقوه يك بيماري كشنده است . اين بيماري ميتواند موجب كاهش توليد شده يا منجر به تلفات زياد گردد. در سالهاي 84- 1983 آنفولانزا موجب كاهش( تلف شدن) 17 ميليون قطعه پرنده به ارزش 65 ميليون دلار گرديد . توليد كنندگان تخم مرغ و مرغداران مي توانند با استفاده از روشهاي محدود دقيق ، انتشار آنفولانزاي طيور را كاهش دهند . با اين وجود ، اعمال روشهاي مديريت خاص براي توليد پرندگان شكاري و خانواده شترمرغ ضروري است .

اشكال خفيف ويروس ميتوانند تداوم داشته وبدون جلب توجه زياد تا زماني كه به يك شكل كشنده تر تبديل شوند منتشر شوند.

ويروس ميتواند به سادگي توسط طيور و پرندگان مهاجري كه انتظار مي رود در طول مهاجرتهاي فصلي حامل ويروس باشند منتقل شود.

علائم عفونت آنفولانزاي طيور ميتواند شامل كاهش توليد تخم ، کاهش مصرف خوراك و آب و اسهال باشد . ناراحتي تنفسي ممكن است شايعترين علامت بيماري باشد . اشكال خفيف ممكن است منجر به تلفات كم شود، در حاليكه عفونت هاي حاد ممكن است منجر به 100% تلفات طيور شوند. تخمهاييكه تا حدي تشكيل رنگدانه عادي شان از بين رفته نيزممكن است معرف وجود بيماري باشند . درمانهاي خاصي براي آنفولانزاي طيور موجود نيستند سويه هاي آنفولانزاي طيوري بسياري وجود دارند كه انجام برنامه هاي واكسيناسيون رادر صنعت طيور مشكل مي سازند . بعلاوه ، موثر بودن اكثر واكسن ها براي پرورش دهندگان پرندگان شكاري وخانواده شتر مرغ اثبات نشده اند .

ايمني طبيعي براي پيشگيري ازعوامل بيماريزا بكار ببنديدايمني طبيعي به تمام روشهايي اشاره ميكند كه براي پيشگيري از انتشار بيماري به مزرعه شما ضروري هستند. دنبال كردن يك برنامه ايمني طبيعي محدود اطمينان خواهد داد كه مزرعه شما حداكثر تلاش خود را براي پيشگيري از انتشار بيماريها به گله تان به عمل آورده است . اساسا ، شما بايد گله تان را تا آنجا كه ممكن است از حاملان بالقوه ويروس جداكرده ، بازديدها را تا سرحد امكان كاهش داده و تاسيسات تان را اغلب اوقات تميز وضدعفوني كنيد .

پرورش دهندگان پرندگان شكاري و خانواده شترمرغ بطور واحد در معرض حاملان بالقوه آنفولانزاي طيور قرار دارند بسياري از توليد كنندگان پرندگان شكاري كه هدف رها سازي دارند آنها رابا قرار دادن در لانه هاي پرواز مقيد ميكنند.گرچه لانه هاي پرواز معمولا بوسيله حصار كشي محصور ميشوند ولي گاهي اوقات پرندگان كوچك و جوندگان به سادگي ميتوانند از توري ردشده و با گله تماس پيدا نمايند .پرورش دهندگان خانواده شترمرغ نيز درمعرض حاملان بالقوه آنفولانزاقرار دارند. اكثر پرندگان خانواده شتر مرغ اجازه دسترسي به چراگاههاي باز را دارند. دراين نوع فعاليت جداكردن كامل گله از ساير گونهاي طيور تقريبا غير ممكن است.

آنفولانزاي طيور هم اكنون بعضي از پرندگان شكاري و خانواده شتر مرغ را آلوده كرده است . هر چند ممكن است محدود كردن شديد تمام گله غير عملي باشد ، ولي اقداماتي وجود دارند كه ميتوان براي ممانعت يا كاهش انتشار اين ويروس كشنده آنها را دنبال نمود.

· تاسيسات جديد رامنتقل كنيديا دور ا ز بركه ها و آبراهه هايي كه توسط پرندگان مهاجرمانند اردك ها و غازها مورد استفاده قرارميگريند قرار دهيد. به اين پرندگان اجازه خوراك خوردن داخل يانزديك تاسيسات خود را ندهيد.

· تعداد بازديدكنندگان از مزرعه تان راتا سرحد امكان كاهش دهيد.اگر تورهاي بازديدكننده ضروري هستند ،· به آنها اجازه دسترسي به تعداد كمي از پرندگان گله خود را داده واين پرندگان را از باقيمانده مزرعه جدا نگهداريد . همچنين محل مجزايي براي پاركينگ بازديدكنندگان فراهم كنيد كه از بقيه مزرعه جدا باشد .

· سوراخها و پارگيها ي شبكه توري آغل ها را براي جلوگيري از ورود پرندگاني مثل گنجشك ها و سارها تعمير كنيد.

· مزارع پرندگان شكاري كه تخمهاي جوجه كشي يا جوجه يكروزه مي فروشند بايستي تمام مولدها را به جاي امكان دسترسي به چراگاه بيرون در محيط بسته نگهدارند.

· خوراك تهيه شده براي پرندگان خانواده شترمرغ در آغلهاي باز براي ساير پرندگان خيلي جذاب است ،· خردكردن خوراك بايستي تا سرحد امكان كاهش يابد. خوراك كهنه را بطور صحيح مصرف كنيد تا ساير پرندگان به داخل تاسيساتتان كشيده نشوند،·

· سالنهاي باز پرندگان كه توسط پرورش دهندگان خانواده شتر مرغ مورد استفاده قرار ميگيرند محل هاي لانه سازي مناسب براي پرندگان كوچك مانند گنجشك ها و سارها ميباشند. هرگز به اين پرندگان اجازه ايجاد محل هاي لانه سازي در كلبه ها يا دور و بر ساختمانهاي مزرعه را ندهيد.

· پرندگان را برحسب سن جدا كنيد .گله مولد بايستي از نتاج جداباشند. برمبنايي روزانه ،· كارگران مزرعه ابتدا بايد به سراغ حساسترين پرندگان رفته ،· سپس به محل هاي نگهداري پرندگان كم حساسيت تر بروند. هرگز اين فرايند را در طول روز معكوس نكنيد مگر اينكه دوش گرفته و لباسهايتان را با لباسهاي تميز عوض كنيد.

· همسايه خوبي باشيد. دور از ساير طيور و پرندگان شكاري و مزارع پرندگان خانواده شترمرغ قرار بگيريد.

· علائم هشدار را در تمام ورروديهاي مزرعه صحيح نصب كنيد تا معرف نگراني شما نسبت به بيماريها باشد. تمام تاسيسات را هنگامي كه ممكن است قفل كنيد.

· منشا هر گله جديدي را كه به مزرعه وارد ميكنيد بشناسيد . گله جديد را حداقل به مدت 4 هفته قرنطينه كنيد . پرندگان را از مزارعي كه ميدانيد بوسيله آنفولانزاي طيور آلوده شده اند نپذيريد· هرنوع تجهيزاتي كه از مزرعه خارج ميشود بايستي تميز شده و قبل از برگشت به مزرعه ضد عفوني شوند.

· فضولات را به خوبي مديريت كنيد. آنفولانزاي طيور از طريق مدفوع هاي پرندگان آلوده منتشر ميشود لذا كود بايستي براي عدم تماس بامردم و وسائل نقليه ذخيره شود. لاشه ها بايستي بطور صحيح بادفن كردن يا سوزاندن معدوم شوند.

· حما م پا )چكمه ( محتوي ماده ضدعفوني در ورودي به تمام اتاقها ياآغل ها قرار دهيد .

· از ورود جوندگان و ساير حيوانات به مزرعه با دور كردن نخاله ها و حفظ محل هاي داراي طعمه مسموم جلوگيري كنيد .

· پرورش دهندگان پرندگان شكاري هرگز نبايد گله آلوده را در قرق هاي شكار رها كنند. زيرا بيماريها مي توانند به حيات وحش محلي منتقل شده و جمعيت هاي مذكور را كاهش دهند .

· پرندگان بيمار را از باقيمانده گله جدا كنيد .

· ركوردهاي تمام معاملات ) گله ( را به منظور هاي رديابي در حالت شيوع بيماري نگهداري كنيد .

· پرندگان بيمار يا مرده را بايستي به يك آزمايشگاه براي تشخيص ارسال نمائيد.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
اهم بيماريها يي كه شتر مرغ به آن مبتلا مي گرد ند :

بيماريهاي ويروسي
1-نيوكاسل
2-آبله
3-آنفلوآنزا
ممكن است كورونا ويروس و هرپس ويروس و آدنو ويروس و آربوويروس شتر مرغ را درگير نمايد.
بيماريهاي باكتريايي
1-عفونت هاي بند ناف و كيسه زرده(تورم بند ناف)
2-پنوموني(ايشريشيا كلي، كلبسيلاپنومونيه)
3-آنتريت كلي باسيلي
4-آنتريت نكروزان(كلستريديوم پرفرنژنس تيپ هاي A-c-d و كلستريد يوم كولينوم)
5-كمپيلوباكتريوزيس(كمپيلوبا� �تر ژژوني)
6-سياه زخم(باسيلوس آنتراسيس)
7-سل(مايكوباكتريوم)
8-عفونت هاي چشمي( كونژونكتويت و كراتيت) كه عامل آن استافيلوكوكها هستند.
9- هموفيلوس گالينارم
10- مايكو پلاسموز(crd-mg-ms)
بيماريهاي قارچي
1-كانديديازس(عفونت قارچي دهان)
2-آسپرژيلوس(عفونت تنفسي ايجاد مي كند.)
3-درماتوفيت ها(درماتيت قارچي)
بيماريهاي انگلي داخلي
1-كوكسيديوز
2-هيستومونيازيس
3-كرم نواري شتر مرغ(هوتوينيا استروتيونيس)
4-كرم گرد شتر مرغ(ليبوسترونژيلوس داگلاسي)
5-اكسيور
بيماريهاي انگلي خارجي
1-كنه ها
2-شپشها
3-جربهاي ساقه پا
4-مگسها
بيماريهاي تغذيه اي
1-كمبود ويتامين E وسلنيوم
2-كمبود ويتامين هاي محلول در چربي و ويتامين هاي گروه B

ساير بيماريها
-يبوست
-پيچ خوردگي روده ها
-نرمي استخوان
-مسموميت ها
-سندرم پا كماني
-تغيير شكل پا
-ضربه
-پرولاپس كلوآك
-اجسام خارجي در دستگاه گوارش
-چسبندگي تخم و پريتونيت زرده اي
-ميوپاتي عضلاني(دراثر استرس هاي شديد)
-هيپركراتوز- ضخيم شدن شديد پوست انگشتان در شتر مرغ هاي جوان
-پرخواري
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
یمه شترمرغ
طرح بيمه شترمرغها توسط صندوق بيمه محصولات كشاورزي اجرا مي شود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از صندوق بيمه محصولات كشاورزي، هم‌اكنون با توجه به مساعد بودن شرائط آب و هوايي بسياري از نقاط ميهنمان براي پرورش شترمرغ به منظور بهره‌گيري از فرآورده‌هايي همچون گوشت، چرم و پر شترمرغ كه داراي خواص بسياري از نظر تغذيه‌اي و به كارگيري در صنايع گوناگون مي‌باشد، سرمايه‌گذاري‌هايي در اين زيربخش‌ توليدي انجام شده است.
صندوق بيمه محصولات كشاورزي در ادامه اجراي سياست راهبردي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي گوناگون بخش كشاورزي و به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، در اين عرصه نيز وارد شده است.

گفتني است اجراي 83 طرح بيمه‌اي گروه‌هاي توليدي غلات، دانه‌هاي روغني، نباتات صنعتي و علوفه‌اي، ميوه‌هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري، دانه دار، هسته‌دار، نوشيدني، خشكباري، ميوه‌هاي ريز، دارويي، گياهان زينتي و معطر، دام‌هاي سنگين و سبك، انواع ماكيان، زنبور عسل، كرم ابريشم و منابع طبيعي را در بر مي‌گيرد.
بر پايه اين گزارش، پوشش بيمه‌اي بزرگترين پرنده موجود در جهان در ايران نقطه عطفي در حمايت از اين گونه پرنده ويژه در جهان به شمار مي‌رود.
اين طرح در گام نخست به صورت ازمايشي (Pilot study) در استان‌هاي سمنان، اصفهان، فارس، تهران، مركزي و خراسان كليد خورده است و عوامل خطر 15 گانه‌اي مشتمل بر عوامل قهري، طبيعي، صدمات و بيماري‌هاي شايع را به مدت يك سال از سن 3 ماهگي تا پايان 15 سالگي تحت پوشش حمايتي خود دارد.
ميزان غرامات متعلقه در صورت تلف و يا ذبح اجباري متفاوت مي‌باشد كه پيشينه آن تا 7 ميليون ريال نيز به ازاء هر قطعه پرنده مي‌رسد.
اين گزارش حاكي است، اين طرح كه در پي نياز و درخواست بهره‌برداران تدوين گشته است، پس از اجراي آزمايشي و تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهشي ناشي از آن به عنوان گامي نيكو در جهت حمايت بيشتر از سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به شمار آيد.
روابط عمومي و بين‌الملل صندوق بيمه محصولات كشاورزي از عموم متخصصين، كارشناسان، صاحبنظران و توليد‌كنندگان عزيز دعوت مي‌نمايد همچون هميشه از نظرات و رهنمودهاي سازنده خويش بيمه سبز را بهره‌مند سازند.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
صدور مجدد پروانه هاي پرورش شترمرغ در کشور
به نقل از معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي صدور پروانه هاي پرورش شترمرغ بر مبناي ضوابط پيشين مجددا آغاز گرديد.
شايان ذکر است که صدور مجوز پرورش شترمرغ در اواخر سال گذشته و جهت تعيين ضوابط جديد متوقف گرديده بود اما با طولاني شدن اين پروسه مراکز امور دام سراسر کشور مي توانند تا تعيين قطعي ضوابط جديد بر مبناي همان ضوابط و مقررات گذشته به درخواستهاي وارده رسيدگي نمايند.
بنابر بخشنامه صادر شده رسيدگي به کليه درخواستهاي پرورش شترمرغ پرواري و همچنين احداث واحدهاي جوجه کشي اين پرنده و صدور موافقت اصولي در موارد فوق در کميسيونهاي استاني انجام مي گيرد اما تمامي درخواستهاي مربوط به احداث مزارع مولد پس از تاييد کميسيون استاني، جهت تصميم گيري نهائي به کميسيون مرکزي صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزي ارجاع خواهد شد و پس از تاييد نهائي توسط اين کميسيون، متقاضيان مجاز هستند به شرط رعايت کليه ضوابط موجود اقدام به احداث تاسيسات نمايند
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
وضعيت بازار براي شترمرغ

پيش‌بينی می‌كنيم كه در پايان برنامه چهارم توسعه حدود 5تا 6هزار شترمرغ مولد داشته باشيم كه در آن صورت سالانه 100هزار شترمرغ پرواری توليد شده و روانه كشتارگاه و بازار مصرف می‌شود.


در همين حال نگران اين موضوع است كه نكند صنعت شترمرغ هم در ايران به سرنوشت صنعت گاوداری دچار شود.


بازار شترمرغ در ايران فعلا در مرحله توليد و تكثير است و فاز نهايی آن كه صادرات و مصرف است از سال‌های آينده آغاز می‌شود.


البته كارگزار اين صنعت در ايران بخش خصوصی است. شترمرغداران با سرمايه خودشان كار را شروع كرده‌اند و بی‌ آنكه تسهيلاتی از دولت بگيرند، همچنان مشغول‌اند. شايد بعدها كه گوشت شترمرغ، سفره مردم را رنگين كرد، مسوولان از مزيت‌های اين منبع انرژی باخبر شوند.


در حال حاضر اروپايی‌ها بيشترين متقاضيان گوشت شترمرغ‌اند و حدود 70درصد صادرات شترمرغ آفريقا را جذب می‌كنند. ژاپنی‌ها هم خواهان پوست شترمرغ هستند چون روش‌های صنعتی‌سازی آن را می‌دانند. كفش چرمی ژاپنی با نشان شترمرغ را حتما ديده‌ايد.


سرانه مصرف گوشت شترمرغ در ايران در حال حاضر 50گرم است(!) در حالی كه سرانه گوشت قرمز 16 تا 17كيلوگرم است. هر دو سرانه پايين است. اما اين كجا و آن كجا! با اين حال قيمت هر كيلو گوشت شترمرغ حتی در صورت توليد انبوه حدود 2هزار تومان گران‌تر از گوشت قرمز (گاو و گوسفند و...) خواهد بود كه البته ارزش آن را دارد
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
مطالب علمي پرورش شترمرغ
پرورش شتر مرغ از سال 1860 در كشور افريقای جنوبی به صورت جدی آ‎غاز گرديد و سپس در ساير نقاط دنيا گسترش يافت. امروزه در بسياری از كشورها پرورش شتر مرغ انجام می شود. كشور ايران هم چند سالی است مبادرت به واردات اين پرنده نموده و در امر پرورش آن گام نهاده است. در طی چند سال گذشته مطالعاتی برروی پارامترهای توليدی، جوجه كشی، تغذيه و پرورش اين پرنده صورت گرفته كه توأم با موفقيت هايی دراين زمينه بوده است. قابل ذكر است كه تاكنون در ايران محصولات حاصل از كشتار اين پرنده به بازار عرضه نشده است.


محصولات اين پرنده شامل گوشت، چرم، پروساير محصولات فرعی است. گوشت پرنده قرمز بوده و از خواص آن می توان پايين بودن ميزان چربی، كلسترول، تردی خاص و بالا بودن ميزان پروتئين را نام برد. چرم اين پرنده چرمی با ظاهری زيباست ودرساخت انواع محصولات چرمی به كار می رود. نوع ديگر چرم حاصل از پوست ناحيه ساق پای شترمرغ است كه از صفحات فلسی، مانند پوست مارمولك تشكيل شده ودر ساخت محصولات چرمی و به خصوص پوتين گاو چران ها استفاده می شود.پرهای شتر مرغ در ساخت انواع گردگيرها استفاده می شود و خاصيت گردگيری بالايی دارد. همچنين ازپرشتر مرغ در تزيين علم در مراسم مذهبی، ساخت انواع كلاه ها و شال


گردن ها استفاده می شود. ساير محصولات فرعی اين پرنده شامل پوسته تخم می باشد كه از تخم های بی نطفه در زمان جوجه كشی به دست می آيد. برروی اين تخم ها كارهای هنری از جمله نقاشی و حكاكی صورت گرفته و با قيمت های گزافی به فروش می رسند. به طور كلی از كليه اجزای اين پرنده استفاده می شود. شترمرغ در


سن 10 تا 14 ماهگی كشتار می گردد و در اين سن حدود 100 تا 120 كيلوگرم وزن دارد. گوشت حاصل از اين پرنده بيشتر از قسمت ران می باشد كه در حدود 30 تا 35 كيلوگرم است. همچنين پوستی به مساحت 3/1 تا 5/1 متر مربع استحصال می گردد.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
پرورش مولدين

شتر مرغ در سن 2 تا 3 سالگی به بلوغ جنسی می رسد و تا مدت زيادی بارور باقی می ماند. پرنده نر در زمان بلوغ به رنگ سياه با پرو بال سفيد رنگ و شتر مرغ ماده به رنگ قهوه ای تا خاكستری است. بارزترين نشانه در شتر مرغ نر، قرمزی رنگ ساق پا ، نوك و اطراف چشم است كه ارتباط مستقيمی با قدرت جنسی نر دارد. هرچه اين قرمزی بيشتر باشد پرنده از قدرت نرينگی بيشتری برخوردار است.


شتر مرغ نرو ماده به صورت جفت تا دسته های چند تايی و نيز به صورت گله نگهداری می شوند. اين تركيبات بسته به ميزان زمين موجود و امكانات، قدرت جنسی نرها و اهداف اصلاح نژادی متفاوت می باشد. هيچ استاندارد خاصی در اين رابطه وجود ندارد و مدير مزرعه با شناسايی پرندگان و اهداف مورد نظر روش مناسب را انتخاب


می نمايد. شتر مرغ ها در سال درحدود 6 تا 8 ماه تخمگذاری نموده و بقيه سال رااستراحت می كنند. در ايران اين زمان از حدود بهمن ماه آغاز گشته و تا آبان ماه ادامه دارد. بديهی است در مناطق مختلف اين زمان متغيير باشد. در طول فصل تخمگذاری هر پرنده ماده به طور متوسط 40 تا 60 تخم می گذارد. البته در بعضی از پرندگان (از


جمله در كشورمان) اين ركورد به 120 عدد تخم مرغ هم می رسد. به طور متوسط از هر پرنده ماده در سال حداقل 20 عدد جوجه سالم تا زمان كشتار بايستی توليد گردد تا اين فعاليت به صورت اقتصادی ادامه يابد.


توليد مثل پرنده به عوامل زيادی از جمله ژننتيك ، شرايط آب و هوايی، سلامت پرنده و به خصوص جيره مناسب بستگی دارد. استرس از عوامل منفی در تخمگذاری پرنده می باشد. معمولاً برای هر پرنده بالغ حداقل 250 متر مربع در گردشگاه در نظر گرفته می شود كه البته بهتر است فضای متعلقه بيش از اين باشد. فضای مسقف (سايبان) به ازای هر پرنده بالغ در حدود 8 متر مربع و ارتفاع حصار در حدود 2 متر می باشد. در شرايط طبيعی هر پرنده بعد از گذاشتن حدود 18 عدد تخم برروی تخم ها نشسته و جوجه كشی طبيعی انجام می گيرد. در مزارع از ماشين های جوجه كشی استفاده می گردد. در سال اول تخمگذاری، ميزان تخم گذاری نسبتاً پاببن


است ولی در سال های بعد به طور قابل ملاحظه ای افزايش می يابد و در زمان تخمگذاری پرندگان، بايستی آرامش كافی برای پرنده مهيا گردد و ازحضوربازديدكنندگان كاست. هر گونه استرس شامل تغيير جيره، صداهای ناآشنا برای پرنده(پارس سگ، تراكتور، هوايی و ....) حضور بازديدكنندگان، ترس و حتی تغييرات آب وهوايی برروی تخمگذار و باروری تخم ها اثر مستقيم دارد. در زمان فصل استراحت بايستی غذا با فيبربالا، پروتئين و انرژی پايين در اختيار پرنده قرار گيرد و افزايش وزن پرندگان را كنترل نمود . وزن اضافی در فصل توليد اثر منفی در جفتگيری و تخم گذاری دارد. در فصل استراحت بايستی ويتامين و مواد معدنی به اندازه كافی در اختيار پرنده قرار گيرد.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
جوجه كشی مصنوعی شترمرغ

شتر مرغ ماده معمولاً بين ساعت 4 تا 7 بعدازظهر تخمگذاری می كند. بلافاصله بعد از تخم گذاری بايستی تخم ها توسط كارگر جمع آوری شده و به محل جوجه كشی منتقل شوند. دوران جوجه كشی 42 روز می باشد. درجه حرازرت دستگاه جوجه كشی 3/36 درجه سانتی گراد و رطوبت در حدود 20 تا 25 درصد است. وزن تخم به طور متوسط در حدود 5/1 كيلوگرم بوده و در پايان دوران جوجه كشی بايستی در حدود 13 تا 15 درصد از وزن تخم كاهش پيدا كند. در غيراينصورت ممكن است مشكلاتی در جوجه در آوری ايجاد گردد. معمولاً تخم ها به مدت يك هفته جمع آوری و در درجه حرارت و رطوبت مناسب نگهداری شده و سپس تخم های بی نطفه از دستگاه خارج می گردند. در روز سی و هشتم تخم ها به هچر منتقل شده و تا زمان خروج از تخم در دستگاه باقی می مانند. بهتر است جهت خشك شدن و فعاليت نسبی پرنده، به او اجازه داد تا به مدت 6 تا 12 ساعت دردستگاه هچر باقی بماند و سپس خارج گردد. بهداشت دستگاه و سالن جوجه كشی بسيار مهم بوده و بايستی حتی الامكان از ورود افراد متفرقه به محيط جوجه كشی خودداری شود. جوجه ها به هنگام تولد وزنی در حدود 700 تا 1000 گرم دارند. بند ناف توسط آيودين ضدعفونی می گردد. كف بينی های هچری نيز بايد اصطكاك كافی داشته باشند تا از بازشدن پاها درجوجه جلوگيری به عمل آيد. چنانچه جوجه نتواند از تخم خارج شود بايستی به جوجه كمك شود. اين امر نياز به كسب تجربه كافی داشته و هر گونه مداخله عجولانه سبب نتايج منفی درهچ خواهدشد.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
پرورش جوجه


پس از خروج از تخم جوجه ها بايستی درحرارت 30 تا 32 درجه سانتی گراد قرار گيرند. بهتر است اين حرارت در زير منبع حرارتی (لامپ هيتر، مادر مصنوعی) برای جوجه مهيا شده و اجازه انتخاب را برای جوجه فراهم آورد. در صورتی كه شرايط جوی اجازه دهد می تواند جوجه را 24 ساعت بعداز درآمدن از تخم در فضای آزاد قرارداد.


مراقبت از جوجه در سنين اوليه بايستی با دقت انجام شود. بهداشت سالن كاملاً رعايت شده و شب ها شرايط مناسب از نظر دما و تهويه برای جوجه ها فراهم شود. عفونت كيسه زرده از متداول ترين علل مرگ و مير جوجه ها تا سن حدود 14 روزه گی است. اين عفونت می تواند از طريق تخم، دستگاه جوجه كشی، بندناف و نيز غذا و خوردن مدفوع(از طريق روده) به كيسه زرده منتقل شود. عدم جذب به موقع كيسه زرده باعث عفونت و مرگ جوجه خواهد شد. هرگونه استرس نيز می تواند شرايط را برای باقی مانده كيسه زرده در بدن جوجه و عفونت آن فراهم نمايد.


از ديگر علل مرگ و مير در جوجه ها را می تواند عفونت های باكتريايی، اسهال و مشكلات فيزيكی پانام برد. غذا 24 ساعت بعداز هچ بايستی در اختيار جوجه قرار گيرد. غذا بايستی دارای انرژی و پروتئين بالا و از نظر املاح معدنی وويتامين ها بالانس باشد. چند روزی طول می كشد تا جوجه خوردن آب و غذا را بياموزد


واين مدت زمان كافی را برای جذب كيسه زرده فراهم می نمايد. قرار دادن يك جوجه بزرگ تر در ميان جوجه های تازه به دنيا آمده عمل آموختن خوردن و آشاميدن را به جوجه ها آسان می سازد. جوجه های مريض و غيرفعال را بايستی سريعاً از ساير پرندگان جدا نموده و در فضای ديگر تحت درمان قرار داد.


انباشتگی اجسام خارجی از قبيل سنگ، چوب و ساقه در پيش معده و سنگدان از ديگر عوامل مرگ و مير جوجه ها تا سن چهارماهگی می باشد. هرگونه استرس از قبيل بالانس نبودن جيره (از نظر موادغذايی ، مواد معدنی وويتامينه و غيره) نيز بيماری و عدم آرامش و سلامت پرنده می تواند به اين مسأله منجر گردد. بنابراين حتی الامكان سعی شود محيط پرورش جوجه ها عاری از هرگونه اجسام خارجی باشد. واكسيناسيون جوجه ها عليه بيماری نيوكاسل در كشورمان الزامی است. تلفات ناشی از اين بيماری توسط بعضی از مزارع در ايران گزارش شده است. جوجه ها به بيماری آنتروتوكسمی نيز حساس هستند. واكسيناسيون جوجه عليه اين بيماری توصيه می گردد. اين بيماری غيرواگير بوده و عامل اصلی آن استرس است. (تغييرات جيره حمل و نقل، ترس، تراكم جوجه هاو....) جوجه ها به سرعت رشد كرده و درسن يك ماهگی در حدود 3 تا 6 كيلوگرم وزن دارند. با افزايش سن جوجه ها بايستی فضای بيشتری در اختيار آنان قرار داد. گردشگاه جوجه ها بايستی دارای سايبان بوده و خاك بهترين انتخاب به عنوان بستر می باشد. بستر فضای مسقف بهتر است از جنس بتن باشد تا به راحتی بتوان آن را شست وشو داد و ضدعفونی كرد. در بعضی از مزارع از سيستم حرارت زيرزمينی به عنوان منبع حرارت استفاده می نمايند. اين مسأله باعث گرمی بستر و آرامش پرنده و نيز كاهش تلفات ناشی از عفونت كيسه زرده خواهد شد. در سن سه ماهگی جوجه ها وزنی بين 20 تا 30 كيلوگرم خواهند داشت. بعداز سن 3 ماهگی جوجه ها نسبتاً مقاوم بوده و تلفات كاهش می يابد. بعداز سن 3 ماهگی بيشتر تلفات ناشی از مسائل فيزيكی است. از سن سه ماهگی تا پايان يكسالگی (زمان كشتار) جوجه ها در فضاهای محصور نگهداری می شوند. معمولاً به ازاء هر پرنده، حداقل 50 متر مربع فضای گردشگاه در اختيار قرار می گيرد. فضای سايبان برای هرپرنده نيز 5 متر مربع است. بنابراين بعداز سن سه ماهگی پرندگان نياز به سالن های بسته نخواهند داشت. بعداز سن سه ماهگی پرندگان به سرما و گرما بسيار مقاوم هستند. پرندگانی كه به عنوان مولد انتخاب می شوند بعداز سن يكسالگی از جيره های نگهداری استفاده می نمايند.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
ز يك صنعت پوست ساز تا يك صنعت پول ساز

اين صنعت مي كوشد تا از يك حالت پوست ساز به حالت صنعتي پولساز درآيد: صنعتي حرفه اي به منظور توليد دامهايي كه گوشتي با كيفيت بالا دارند، آنطور كه مطلوب نظر مصرف كنندگان است. اغلب افراد صاحب نظر در اين مورد توافق دارند كه در صورت حصول پرندگاني با گوشت بيشتر از 40 كيلوگرم، اين صنعت از نظر تجاري براي توليد كنندگان به صرفه خواهد بود. اگر چه سايرين هنوز بر تلاشهاي خود در جهت حفظ همان وضعيت صنعت پوست ساز كه بر پايه پرورش پرندگاني با كيفيت پايين گوشت و همان روشهاي قديمي پرورش مي باشد، اصرار مي ورزند. اين افراد معتقدند كه اين وضعيت باعث حفظ ارزش تجاري پوست مي شود و تنها راه پرورش تجاري شترمرغ مي باشد كه البته اين نظريه عامل پس رفت صنعت شترمرغ مي باشد.

واريانس بزرگ وزن ماهيچه / لاشه – مشكلات فرآيند

فرآیند کنندگان برنامه خاصي بر اساس ميزان آگاهي از تعداد پرندگاني كه به منظور كشتار كنار گذاشته شده اند و يا مي توانند در هر روز كشتار شوند، دارند. دامنه وزن لاشه ها، كل محصول گوشت و نيز وزن ماهيچه هاي هر قطعه از بدترين حالت متوسط 16 كيلوگرم تا ميانگين 50 كيلوگرم گوشت در شترمرغهاي 12 ماهه تغيير مي كند. اين دامنه 34 كيلوگرمي 300% واريانس ازتوليد پايين تا پرندگاني با توليد بالا ايجاد مي كند. گوشت حاصل از پرندگان كوچك جثه عموما در درجه دوم به نسبت گوشت پرندگان بزرگتر قرار دارند.
شكل 1 مربوط به ركوردهايي مي باشد كه بدترين و بهترين و نيز پرندگان متوسط را در طي يك فرآيند 18 ماهه نشان ميدهد. آنچه در نگاه اول از شكل 1 به نظر مي رسد اين است كه براي فرآيند كنندگان خريد و پرداخت هزينه به توليد كنندگان هنگامي كه سيستم پرداخت به ازاي هر قطعه پرنده باشد (يعني تمامي پرندگان قيمت يكساني داشته باشند)، به صرفه نيست.

اگر كارگاهي روزانه با ظرفيت 100 قطعه پرنده در روز كشتار مي كند، با داشتن اين دامنه متنوع از توليد پايين تا توليد بالا، ممكن است فقط در بدترين حالت 1600 كيلوگرم گوشت براي فروش داشته باشند و يا بر عكس در حالت خوب 5000 كيلوگرم گوشت با همان تعداد پرنده عرضه كنند. حال هزينه هاو تجهيزات مورد نيازاين فرآيند را چگونه مي توان پيش بيني كرد؟ در چنين شرايطي هيچ صنعت فرآيندي نمي تواند موثر و جوابگو باشد.
هزينه هاي فرآيند براي پرندگان بسيار نزديك به يكديگر است اما همانطور كه در شكل 2 ديده مي شود، مقدار واريانس و تنوعي به ميزان 300% در هزينه هاي كشتار به ازاي هر كيلوگرم گوشت وجود دارد كه به دليل تنوع در محصول گوشت مي باشد. اين امر به وضوح نشان مي دهد كه چرا فرآيند كنندگان نمي توانند به طور عادلانه و ثابت هزينه اي را براي خريد هر قطعه پرنده يا لاشه مشخص و تعيين كنند. زماني كه پرداخت بر اساس گوشت بي استخوان مي باشد، مي بايد سيستمي بر اساس كيفيت درجه بندي شده گوشت و با توجه به كل محصول گوشت توليدي برقرار شود تا بتوان مزيت پرورش پرندگان خوب و نيز حذف پرندگان ضعيف و غير اقتصادي را به توليد كنندگان آموخت. اين امر همچنين باعث تضمين داشتن گوشتي با كيفيت بالا كه مطلوب نظر مصرف كنندگان است، مي گردد و بدين ترتيب تقاضا افزايش مي يابد.
جداول صنعت گوشت اطلاعات ضد و نقيضي را نشان مي دهند:
در سال 2000، جامعه بين المللي شتر مرغ (IOA) جدول گوشتي را به منظور كمك در جهت استاندارد كردن نحوه تشخيص و درجه بندي ماهيچه منتشر كرد و همچنين ميانگين وزن ماهيچه را براي راهنمايي كاربران گزارش كرد.
قبل از معرفي اين جداول گوشت IOA، جامعه شترمرغ آمريكا AOA نيز جدول گوشت خودش را كه شامل درجه بندي ماهيچه و نيز دامنه تغييرات وزن ماهيچه بوده منتشر كرده بود.
جدول 1، برخي از تفاوتهاي موجود در جداول اين دو موسسه را بعنوان مثال بيان مي دارد.
شكي نيست كه در صنعت پرورش شترمرغ سردرگمي فاحشي وجود دارد. همه چيز بستگي به اين دارد كه از چه جدولي در هركشور استفاده مي شود و اين امر است كه براي مصرف كنندگان و مشتريان تعيين مي كند كه چه انتظارات و خواسته هايي مي بايد داشته باشند.


اين امر باعث بوجود آمدن مشكلات جدي براي فرآيند كنندگان و نيز مصرف كنندگان كه از اين جداول استفاده مي كنند شده است و بنابراين تاثير منفي بر عملكرد فرآيند كنندگان به دليل تغييرات فراوان اين وزنها خواهد داشت. همانطور كه مشاهده مي شود وزن ماهيچه ها در شكلهاي 3 و 4 دو برابر آن چيزي است كه در اغلب موارد بين بدترين و بهترين حالت وجوددارد. بنابراين بدست آوردن ميانگين ها در اين جدول و بدين صورت بيانگر ميزان تنوع و پراكندگي و نيز بوجود آمدن مشكلات بعدي خواهد شد. به منظور تاييد اين واقعيت كه جداول گوشت IOA باعث گمراهي مشتريان ودر نتيجه اين صنعت مي گردد. Blue Mountain داده هاي حاصل از كشتار را در آمريكا كه از مزارع بزرگي كه در آنها پرندگان با جيره های صحيح تغذيه مي شوند و بهترين كيفيت گوشت ممكنه را داشتند، منتشر كرد.

مثالهايي از تنوع و پراكندگي بيش از حد اوزان ماهيچه

کشتارگاهSoartland در افريقاي جنوبي مثالهايي عملي درزمينه همين مشكل گردآوري كرده است:
1- سوپر ماركت بزرگي در اروپا وجود داردكه فيله صدفي را براي استيكي به وزن200 گرم استفاده مي كند دريك گروه 92 تايي از پرندگان حتي يكي از فيله هاي صدفي بدست آمده هم حد اقل وزن مورد نظر را نداشتند و همگي بسيار كوچك بودند. بنابراين اين غذا به علت عدم توانايي درتهيه آن از صورت حذف شد. دراين مثال پرندگان حتي از حد اقل تغذيه لازم نيز بهره مند نبوده اند و حتي حداقلهاي ذكر شده در جداول گوشت IOA را هم نداشتند.

2- مشتري دراين مثال به دنبال استيكي با حد اقل 200 گرم وزن بوده است. حد اقل وزن فيله مورد استفاده در شكل 3، 275 گرم بوده و حداكثر آن 680 gr. ما فيله هايي با وزن 1000 گرم را ديده ايم كه حاصل از پرندگاني بوده اند كه به خوبي تغذيه شده اند. اين پرندگان مي توانند 5 استيك 200 گرمي براي مشتريان توليد كنند.

3- مشتري ديگري از گوشت گرد (Oslo 3S) استفاده مي كرد كه به او امكان مي داد زرد پي را كه در اين ماهيچه وجود دارد را جدا كند. اين مشتري انتظار دارد هر نيمه حداقل وزن 500 گرم را داشته باشند. هر قطعه اي كوچكتر از اين وزن نمي تواند نظر اين مشتري را تامين كند. هر چه ماهيچه بزرگتر باشد اين مشتري راضي تر خواهد بود. اغلب گزارش مي شده كه مقادير موجود نمي توانند اين حد اقل را داشته باشند كه اين هم به علت جيره بوده است. اين موضوع باعث تخريب صنعتي است كه مايل به رشد آن هستيم.

4- مانند آنچه درشكل 4 نشان داده شده است، قسمت گوشت گرد با حداقل 6/1 kg و حداكثر 2/2 kg هيچ ارزشي براي ما ندارد و اين مقدار 2 برابر مقداري است كه در جدول IOA به آن اشاره شده است.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
نوع در كيفيت گوشت

عظله Os1060، براي آناني كه جدول گوشت را ندارند، ماهيچه اي است كه داخل و بيرون لاشه نقش دارد. درشكل 3، به آن Tenderion گفته شده است. در پرنده اي با كيفيت خوب، اين ماهيچه كامل است و يكي از بهترين عضلات درپرندگان است. برخي از فرآيندكنندگان هيچگاه متوجه وجود آن نشده اند. درپرندگاني كه به خوبي تغذيه شده اند نمي توان از نظر لطافت از يك سر عضله تا انتهاي ديگر تفاوتي قائل شد. فيبرها در كل ماهيچه به يك صورت مي باشند و همه برشها همانند هم مي باشند. در پرندگاني كه تغذيه ضعيفي دارند يك انتهاي اين عضله ضمخت است و حتي با چاقو به سختي بريده مي شود.
جداول بين اللمللي IOA اين ماهيچه را به عنوان معياري براي نشان دادن كيفيت فيله و استيك در نظر مي گيرند. در صورت كيفيت پايين اين عضله، كاهش و افت چشمگيري در كيفيت بروز خواهد كرد. ابعاد اقتصادي و مالي اين قضيه به چه صورت است؟
تفاوتهاي موجوددر اوزان عضله شماره os1060 كه به آن Tenderion گفته مي شود و در شكل 3 به آن اشاره شده است، نشان مي دهد كه كمترين وزن به ميزان 815 گرم و بهترين وزن مقدار 1760 گرم را نشان مي دهد. در صورت توجه به جدول گوشت IOA ميبينيم كل وزن 500 گرمي به دو بخش متمايز تقسيم شده است: os1060f (فيله) و os1060s (استيك). اين پرندگان با توليد پايين فقط ميتوانند 50% قيمت os1060 را بدست آورند(در صورت تقسيم شدن به اين دو بخش).فهمیدن عواقب مالي اين قضيه نياز به اطلاعات رياضي خاصي ندارد.
يك فرآیند کننده اروپايي به من اطلاع داد كه كيفيت فيله در پرندگاني كه به عنوان استيك فروخته مي شوند بسيار پايين است و ترجيح داده مي شود كه هيچگاه آنها را به عنوان گوشت استيك به فروش نرسانند.
عامل مهم و قابل توجه ديگر در هنگام بازديد ازكارخانه هاي فرآيند گوشت، مقدار گوشت با رنگ روشن است كه مي بايد از ماهيچه فيله با كيفيت بالا بدست آيد. اين موضوع دو كاربرد و نكته هزينه اي و مالي دارد: كاهش كيفيت به علت كاهش وزن برشهاي ارزشمند بعلاوه زمان مورد نياز براي فرآيند بايد مورد توجه قرار گيرد.


در پايان، عدم گسترش رشدخوب ماهيچه و تحليل آن كه به علت رژيم غذايي ضعيف پرندگان اتفاق مي افتد، باعث پراكندگي وتنوع رنگ گوشت از گله اي به گله ديگر مي شود كه اين موضوع بر طعم و بافت گوشت نيز اثر مي گذارد. در پرندگاني كه به خوبي تغذيه شده اند، عضلات انفرادي و نيز مجموعه عضلات از نظر رنگ يكنواخت مي باشند. اما در صورت جداسازي آنها از يكديگر، آنتي اكسيدانهاي موجود در گوشت وارد عمل مي شوند و رنگهاي روشن قرمز را مي سازند.
متخصصين تغذيه به كشاورزان مي گويند كه پرندگان را مي توان در سن 9 ماهگي كشتار كرد، اما پوست هنوز در اين سن به بلوغ و تكامل نرسيده و كيفيت لازمه را ندارد.
اين توصيه به وفور شنيده مي شود و به نظر مي رسد توسط افرادي كه هيچ گاه از تغذيه دام ندارند گفته مي شود. بنابراين چرا هنوز به گفتن چنين عباراتي اقدام مي شود؟
افرادي كه چنين توصيه اي مي كنند احتمالا هيچ گاه شانس اين را نداشته اند كه پوست حاصل از پرندگاني را كه خوب تغذيه شده اند ببينند. همچنين چنين فرض مي كنند كه 95 كيلوگرمي، همان وزن مطلوب براي كشتار است. در مورد بازده گوشت حاصل از يك پرنده با توليد كنندگان صحبت شد و گفته شد كه فقط 25% كل درآمد يك پرنده مربوط به گوشت او مي شود. اين در صورتي است كه پرندگان خوب تغذيه نشده باشند و خوب رشد نكرده باشند. در صورتي اقتصاد اين فن تغيير خواهد كرد كه وزن پرنده در هنگام كشتار به دو برابر فعلي افزايش يابد و كشتار تا سن 12 ماهگي به تعويق افتد.
برخي از متخصصين تغذيه به كشاورزان مي گويند كه در پرندگاني كه بيش از 9 ماه نگهداري شوند، فقط چربي افزوده مي شود. اين گفته صحيح نيست. اگر تغذيه خوب انجام شود روند افزايش عضله تا 12 و 14 ماهگي ادامه خواهد يافت.
شكلهاي 5 و 6 مربوط به سال 2001 می شوند و بهاي فعلي گوشت را كه توسط كشتارگاههاي آفريقاي جنوبي پرداخت مي شود در نظر مي گيرند و نيز با در نظر گرفتن ميانگين 1000 R براي هر پوست (معادل 125 دلار آمريكا). اين سوال مطرح مي شود كه چند كشاورز كه خودشان پوستهاي خودشان را به فروش نمي رسانند، عملا به اين ميانگين وزن كشتار دست مي يابند؟
اغلب كشاورزان هيچ درآمد حاصل از فروش پر را نمي بينند. زيرا پرها را نمي چيند تا به پرندگان استرس وارد نشود، بنابراين در اين مورد، درآمد حاصل از پرها در نظر گرفته نشده است همانطور كه در شكل 5 و 6 ديده مي شود حتي پرندهاي سبك وزن نيز درآمد حاصل از گوشتشان 36% كل درآمد بوده است و درمورد پرندگان با كيفيت بالا، اين ميزان به 52% هم مي رسد.


شكلهاي 7 و 8 بر مبناي 105 دلار آمريكا به ازاي پوست براي هر دو (درآمد پايين و بالا) بوده است به من گفته شد كه پرندگان كشتار شده سبك وزن پوستهايي را توليد مي كنند كه عموما قيمت آنها با تخفيف بالايي مطرح مي شود كه بسيار كمتر از قيمت واقعي آنهاست زيرا كيفيت مناسب را ندارند. مي توان به راحتي مشاهده كرد كه درآمد گوشت به تنهايي چقدر قابل توجه است وسهم بزرگي از كل درآمد پرندگان را تشكيل مي دهد. حتي در مواردي كه قيمت پوستها پايين باشد. 12 ماه گذشته شاهد تغييرات قابل ملاحظه اي در ارزش پول آفريقاي جنوبي در مورد گوشت بوده ايم. اين امر بطور قابل ملاحظه اي درصدارزش درآمد گوشت را تغيير داده است.

بعنوان يك نكته جانبي مهم است بدانيم كه كل درآمدحاصل از يك پرنده (پوست و گوشت)، 10% در مقايسه با شكل 5 در شكل 7 بهتراست. اگر چه كل درآمد حاصل از يك پرنده تقريبا 60% در شكل 8 بهتراز شكل 6 بوده است. آنچه نتيجه مي گيريم اين است كه درآمد گوشت سهم مهمي از كل درآمد پرنده را در بر مي گيرد. سعي در كنترل قيمت پوست راه حل پايدار نگهداشتن اين صنعت نيست. راه حل توليد پرنده هايي با كيفيت بالاست كه گوشت و پوستي با كيفيت بالا توليد مي كنند.

مقدارمشخصي از چربي توليدي همواره براي داشتن پرندگاني سالم با عضلاتي به خوبي توسعه يافته ضروري مي باشد. امروزه اغلب برنامه هاي تغذيه اي شترمرغ به منظور توليد گوشت خوب و رشد كافي عضله اي طراحي نمي شوند. بلكه آنها به منظور نگهداري پرنده تا زمان مناسب براي كشتار يعني سن 14 ماهگي با وزني اندك به ميزان 95 كيلوگرم مي باشند كه فقط نظر بازار پر و پوست را تامين مي كنند. نظريه تحصيل فقط پوست و پر از شترمرغ و مد نظر قرار دادن گوشت به عنوان يك ماده توليدي جانبي، كوته انديشانه است و منجر به توليد پرنده اي غير اقتصادي مي گردد. گوشت با كيفيت بالاي شترمرغ بخش مهمي از كل درآمد آنرا تشكيل مي دهد.

نتيجه گيري

پرورش پرنده اي با گوشت خوب نيازمند داشتن برنامه تغذيه اي صحيح همراه با مديريت تغذيه اي خوب و براساس استانداردهاي توليد مي باشد. برنامه مديريتي مزرعه اي كه شامل سيستم كارآي ركوردگيري و نيز به كارگيري بهبود ژنتيكي مي باشد. روش انجام اين امر توسط Blue Montain طرح ريزي شده است و آنان منتظر ديدن نتايج اوليه اين برنامه توليدي خوب مي باشند. چند سال طول مي كشد تا نتايج پايدار حاصل از اين برنامه را بتوان ديد اما تا زماني كه به اين سطح توليد برسيم مشكلات مطرح شده در اين مقاله را نمي توان مشخص كرد و در جهت حل آن كوشيد. همكاري و استفاده از اطلاعات موجود، باعث خواهد شد اين مشكلات غير اقتصادي تبديل به توليد سودمندي براي هر توليد كننده گردد.
بدست آوردن پرندگاني با كيفيت بالاي گوشت
مطالب گفته شده دلالت بر ضرورت توليد پرندگاني با كيفيت بالا براي ورود به پروسه مي باشد.
حصول اين مطلب نيازمند زمان است تا در اولين مرحله مشكل را تشخيص بدهيم، دلايل را بشناسيم و سپس برنامه هاي لازم تنظیم شوند تا بتوان شرايطي را كه منجر به بروز مشكلات مي شود مشخص كرد.
برنامه تغذيه اي صحيح پرندگان كشتاري براي رسيدن به توليد مطلوب گوشت خوب ضروري مي باشد. اطلاعات منتشر شده اندكي كه در گذشته وجودداشتند بر اساس جيره هايي بودند كه به منظور نگهداري پرندگان تنظيم شده بودند نه بهبود وضعيت پرنده و افزايش نرخ تبديل غذا به عضله. متخصصين تغذيه و جيره نويسهاي متبحر خاطر نشان مي كنند. " فرمولهاي غذايي جيره مي بايد طوري تنظيم گردند كه از بوجود آمدن چربي در پرندگان جلوگيري گردد " ، چربي محوطه شكمي هيچگونه كاربردي ندارد و هزينه صرف شده براي آن باعث ضرر مي گردد.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
ويژگيهاي منحصر به فرد گوشت شترمرغ

شترمرغ جزء پرندگان است اما پرواز نمي كند. به عنوان عضوي از خانواده پرندگان و به عنوان ‌Ratite ناميده مي شود. پرورش شترمرغ صنعت جديدي است كه در سالهاي اخير در جهان رو به توسعه مي باشد. عمر آن حدود 60 ـ 50 سال و محل زندگي آن آفريقا مي باشد، لذا آب و هواي گرم و خشك را به خوبي تحمل مي كند ولي در ساير اقليم ها از سرد تا گرم نيز مي تواند زندگي كند.
تيپهاي مطرح شترمرغ در جهان سياه آفريقائي (African Black) ، گردن آبي(Blue Neck) و گردن قرمز (Red Neck) مي باشند.سياه آفريقائي هيبريد توليد شده از گونه هاي گردن آبي و گردن قرمز است. شترمرغ گردن قرمز از آفريقاي شرقي (تانزانيا و كنيا) مي باشد.
شترمرغ گردن آبي يكي از 3 گونه بومي در آفريقاي شمالي، غربي و جنوبي است. سياه آفريقائي كوتاهتر، كوچكتر و پرهاي سياهتري نسبت به ديگر گونه ها دارد. نرهاي گردن آبي پوست گردن آبي ـ خاكستري دارند و تنها در فصل جفتگيري روي پاها قرمز رنگ مي شود. شترمرغها از لحاظ جنس بين 2 تا 3 سالگي بالغ مي شوند. ماده ها نسبت به نرها سريعتر بالغ مي شوند.
پرورش شترمرغ با توسعه در جهان در ايران نيز در سالهاي اخير رو به توسعه يافته است و تيپهاي گردن سياه و گردن آبي وارد ايران شده است. فرآورده هاي شترمرغ داراي ارزش اقتصادي بالائي مي باشد.
گوشت شترمرغ يكي از فرآورده هاي شترمرغ مي باشد كه داراي مزيتهاي بسياري نسبت به گوشت دامهاي ديگر مي باشد و از آنجا كه اكثر مردم در رژيم غذائي خود به دنبال جايگزين غذائي سالمتر هستند، اين گوشت در آينده مي تواند جايگزين مناسبي براي اين منظور باشد، به طوري كه گوشت شترمرغ به عنوان گوشت قرمز برتر و گوشت قرن بيست و يكم معرفي شده است.
ميزان چربي گوشت شترمرغ 2 ـ 1 درصد مي باشد و فراتر از مقدار آن ميزان هر يك از 3 نوع چربي اسيدهاي چرب اشباع، اسيدهاي چرب غير اشباع يك ظرفيتي و چند ظرفيتي داراي نسبت ايده ال 3/1 است. ميزان اسيد لينولئيك كه بدن انسان قادر به ساخت آن نمي باشد ولي براي متابوليسم بسيار ضروري مي باشد در گوشت شترمرغ خيلي بالا است. در عين حال كه ميزان كلسترول گوشت شترمرغ نسبت به گوشت دامهاي ديگر پائين مي باشد متوسط HDL (كلسترول خوب) در اين گوشت خيلي بالا است (62 ـ 60 درصد). ميزان L - كارنيتين آن در بين تمام حيوانات اهلي بالاترين است و ميزان كراتين آن كه متابوليسم انرژيتيك قلب را بهبود مي بخشد نيز خيلي بالا است. مقدار آهن آن 7/3 ميليگرم در هر 100 گرم است كه در ميان گوشت ساير دامها بالاترين مقدار است. بعلاوه گوشت شترمرغ ميزان بالائي از عناصر كم نياز مانند روي و منيزيم را دارد. اين گوشت نياز بدن به ويتامين نياسين (PP) را تأمين كرده و نسبت به ساير گوشتها مقادير بيشتري ويتامين هاي A و C (ديگر گوشتها فاقد آن هستند)، علاوه بر ويتامينهاي B1 و B2 تأمين مي نمايد. اين گوشت بهترين و مؤثرترين مراقبت در برابر كلسترول بدن بوده و نيز براي افراد مبتلا به فشار خون بالا به دليل ميزان بسيار كم سديم ايده آل است. گوشت شترمرغ اگرچه رنگ قرمز و طعم نزديك به گوشت گاو را دارد ولي تردي گوشت مرغ را به علت كوتاه بودن فيبرهاي آن دارد، ضمن اينكه مشكل بيماري جنون گاوي را ندارد. گوشت شترمرغ از هر گوشت ديگري قابل هضم تر است، زيرا به علت تردي زودپز بوده و به خاطر طعم خوشمزه ويژه اش نياز به سس يا چاشني اضافي ندارد.
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
راحل قانونی احداث مزرعه پرورش شتر مرغ

مراحل قانونی تا آنجا كه بنده تحقيق كرده ام به شرح زير است:

۱ـ تهيه طرح توجيهی از احداث مزرعه پرورش شتر مرغ

۲ـ مراجعه به معاونت دام و طيور جهاد كشاورزی و ارائه درخواست مجوز تاسيس همراه با ارائه طرح توجيهی

۳ـ دريافت مجوز تاسيس واحد پرورش شتر مرغ از جهاد كشاورزی

۴ـ مراجعه به اداره منابع طبيعی برای اجاره زمين

۵ـ ارائه مجوز و درخواست زمين به اداره منابع طبيعی

۶ـ طرح در كميسيون ماده ۳۲ و اجازه واگذاری زمين به متقاضی

۷ـ تملك زمين و ساخت امكانات مورد نياز

شتر مرغ

شترمرغ از پرندگاني است كه توانايي پرواز ندارد .اين پرنده با زندگي در سطح زمين به ميزان زيادي سازش يافته است.داراي پاهاي بلندو نيرومند وهمراه با گردن بلندش قد بلند پرنده را تشكيل مي دهد

شتر مرغ نر داراي پرهاي سياه است كه در ناحيه بال و دم سفيد مي باشد

شتر مرغ ماده كوچكتر وداراي پرهاي قهوه اي مايل به خاكستري است. سر كوچك وچشماني بزرگ وبرجسته ومژه هايي بلند ومشكي دارد.

قسمت عمده اي از پاها عريان و رنگ پوست پاها در ماده خاكستري ودر نرها قرمز مي باشد.

پاي شتر مرغ فقط دو انگشت (انگشت سوم وچهارم) رادارا مي باشد.

شتر مرغها با چشمان خود قادرند تا 1500 متر براحتي ببينند. آنها مي توانند با سرعت 70 كيلو متر در ساعت وبا گامهاي 8 متري بدوند.

شترمرغها با پاهاي بلند خود ميتوانند لگد هاي محكم وغيرقابل تصوري به دشمن خود وارد كنند

شترمر غها در زيستگاههاي باز ومتنوعي يافت مي شوند واز مناطق پر در خت ووپر بوته دوري مي كنند وبندرت در سايه مي روند.

آنها در روز فعاليت مي كنند ودر غروب نشسته وتا صبح استراحت كرده مي خوابند.

در شتر مرغ چينه دان وجود ندارد . مري از محوطه سينه اي گذشته ووارد پيش معده بزرگ ومتسع مي شود .وبعد از پيش معده سنگدان بزرگ وماهيچه اي قرار دارد. ( شبيبه به سنگدان پرندگان دانه خوار)كه حاوي سنگها ي كوچك جهت كمك به هضم غذا مي باشد.

چند نكته:

-شتر مرغها با هوش نيستند.

-روزانه مقدار زيادي آب مي نوشندومقدار زيادي ادرار بسيار رقيق دفع مي كنند.

-در صورتيكه آب در دسترس نباشد مي توانند تا چند روز بدون آب را سپري كنند.

-علاوه بر حس بينايي عالي حس شنوايي قوي نيز دارند.

-شترمرغها مولد هايي هستند كه فقط در طول فصول خاصي از سال توليد مثل مي كنند.6تا 8 ماه در طول سال ودر ايرا ن از اواخر اسفند تا اواخر شهريوروگاهي تا مهرماه تخم گذاري مي كنند.

شتر مرغ ماده از 2تا 2/5سالگي وشترمرغ نر از3تا 3/5 سالگي به بلوغ مي رسند وبسته به شرايط مديريتي وفراهم آوردن محيط مناسب بين 40 تا 80 عدد در هر سال تخم مي گذارند.

اگر چه افراد ماهر وبا تجربه از همان جوجگي مي توانند تشخيص جنسيت در جوجه ها را انجام دهند ولي در حدود 7يا 8 ماهگي به سادگي جنس نر ازجنس ماده هنگام ادرار ومدفوع كردن مشخص مي باشد.در اين هنگام الت تناسلي نر بيرون مي آيد.

شاهپرهاي نر دربال سفيد يكدست مي باشد در صورتيكه اين شاهپرها در جنس ماده داراي حلقه هايي برنگ خاكستري مي باشد.

شتر مرغها بصورت يك نر ويك ماده يا يك نرو2ماده در يك محل نگهدار ي مي شوند اگرچه 1به 3 ويا 2به 3 هم نگهداري مي شوند

يك هفته بعد از جفتگيري نر لانه اي در زمين با ناخن هاي خود بصوردايره اي به شعاع يك متر وارتفاع 20 سانتي متر حفر مي كند . سپس ماده هر دو روز يكبار وبيشتر در هنگام بعد ازظهر در لانه يك عدد تخم مي گذارد

نر در هنگام انتخاب ماده رقص هاي زيبايي در حات نيم خيز انجام مي دهد وماده نيز با حركات بال بال زدن واكنش نشان مي دهد.

شتر مر غها همچنين بعد از رهايي يافتن از استرس واضطراب رقصهايي را كه بيشتر بال خود را باز كرده وبه دور خود حركت مي كنندانجام مي دهند.

نرها معمولا ساكت هستند ولي در فصل توليد مثل صداي غرش يسيار بلندي را از خود در مي آورند كه با پر كردن كيسه گردني از هوا اين صدارا از خود در مي آورند.

سن تقريبي شتر مرغ حدود 60 سال ميباشد ودر حدود 40 سال تخمگذار ي مي نمايند كه تخمگذاري از سال سوم شروع شده ودر 25 سالگي بهترين وبيشترين تخم را مي گذارد .

خوراك شتر مرغ بخصوص در هنگام توليد مثل بسيار مهم است.اين خوراك بايستي داراي كلسيم بالايي باشد . شتر مرغها به علت داشتن دستگاه گوارش خاص مي توانند فيبر غذا را به انرژي تبديل كنند .عملي كه هيچ پرندهاي قادر به انجام آن نيست.

در جيره شترمرغها منابع اصلي غذا به ترتيب عبارتند از -يونجه -ذرت -سوياوهمچنين از سبوس گندم- گندم-جوو..... واز انواع ويتامينها واملاح وعناصر ونمك نيز استفاده ميشود.

شتر مرغها علاقه خاصي به علوفه ها بخصوص علوفه تازه دارند واز خوردن آن لذت مي برند.تخم شتر مرغ اگر چه از نظر جثه شتر مرغ كوچك است ولي از نظر اندازه تخم بزرگترين تخم در بين پرندگان است.تقريبا برابر 17تا 19 سانتي متر طول و14تا 15 سانتيمتر پهنا دارد.واز 1200 تا 1900 گرم نيزوزن آن ميباشد(يعني يك صدم وزن شتر مرغ).

در محيط پرورشي روزانه تخمها جمع آوري و پس تميز كردن چند روزي در درجه حرارت8تا 15 نگهداري وبعد به داخل دستگاه گذاشته ميشود .بعداز روز 14 ميتوان تشخيص داد تخم داراي نطفه وجوجه مي باشد يا خير و در صورت نطفه دار بودن حدود 42 روز طول مي كشد تا جوجه سر از تخم در آورد.

چهار عامل اساسي در جوجه كشي بايستي با دقت واحتياط لازم انجام شود

1-درجه حرارت حدود 5/8تا6/1

2- چرخش تخمها در حالت 90 درجه 6تا8 ساعت يكبار

3- تهويه در طول 42روز

3- رطوبت

بعداز از در آمدن جوجه از تخم بايستي جوجه در همان دستگاه به مدت 24 ساعت خشك شود .جوجه ها در 2تا 3 روز اول از كيسه زرده تغذيه مي كنند وفقط احتياج به كمي آب سالم به همراه مولتي ويتامين دارند.

جوجه ها تا دو ماهگي احتياج به مراقبت شديد دارند وپس از آن با احتياط ميتوان آنها را به محيط باز وبزرگتري انتقال داد

تلفات در هفته اول ويا دو هفته اول ممكن است زياد باشدودر ماه دوم وسوم بسيار كم .

انباشتگي معده در صورت خوردن شن زياد سنگهاي بزرگ واشياء ديگر از خطراتي است كه جوجه را تهديد ميكند .عوامل عفوني كه ممكن است از زمان برداشت تخم يا در داخل دستگاه يا در محيط اوليه به جوجه سرايت كند خطر ديگر ي براي جوجه ميباشد.

سالانه هر شترمرغ داراي 30 شاهپر اصلي وبزگ وزيبا ميباشد كه به قيمت 3000 تا 5000 تومان هر كدام به فروش ميرسد

پوست شترمرغ با پوست فيل وتمساح از نظر استحكام برابري مي كند در عين حال طرح دار وزيبا مي باشد كه يك پوست شتر مرغ بالغ بين 60 تا 80 هزار تومان به فروش ميرسد

تخم شترمرغ حدود 5/1 تا 2 كيلو وزن دارد كه با تعداد30 تا 40 تخم مرغ برابري مي كند كه ارزش تخم شتر مرغ بدون نطفه 4 تا 5 هزار تومان مي باشد .پوسته تخم شتر مرغ نيز براي تزيينات ونقاشي وطراحي هاي زيبا بكار ميرودوآن هم بين 5 تا6 هزار تومان بفروش ميرود.

گوشت شترمرغ بخصوص شتر مرغهاي 12تا 14 ماه به بالا كه سن كشتار شتر مرغ ميباشد بسيار لذيذ -خوشمزه -نرم وخوشخوراك مي باشد .از نظر كلسترول بسيار پايين وهمان مقدار بسيار كم نيز از نوع كلسترول خوب ميباشد كه براي باز كردن عروق خوني از لخته هاي چربي بسيار مفيد مي باشد.

يك شتر مرغ كه در سن 12-13 ماهگي كشتار ميشو حدودا 40تا35 كيلوگرم گوشت خالص دارد كه قيمت هر كيلو گرم آن 10 تا 12 هزار تومان ميباشد.
 

Similar threads

بالا