[پرورش و نگهداری طیور] از مرغ و مرغداری و مرغدار بگین !

ebi136

عضو جدید
دوستان سلام این تاپیک اختصاصی درمورد صنعت مرغداری هست

لطفاتجربیات -نکات کاربردی - مقالات خودتونو اینجا به بحث وگفتگو بذارین
 
آخرین ویرایش:

hamid_a

عضو جدید
کاربر ممتاز
دوستان سلام این تاپیک اختصاصی درمورد صنعت مرغداری است

لطفاتجربیات -نکات کاربردی - مقالات خودتونو اینجا به بحث وگفتگو بذارین


ابی جان ممنون از تو خیلی لطف کردی من هم منتظر شنیدن تجربیات شما عزیز هستم :)

ولی خدایش موجود نازیه نمی دونید وقتی یه پرنده رو بزرگ می کنی وقتی بزرگ شدنش رو با چشم می تونی ببینی چقدر جذابه ;)
 

ebi136

عضو جدید
مشخصات جوجه یکروزه

مشخصات جوجه یکروزه

دوستان لطف کنین ابتدا بیایم ازمشخصات جوجه یکروزه خوب شروع کنیم
 

ebi136

عضو جدید
كيفيت جوجه هاي يك روزه

كيفيت جوجه هاي يك روزه

كيفيت جوجه هاي يك روزه

مقدمه:

يكي از موارد مهم در مديريت كارخانه جوجه كشي ،ارزيابي هچ گله هاي تجاري است.اما براستي ارزيابي كيفيت جوجه ها به چه طريقي است ؟براي تعيين ميزان موفقيت يك هچ هم بايد از روشهاي شمارشي استفاده كرد و هم از روشهاي منطقي بهره جست .

روش هاي شمارشي مشخص ميباشند و براي يادگيري آن وقت آنچناني نبايد صرف كرد اما روش هاي منطقي بيشتر با تجربه و ممارست بدست مي آيد در همين راستا بايد مدير كارخانه جوجه كشي حتما زير نظر يك كارشناس خبره اين رشته كار آموزي نموده باشد.حضور مؤثر او در روزهاي هچ نيز موجب كسب تجربه بيشتر و مهارت لازم ميگردد.پس براي تعيين ارزيابي كيفيت جوجه هاي يك روزه هم بايد آنها را از نظر كمي شمارش كرد و هم از نظر كيفي جوجه ها بايد مورد ارزيابي قرار گيرند.

كيفيت جوجه چيست؟ و چطور بايد در ارزيابي نتايج توليد مان از آن استفاده كنيم؟

براي مثال ،موفقيت در توليد را بايد با موارد زير مورد بررسي قرار دهيم.

1- تعداد جوجه هاي توليد شده بدون توجه به قدرت زنده ماندن و كيفيت آنها.

2- تعداد جوجه هاي زنده در زمان در آوردن از هچر بدون توجه به كيفيت آنها.

3- تعداد جوجه هاي درجه يك قابل فروش( Saleable Chicks ).

4- تعداد جوجه هايي كه تا 7 روز بعد از هچ زنده مي مانند.

بنابراين استفاده از روشهاي ارزيابي كمي و كيفي در جوجه ها براي تشخيص موفقيت هچ در كارخانه جوجه كشي الزامي به نظر ميرسد .ولي براي اينكه هر دو روش ارزيابي (كمي و كيفي) معني دار باشند،لازم است كه تعريف شوند. در اين مقاله سعي براين است كه در مورد كيفيت جوجه توضيحاتي ارائه شود و روشهاي آماري براي شمارش جوجه ها را نيز بررسي مينمائيم ، همچنين توضيح مي دهيم كه روشهاي آماري چگونه به كيفيت جوجه و توليد و مرتبط مي شوند.

تعريف كيفيت جوجه :

كيفيت خوب جوجه مي‌تواند نزد افراد مختلف بسته به ديدگاه آنها بطور وسيعي متفاوت و داراي معناي متفاوتي باشد. بطوريكه در بررسي همزمان از ديدگاه دو مدير كارخانه جوجه كشي هميشه اختلاف نظر هايي ديده ميشود و از آنجا كه قسمت اعظم تعيين كيفيت حسي ميباشد لذا مدل هاي منطقي چندان كارساز نميباشند.

به عنوان يك اصل كه بر اساس تجربيات زياد ثابت شده است ، هر گاه در زمان بيرون كشيدن جوجه ها از هچر مشاهده شود كه جوجه ها تميز هستند و كرك هاي خشك و نرم دارند و هيچگونه آلودگي بر روي بدن آنها وجود ندارد و پوسته هاي تخم مرغ (هچ شده و هچ نشده ) و كف سبد هچر نيزتميز است ،هچ موفق بوده است در غير اين صورت حتي اگر تعداد جوجه ها بيشتر از حد انتظار باشد،هچ نا موفق بوده است .


ساير علايم براي ارزيابي كيفيت جوجه ها عبارتند از :


1- رنگ كرك مطابق با رنگ نژاد باشد.

2- چشمهاي پرنده شفاف و براق بوده و بدنش بدون نقص و بد شكلي و غشاهاي خشك شده وجود نداشته باشد.

3- در هنگام لمس بدن محكم بوده ولي نبايد هيچ علامتي از ادم نشان دهد.

4- همچنين نبايد استخوانها در هنگام در دست گرفتن جوجه خيلي مشخص باشد.

5- جوجه نبايد در حالت غير طبيعي آشكار نظير نفس نفس زدن باشد.

6- جوجه نبايد هيچگونه مشكلي تنفسي ديگري داشته باشد.

7- در واقع وضعيت ورفتار جوجه بايد هوشيار بوده وبه محيط خود واكنش و علاقه نشان دهد.

چنين تعريف و توصيفي نسبتاًذهني است و مطئمناً توليد كنندگان در همه جاي جهان شايدويژگي هاي مختلف و متفاوتي را بررسي كنند و اين موضوع به خوبي نشان دهنده وجود مشكل در اررزيابي كيفي بصورت نظري مي باشد كه راه را براي تعبيرهاي متفاوت باز مي گذارد. آيا روشهاي ارزيابي و اندازه گيري ديگري كه كمي تر باشند و بتوان بطور دقيق تر‌ آنها را بكار برد وجود دارد؟

ارزيابي كمي موفقيت:

روشهاي كمي بسيار سودمند هستند ولي شديداً وابسته به اين هستند كه چطور موفقيت در توليد اندازه گيري شود. براي مثال ميزان هچ تخم مرغها مي تواند روش نسبتا خوبي براي تعيين كيفيت باشد.چون معمولا هر زمان كه هچ پايين است كيفيت جوجه ها نيز خوب نيست.هنگامي كه تعداد تخم مرغ هاي بي نطفه و همچنين ميزان مرگ و مير جنيني در روزهاي اوليه جوجه كشي پائين است ميتوان نتيجه گرفت كه تخم مرغ ها از كيفيت خوبي برخوردار بوده اند.

استفاده از تخم مرغ هاي خوب هم معمولا منجر به ميزان هچ بالا و اغلب كيفيت كيفيت بالاي جوجه يك روزه مي شود.


درجه بندي و شمارش جوجه ها در كارخانه جوجه كشي

ميزان بالاي هچ در تخم مرغهاي نطفه دار نيز مي تواند نشان دهنده كيفيت خوب جوجه هاي يك روزه باشد ،كه البته اين موضوع نيز بستگي به روشهاي مشخص نمودن تعداد جوجه هاي هچ شده دارد. البته اين نيز بنوبه خود بستگي به اين دارد كه ميزان هچ را چطور تعريف كنيم؟ يعني براي محاسبه هچ صرفا تخم مرغ هاي چيده شده و جوجه هاي هچ شده ملاك قرار گيرند و يا اينكه با حذف آمار تخم مرغ هاي بي نطفه فقط از آمار تخم مرغ هاي بارور كه شانس هچ دارند استفاده كنيم ( Hatch of fertile ). كه در مورد دوم با حذف تخم مرغ هاي بي نطفه در صد هچ بيشتر خواهد شد كه اين يك امر ظاهري است و بهتر است كه از هر دو روش استفاده شود چون محاسبه به روش اول در اكثر كارخانجات جوجه كشي مرسوم است و محاسبه به روش دوم نيز موجب شناسايي وضعيت نطفه داري تخم مرغ ها نيز ميشود .
 
آخرین ویرایش:

ebi136

عضو جدید
تعيين كيفيت جوجه يكروزه

تعيين كيفيت جوجه يكروزه

تعيين كيفيت جوجه يك روزه امري ساده نيست و به طوري كه بعضي از توليدكنندگان بزرگ جوجه يك روزه در دنيا با در نظرگرفتن عوامل زياد و جاي دادن آنها در جداول مخصوص كه به هر جدول نمره ايي تعلق مي گيرد كيفيت جوجه يكروزه را تعيين مي كنند ولي با در نظرگرفتن ده نشاني ذيل در بيشتر موارد مي توان اختلاف جوجه خوب و بد را تعيين كرد :

1. جوجه هايي كه از يك گله مادر ايجاد شده و در مرغداري هاي مختلف و تحت شرايط متفاوت مديريتي در هفت روز اول تلفات زياد غيرعادي داشته باشند ( لطفا" توجه شود كه تلفات غيرعادي در يك مرغداري نمي تواند ملاك تعيين كيفيت جوجه قرار گيرد ).

2. وجود تعداد زيادي جوجه با علائم بسته نشدن كامل ناف و تورم آن.

3. وجود تعداد زيادي جوجه ضعيف ، وازد و جوجه هايي كه قادر به خوردن دان و آشاميدن آب نيستند.

4. وجود تعداد زيادي جوجه در گله با علائم تنفسي و دهان زدن.

5. وجود تورم در مفاصل تعداد زيادي جوجه.

6. وجود جوجه هايي با چسبندگي در مقعد به تعداد زياد.

7. وجود تعداد زيادي جوجه با علامت كاهش آب و از دست دادن آب بدن.

8. وجود تعداد زيادي جوجه رشد نكرده در روزهاي اول پرورش گله.

9. بروز تلفات غيرعادي بدنبال واكسيناسيون روز اول در جوجه كشي.

10. بروز تلفات غيرعادي بدنبال مصرف واكسن هاي نيوكاسل و برونشيت در يك روزگي داخل جعبه در مرغداري.

در موردهاي نهم و دهم باين امر لازم است توجه شود كه واكنش شديد و تلفات زياد در جوجه هاي كاملا" سالم نيز ممكن است بروز كند.

نوع و دوز واكسن ، روشي كه واكسن مصرف شده و پائين بودن تيتر مادري بر عليه اين بيماريها مي توانند در تلفات ناشي از واكسيناسيون روز اول دخالت داشته باشند.
 

ebi136

عضو جدید
بهداشت

بهداشت

مروري بر ضد عفوني كننده ها در بهداشت طيور
مقدمه :

درجهت دستيابي به بالاترين حد سلامت گله و بهترين بازده در پرورش طيور ضد عفوني كننده هاي خوب و روشهاي مناسب ضد عفوني ، نقش بسيار مهم و اساسي ايفا مي كند . با كمك واكسنها ، داروها و يك برنامه منسجم بهداشتي ميتوان گله اي با ميزان پايين وقوع بيماري داشت . يك مسئله اساسي در رسيدن به اين موقعيت مطلوب كاهش بار آلودگي ميكروارگانيسمهاي بيماريزا اعم از باكتري، ويروس ، قارچ و انگل و غيره به وسيله ضد عفوني مناسب مي باشد.

هدف ازضد عفوني دريك مرغداري ، از بين بردن همه ميكروارگانيسم هاي بيماريزا در سالنها ،محوطه ، وسايل و غيره مي باشدكه در شرايط عملي رسيدن به اين حد از ضد عفوني غير ممكن است . در عمل هدف از ضد عفوني كاهش عوامل بيماريزا تا سطح قابل قبول و جلوگيري از ازدياد آنها تا حد بيماريزايي و كنترل ورود عوامل بيماريزا در طي دوران پرورش مي باشد .

در شرايطي كه بيماري رخ ميدهد ميتوان از ضد عفوني كننده ها جهت جلوگيري از انتشار بيماري استفاده نمود . ضد عفوني و قرنطينه اولين و يكي از مؤثرترين روشهاي اعمال مديريت صحيح بهداشتي در گله و كنترل و ريشه كني بيماريها ميباشد و ضد عفوني در مقايسه با ساير روشهاي پيشگيري از جمله واكسيناسيون و درمان دارويي نياز به هزينه كمتري داشته و از نظر بهداشت عمومي و بهداشت گله عوارض سوء كمتري خواهد داشت.تعريف :

- ضد عفوني يا Disinfection :

عبارت است از استفاده از عوامل فيزيكي و مواد شيميايي جهت از بين بردن يا متوقف كردن رشد ميكروارگانيسم هاي بيماريزا (ويروسها ، باكتريها ، قارچها ، انگل ها ) .

عوامل يا موارد استفاده در جهت اين عمل ضد عفوني كننده Disinfectant خوانده ميشوند .

بر خلاف آنتي بيوتيك ها كه در بالاترين غلظت ممكن است ، فقط باكتريواستاتيك باشند و بعد از چندين ساعت تماس اثر كشندگي بر باكتريها داشته باشند ، ضدعفوني كننده ها عموماً در مدت كمتري (در طي چند دقيقه ) اثركرده و باكتريها و حتي برخي موارد ويروسها ، قارچها و انگلها را نيز مي كشند . بعلاوه ضد عفوني كننده ها معمولاً براي سطوح بي جان استفاده ميشوند و بسياري از آنها در غلظت هاي مورد استفاده براي حيوانات سمي ميباشند. ضد عفوني كننده هاي خاصي كه براي سطوح بدن حيوانات و انسان بكار ميروند آنتي سپتيك Antiseptic خوانده ميشوند.

ويژگيهاي يك ضد عفوني كننده ايده ال :

يك ضدعفوني كننده ايده ال بايد داراي شرايط مهم زير باشد.

1- ارزان و در دسترس باشد .

2- اثر سريع داشته باشد .

3- داراي طيف اثر وسيع برروي باكتريها ، ويروسها ، قارچها ، و غيره باشد .

4- ميكروارگانيسمهاي مقاوم نسبت به آن ايجاد نشود .

5- بوسيله مواد آلي غير فعال نگردد .

6- حداقل سميت را داشته باشد .

7- اثر مخرب برروي ساختمان و تجهيزات نداشته و از خود رنگ بر جاي نگذارد .

8- براي پوست و مخاطات حيوان و انسان محرك نباشد .

9-بدون بو و عطر زننده باشد .

10- در آب (حتي آبهاي سنگين ) به خوبي حل شده و رسوب ندهد .

11- خاصيت پاك كنندگي داشته باشد .

12- نفوذپذيري آن به درزها و شكافها ي سطوح زياد باشد .

13- در مقابل هوا ، آب ، دما و غيره پايداري شيميايي خوبي داشته باشد .عمل ضد عفوني كننده Action of Disinfectant :

ميزان تأثير هر ضدعفوني كننده به عوامل بسياري از جمله : غلظت ، زمان ، دما ، نوع ميكروارگانيسم ( اعم از ويروس ، باكتري ، قارچ ، انگل ، اسپور ها و … ) ، تعداد ميكروارگانيسمهاي موجود در محيط و كيفيت محيط بستگي دارد . فعاليت يك ميكروب كش در وحله اول به جنبش مولكولي ذرات و برخورد ضد عفوني با ميكروارگانيسمهاي هدف بستگي دارد. همچنين غلظت، دما ، PH و نوع ماده همراه ضد عفوني (حامل ) بنوبه خود بر جنبش مولكولي ذرات مؤثر هستند .

با افزايش زمان تماس ضد عفوني كننده ، ميزان نفوذ آن در سطوح بيشتر شده و اثر كشندگي آن بيشتر خواهد شد . مواد ضدعفوني كننده با توجه به نوع ميكروارگانيسم كه با آن روبرو ميشوند توانائيهاي مختلفي دارند .

- باكتريها :

اغلب ضد عفوني كننده ها درشرايط مناسب ميتوانند ميكروبها را بكشند ولي بعضي از آنها فقط سيكل زندگي باكتريها را مختل مي كنند (باكتريواستاتيك ) يك ضدعفوني كننده ميتواند تحت شرايط و غلظت خاصي باكتريوسيد و يا باكتريواستاتيك باشد .

- ويروسها :

اثر ضدعفوني كننده بر روي ويروسها با مشكلاتي مواجه است چون تا زمانيكه ويروسها داخل سلول ميزبان هستند تحت تأثير قرار نمي گيرند . اغلب ضدعفوني كننده ها فقط به ميزان جزئي ويروسها را غيرفعال مي كنند . براي غير فعال كردن ويروسها ، ماده ضدعفوني كننده بايد پروتئين اطراف اسيد نوكلئيك را از هم بگسلد ، اگر فقط پروتئين اطراف اسيد نوكلئيك تخريب گردد ، اسيد نوكلئيك ويروس ميتواند وارد سلول ميزبان شده و مجدداً فعال گردد .

از نظر حساسيت به ضدعفوني ، ويروسها را ميتوان به دوگروه (ليپوفيليك و هيدروفيليك )تقسيم كرد. ويروسهاي ليپوفيليك داراي پوشش چربي هستند كه آنها را به اغلب ضدعفوني كننده هاي معمول مورد استفاده در مرغداري حساس مي كند . درصورتيكه ويروسهاي هيدروفيليك بدون پوشش بوده و بطور كلي حساسيت كمتري به ضدعفوني كننده ها دارند . بسياري از ويروسها جزء ويروسهاي هيدروفيليك بوده و خطر باقي ماندن آنها در فارم پس از ضدعفوني وجود دارد . مؤثرترين ضدعفوني كننده ها برروي اين نوع ويروسها،اسيدهاي آلي ،كلرامين ها،فرم آلدئيدوگلوتار آلدئيد ميباشد .

- قارچها :

ضدعفوني كننده هايي كه در جوجه كشي و مرغداري استفاده ميشود ، بايد داراي اثر قارچ كشي و يا جلوگيري از رشد قارچ باشند . همچنين بايد قابليت تخريب و غير فعال كردن اسپور قارچ را نيز داشته باشند .اغلب قارچ كشها براي قارچ تنها همانند يك سم عمل مي كنند وسلولهاي قارچي را نابود مي سازند .

- انگلها :

انگلهاي تك ياخته بخصوص كوكسيديا در بهداشت طيور اهميت بيشتري دارد . اغلب انگلهاي تك ياخته اي قسمتي ازسيكل زندگي خود را در خارج از بدن ميزبان مي گذرانندكه دراين مرحله از زندگي بيشترين مقاومت را دارند . تعداد محدودي از مواد ضدعفوني كننده بر ضد ارگانيسمهاي تك ياخته اي طيور مفيد هستند . مواد شيميايي خاصي براي اين منظور استفاده ميشوند اما معمولاً به جهت بالا بودن غلظت مورد نياز و عوارض سوء زياد ، در عمل چندان قابل قبول نيستند.روش عمل ضدعفوني كننده ها Mode of Action :

ضد عفوني كننده ها معمولاً به يكي از روشهاي زير برروي ميكروارگانيسمها اثر مي كنند .

1- دي هيدراتاسيون و خشك كردن ميكروارگانيسم مثل حرارت

2- ايجاد لايه ضخيم كشنده در سطح ميكروارگانيسم

3- اثر بر نفوذپذيري غشاء پلاسمايي سلول با خاصيت سورفاكتنت

4- اثر تخريب بر پروتئينهاي داخلي بخصوص آنزيمها

5- تغيير شرايط فيزيكي مثل PHاثر مواد آلي برضدعفوني كننده ها :

اصولاً ضد عفوني كننده ها زماني مؤثرند كه برروي سطوح كاملاً تميز و عاري از مواد آلي بكار روند . مواد آلي موجود درمحيط به روشهاي مختلفي برضدعفوني كننده هااثر منفي مي گذارند ، كه عبارتند از:

1- ايجاد پوشش محافظت كننده بر روي ميكروارگانيسمها

2- ايجاد تركيبات غير محلول

3- انجام واكنشهاي شيميايي و توليد موادي بدون اثر ضد عفوني كنندگي

4- جذب مواد ضدعفوني كننده توسط مواد كلوئيدي موجود در سپوسپانسيونهاي مواد آلي

5- غير فعال كردن ضدعفوني كننده بوسيله چربيهاانواع ضدعفوني كننده هاي رايج در صنعت مرغداري :

ضدعفوني كننده هاي مورد استفاده درصنعت مرغداري از نظر كلي به دو دسته تقسيم ميشوند :

الف ) ضدعفوني كننده هاي فيزيكي :

عوامل فيزيكي متعددي بصورت طبيعي يا مصنوعي مي توانند در مرغداري بعنوان ضدعفوني كننده عمل نمايند. ازجمله نور ، گرما ، سرما ، خشكي

- نور خورشيد : فعاليت ضد باكتريايي آن مربوط به طيف ماوراء بنفش آن ميباشد ، بخاطر نفوذپذيري كم نور U.V. نمي تواند از شيشه و پوششهاي نيمه شفاف سقف يا غبار عبورنمايد . بنابراين نور خورشيد در داخل ساختمان مرغداري تقريباً بطور كامل بي اثر است .

ب ) ضدعفوني كننده هاي شيميايي :

مواد شيميايي كه بعنوان ضدعفوني كننده در صنعت مرغداري بكار ميرود از نظر مكانيسم عمل و نوع تركيب شيميايي تقسيم بنديهاي مختلفي دارند،دراين مقاله سعي شده است كه مهمترين وكاربردي ترين انواع ضدعفوني كننده هاي رايج در صنعت طيور كشور مورد بحث و توجه قرار گيرند .فنلها Phenols :

فنل ( كربوليك اسيد Carbolicacid ) با فرمول C6 H5OH از مشتقات زغال سنگ قيراندود ميباشد كه بيش از صد سال پيش كشف شده و اولين ماده ضدعفوني است كه بعنوان آنتي سپتيك در سال 1867 توسط ليستر مورد استفاده قرار گرفت .

تركيبات فنل در دماي اتاق بدون رنگ با بوي بسيار مشخص ميباشد . فنل به ميزان كم در آب حل ميشود و در حضور آب شيري رنگ ميشود . در حلالهاي صابوني بصورت امولسينه عرضه ميشود . فنل با غلظت بالا يك سم پروتوپلاسميك است كه در سلول نفوذ كرده و ديواره آن را گسسته پروتئين هاي آن را رسوب مي دهد و با غلظت كمتر فقط سيستم آنزيمي سلول را مختل ميكند .

فنل برروي باكتريها (گرم مثبت و گرم منفي )وقارچها اثر كشنده دارد اما برروي اسپورها و ويروسها بسيار ضعيف اثر مي كند . تغيير رقت محلولهاي فنل در ميزان اثر آنها تأثير بسيار زيادي دارد همچنين بوسيله مواد آلي سريعاً غير فعال ميشود . اغلب فنلها با مواد ضدعفوني كننده غير يونيزه (كلوئيدي خنثي ) سازگاري نداشته و نبايد با آنها استفاده شود . ولي با تركيبات آنيونيك (تركيبات يوني با بار منفي ) سازگاري دارند و در PH قليايي فعالترند چون محلول ترمي باشند همچنين محلولهاي گرم فنل مؤثرتر هستند . فنل براي ضدعفوني ساختمان و وسايل در صنعت طيور بكار ميرود .

در سالهاي اخير تركيبات سنتتيك فنل مانند ، اكليل فنل هاي ساده ، نيتروفنلها و هالوژنهاي فنله به بازار عرضه شده اند كه نسبت به فنل طبيعي سميت كمتري داشته و براي پوست كمتر محرك مي باشند . همچنين نسبت به فنلهاي طبيعي گران قيمت بوده و بخاطر اينكه براحتي غير فعال ميشوند ، در صنعت طيور كاربرد كمتري دارند .

كرزول Cresol :

كرزول (كرسيليك اسيد Crecylic acid ،كرزول اسيدTricresol acid )

مايع بدون رنگ بوده كه در معرض نور و هوا به صورتي زرد و نهايتاً+ قهوه اي تيره تغيير رنگ ميدهد.كرزول بوي همانند فنل دارد و تا حدود 2 % در آب حل گرديده و در آب گرم بهتر حل ميشود. كروزل برروي اغلب باكتريها (گرم منفي و مثبت ) بخصوص باكتريهاي اسيدفست و اغلب قارچها مؤثر است . برروي ويروسها اثر كمتري داشته و روي اسپورهاي باكتريها و قارچها مؤثر نيست .

در حضورموادآلي نسبت به ساير ضدعفوني كننده ها بهتر عمل مي كنند . بنابراين براي ضدعفوني جايگاه ،محوطه ، توريها ، كف سالنها و حوضچه هاي ضد عفوني توصيه ميشود .كرزول با تركيبات آنيونيك (يون با بار منفي ) سازگاري داشته ولي در حضور تركيبات غيره يونيزه از ميزان اثر آن كم ميشود و در PH اسيدي بهتر عمل مي كند .

براي افزايش حلاليت ، محلول كرزول صابوني شده Saponated Cresol Solution ( ليزول ) كه تركيبي از 50 % كرزول با 35 % صابون رقيق شده در هيدروكلرايد ميباشد ، تهيه گرديده است كه با غلظت 2 % بكار ميرود . برخي تركيبات كرزول بعنوان پاك كننده نيز استفاده ميشوند . ادامه دارد...........................
 

ebi136

عضو جدید
بهداشت

بهداشت

تركيبات يد :

يد به شكل كريستالهاي متاليك به رنگ قرمز يا قهوه اي روشن با بوي مشخص ميباشد . حلاليت آن در آب كم بوده اما در الكل بخوبي حل ميشود . تركيبات يد با مواد معدني ، محلولهاي آلي ، پاك كننده ها ، مواد خيس كننده و ديگر حاملهايي مانند پلي ونيل پيروليدون Polyvinyl Pyrolidone بنام يدوفورها در دسترس ميباشند.اين تركيبات ممكن است بيش از 30 % وزن خود يد داشته باشند كه 70 الي 80 درصد يد آن به صورت يد قابل دسترس از محلولهاي رقيق شده آزاد ميشود .

مولكولهاي حامل به عنوان كمك كننده براي آزاد شدن يد عمل مي كنند تركيبات غير يوني آنها بسيار بهتر از تركيبات آنيونيك و كاتيونيك در آبهاي سنگين و PH مختلف مؤثر هستند يدوفورها در آب بهتر حل ميشوند و در حضور مواد آلي تا زمانيكه PH بالاتر از 4 نباشد قدرت ضدعفوني كنندگي خود را حفظ ميكنند . اين تركيبات نسبتاً بي ضرر بوده ، سميت پاييني داشته و بدون بو ميباشند و پايداري خوبي دارند يدوفورها در محيط اسيدي (PH 2 تا4 ) مواد ضدعفوني كننده خوبي هستند ولي فعاليت آنها در محيط قليايي و در حضور مقدار قابل توجه مواد آلي ، كم ميشود.

يد بخوبي به داخل سلول باكتري نفوذ كرده و در واكنشهاي متابوليك حياتي باكتري اختلال ايجاد ميكنند.يدوفورها برروي شكل فعال وحتي اسپور باكتريها (گرم مثبت و گرم منفي ) مؤثر بوده و به اسيدنوكلئيك ميكروارگانيسم حمله مي كند. يدوفورها همچنين درمقابل قارچها،برخي ويروسها از جمله ويروس گامبورو مؤثر هستند. يدوفورها يك جرميسيد ايده ال براي ظروف آب و ساير قسمتها ي مرغداري مي باشند .

كلر Chlorine :

كلر: يك تركيب ضدعفوني كننده مؤثر بوده كه به اشكال پودر (هيپوكلريت سديم يا كلسيم همراه با تريسديم فسفات هيدراته )و اشكال مايع (محتوي هيپوكلريت سديم ،كلرامين هاي آلي و دي اكسيدكلر )موجود است كلر بوي بسيار نافذي دارد . وقتي عنصر كلر يا هيپوكلريتها به آب اضافه شوند اسيدهيپوكلروس(Hocl )ايجاد ميشود كه اثر ميكروب كشي دارد .

كلر برروي باكتريها (گرم مثبت و گرم منفي ) و قارچها مؤثر هستند . كلر وقتي از هيپوكلريت ها آزاد شود به پوشش پروتئيني اسيد نوكلئيك ويروسها حمله مي كند . وقتي كلر آزاد تركيبات كلره در حدود ppm300-200 باشد ، ضدعفوني كننده مناسبي ميباشد ولي مقدار توصيه شده آن براي مرغداري و دامداري ppm800-700 كلر قابل دسترس ميباشد . محلولهاي كلردار در محيطهاي اسيدي فعالتر از محيطهاي قليايي هستندودرمحلولهاي گرم بهتر از محلولهاي سرد عمل مي كنند .

كلر با مواد آلي تركيب شده و تركيبات باثباتي ايجاد مي كند. درنتيجه ميزان كلر آزاد محلول كاهش يافته و غير فعال ميگردد .محلول كلر 2 % براي ضدعفوني آب خوريها و دانخوريها (بخصوص فلزي ) توصيه شده است . هيپوكلريت سديم نسبت به هيپوكلريت كلسيم سريع الاثرتر است ولي زمان فعاليت آن كوتاهتر مي باشد .

كلرامين T : يكي از تركيبات مهم كلر است كه به شكل پودر سفيد ، كريستاله با بوي ملايم كلر ميباشد. اثر باكتريسيدال آن بوسيله آزاد شدن كلر و تشكيل Hocl است . كلرامين نسبت به هيپوكلريت كمتر محرك بوده و ثبات بيشتري دارد و در عمل از آن مناسب تر ميباشد .

كلرامينT بهترين اثرضدعفوني كنندگي را روي باكتريهاي هوازي وغيرهوازي مقاوم به اغلب نمك هاي چهارتائي آمونيوم وسودسوزآور و پاك كننده هاي كاتيونيك دارد.محلول 5 % آن در عرض 30 دقيقه، ضدعفوني كننده مؤثري ميباشد ، ويروس نيوكاسل با محلول 1 % آن غير فعال ميشود .گوگرد (دي اكسيدسولفور Sulphor dioxide ):

در اثر سوختن گوگرد ، دي اكسيدسولفور به صورت گاز آزاد ميشود . دي اكسيد سولفور بعنوان يك ماده ضدعفوني كننده بر عليه باكتريها ، ويروسها ، انگلها و حشرات و جانوران موذي استفاده ميشود . به ازاي هر 6 متر مكعب فضا يك كيلوگرم گوگرد مورد نياز ميباشد . براي حصول نتيجه بهتر ميبايست هنگام گاز دادن ، هوا مرطوب بوده وكليه منافذ تا 24 ساعت بسته باشد . براي مرطوب نمودن فضا توصيه ميشود قبل از شروع به مشتعل كردن گوگرد ، آب يا محلول ضدعفوني كننده مناسب ديگري برروي ديوار ، سقف و كف محل مورد نظر اسپري شود .

دي اكسيدسولفوربا آب تركيب شده وتوليد اسيدسولفوروس Sulphorous acid مي كند كه ماده اي باكتريسيدال است . گوگرد بايد به شكل شمع ساخته شود يا به نسبت وزن خود با زغال چوب مخلوط گردد تا به سوختن آن كمك كند .سورفاكتنت ها Surfactants :

سورفاكتنت ها تركيباتي هستند كه كشش سطحي را در محلول كاهش ميدهند . اين تركيبات بطور گسترده اي بعنوان مواد خيس كننده ، پاك كننده و امولسيون كننده ميباشند . سورفاكتنت ها بر حسب اينكه كدام قسمت ملكول آب دوست باشد به سه گروه آنيونيك ، كاتيونيك و غير يوني تقسيم ميشوند. تركيبات آنيونيك عمدتاً بعنوان صابون ها مورد استفاده ميباشد.تركيبات چهارتائي آمونيوم شكل اصلي سورفاكتنت هاي كاتيونيك مورد استفاده در صنعت مرغداري مي باشند .تركيبات چهارتايي آمونيوم :

اين تركيبات كاتيونيك (يونهاي با بارمثبت ) بدون بو و شفاف بوده و عمدتاً براي پوست محرك نيستند . خاصيت بوبر و تميزكنندگي دارند و بعنوان ماده ضدعفوني كننده درسطح اجسام كاملاً مؤثرهستند. تركيبات چهارتائي آمونيوم درآب بخوبي حل ميشوند و درحضور تركيبات سورفاكتنت آنيونيك (صابونها ) غير فعال ميشوند . به آساني با پروتئين ، چربيها و برخي فسفاتها تركيب مي گردند لذا در حضور مواد آلي از اثر ميكروب كشي آنها بشدت كاسته ميشود .

تركيبات چهارتايي آمونيوم برروي باكتريها (گرم مثبت ومنفي ) مؤثر هستند ولي براي اثر بر باكتريهاي گرم منفي نياز به غلظت هاي بالاتر ميباشد، بطور بسيار محدودي برروي برخي قارچها و ويروسها تأثير مي گذارند ولي در مجموع ميتوان گفت كه اين تركيبات توانايي از بين بردن ويروس ، قارچ و اسپور را ندارند.با افزودن كربنات سديم و قليايي كردن محيط ميتوان بر قدرت اثر آنها افزود.درحدودppm200 كربنات سديم محلول وppm 500 آمونيوم چهارتايي و ppm200 EDTA افزوده ميشود تا PH محلول به 8 برسد . از تركيب بدست آمده براي ضدعفوني ديواره ها ، سينيها و كف هچري استفاده ميشود .

سورفاكتنت هاي كاتيونيك به مقدار زيادي جذب ديواره سلولي باكتريها شده و كشش سطحي و نفوذپذيري غشاء پلاسمايي را كاهش ميدهند.اين تركيبات همچنين ساختمان پروتئين هارادرهم ميريزند.

قسمت اعظم جمعيت باكتريا يي را سريعاً از بين ميبرند ولي باكتريهاي باقي مانده و مقاوم ، تكثير قابل توجه اي از خود نشان ميدهند .

اعتماد بي مورد به تركيبات چهارتائي آمونيوم در ضدعفوني صنعت طيور في نفسه مشكل زاست چون آنها به شكل لايه نازكي روي سطح درز آمده و زيرآن باكتريها ميتوانند ، باقي بمانند . اين لايه نازك به سادگي شكسته نمي شود و عمل ضدباكتريايي كمي در زير آن انجام ميشود .

بنزآلكانيوم كلرايد و بنزوتونيوم كلرايد از اشكال رايج مورد استفاده اين تركيبات هستند . تركيبات چهارتايي آمونيوم براي ضدعفوني تخم مرغهاي قابل جوجه كشي و براي كنترل سالمونلا برروي پوسته تخم مرغهاي خوراكي استفاده ميشود و در PH قليايي فعاليت ميكروب كشي خوبي دارند .

آهك Lime :

اكسيد كلسيم Calcium oxide (آهك زنده quick lime ) cao] [ :

پودر سفيد متمايل به خاكستري بدون بو ، شامل بيش از 95 % اكسيد كلسيم ميباشد. وقتي آهك زنده با آب خيسانده شود، طي يك واكنش انرژي زا به پودر سفيدي بنام هيدروكسيدكلسيم (آهك مرده Salked lime ) [ca(OH)2] تبديل ميشود .در صورتيكه ميزان آب مخلوط شده با آهك كافي باشد (مانند دوغاب آهك ) واكنش بطور كامل انجام شده و تمام اكسيد كلسيم به هيدرواكسيدكلسيم تبديل ميشود . در مدت طولاني تر واكنش ادامه يافته و دي اكسيدكلسيم به كربنات كلسيم تبديل ميشود كه فاقد خاصيت ضدعفوني كنندگي است .فرم آلدئيد formaldehyde :

گاز فرمالدئيد بدون رنگ ، بسيارمحرك و نافذ ميباشد . غلظت 4 % وزني آن در محلول مايع ، ميكروبكشي مفيد بر عليه باكتريها ، اغلب ويروسها و قارچها و حتي اسپورها ميباشد اين ماده مؤثر در تركيبات تجارتي زير وجود دارد :

- فرمالين (formalin ) :

محلول بدون رنگ با بوي نافذ و سوزاننده و محرك شامل بيش از 37 % گاز فرمالدئيد همراه با مقادير متفاوتي از متيل الكل جهت جلوگيري از پلي مريزه شدن آن ميباشد . فرمالين يك ضدعفوني كننده ارزان قيمت و مفيد ميباشد . براي ضدعفوني عمومي بهتر است از محلول رقيق شده فرمالين برابر حدود 4 % گاز فرم آلدئيد استفاده كرد .

- پودر پارافرم آلدئيد (Paraformaldehyde ) :

حاوي 91 % گاز فرم آلدئيد ميباشد كه با حرارت دادن آن ،گاز فرم آلدئيد متساعد ميگردد .

موارد استفاده از فرم آلدئيد درصنعت طيور:

1- فرم آلدئيد بصورت مايع ، گاز يا آئروسل يكي از بهترين و مفيدترين ضدعفوني كننده ها براي ضدعفوني كلي مرغداري قبل از اقدام به جوجه ريزي ميباشد .

2- محلول 5 % فرم آلدئيد بصورت اسپري به مقدار 20 سانتي متر مكعب به ازاي هر متر مكعب به منظور درماني و از بين بردن اسپور اغلب باكتريها در فارم مفيد ميباشد .

3- به شكل آئروسل براي از بين بردن عامل برنشيت عفوني پرندگان (تركيب 4 % به مقدار20 سانتي متر مكعب بازاي هر مترمكعب ) .

4- محلول 4 % به مقدار 15 سانتي متر مكعب به ازاي هر متر مكعب براي از بين بردن ميكروارگانيسمهاي مايكوپلاسمائي طيور.

5- براي غير فعال كردن ويروسهاي لارنگوتراكئيت ، آبله ، نيوكاسل و ساير ويروسها .

6- مخلوط كردن محلول فرم آلدئيد به نسبت يك تا سه درصد وزن بالايه سطحي بستربراي كنترل اثر قارچها ، باكتريها و ويروسها مفيد است .

7- تركيب 2 % فرم آلدئيد و 5 % فنل در حوضچه هاي ضدعفوني وروديهاي مرغداري ، سالن و غيره در جلوگيري از پراكنده شدن عفونت با پاي انسان يا خودروها بسيار مفيدمي باشد .روشهاي استفاده از فرم آلدئيد بعنوان ضدعفوني كننده در صنعت طيور :

1- بصورت اسپري (آئروسل ) :

محلول فرم آلدئيد برابر 4 % گاز فرم آلدئيد به مقدار 20 سانتي متر مكعب به ازاي هر متر مكعب درفضا و برروي سقف، ديواره و كف اسپري ميشود . ميتوان محلول با اين غلظت يا كمي غليظ تررا براي ضدعفوني محوطه ، ديوارها وبيرون ساختمان استفاده كرد.براي ضدعفوني علوفه خشك وغيره كه نمي توان با گاز دادن،آنها را ضدعفوني كرد ، مي توان محلول 2 % فرم آلدئيد را برروي سطح آنها اسپري كرد . بعد از استفاده از اسپري و آئروسل ظروف آب و غذا بايد با آب شسته شود .

2- گاز دادن بوسيله تركيب فرمالين و پرمنگنات پتاسيم :

از تركيب 20 گرم پرمنگنات با 40 سانتي متر مكعب فرمالين تجاري (37 % ) به ازاي هر مترمكعب ،گاز فرم آلدئيد متساعد ميشود . براي انجام اين عمل ظروف با دهانه 30 تا 35 سانتي متر و با حجم سه برابر حجم فرمالين مورد نياز ايدآل خواهد بود . ابتدا پرمنگنات به مقدار لازم در ظروف ريخته شده و بعد فرمالين روي آن افزوده شود . براي حصول نتيجه بهتر مي بايست رطوبت نسبي محيط بيش از 75 % و دما بالاتر از 24 درجه سانتيگرادباشد . ميتوان قبل از گاز دادن ، با اسپري آب يا يك محلول ضدعفوني كننده رطوبت را بالا برد . پس از گاز دادن تمام منافذ و درب و پنجره ها بايد حداقل تا 12 ساعت بسته باشند .

3- گاز دادن بوسيله تبخير فرمالين با حرارت :

مخلوط 20 تا 30 سانتي متر مكعب فرمالين تجاري با همان مقدار حجم آب به ازاي هرمترمكعب فضا ، را ميتوان حرارت داد ، تا گاز فرم آلدئيد متساعد شود .

4- حرارت دادن پارافرم آلدئيد :

با حرارت دادن پودر پارافرم آلدئيد گاز فرم آلدئيد متساعد ميشود . با توجه به اينكه پارافرم آلدئيد حاوي 91 % فرم آلدئيد ميباشد ، 10 تا 15 گرم پارافرم آلدئيد براي هر متر مكعب فضا لازم است .خنثي كردن گاز فرم آلدئيد :

براي سرعت عمل در خنثي كردن گاز فرم آلدئيد ميتوان از محلول 26 تا 29 درصد هيدروكسيدآمونيوم روي سطح بخار داده شده بپاشيم . براي هر گرم پارافرم آلدئيد بايد 4 گرم هيدروكسيدآمونيوم استفاده شود .
شستشو و ضد عفوني لوله هاي آبخوري در سالنهاي مرغداري

با مصرف مداوم آب و گذشت زمان ، در لوله هاي آبخوري سالنهاي مرغداري ابتدا رسوب املاح و سپس زنگ زدگي و بالاخره رشد جلبك ها بوقوع پيوسته و محيط مناسبي براي رشد ميكروارگانيزمها بوجود مي آيد .

اثرات سوء لوله هاي آلوده در گله عبارتند از :

1- كاهش اثر مصرف واكسنهاي آشاميدني .

2- افزايش راندمان تبديل غذايي .

3- كاهش كيفيت لاشه كشتار شده .

با عنايت به موارد ذكر شده لازم است كه لوله هاي آبخوري بعد از تخليه گله و زمانيكه مرغ در سالن وجود دارد هر دو هفته يكبار شستشو شوند .

براي شستشوي لوله ها بعد از تخليه سالن مي توان از فرمولهاي جدول شماره 1 استفاده كرد ، با اين توضيح مهم كه غلظت مواد نامبرده در جدول شماره 1 را نبايد زمانيكه گله در سالن وجود دارد مورد استفاده قرار داد . ضدعفوني آب مصرفي طيور باعث كاهش تعداد ميكروارگانيزمها ، كندي رشد جلبكها و عدم رسوب املاح در سطح داخلي لوله ها مي گردد . بايد توجه داشت كه 48 ساعت قبل از مصرف واكسن هاي آشاميدني و 24 ساعت بعد از مصرف اين واكسنها از مصرف آب ضدعفوني شده براي طيور اكيداً خودداري شود ، بعلاوه موارد زير در رابطه با ضدعفوني و شستشوي لوله هاي آبخوري بايد كاملاً مورد توجه و عمل قرار گيرند .

1- قبل و بعد از شستشوي لوله ها با مواد شيميايي ، لوله ها را بايد با آب تحت فشار بخوبي شستشو داد .

2- همچنانكه اشاره شد غلظت موادشستشو دهنده را با توجه به وجود گله در سالن و يا خالي بودن سالن به دقت محاسبه و سپس مصرف كرد .

3- از مصرف مواد ضدعفوني كننده در آب قبل و بعد از مصرف واكسن هاي آشاميدني اجتناب كرد .

4- هر بار بعد از مصرف دارو در آب ، لوله ها را شستشو داد .

5- مصرف بعضي شستشو دهنده ها با تعدادي از داروها مي تواند كمك به افزايش حلاليت آنها نمايد ، از جمله آمونياك با غلظت كم باعث افزايش حلاليت سولفوناميدها و اسيدسيتريك باعث افزايش حلاليت تتراسايكلين ها ميشود .

6- سيستم آبرساني سالنها بعد ازهربار شستشوي لوله ها بخوبي بررسي شود تا از وجود آب در آنها اطمينان حاصل شده و گله دچار بي آبي نشود .

7- در مصرف آب اكسيژنه دقت شود چون اين ماده ميتواند باعث بروزجراحات پوستي و پوسيدگي لوله ها گردد .

8- املاح يد مي توانند باعث خرابي لوله هاي گالوانيزه و ساير وسايل پلاستيكي سيستم آبرساني شوند .

9- كلر در غلظت هاي زياد مي تواند باعث خرابي انواع فلزات و از جمله لوله هاي فولادي ضدزنگ گردد .

10- موادشيميايي پاك كننده لوله ها را نبايد مخلوط با همديگر مصرف كرد .

11- در صورت مصرف كلر ، تهويه كافي در سالن بايد وجود داشته باشد .

12- توجه شود طيور به آبي كه به منظور شستشوي لوله ها به آن مواد شيميايي اضافه شده است به هيچ وجه دسترسي نداشته باشند چون اين آب مي تواند براي آنها سمي باشد .
 

ebi136

عضو جدید
واكسيناسيون

واكسيناسيون

اطلاعات سودمند در مورد واكسيناسيون طيوربراي برنامه ريزي واكسيناسيون توصيه هاي كارخانه توليد كننده و كتاب هاي بيماريهاي طيور و ساير منابع فقط يك راهنما هستند. براساس يك اصل كلي راهنما بايد با احتياجات اختصاصي شما تغيير پيدا كند موارد زير سودمند است:
1- رعايت اصول بهداشت و جداسازي گله (برنامه هاي قرنطينه اي) براي يك برنامه واكسيناسيون ضروري است.
2- واكسن ها را تازه مصرف كنيد.
3- هر واكسن بر اساس يك روش خاص توليد شده، فقط از روشهاي توصيه شده، فقط از روشهاي توصيه شده استفاده كنيد.
4- در جوجه هاي كمتر از ده روز و بدون ايمني مادري پس از واكسيناسيون حداكثر ايمني ايجاد نشده و يك ايمني يكنواخت نيز بوجود نمي آيد.
5- از واكسن لارنگوتواكثيت استفاده نكنيد مگر اينكه سابقه بيماري در فارم وجود داشته باشد.
6- بعد از اينكه گله شروع به توليد كرد بايد هرچه سريعتر ايمني گله را در مقابل بيماري AE بوسيله تخم مرغ هاي نطفه دار آزمايش كرد.
7- در مناطقي كه بيماري آبله وجود دارد در جوجه ها واكسن آبله تجويز مي گردد، گله بايد بعد از 8 هفتگي دوباره واكسينه شود و بايد از آخرين وضعيت ايمني گله اطمينان حاصل كرد.
8- طيور بيمار را واكسينه نكنند.
9- تمام اطلاعات از قبيل واكسيناسيون، شماره هاي كارخانه سازنده و تاريخچه را ثبت كنند.
10- واكسنهاي لارنگو و آبله و پاستورلوز طيور را مصرف نكنيد مگر اينكه در منطقه و يا فارم سابقه بيماري وجود داشته باشد.
11- اگر در فارم سابقه بيماري پاستورلوز وجود داشت حتماً با يك پاتولوژيست مشورت كنيد.
12- محدوديت ها و مزيتهاي هر واكسن را مطالعه كنيد.
13- واكسنها را از حرارت و نور مستقيم خورشيد محافظت نماييد.
14- توصيه هاي كارخانه هاي سازنده را پيگيري كنيد.
15- مطمئن شويد هر پرنده يك دز واكسن را دريافت كرده باشد.
16- 500 دز واكسن را براي 500 پرنده مصرف كنيد. واكسن را رقيق نكنيد.
17- در كارتان دقت داشته باشيد و عجله نكنيد.
18- زماني كه از واكسنهاي آشاميدني استفاده مي كنيد مطمئن شويد كه آب عاري از مواد ضد عفوني و كلرين است. واكسنهاي زنده بوسيله اين مواد شيميايي از بين مي روند.
19- برخي از واكسنها زنده هستند و از عواملي كه بيماري ايجاد مي كنند تشكيل شده اند، زمان كاركردن با آنها مراقب باشيد.
20- بعد از مصرف واكسنها شيشه محتوي واكسن را بسوزانيد و يا ضدعفوني نماييد تا از گسترش عواملي كه ممكن است بيماري ايجاد كنند به ساير طيور جلوگيري بعمل آيد.
21- اگر مقدور است واكسيناسيون در سالنهايي با هواي معتدل انجام شود. درجه حرارت زياد براي طيور استرس زا است. پاسخ به اين استرس ممكن است در يك پاسخ ايمني خوب اختلال ايجاد كند
 

ebi136

عضو جدید
واكسيناسيون

واكسيناسيون

دلايل عدم موفقيت واكسيناسيون طيورواكسنها جهت پيش گيري و يا كاهش مشكلات حاصل از ميكروبها درگله هاي طيور مورد استفاده قرار مي گيرد . واكسيناسيون را بايد نوعي بيمه كردن مرغداري تصور نمود و همانند حق بيمه ، جهت محافظت مرغها از خطرات بالقوه بايد بهايي پرداخت شود . در مورد گله هاي طيور اين بها شامل هزينه واكسن ، وقت صرف شده جهت برنامه ريزي ، هزينه انجام واكسيناسيون ، خسارات ناشي از واكنشهاي حاصل از واكسنهاي زنده و نيز آسيب بافتي حاصل از تزريق واكسنهاي كشته مي باشد.

مشابه بيمه ، اگر خطر بروز يك بيماري در منطقه اي كم باشد نيازي به انجام واكسيناسيون وجود ندارد زيرا ممكن است هزينه هاي آن بيش از منافع حاصل باشد . در صورت تصميم به انجام واكسيناسيون جهت اطمينان از موفقيت آن عوامل بسياري بايد مد نظر گرفته شود .

عدم موفقيت واكسيناسيون هنگامي رخ مي دهد كه متعاقب تجويز واكسن ميزان كافي پادتن (تيترايمني) دربدن نيز ايجاد نشده وگله همچنان در برابر بروز بيماري مستعد باشد . در چنين مواردي بطور طبيعي اتهام اصلي متوجه واكسن است. اگرچه اين موضوع قطعاً يك نكته بسيار مهم مي باشد اما جهت ارزيابي عدم موفقيت واكسيناسيون عوامل ديگري نيزبايد مد نظر قرارگيرد. برخي از اين عوامل عبارتند از:

1-ميزان بالاي ايمني مادري جوجه هاي جوان موجب عدم تكثيركافي واكسنهاي زنده و در نتيجه موجب كاهش ايمني حاصل مي شود . براي مثال جوجه هاي حاصل از مرغهاي مادر با تيتر ايمني بالابرعليه بيماري گامبورو ممكن است براي مدتها داراي ايمني مادري برعليه اين بيماري بوده ودرصورت انجام واكسيناسيون پاسخ مناسب ايمني حاصل نگردد.

2- استرس ممكن است توانايي پرنده در ايجاد پاسخ مناسب ايمني را كاهش دهد.استرس شامل شرايط محيطي نامساعد همانند تغييرات ناگهاني دما ورطوبت ، تغذيه ناكافي ،انگلها و ساير بيماريهاميشود وتا هنگام رفع عوامل استرس زا گله نبايد مورد واكسيناسيون قرار بگيرد .

3- واكسنهاي زنده دراثرعدم رعايت شرايط مناسب طي حمل ونقل ، نگهداري و تجويز غير فعال مي شوند . قبل از تجويزواكسنهاي زنده شماره سريال وتاريخ انقضاء روي ويالهاي واكسن را بررسي وثبت نماييد . واكسنها را طبق شرايط توصيه شده توسط كارخانه سازنده نگهداري وحمل ونقل نماييد.به ياد داشته باشيد هنگاميكه يك واكسن رقيق مي شود بسرعت شروع به نابودي مي نمايد. براي مثال واكسن برنشيت عفوني50 درصد از توان خود را طي كمتر از يك ساعت از دست مي دهد .

4- واكسن ممكن است حاوي سويه ياسروتيپ دقيق مورد نيازجهت ايجاد ايمني نباشد . به اين ترتيب اگرچه واكسن به روش صحيح تجويز گردد و تيتر ايمني يكنواخت و كافي نيز ايجاد نمايد اما گله هنوز در برابرسويه بيماريزاي موجود حساس است . براي مثال اغلب واكسنها ي برنشيت عفوني حاوي سروتيپ هاي ماساچوست وكانكتيكات هستند واگر پرندگان واكسينه شده در معرض ويروس سروتيپ ها ي فلوريدا ،آركاترا يا سايرسروتيپ ها قرار گيرند ، بيمار مي شوند.

5- توزيع نامناسب واكسن ازطريق آب آشاميدني يااسپري موجب ميشود طيور در برخي از قسمتهاي آشيانه واكسن دريافت ننمايند. اعتماد به انتقال واكسن از پرنده اي به پرنده ديگرخطرآفرين مي باشد . همچنين عدم دقت به هنگام تزريق واكسنهاي كشته نيز منجر به عدم ايمني برخي از پرندگان مي شود .

6- امكان دارد كه پرندگان درهنگام واكسيناسيون در دوره نهفته بيماري باشند و علي رغم تجويز صحيح واكسن ، گله بيمار گردد. اين نكته بايد مورد توجه قرارگيردكه پس از واكسيناسيون با واكسنهاي زنده ويروس تقريبأ 4تا 5 روز زمان جهت ايجاد ايمني مورد نياز مي باشد .

7- پرندگان ممكن است بواسطه عفونت با ويروس مارك وگامبورو يا مصرف خوراك آلوده به سطوح بالاي مايكوتوكسينها(رجوع شود به تلاونگ 11)دچار سركوب ايمني شود .اصطلاح مذكور به اين معني است كه اجزا سيستم ايمني به طور صحيح كار نمي كنند و اين امرمنجربه عدم پاسخ مناسب به واكسيناسيون وافزايش واكنش هاي ناخواسته واكسن مي شود .

8- كيفيت نامناسب واكسن ازقبيل ميزان كم ويروس ، آلودگي و غيره مي تواند موجب عدم موفقيت واكسيناسيون گردد . البته بدليل رعايت كنترل كيفي بسيار شديددر موسسات سازنده واكسن اين موضوع بندرت اتفاق مي افتد
 

ebi136

عضو جدید
واكسيناسيون

واكسيناسيون

روشهاي معمول واكسيناسيون طيور1- روش قطره چشمي

2- روش آشاميدني

3- روش اسپري يا روش آئروسل

4- روش تزريق زيرجلدي يا داخل عضلاني

5- تلقيح در نسوج بال

نكات ضروري در انجام واكسيناسيون

1- قبل از مصرف واكسن حتما" مي بايست از سلامت گله اطمينان حاصل نمود .

2- در روش آشاميدني لازم است آبخوريها را با آب فاقد مواد ضد عفوني كاملا" شسته وتميز نمود و تعداد آنها نيز كافي باشد.

3- جهت رقيق نمودن واكسن لازم است از آب مقطر، آب آشاميدني فاقد كلر و مواد ضد عفوني كنندة ديگر ، آب جوشيده سرد شده و يا سرم فيزيولوژي 5/8 درصد استفاده نمود و درجه حرارت آب مصرفي مي بايد حدود 23 درجه سانتي گراد در نظر گرفته شود.

4- قبل از محلول نمودن واكسن ، طيور را به مدت 4-2 ساعت ( بستگي به فصول سال ) تشنه نگه داريد.

5- آب محتوي واكسن مي بايد خنك بوده و در عرض دو ساعت توسط طيور آشاميده شود.

6- اضافه نمودن شير خشك ( بدون چربي) به نسبت 2 گرم در ليتر در آب مصرفي سبب حفظ وماندگاري ويروس واكسن مي گردد.

7- جهت واكسيناسيون به طريقه قطره چشمي و يا تزريقي نياز به افراد آموزش ديده و به تعداد كافي مي باشد.

8- جهت واكسيناسيون به طريقه آشاميدني تجويز واكسن در طول ساعات سردتر روز مي باست مورد نظر قرار گرفته شود.

9- واكسنهاي كشته ( inactivated vac) را قبل از مصرف و در خلال واكسيناسيون بخوبي تكان دهيد .

10- سر سوزن مورد استفاده بايد تميز وعاري از آلودگي باشد.

11- فلاكن محتوي واكسن را قبل از مصرف مدتي در درجه حرارت اتاق (c"20 وc"18 ) نگه داشته سپس اقدام به واكسيناسيون نماييد.

12- در روش اسپري مطمئن باشيد كه گله مورد نظر عاري از آلودگي مايكوپلاسمايي باشد.1- روش قطره چشمي :Eye drop

روش فوق بايد عينا" بر طبق دستورالعمل مؤسسه سازنده واكسن صورت پذيرد. با توجه به دستورالعملها عموما" مقدار 1000 در واكسن را در 25 سانتي متر مكعب آب مقطر و يا سرم فيزيولوژي و يا آب جوشيده سرد شده حل نموده و براي1000 قطعه ( جوجه- نيمچه- پولت) به كار مي برند. در اين روش يك قطره از محلول محتوي واكسن توسط قطره چكان مخصوص در داخل چشم چكانده مي شود.واكسنهاي NDV- IBDV- IBV- ILTV را مي توان به روش فوق بكار برد.

2- روش آشاميدني : drinking water

روش فوق بايد عينا" بر طبق دستورالعمل مؤسسه سازنده واكسن صورت پذيرد. با توجه به دستورالعملها و اعمال كليه شرايطي كه بايد در اين طريقه مايه كوبي در نظر گرفت مي توان با استفاده از جدول شماره زير اقدام به رقيق نمودن واكسن نمود. از معايب اين روش دريافت واكسن به طور غير يكنواخت توسط طيور گله است به طوريكه تعدادي دز كمتري را دريافت نمايند در اين صورت عيار پادتن حاصله در اين روش (آشاميدني ) در گله غير يكنواخت و امكان آلوده شدن جوجه هايي كه داراي عيار پادتن پائين مي باشند به ويروس بيماريزا وجود خواهد داشت .واكسنهاي NDV- IBDV- AEV- ILTV را ميتوان به روش فوق به كار برد.جدول پيشنهادي ميزان آب مورد نياز جهت رقيق كردن واكسن

سن طيور

10 هفتگي 5 تا 10 2 تا 4 هفته اول تعداد طيور روش تجويز

به بالا هفتگي هفتگي

ml25 ml25 ml25 ml 25 1000 قطره چكاندن در چشم

40 ليتر 20 ليتر 10 ليتر 5 ليتر 1000 آب آشاميدني

3- روش اسپري و يا روش آئروسل spray or aersol

با توجه به اهميت و تفاوت هايي كه دو روش اسپري و آئروسل با همديگر دارند يك دستورالعمل كلي در زمينه نحوه كاربرد واكسن نيوكاسل با روشهاي اسپري و آئروسل ضميمه اين قسمت ارائه مي گردد.با روش فوق مي توان واكسنهاي NDV- IBV- IBDV- ILTV را جهت پيشگيري از بيماريهاي مربوطه بكار گرفت.

4- روش تزريقي

اصولا" كليه واكسنهاي كشته ( inactivated) و تعداد محدودي از واكسنهاي زنده (live) را مي توان با روش تزريقي مورد استفاده قرار داد.از مزاياي اين روش ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

- استفاده از حداكثر عيار ايمني به دست آمده و دوام عيار حاصله به مدت طولاني

- وارد نمودن مقداريك دز آنتي ژن مورد نظر به هر قطعه

- يك دست بودن عيار پادتن حاصله در اين روش

- كاهش استرس ناشي از مصرف مداوم واكسنهاي زنده

راههاي تزريق

معمولا" عضله سينه طيور ( pectoral muscle) و زير جلد ناحيه گردن توصيه مي گردد.

اخيرا" تزريق واكسن كشته در سطح بالايي ناحيه دم طيور ( ventral surface of tail) به كار برده شده و همچنين واكسن مارك (MD) در 18 روزگي دوران جنين ( در زمان انتقال تخم مرغهاي نطفه دار از دستگاه ستر به هچر) صورت پذيرفته و با موفقيت روبرو گشته است .

دستورالعمل مايه كوبي نيوكاسل با روش آئروسل

غرض از ارائه اين دستور العمل آن نيست كه جانشين روشهاي ديگر گردد بلكه مقصود بيشتر اين است كه تحت شرايط بخصوصي بتوان آن را بعنوان يكي از روشهاي فابل انتخاب به كار برد. به عبارت ديگر منظور بيشتر راهنمايي كساني است از ان بعنوان يك روش ايمن سازي سريع طيور استفاده مي كنند. بنا براين آشنا بودن مرغداران با اين روش از نظر كلي لازم است . اغلب مرغداران به طور ناصحيح اسپري و آئروسل را مترادف و يكسان مي دانند و يا اصولا" به اصطلاح آئروسل آشنايي ندارند و اسپري را به جاي آن ذكر مي نمايند. در حقيقت از نظر علمي اين دو بدليل طيف اندازه ذراتي كه در مورد هر كدام توليد مي گردد متفاوت مي باشند و به طور خيلي ساده و مختصر مي توان گفت كه طيف اندازه ذرات در اسپري درشت تر است(150-225nm) . به طور كلي ذرات به غير از آنهايي كه به علت درشتي و سنگيني زياد فورا" به زمين سقوط مي نمايند پس از آزاد شدن از دستگاه تقريبا"بلافاصله در هوا به علت تبخير آب موجود در آنها تقليل حجم مي يابند و همانطور كه ذكر شد بسته به طيف توليد شده و شرايط محيطي نسبت متغيري از آنها مدتي در فضا به طور معلق باقي مي مانند. طرز كار دستگاههايي كه در حال حاضر در مرغداريها بدين منظور به كار مي روند يكسان نيست و بنا براين طيف ذرات در آنها متفاوت مي باشد. به علت عدم رعايت دقت كافي در كاربرد اين ماشينها ممكن است تفاوت هايي حتي بين دستگاهها ي يك نوع به خصوص نيز مشاهده گردد. روش اسپري بيشتر جهت مايه كوبي بعضي از واكسنها كه براي اولين بار در جوجه هاي خيلي جوان مصرف مي شوند به كار مي رود زيرا طبعا" بايد از دستگاههايي كه امكان توليد ذرات درشت تر را مي دهند براي اين منظور استفاده نمود. روش آئروسل معمولا" در طيوري كه قبلا" لااقل يك بار به طرق ديگر (منجمله اسپري) عليه نيوكاسل مايه كوبي شده اند به كار مي رود. توصيه مي شود كه براي بار اول از سويه B1 براي اين منظور استفاده مي شود. بايد توجه داشت كه قطرات نسبتا" درشت تر حاوي مقادير بيشتري واكسن هستند. بسته به نسبت اين قطرات در طيف توليد شده كه به علت وزن بيشتر به زمين سقوط مي نمايند مقادير متعددي از واكسن هدر خواهد رفت. همچنين از بكار بردن ماشينهايي كه به علت نقص فني ، مقادير زيادي مايع حاوي ويروس واكسن از دهانه خروجي آئروسل آنها به صورت قطرات درشت به زمين ميريزد بايستي اجتناب نمود. مقدار مايعي كه به عنوان رقيق كننده واكسن به كار مي رود از اهميت بسيار زيادي برخوردار نيست. مشروط بر آنكه نه آنقدر كم باشد كه قبل از انجام كامل كار تمام شود و نه آنقدر باشد كه مدت عمل آئروسل را به طور غير ضروري طولاني نمايد و سبب خستگي عامل و نيز احتمالا" ناراحتي طيور از نظر تهويه شودبا دستگاههايي كه بيشتر در مرغداريهاي ما معمول هستند و مورد استفاده قرار مي گيرندمي توان بين 100 تا 200 سانتي مترمكعب مايع به ازاي هر 1000 دز واكسن مصرف نمود، معذلك قويا" توصيه مي شودكه مرغداران قبل از بكار بردن اين دستگاهها در مورد مسائل مختلف و تكنيكهاي مربوطه با مراجع با صلاحيت مشورت نمايند. بر خلاف مقدار مايع مصرف شده ، كيفيت و درجه خلوص آب مورد استفاده جهت رقيق نمودن واكسن بسيار حائز اهميت است . توصيه مي شود كه نهايت كوشش به كار رود تا همواره از آب مقطر جهت اين منظور استفاده شود. چنانچه در بعضي شرايط استثنايي چنين امكاني وجود نداشته باشد ناگزير بايد از شير خشك بدون چربي به نسبت 1% درصد از آب استفاده نمود كه در هر حال اين آب فاقد مواد ضد عفوني كننده باشد. شير حل شده را بايد قبل از اضافه كردن واكسن از چند لايه گاز عبور داد و صاف نمود تا قسمتهاي احيانا" خوب حل نشده و به هم چسبيده آن گرفته شود. اضافه نمودن شير ممكن است گاهي اوقات سبب ايجاد واكنش نسبتا" بيشتر در طيور شود. جهت انجام كار بهتر است ماشين را مدت كوتاهي بدون واكسن در خارج سالن روشن نمود تا طيور به صداي آن عادت نمايند. محدود كردن سالن بوسيله پرده پلاستيكي ( حدود يك سوم مساحت يا كمي بيشتر ) و جمع كردن طيور در اين قسمت عمل آئروسل را تسهيل مي نمايند. قبلا" بايد درها وپنجره ها را بست و تهويه را خاموش كرد . شخص عمل كننده در حالي كه ماشين را كه داراي سيم طويلي است و قدرت آزادي عمل كافي را به او مي دهد در دست دارد و آن را به آرامي و به طور يكنواخت در جهات مختلف حركت مي كند. ارتفاع ماشين از كف سالن حدود يك متر ( حدود 70-50 سانتي متر بالاي سر طيور ) بسته به ماشينهاي مختلف در نظر گرفته مي شود و آن را طوري نگه مي دارندكه جريان توليدي آئروسل ( كه در حقيقت به صورت مخروطي مي باشد) متوجه بدن طيور نباشد و ضمنا" به طرف بالا نيز نباشد. در حالت اول مقدار زيادي از واكسن به زمين يا بدن طيور برخورد نموده و به هدر مي رود و در وضع دوم ذرات مدتها در ارتفاع زياد باقي مي ماند و در سطح طيور قرار نمي گيرد. همچنين با توجه به حداكثر برد ماشين مورد استفاده نبايستي زياد به ديوارها يا سطوح ديگر نزديك شد. توصيه مي شود كه انجام آئروسل هنگامي كه فعاليت جوجه ها كمتر است انجام گيرد و از هر عملي كه موجب وحشت طيور گردد خودداري شود. پش از اتمام كار پنجره ها و تهويه بايد حدود نيم ساعت بسته بماند.آئروسل واكسن در مورد طيور تخمگذار در قفس مشكل تر است و و اغلب به علت نزديكي رديف قفس ها عامل مجبور خواهد بود در وضعيت مورب نسبت به آنها عمل نمايد. تدوين يك دستورالعمل كامل با توجه به تنوع ماشينها و نيز متفاوت بودن موقعيتها امكان پذير مي باشد. مسلما" عواملي مانند ميزان خروج آب به صورت ذرات از ماشين و سرعت عمل كننده و غيره در تعيين مقدار آب به كار رفته و در نتيجه زمان انجام كار دخالت خواهد داشت . در هر حال توصيه مي شود كه آئروسل به طور كامل ولي در حداقل زمان ممكن انجام گيرد و در اينجا مجددا" به مرغداران توصيه مي شود كه در اين مورد و همه اقدامات بهداشتي با مراجع ذيصلاح مشورت نمايند.
 

ebi136

عضو جدید
واکسيناسيون

واکسيناسيون

نکاتي در مورد واکسيناسيون تزريقي-منظور دقت بيشتر در تنظيم صحيح دز واكسن توصيه مي‌گردد كه از سرنگ‌هاي اتوماتيك استفاده شود.

-قبل از انجام عمليات تزريق واكسن از عملكرد صحيح سرنگ‌ها اطمينان حاصل نمائيد.

-شماره سر سرنگ‌ها 18 يا 19 است (در برخي منابع شماره 20 تا 22 نيز ذكر شده است)، كه توصيه مي‌شود براي -تزريق واكسن‌هاي زنده از سرسوزن 8/0 ميلي‌متري و به طول 15 ميلي‌متر و براي تزريق واكسن‌هاي غيرزنده از سرسوزن 1 ميلي‌متري و به طول 15 ميلي‌متر استفاده شود.

لازم است 2 تا 4 ساعت قبل از شروع واكسيناسيون، واكسن‌ها را از يخچال خارج نمود تا در دماي محيط كمي گرم شوند.

-قبل از انجام واكسيناسيون بايد كليه بخش‌هاي سرنگ اتوماتيك، لوله‌هاي رابط و مخزن توسط مواد ضدعفوني‌كننده شسته شوند و بهتر است كه استريل باشند.

-قبل از انجام واكسيناسيون بايد با استفاده از آب ميزان دز لازم براي تزريق محاسبه گردد.

-قبل از انجام تزريق بايد دقت نمود كه سرسوزن سرنگ محكم بسته شده باشد.

-به منظور پرهيز از عفونت، سرنگ بايد استريل بوده و تماسي با مواد آلوده نداشته باشد.

-دقت لازم در هنگام گرفتن پرندگان از بروز اختلالات حركتي در آنها جلوگيري مي‌كند.

-به منظور اثربخشي بيشتر عمليات واكسيناسيون بهتر است كه ظرف حاوي واكسن را قبل و درخلال كار به آرامي تكان دهيد.

-حداقل دماي مناسب جهت جريان يافتن محلول واكسن در لوله‌هاي رابط 15 تا 21 درجه سانتيگراد بوده و با اين حال -بهتر است دماي محلول واكسن تزريقي بين 20 تا 25 درجه سانتيگراد باشد.

-عمل واكسيناسيون نياز به دقت كافي از سوي كاركنان دارد و سرعت بالا باعث كاهش دقت مي‌گردد.

-هنگام انجام واكسيناسيون دقت شود كه لوله رابط از مخزن جدا نشده باشد.

-هنگام انجام واكسيناسيون دقت شود كه به منظور تزريق واكسن، پوست پرنده دوبار سوراخ نشود.

-هنگام انجام واكسيناسيون بايد از خالي نبودن مخزن اطمينان حاصل نمود تا به جاي واكسن، هوا به پرنده تزريق نشود.

-عدم رعايت موارد بهداشتي در هنگام تزريق واكسن مارك در جوجه‌هاي يكروزه مي‌تواند باعث ايجاد عفونت و سپتي سمي شديد ناشي از عفونت با پسودوموناس در جوجه‌ها گردد.

-تزريق واكسن بايد در عضلاني‌ترين قسمت ران يا سينه پرنده صورت گيرد. به دليل اينكه گردن يكي از تميزترين -قسمت‌هاي بدن طيور است، تزريق زيرجلدي در اين محل نيز توصيه مي‌گردد.

-براي انجام عمليات واكسيناسيون تزريقي در هر سالن حداقل 5 نفر در روز موردنياز است.

به منظور جلوگيري از مصرف دان در هنگام انجام واكسيناسيون، دانخوري نبايد پر باشد.

از انجمامد واكسن‌هاي غيرفعال جلوگيري نمائيد.

-تيتر حاصل از واكسن، توسط نوع و كيفيت ماده غيرفعال‌كننده واكسن كشته تعيين مي‌شود.

-واكسن بايد در محل مناسب تزريق گردد تا از تورم سر، تشكيل گرانولوما و فلجي در محل تزريق جلوگيري شود.

همچنين بايد دقت نمود كه تزريق در داخل پر طيور انجام نشود.

-هنگام تزريق زيرجلدي در ناحيه گردن بايد دقت نمود كه سوزن به موازات گردن قرار گرفته و از ورود آن به عضلات گردن جلوگيري شود.

-پس از 200 مورد تزريق، سوزن سرنگ بايد تعويض شود.

-بعد از انجام واكسيناسيون، ميزان دز واكسن مصرف شده را با تعداد پرنده واكسينه شده مقايسه نمائيد.

-پس از اتمام عمليات تزريق واكسن غيرفعال مي‌توان با شمارش تعداد بطري‌هاي واكسن مصرف شده از صحت محاسبه دز و نحوه تزريق آن اطمينان حاصل نمود.

-به منظور تميز كردن دستگاه سرنگ بايد ابتدا قطعات آن را از هم جدا نموده و پس از شستن با آب جوش، وارد مايع دترجنت كرده و درنهايت با آب جوش يا آب مقطر ضدعفوني نمود.
 

ebi136

عضو جدید
بهداشت

بهداشت

اجرای یک برنامه ضدعفونی و پاکسازی قدم به قدمیک سالن ایده آل :

در زمینه ضدعفونی و پاکسازی سالنی ایده آل است که :

· از سایر مزارع به اندازه کافی فاصله داشته باشد .

· در مسیر باد سایر مزارع مرغداری قرار نداشته باشد .

· بهتر است که تمامی وسایل موجود در مزارع قابل شستشو باشند ( تا حد امکان از چوب استفاده نشود )

· اتاقی برای تعویض لباس در نظر گرفته شود .

· دیوار ، سقف ، درها و سایر قسمتها قابل شستشو باشند .


ضدعفونی و پاکسازی مزارعی که از مشخصات بالا دور هستند ، مشکل خواهد بود .


برنامه پاکسازی قدم به قدم :

· آفت کش ها را میتوان در این مرحله و قبل از خروج کامل گله بکار برد .

· پیشنهاد میشود که بستر را از کناره ها به وسط بیاورید . بطوریکه یک قدم در دور تا دور سالن تمیز شود .

· میتوان در خارج از سالنها و در محوطه مزرعه نیز از حشره کشها استفاده کرد .

· گرم بودن سالن ، کمک شایانی را به انجام بهتر عملیات ضدعفونی خواهد کرد .

· بهتر است که کنترل جوندگان بدون هیچگونه وقفه ایی پس از خروج گله از سالنها صورت بگیرد .

· پیشنهاد میشود که تمامی غذاها از سیستم های توزیع غذا برداشته شود تا جوندگان به سوی طعمه ها بروند .

· این نکته بسیار مهم است که در این مرحله بقایا و تمامی مواد ارگانیک قابل دیدن به دقت پاکسازی شوند

· با یک پلاستیک به قطر حداقل 6 میلی متر تل بستر جمع شده را بپوشانید بطوری که دمای داخل پلاستیک به حداقل 60 درجه سانتی گراد و یا 140 درجه فارنهایت برسد .پاکسازی خشک :

· تمامی تجهیزات قابل جداسازی بایستی به خارج از سالن منتقل شوند .

· پاکسازی خشک باز می گردد به فرچه کشی و دور انداختن . این عملیات بایستی در داخل و همچنین در خارج از سالنها انجام شود .

· هواکش ها و سایر تجهیزات تهویه بایستی از خارج پاکسازی شوند .

· خاک و سار آلودگیهای داخل ساختمان بایستی فرچه کشیده شوند ، دور انداخته شوند و یا جارو شوند .

· مهم است که این پاکسازی از بالای ساختمان شروع شود و به سمت پائین ساختمان ادامه یابد .

· بهتر است که تجهیزاتی مانند نقاله های تخم مرغ باز شوند و به بیرون از سالن منتقل شوند .

· قبل از باز کردن نقاله های تخم مرغ ، دستگاه جمع آوری تخم مرغ را بزنید تا باقی مانده های تخم مرغ ، آشغال ها ، آلودگی ها و ... به خوبی دیده شوند .

· قیفها و گاریهای غذا نیز بایستی بخوبی مجاری غذا پاکسازی شوند ، فرچه کشیده شوند و به خوبی تراشیده شوند .

· مدارهای الکتریکی در این مرحله بایستی خاموش شوند و از محافظهای مخصوص برای حفاظت آنها استفاده شود .

· هرگونه نقص ساختاری ( مانند طبقات و دربهای آسیب دیده ) در این مرحله بایستی اصلاح شود . اینکار سبب محافظت سالنها در برابر ورود جوندگان ، آفتها و پرندگان خواهد شد .مجاری حمل غذا :

· برای اطمینان از حمل تمامی ذرات غذایی به بیرون از سالن ، میتوانید از یک جارو و یا هواکش استفاده کنید .

· برای پاکسازی نقاله های حمل غذا میتوانید از یک چوب مناسب به همراه یک ماده ساینده در مجاری استفاده نمائید .

· توجه بسیار زیادی به گوشه های غذاخوری داشته باشید .پاکسازی مرطوب :

· این مرحله شامل مرطوب کردن و شستن می باشد .

· در این مرحله ، بهتر است که پاک کننده ها با آب گرم ( 60 درجه سانتی گراد و یا 140 درجه فارنهایت ) استفاده شوند .

· بهتر است که در این مرحله ، فشار آب بین 1100 تا 2100 PSI باشد .

· از آن جهت در این مرحله از پاک کننده ها استفاده میشود که نفوذ ماده ضدعفونی در مرحله بعد بیشتر شود .

· این مرحله ، مرحله بسیار مهمی است و در صورت عدم توجه دقیق به آن دچار ضررهای جبران ناپذیری خواهید شد .

· فشار آبی که معمولا در این مرحله در مزارع استفاده میشود بین 750 تا 1200 PSI میباشد .

· در صورتی که سطوح قبلا خیس شده باشند فشار آبی بین 500 تا 750 PSI کافی خواهد بود .

· تجهیزات دستگاه های مخصوص شستشو به شما امکان پاکسازی تمامی سطوح را خواهد داد .

· در این مرحله ، هواکشها و همچنین منابع آب نیز بایستی از بیرون سالنها و با فشار بالای آب شسته شوند .

· تجهیزات قابل حمل نیز بایستی در خارج از سالنها با فشار بالای آب شسته شوند .

· بهتر است که برای شستشوی تجهیزات در خارج از سالن ، آنها را آویزان کرد .

· مجاری آب و سیستمهای غذادهی نیز بایستی در این مرحله بخوبی شسته شده و ضدعفونی گردند .

· در پایان این بخش نیز خاطرنشان میشود که برخی از ضدعفونی کننده ها مانند ترکیبات چهارتایی آمونیوم در صورت عدم شستشوی مناسب در مرحله ضدعفونی غیر فعال میشوند .ضدعفونی :

· ضدعفونی بایستی 24 ساعت پس از اتمام پاکسازی انجام شود ( به سالنها اجازه دهید تا بخوبی خشک شوند ) .

· همیشه از پیشنهادات سازندگان مواد ضدعفونی مصرفی استفاده کنید .

· در صورتی که کارخانه سازنده ضدعفونی کننده اجازه داده است ، حشره کشها و پاک کننده ها را با مواد ضدعفونی کننده مخلوط کنید . سعی نکنید که این کار را خودتان تجربه کنید زیرا ممکن است که تجربه ایی تلخ باشد .

· عملیات ضدعفونی نیز از بالای سالن به پائین خواهد بود .

· عموما یک گالن از ماده ضدعفونی کننده رقیق شده برای 100 تا 150 مترمکعب نیاز است .

· زمان مجاورسازی ماده ضدعفونی کننده با سطوح بسیار مهم است . در صورتی که ترکیب ضدعونی کننده شما بصورت کف است ، زمان بیشتری را در نظر بگیرید .

ضدعفونی ثانویه :

· تحقیقات اخیر نشان داده است که ضدعفونی ثانویه به مقدار بسیار زیادی پخش آلودگی در محیط را کاهش میدهد .

· ضدعفونی ثانویه میتواند شامل عملیات دود دهی ( با گاز فرمالین یا پرمنگنات و فرمالین و یا مواد آماده و سایر محصولات باشد ) و گرما دادن باشد .

· در این مرحله نیز استفاده از حشره کش پیشنهاد میشود .

· ضدعفونی ثانویه زمانی از نظر اقتصادی موجه خواهد بود که سالنها یک بیماری مسری را پشت سر گذاشته باشند .

· علامتهای اخطار دهنده در تمامی مراحل پاکسازی و ضدعفونی بایستی استفاده شود .


سایر نکات ...

· برای ضدعفونی و پاکسازی افرادی خاص را برگزینید و بجز آنها به سایر افراد اجازه انجام کاری را ندهید .

· روی هم رفته زمان 14 روز برای استراحت سالنها پیشنهاد میشود . در مزارعBreeder یک هفته اضافی نیز پیشنهاد میشود .

· در نهایت این نکته را بخاطر داشته باشید که پس از اتمام یک از مراحل عملیات پاکسازی ، مزرعه بایستی دوباره قرنطینه شود .ضدعفونی جزئی :

در اکثر موارد این نوع ضدعفونی پیشنهاد نمیشود . اما بایستی این نکته را بخاطر داشت که برخی از مزارع با محدودیتهایی مواجه هستند .

از آنرو بر آن شدیم تا با نگاهی مختصر ، به روشهای ضدعفونی جزئی بپردازیم :

· پاکسازی اولیه مزارع .

· جمع کردن بستر سالنها در محوطه مرکزی سالن .

· پاکسازی و ضدعفونی وسایل در خارج از سالنها .

· پخش بستر در تمامی سالن و سپس به اندازه یک اینچ بستر جدید بر روی بستر قبلی قرار بگیرد .

· در این مرحله استفاده از حشره کش نیز پیشنهاد میشود .


فهرستی از کارهایی که بایستی پس از اتمام عملیات شستشو و پاکسازی صورت بگیرند :

· مطمئن شوید که تمامی مدارهای الکتریکی درست کار میکنند .

· بهتر است که لامپها را تعویض کنید و لامپهای جدید بکار بندید .

· تمامی ساعتها را تنظیم کرده و از کارکرد کامل آنها مطمئن شوید .

· پوششهای حفاظتی که در مراحل پاکسازی و ضدعفونی بر روی مدارهای الکتریکی قرار داده شده اند را بردارید .

· تمامی موتورها را راه اندازی کرده و در صورت نیاز آنها را روغن کاری کنید .

· کارکرد مناسب ریلهای حمل غذا ، هواکشها و سایر وسایل را بررسی کنید .

· عدم فرسودگی ، شکاف و نشت مجاری آب را بررسی نمائید .

· از کارکرد مناسب تجهیزات توزیع غذا اطمینان کسب کنید .

· تجهیزات موتوری را راه اندازی کرده و از کارکرد نرم و بدون صدای غیرعادی آنها اطمینان حاصل کنید .

· ترموستات ها و دماسنجها را بادقت کنترل کرده و از کارکرد دقیق آنها اطمینان کسب کنید
 

ebi136

عضو جدید
تغذيه

تغذيه

احتياجات اسيدهاي چرب ضروري و علائم كمبود آنها


اگر چه a – لينولئيك اسيد براي بافت عصبي و شبكيه مورد نياز است اما اسيد چرب ضروري مورد نياز طيور اسيد لينولئيك مي باشد. لينولئيك اسيد (6 n2 : 18) و a-لينولئيك اسيد (4n 3:18) به ترتيب شامل دو و سه پيوند دوگانه هستند و هر دو زنجيره خود داراي 18 كربن ميباشند. ادامه حيات جنين و درصد هچ به دليل كمبود EFA به خطر مي افتد. ديگر علائم كمبود در جوجه ها شامل كاهش رشد، افزايش مصرف آب، كاهش مقاومت در مقابل بيماريها، بزرگ شدن كبد و افزايش مقدار چربي دركبد و در نهايت تغيير در تركيب اسيد چرب ميباشد. در خروس ها علائم كمبود، شامل كاهش اندازه بيضه ها و به تأخير افتادن صفات جنسي ميباشد. در مرغ تخم گذار كاهش اندازه تخم مرغ، كاهش وزن تخم مرغ و تغيير در تركيبات اسيد چرب زرده تخم مرغ به دليل كمبود اسيد لينولئيك رخ مي دهد. ناتواني جنسي و افزايش حساسيت به بيماري ها ممكن است مربوط به نقص در بيوسنتر ايكوسانوئيد باشد. نياز اسيد لينولئيك براي رشد نرمال جوجه ها، بوقلمون و بلدرچين 1% كل جيره توصيه شده است( 1984؛ NRC) . اما گزارش شده است كه سطح 8/0 نيز هم ممكن است براي رشد كافي باشد. بعضي گزارشات نشان مي دهد كه مرغان تخم گذار داراي دو سطح نياز 8/0 %براي اهداف و 4-2 % براي بيشترين اندازه تخم مرغ فيزيولژيكي به اسيد لينولئيك ميباشند.

منابع اسيدهاي چرب ضروري
اغلب جيره هاي مورد استفاده طيور سطوح كافي اسيد لينولئيك را فراهم مي كنند. زيرا روغن گياهان كه بيشتر در دانه حضور داردغني از EFA ميباشد. به هر حال دربعضي شرايط، جيره هاي طيور ممكن است مقدار كافي EFA را نداشته باشند. برخي مواد مغذي و فاكتورهاي جيره ممكن است نياز به EFA را افزايش دهند. چربي خوراكهاي تجاري درجه بندي شده ميتواند از نظر اسيد لينولئيك و a- اسيد لينولئيك متغير باشند. لذا قبل از استفاده بايد از نظر تركيبات اسيد چرب آناليز شوند. اسيد لينولئيك و اسيد a- لينولئيك به سهولت از ديواره روده جذب ميشوند. اسيدهاي چرب غيراشباع با زنجيره بلند در روغن ماهي وجود داشته و براحتي جذب ومتابوليسم مي شوند. سطوح مختلف EFA و PUFA در جيره، اسيد چرب زنجيره كربني را كه در بافت طيور وجود دارد تغيير ميدهند. بدين معني كه مي توان گوشت طيور و تخم مرغ را از نظر اسيدهاي چرب ضروري مطابق خواسته هاي مصرف كننده غني كرد.
 

ebi136

عضو جدید
تغذيه

تغذيه

تمام دانستنيها در ارتباط با اسيدآمينه ها در تغذيه طيور


عوامل تاثير گذار بر احتياجات اسيدآمينه‌‌اي

علاوه بر نياز بيشتر به تمام اسيدهاي آمينه به هنگام افزايش انرژي جيره، عوامل ديگري وجود دارند كه ممكن است احتياجات اسيدآمينه ‌‌بخصوصي را تغيير دهند. از ميان اين عوامل به تعدادي اشاره شده است:

1- پراكسيد شدن چربيهاي غير اشباع، آلدئيدهايي توليد مي كنند كه ممكن است ليزين را غير فعال كند.

2- كنجاله سوياي خام باعث هيپرترفي لوزالمعده می شود، تريپسينوژن خروجي افزايش می یابد كه داراي متيونين بيشتري است، پس احتياج به متيونين افزايش می یابد.

3- برخي ازآنتي‌‌بيوتيكها با كاهش تخريب اسيدهاي آمينه به آنها كمك مي كنند.

4- در يك گزارش منتشر شده در سال 1980 روشن شد كه لاسالوسيد نياز به اسيدهاي آمينه گوگرد دار را تا حد10 درصد كاهش ميدهد و افزايش وزن پر در جوجه‌‌هاي گوشتي را در بستر به دنبال خواهد داشت.

5- ازدياد يك يا چند اسيد آمينه ضروري، نياز به اولين اسيدآمينه محدود‌‌كننده رشد را افزايش خواهد داد.

راندمان استفاده از اسيدهاي آمينه

به نظر می رسد متيونين به اضافه سيستئين با راندمان 60 تا 70 درصد در بافتها ذخيره ميشوند. ليزين راندمان بالاتري دارد كه حدود 75 درصد است. بهترين راندمان مربوط به والين است كه در نيمچه‌‌هاي لگهورن سفيد حدود 80 درصد در پروتئين لاشه و پر وجود دارد. اين ارقام نمايانگر دخالت متيونين و سيستئين در اکثر اعمال بدن غير از ساخته شدن بافتها است. از طرفي والين در اعمالي غير از تشكيل پروتئين بافتها دخالت ندارد.

نحوه انتقال اسيدهاي آمينه در دستگاه گوارش

سه مكانيسم مجزا براي انتقال اسيدهاي آمينه در مخاط روده مشخص شده است. سيستمي مخصوص اسيدهاي آمينه خنثي است، سيستم دوم براي آرژنين، ليزين و ساير اسيدهاي آمينه بازي و همچنين سيستئسين است. سيستم انتقال سوم مخصوص اسيدهاي آمينه اسيدي است، گرچه براي انتقال اسيد اسپارتيك و اسيد گلوتاميك انتقال فعالي مشخص نشده است، به نظر می رسد كه براي جذب آنها سيستم خاصي وجود دارد. ظاهراً در اين سيستمها بين اسيدهاي آمينه براي انتقال رقابتي وجود دارد. در حيوان ازدياد برخي اسيدهاي آمينه ممكن است در محل جذب ساير اسيدهاي آمينه كه داراي سيستم انتقال مشابهي هستند مؤثر باشند. سطح جذب در روده كوچك وسيع است و غلظت اسيدهاي آمينه موجود در جيره ضمن عبور غذا به قسمت تحتاني دستگاه گوارش به علت جذب آنها کاهش می یابد. جذب مجدد اسيدهاي آمينه از لوله‌‌هاي ادراري به خاطر وجود مقدار بسيار اندك اسيدهاي آمينه در ادرار، داراي بازدهي كاملي است.

انتقال اسيدهاي آمينه به داخل سلولها

به نظر می رسد دو محل واسطه در ديواره سلولي وجود دارد و هنگامي كه بين زوجهاي اسيد آمينه رقابت معيني وجود داشته باشد بعضي از نسبتهاي تركيبي به جذب دو اسيد آمينه كمك ميكند. براي مثال متيونين ميتواند به عنوان يك واسطه ساير اسيدهاي آمينه از جمله لوسين و اسيدهاي آمينه مشابه را كه خنثي هستند عبور دهد.

به وضوح روشن است كه تعدادي از اسيدهاي آمينه با كاتيونهاي چند ظرفيتي متصل ميشوند. شواهد معتبري وجود دارد كه مؤيد عبور يونهاي فلزي از غشاي سلول به كمك اين اتصال است.

اثر ازدياد اسيدهاي آمينه در جيره

گاهي در شرايط خاصي ممكن است افزودن مقدار ناچيزي از يك اسيدآمينه باعث كاهش رشد جوجه‌‌ها شود، Harper اثر اين گونه اسيدهاي آمينه را به سه صورت، نامتعادلي اسيدهاي آمينه، رقابت اسيدآمينه‌‌اي و مسموميت اسيدآمينه‌‌اي مشخص كرده است. حالت نامتعادلي اسيدآمينه‌‌اي زماني بخوبي مشخص ميگردد كه از يك جيره كم پروتئين استفاده گردد. در اين شرايط ، وقتي اسيدآمينه‌‌اي كه از نظر محدوديت در رشد در درجه دوم قرار داشته باشد، به جيره افزوده شود سبب كاهش رشد می شود و اين كاهش رشد با افزودن دومين اسيدآمينه محدود كننده رشد برطرف می شود. كاهش رشد به دليل عدم تعادل اسيدآمينه‌‌اي بخوبي مشخص نيست، اما به هر حال به نظر می رسد كه از بعضي جهات با كنترل مصرف غذا در ارتباط باشد. در اغلب اوقات ممكن است با تغذيه اجباري ، تزريق انسولين يا نگهداري حيوان در هواي سرد اثرات عدم تعادل اسيدهاي آمينه از بين برود. هنگاميكه جيره حاوي مقدار حاشيه‌‌اي از ترئونين باشد ازدياد سرين منجر به كاهش رشدي می شود كه ميتواند با افزودن مقدار بيشتري از ترئونين برطرف شود. ازدياد سرين فعاليت ترئونين د-هيدروژناز و ترئونين آلدولاز را افزايش ميدهد. اما به نظر ميرشد قسمت اعظمي از كاهش رشد به مصرف غذا كه از خصوصيات ساير نامتعادليهاي اسيدامينه‌‌اي است مرطبت باشد. همچنين ديويس و آوستيك نشان داده‌‌اند زمانيكه به جوجه هاي تغذيه شده با جيره‌‌هاي كم ترئونين، تريپتوفان يا ساير اسيدآمينه بازي منشعب خورانده شود نامتعادلي ترئونين حاصل می شود. رقابت اسيدآمينه‌‌اي با نامتعادلي آنها فرق ميكند، در حاليكه كاهش رشد ناشي از نامتعادلي يك اسيدآمينه باشد ممكن است با اولين اسيدآمينه محدود كننده رشد برطرف شود. در حالت رقابت كاهش رشد ناشي از ازدياد يك اسيدآمينه ساده با افزودن اسيدآمينه اي كه از نظر ساختماني مشابه با آن اسيدآمينه است، برطرف شود. زيادي لوسين سبب كاهش رشد ميگردد، مگر اينكه ايزولوسين و والين به جيره اضافه شود. همچنين ازدياد والين با ايزولوسين رشد را به شدت كاهش ميدهد و مصرف بيشتر لوسين در جيرت اين اثرات را از بين ميبردرقابت بين ليزين و آرژنين براي پرندگان از اهميت ويژه‌‌اي برخوردار است. افزايش ليزين در جيره نياز به آرژنين را به شدت افزايش ميدهد. نسبت ليزين به آرژنين قبل از اينكه افزايش مقدار جزئي ليزين نتواند رشد را كاهش دهد نميتواند بيشتر از 2/1 به 1 باشد. جيره‌‌هاي حاوي كازئين بعنوان يك منبع پروتئيني براي جوجه‌‌هاي جوان نسبت سرين به آرژنين 2به1 را داراست. احتياج به آرژنين در جيره‌‌هاي حاوي كازئين بيشتر از جيره‌‌هاي حاوي منابع پروتئيني كم ليزين است. مازاد آرژنين بجز در مواقعي كه كمبود ليزين وجود دارد تاثيري در نياز به ليزين ندارد. احتمالا به ذليل پائين بودن سوخت و ساز ليزين غلظت آن در پلاسما و مايع ميان بافتي افزايش می یابد. آرژنين به اين شدت تجمع نمی یابد و به نظر می رسد سريعا توسط جوجه‌‌ها تجزيه شود. ممكن است نياز اين امر عاملي در تاثير ناچيز آرژنين در سوخت و ساز ليزين به حساب آيد. به نظر می رسد مصرف بيش از حد بعضي از اسيدهاي آمينه سمي باشد. اين سميت (تا اندازه‌‌اي ولي نه بطور كامل) با افزودن بعضي اسيدهاي آمينه ديگر بر طرف می شود. بخصوص متيونين در مقياص بالا نقصان دهنده رشد است. تيروزين، فنيل آلانين، تريپتوفان و هيستيدين اگر از حد 2 تا 4 درصد بيشتر باشند سمي خواهند بود. در صورتي كه جيره از نياسين يا اسيدفوليك فقير باشد گلايسين براي جوجه‌‌ها سمي است. با تا‌‌مين اين كوفاكتورهاي موثر در سوخت و ساز گليسين جوجه‌‌ها ميتوانند مقادير بالاتري از گليسين را تحمل كنند. اثرات زيان آور اسيدآمينه‌‌اي بيشتر در جريان تحقيق در مورد احتياجات اسيدآمينه‌‌اي يا تنظيم جيره‌‌هاي خاص مشاهده ميگردد. اما در شرايط معمولي و عملي بيشتر با شكل كمبودهاي اسيدهاي آمينه مواجه هستند.
 

ebi136

عضو جدید
بهداشت

بهداشت

عوامل مؤثر بر کیفیت بستر در سالن های پرورشی طیورعوامل مختلفی می توانند کیفیت بستر و در نتیجه سلامتی، آسایش و عملکرد مرغ های گوشتی را تحت تأثیر قرار دهند:


رطوبت بستر : رطوبت بستر توسط طراحی آبخوری، میزان تبادل هوا، جنس و ضخامت بستر، تراکم گله، تغذیه و سلامت گله تحت تأثیر قرار می گیرد. آبخوری های *****کی (نیپل) در صورت داشتن ارتفاع مناسب می توانند رطوبت بستر را تا 7% کاهش دهند. عوامل تغذیه ای شناخته شده ای که رطوبت را تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از: میزان سدیم و کلر در جیره غذایی. پتاسیمی که از ملاس های افزودنی به دان و سویا بدست می آید، همچنین پروتئین و عدم تعادل اسیدهای آمینه نیز از عوامل مهم در رطوبت بستر است.تجمع چربی در بستر: چربی زاید و یا چربی با کیفیت نامطلوب در جیره غذایی می تواند میزان چربی موجود در بستر را افزایش دهد. این مسئله منجر به کاهش جذب آب در بستر می شود. غشای چربی ایجاد شده بر روی بستر می تواند باعث کوفتگی و زخم بر روی بدن مرغ شود. با مشاهده اولین نشانه بستر چرب، اقدامات درمانی بایستی انجام گیرد و بستر مجدداً اصلاح گردد.ازت بستر: افزایش ازت در بستر عموماً با افزایش میزان رطوبت در بستر همراه است. بالاتر بودن میزان پروتئین خام در جیره و همچنین عدم توازن اسیدهای آمینه ممکن است درصد ازت بستر را افزایش دهد.ضخامت بستر : میزان بستر مورد نیاز برای فراهم ساختن ضخامت کافی بستگی به ظرفیت جذب آب بستر دارد. یک دستور کلی در این مورد ایجاد بستری با ضخامت 10-5 سانتی متر است. در حالی که ماده بستر ظرفیت پایینی برای جذب آب داشته باشد، در مواردی که امکان خیس شدن بستر وجود دارد، ضخامت بستر می تواند تا حدود 20 سانتی متر افزایش یابد.
 

ebi136

عضو جدید
تغذيه

تغذيه

عوامل موثر و روشهاي بهبود ضريب تبديل غذايي در طيور گوشتيخلاصه
ميزان تبديل مواد غذايي به گوشت مرغ عامل اصلي در تعيين سودمندي پرورش طيور گوشتي است . ضريب تبديل غذايي (FCR) يا مقدار غذاي مورد نياز براي اضافه شدن يك واحد وزن ، شاخص متداولي است كه در صنعت طيور جهت ارزيابي كارآيي نسبي خوراك مورد استفاده پرورش دهندگان قرار مي گيرد. عوامل اصلي مؤثر در اين زمينه شامل عوامل فيزيولوژيك, عوامل مديريتي , موارد مربوط به تغذيه و خوراك طيور , تاثير افزودني هاي خوراك و نيز كنترل بيماريها و تلفات در مرغداريها ميباشد. طي مقاله حاضر, ضمن بررسي جزئيات مربوط به هر كدام از عوامل فوق روشهاي بهبود ضريب تبديل غذايي در گله هاي مرغ گوشتي مورد بحث قرار مي گيرند .مقدمه

ميزان تبديل مواد غذايي به گوشت مرغ عامل اصلي در تعيين سودمندي پرورش طيور گوشتي است . ضريب تبديل غذايي (Feed Conversion Ratio) يا مقدار غذاي مورد نياز بر حسب واحد وزن براي اضافه شدن يك واحد به وزن زنده مرغ, شاخص متداولي است كه در صنعت طيور جهت ارزيابي عملكرد نسبي خوراك مورد استفاده پرورش دهندگان و شركت ها قرار ميگيرد .

در بسياري موارد پژوهشگران يك نسبت معكوس بنام بازدهي غذا (Feed Efficiency) به مفهوم اضافه وزن بدست آمده بر حسب واحد وزن به ازاي يك واحد غذاي مصرف شده را, جهت سنجش تاثير روشهاي آزمايشي گوناگون بر روي پرندگان مورد استفاده قرار مي دهند . عوامل متعددي ضريب تبديل غذايي يا ميزان بازدهي غذا را تحت تاثير قرار مي دهند و هدف از اين مقاله بحث پيرامون عوامل موثر در اين زمينه و روشهاي بهبود ضريب تبديل غذايي است.

الف- عوامل مربوط به تغذيه طيور

1- ميزان انرژي جيره

حيوانات جهت برآورده نمودن احتياجات انرژي خود ، غذا مصرف مي نمايند . بنابراين ميزان انرژي جيره طيور گوشتي اثر مستقيم بر مقدار غذاي مورد مصرف روزانه پرندگان دارد . طيوري كه با جيره حاوي Kcal /kg 2900 تغذيه مي شوند در حدود 10 درصد بيشتر از پرندگاني با جيره حاوي Kcal / kg 3300 غذا مصرف مي نمايند تا به اين وسيله كمبود انرژي جيره را جبران نمايند . اين رابطه بين ميزان انرژي جيره و مصرف غذا هنگامي يك رابطه مستقيم و قابل پيش بيني است كه جيره بطور كامل از نظر پروتئين ، اسيدهاي امينه و ديگر مواد مغذي ضروري تنظيم شده باشد تا از طريق مصرف روزانه اين مواد احتياجات لازم جهت رشد بر طرف گردد .

اين احتمال وجود دارد كه ميزان انرژي محاسبه شده از طريق جداول تركيب غذا بطور دقيق مطابق با انرژي واقعي جيره نبوده و بسته به نوع و كيفيت مواد غذايي مورد مصرف بيشترو يا كمتر از ميزان واقعي انرژي باشد . معمولا در جداول تركيب غذا ارزش انرژي مواد غذايي با منشاء دامي از قبيل گوشت ، استخوان و فرآورده هاي طيور كمتر از انرژي واقعي حاصل از اين مواد تخمين زده مي شود .

براي مثال براي ماده غذايي شامل گوشت و استخوان با كيفيت خوب ارزش انرژي معادل Kcal / kg 1980 در نظر گرفته مي شود در صورتيكه پژوهش انجام شده در دانشگاه جورجيا دلالت بر اين دارد كه ارزش انرژي مواد غذايي فوق نزديك به Kcal / kg 2500 است . دليل پايين تر در نظر گرفتن انرژي حاصل از مواد غذايي با منشاء حيواني اينست كه هنگام تعيين انرژي متابوليزابل (Metabolisable Energy )حاصل از اين مواد بوسيله روشهاي متداول نياز به خوراندن مقادير بسيار زياد ماده غذايي ميباشد و بعلت ميزان بالاي كلسيم و فسفر محتوي اين مواد در جذب چربي اختلالاتي رخ مي دهد و انرژي كمتري توليد مي شود استفاده از مقادير فراوان فرآورده هايي غذايي با منشاء دامي در تنظيم جيره طيور گوشتي ممكن است سبب تحصيل ضريب غذايي بهتري گردد اما عدم در نظر گرفتن ميزان دقيق انرژي اين اجزا منتج به بروز مشكلاتي مي شود .

در اواخر دهه 70 ميلادي بواسطه قيمت نسبتا ارزان مواد غذايي با منشا حيواني در مقايسه با سويا مشكل عمده اي بنام سندرم پرنده چرب (Oily Bird Syndrome) در طيور گوشتي ايالت جورجيا شايع گرديد . استفاده از فرآورده هاي فوق تا 15 درصد جيره و نيز پايين در نظر گرفتن ميزان انرژي متابوليزابل اين مواد منتج به افزايش نسبت كالري : پروتئين در جيره شده و اين امر افزايش ذخاير چربي و بروز مشكل سندرم پرنده چرب را بدنبال دارد . مكمل چربي يكي از مواد غذايي است كه احتمالا داراي بيشترين تاثير در تغييرات انرژي جيره طيور گوشتي ميباشد . مكمل هاي چربي منحصرا جهت افزايش ميزان انرژي به غذا افزوده ميشوند اما اختلافات فاحشي در كيفيت اين مواد وجود دارد . اين امر بويژه در مكملي بنام چربيهاي مخلوط شده مشاهده ميگردد كه در مواقعي داراي كيفيت بسيار نازلي هستند .2--شكل و وزن حجمي خوراك
در مقايسه دان هاي آردي با يكديگر ، آن داني كه وزن حجمي بيشتر دارد سبب رشد سريعتر پرندگان مي گردد . همچنين دان پلت موجب FCR بهتري مي گردد زيرا جهت اخذ غذا بوسيله پرنده با دان پلت انرژي كمتري صرف مي گردد. يكي از عوامل مؤثر در ضريب تبديل غذايي در پرورش طيور گوشتي ، كيفيت غذاي پلت شده اي است كه به پرندگان خورانده ميشود . اختلاف عمده اي در ميزان رشد و ضريب تبديل غذايي پرندگان تغذيه شده با غذاي پلت شده و غير پلت ، وجود دارد . علت اين اختلاف صرف مقادير فراوان انرژي جهت اخذ غذا بوسيله پرندگاني است كه با غذاي پلت نشده تغذيه مي شوند .

چنين براورد شده است كه به ازاي هر 10 درصد افزايش در خرد تر شدن غذاي پلت شده ضريب تبديل غذايي يك دهم افزايش مي يابد . اگر چه ممكن است كيفيت غذاي پلت شده بلافاصله پس از خروج از دهانه آسياب خوب بنظر برسد ، اما در حقيقت اين كيفيت بايد به هنگام مصرف غذا بوسيله پرنده در سالن مرغداري وجود داشته باشد . مشاهدات نويسنده در مزارع پرورش طيور دلالت بر اين دارد كه بايد جهت بهبود كيفيت غذاي پلت شده هنگام عبور از ترافهاي دان خوري كوشش نمود .

3-برنامه خوراك دهي
تحقيقات نشان مي دهد كه خوراك دهي طبق يك برنامه زماني موجب بهبود ضريب تبديل غذايي مي شود. طبق چنين برنامه اي، مرغهاي گوشتي درچهار تا شش وعده در روز مقادير كافي خوراك دريافت مي دارند و پس از اتمام خوراك موجود به مدت كوتاهي و كمتر از يك ساعت غذايي در اختيار آنها قرار نمي گيرد. عدم دسترسي به غذا موجب تحريك اشتها در نوبت بعدي تحويل غذا به سالن مي شود.اگر چه اصول خوراك دهي طبق برنامه زماني بسيار واضح مي باشد اما اين امر نيازمند دقت فراوان و مديريت صحيح مي باشد. اگر پرندگان مدت زيادي گرسنه بمانند موجب كاهش عملكرد آنها مي گردد. دانخوري به اندازه كافي جهت تغذيه مرغها دريك زمان از ضروريات اين روش است. بطور معمول توصيه مي گردد اين روش توام بايك رژيم نور مناسب مورد استفاده قرار گيرد.

4-كيفيت نگهداري و ضايعات غذا
نگهداري كيفيت خوراك طيور درانبار و ياسيلوهاي مخصوص بسيار حائز اهميت است. محافظت دربرابر اكسيد اسيون، كپك زدگي و نيز آلودگي از موارد مهم درحفظ كيفيت خوراك طيور مي باشند. تميز نگهداشتن و بازديد مرتب از سيستم توزيع خوراك درسالن و ممانعت از هدر رفتن غذا از طريق تنظيم سطح دانخوريها دربدست آوردن ضريب تبديل مناسب بسيار حائز اهميت است.

كاملا واضح است كه آن مقدار از غذاي حمل شده به سالن مرغداري كه مستقيما مورد مصرف پرندگان قرار نگرفته در افزايش ضريب تبديل غذايي مؤثر است . بي ترديد امروزه به دليل بهبود سيستم هاي مكانيكي تغذيه با سالهاي قبل ضايعات غذا بعنوان يك عامل كم ارزش تر نسبت به ساير عوامل مؤثر در ضريب تبديل غذايي در نظر گرفته مي شود . اما اين پرسش مطرح است كه واقعا چه مقدار ضايعات غذا در سيستم هاي تجارتي پرورش طيور وجود دارد ؟ اندازه گيري ضايعات غذا بسيار دشوار است . پرندگاني كه به نسبت كم خوراك هاي پلت شده (Pelleted Feeds) دريافت مي دارند ، احتمالا مقداري از غذا را در بستر ضايع مي نمايند ، اين مقدار از غذا غير قابل مصرف بوده و از نظر مديريت سالن مرغداري پوشيده مي نمايد .

ادامه دارد................
 

ebi136

عضو جدید
تغذيه

تغذيه

عوامل موثر و روشهاي بهبود ضريب تبديل غذايي در طيور گوشتي(2)


5-كيفيت آب
استفاده از آب تازه و تميز در حصول ضريب تبديل مناسب بسيار حائز اهميت است. عملكرد طيور گوشتي درمرغداريهايي كه از آب آلوده استفاده مي كنند معمولاً‌ پايين تر از ميانگين مي باشد. برخي از متخصصين پرورش طيور عقيده دارند سيستم هاي آبخوري بسته همانند نيپل در مقايسه با سيستم هاي باز همانند آبخوريهاي ناوداني و يازنگوله ايي موجب بهبود ضريب تبديل مي شوند. علت اين امر شايد محافظت آب دربرابر آلودگي حاصل از گردو غبار، بستر، خوراك و مدفوع طيور در سيستم هاي بستر باشد. هرچند بامديريت صحيح و تلاش بيشتر مي توان آبخوريهاي باز رانيز مرتب تميز و بهداشتي نمود. بايد توجه نمود كه فقط خالي نمودن آب باقي مانده درآبخوريها كافي نمي باشد واين وسايل بايد به صورت روزانه بااستفاده از يك ماده ضدعفوني شستشو داده شوند. بدون درنظر گرفتن نوع سيستم آبخوري، قبل از عمليات جوجه ريزي مي بايدتخليه آب موجود در سيستم تخليه شده و آب كاملاً تازه دراختيار جوجه ها قرارگيرد. بخاطر داشته باشيد آب مهمترين ماده مغذي براي هرموجود زنده ايي است بنابر مي توان بيش از اين درمورد اهميت كيفيت آب مطلبي بيان داشت.ب- عوامل فيزيولوژيكي
ا- جنس و سن
به طور فيزيولوژيكي خروسها نسبت به مرغها داراي سرعت رشد بيشتر و FCR بهتري هستند و همچنين با بالارفتن سن به دليل افزايش وزن بدن نياز به انرژي بيشتر شده و ضريب تبديل افزايش مي يابد .

2- ميزان فعاليت
همانگونه كه ورزشكاران انرژي روزانه بيشتري نسبت به مردم عادي نياز دارند ، پرندگاني كه فعاليت فيزيكي زيادي انجام ميدهند انرژي بيشتري مصرف نموده و در نتيجه رشد بافتهاي آنها بتعويق مي افتد . بنابراين فعاليت نسبي گله اهميت بسزايي در ضريب تبديل غذايي خواهد داشت . نشان داده شده است كه نوع برنامه نور در ضريب تبديل غذايي طيور گوشتي مؤثر است . پرندگاني كه طي روز در معرض 23 ساعت روشنايي قرار گرفته بودند ، ضريب تبديل غذايي بالاتري نسبت به پرندگاني با برنامه 1 ساعت نور و 2 ساعت خاموشي داشته اند ، عقيده بر اين است كه علت افزايش بازده غذايي برنامه نور متناوب بواسطه كاهش فعاليت پرندگان طي ساعات تاريكي ميباشد .

3-عوامل مؤثر در ميزان رشد
اندازه تخم مرغ و بالطبع اندازه جوجه به هنگام خروج از تخم مي تواند منتج به كاهش ميزان رشد در زمان فروش شود . جوجه هاي حاصل از مرغهاي مادر جوان ميزان رشد كمتري نسبت به جوجه هاي مرغهاي مادر مسن تر دارند . مطالعات اخير در دپارتمان پرورش طيور دانشگاه جورجيا دلالت بر اين دارد كه اختصاص انرژي بيشتر به خروسهاي گله مادر ممكن است در ميزان رشد جوجه ها مؤثر باشد .تخصيص انرژي كم منجر به كاهش ميزان رشد جوجه هاي حاصل در زمان فروش در مقايسه با آنهايي مي شود كه حاصل از خروسهايي با ميزان انرژي جيره بالا هستند . اين نتايج بسيار تعجب انگيز است زيرا به طور معمول چنين تصور ميشد كه تغذيه خروس فقط مي تواند نطفه داري را تحت تاثير قرار دهد و اثري بر روي رشد جوجه هاي حاصل از اسپرمهاي بارور ندارند
اگر ميزان رشد طيور گوشتي به كمتر از توان بالقوه آنها كاهش يابد ، بازدهي غذا تحت تاثير قرار خواهد گرفت در صورتيكه بخواهيم رشد پرندگان در پرورش كند تا زماني ادامه يابد كه وزن بدن آنها معادل وزن طيوري بشود كه با روش نگهداري رشد سريعتر پرورش يافته اند ، ضريب تبديل غذايي افزايش خواهد يافت . زيرا پرندگان كند رشد طي مدت طولاني پرورش به انرژي نگهداري بيشتري نياز خواهد داشت.

4- رفتارهاي اجتماعي
پرندگان پاسخ مطلوبي دربرابر رفتار مناسب نشان مي دهند. طيوري كه دريك محيط آرام و ساكت پرورش مي يابند عملكرد مطلوبتري نسبت به پرندگان موجود در محيط هاي شلوغ ، پرسروصدا دارند. استرسهاي وارد به پرندگان موجب صرف انرژي و درنتيجه كاهش رشد مي گردد. كاركردن درداخل و اطراف سالن مرغداري بايد دركمال سكوت و آرامش انجام پذيرد. هنگام راه رفتن در داخل سالن مرغداري تاحدامكان بايد مزاحمت كمتري براي پرندگان ايجاد نمود. به ياد داشته باشيد فعاليت غيرضروري پرندگان موجب صرف انرژي مي شود كه مي بايد براي رشد خرج شود.ج-عوامل محيطي
1- دما

چون پرندگان حيوانات خون گرم هستند, درجه حرارت پيرامون در ميزان انرژي مورد نياز جهت نگهداري دماي طبيعي بدن در OC41 مؤثر خواهد بود . مطالعات فراوان نشاده داده است كه افزايش درجه حرارت پيرامون از 5/15بهOC‌ 5/26 تاثير مستقيم در مصرف انرژي روزانه دارد . در درجه حرارت پايين مصرف انرژي بسيار بيش از دماي بالا بوده و در نتيجه ضريب تبديل غذايي افزايش مي يابد .اين رابطه فقط در دماي 27- OC28 صادق است . در اين دما انرژي مورد نياز به ازاي هر واحد وزن بدن مجددا افزايش مي يابد تا بدين وسيله پرنده قادر به سرد نمودن بدن خود و تحمل درجه حرارت بالا باشد . بنابراين پرورش دهنده بايد تا حد امكان جهت ثابت نگه داشتن درجه حرارت محيط كوشش نمايد تا از اين طريق انرژي كمتري جهت تثبيت دماي طبيعي بدن مورد نياز باشد .

2- تهويه
تهويه و دما در ارتباط بايكديگر مي باشند. تحت اغلب شرايط افزايش تهويه منجر به كاهش دما در سالن مرغداري مي شود.براي انجام تهويه به ويژه درفصل زمستان درمواردي نياز به اين مي باشد كه دستگاه گرمايش سالن بطور مداوم درحال كاركردن باشند. متاسفانه برخي از مرغداران درفصل زمستان به منظور كاهش مصرف سوخت، تهويه كمتري انجام مي دهند. خاطر نشان مي سازد اين يك روش اشتباه جهت كاهش هزينه سوخت است. هواي تازه براي مرغهاي گوشتي به اندازه خوراك و آب تازه واجد اهميت است.

سطح آمونياك در سالن عامل ديگري است كه مي تواند ضريب تبديل غذايي را در طيور گوشتي افزايش دهد . تجارب نشان داده است غلظت PPM 25ـ50 آمونياك بطور قابل توجه اي بازده غذا و ميزان رشد پرندگان را كاهش مي دهد . گاز آمونياك و ساير گازهاي سمي دراثر تهويه ضعيف به ويژه درفصل زمستان درسالن مرغداري تجمع مي كنند. مطالعات نشان داده است كه ضريب تبديل غذايي ممكن است از چهار تا هفت دهم در اثر سطوح آمونياك به ميزان 25 قسمت درميليون تحت تأثير قرار گيرد. (اين ميزان از گاز توسط بيني انسان قابل تشخيص است) متخصصين قوياً توصيه مي نمايند كه پرورش دهندگان مرغ گوشتي بايد درفصل زمستان نيز عمل تهويه را بخوبي انجام دهند. عمل تهويه بستگي فراوان به نوع ساختمان،‌رطوبت، شرايط بستر و غيره دارد. حداقل 1 فوت مكعب هوا دردقيقه به ازاي هر جوجه لازم است تا هواي كافي راطي اولين هفته تامين نمايد اما اين مقدار بايد با افزايش سن جوجه ها زياد شود. درهرزمان كه احساس شود مقاديري گاز امونياك درسالن وجود دارد بايد بلافاصله ميزان تهويه را افزايش داد

3- برنامه نور
ميزان نور در سالن هاي پرورش طيور گوشتي مي تواند ضريب تبديل غذايي را تحت تأثير قرار دهد. نور نسبتاً روش (1-2 فوت كندل) موجب تحريك فعاليت و كمك به يافتن آب و غذا توسط جوجه ها مي شود. پس از سن 10 الي 14 روزگي، ميزان نور را مي توان بتدريج كاهش و به ميزان تقريباً‌ 5/0 فوت كندل درتاريكترين منطقه رساند. ميزان كم نور موجب آرامش مرغ ها و كاهش فعاليت پرندگان و درنتيجه حصول افزايش وزن بيشتر شود.در سالن ها كاملاً بسته، تركيبي از برنامه خوراك دهي بااستفاده سيستم هاي نوري مي تواند موجب بهبود ضريب تبديل غذا شود.افزودني هاي غذايي
1- آنزيم
اضافه نمودن آنزيم به جيره طيور سبب افزايش قابليت هضم ، كاهش ويسكوزيته مواد غذايي در داخل روده و بهره گيري حداكثر از مواد مغذي خوراك توسط پرندگان شده و تاثير قابل توجه اي در بهبود FCR به دنبال خواهد داشت.
2- عوامل ضد ميكروبي
دير زماني است كه دانسته شده افزودن مقادير اندك آنتي بيوتيك به غذاي طيور گوشتي سبب بهبود ميزان رشد و بازده غذا ميشود . مطالعات ابتدايي پس از كشف تاثير آنتي بيوتيكها ثابت نمود پرندگاني كه در سالن و بستر جديد يعني جايي كه قبلا هيچگونه پرنده ديگري در آن نبوده است ، پرورش مي يابند نسبت به پرندگان جاي گرفته در سالن هايي كه به مدت طولاني جهت پرورش طيور گوشتي مورد استفاده قرار گرفته اند ، رشد بهتري داشته اند . علاوه بر اين مكمل ها آنتي بيوتيك جيره هاي طيور در شرايط امروزي قادر به بهبود توليد نيستند . فلور ميكروبي سالن هايي كه به طور پيوسته مورد استفاده قرار مي گيرند بسيار متغيير بوده اين امر سبب كاهش رشد و بازده غذا ميشود . نشان داده شده است افزودن سولفات مس به جيره طيور گوشتي بنحوي كه سبب افزايش سطح مس بيش از احتياجات تغذيه اي شود ، ميزان رشد و ضريب غذايي طيور را بهبود مي بخشد . مكانيسم اين اثر مس مشخص نيست اما احتمالا مربوط به يك خاصيت آنتي بيوتيك مانند مي باشد زيرا ثابت گرديده كه افزايش مقادير مس در بستر سبب كاهش جمعيت ميكروبي ميشود . تحقيقات نشان داده است كه استفاده صحيح از اسيدهاي آلي, پروبيوتيك ها و پربيوتيكها(Prebiotics) در خوراك طيور, علاوه بر آثار سود مند در كنترل فلور ميكروبي روده, در تحصيل عملكرد بهتر و نيز بهبود ضريب غذايي طيور گوشتي مؤثر ميباشند.

3- بتائين
طي تحقيقات جديد نشان داده شده است كه با استفاده از بتائين كه يك عصاره طبيعي از چغندر قند مي باشد مي توان اثرات منفي استرس گرمايي درطيور راكاهش داده و ضريب تبديل غذايي به ميزان

5/6 درصد بهبود بخشيد. مكانسيم مورد استفاده پرندگان جهت تنظيم آب بدن مقادير نسبتا ًبالايي انرژي مصرف مي نمايد. بدليل اينكه بتائين يك اسموليت ) Osmolyte ( مي باشد. به پرنده در نگهداشتن مؤثرتر آب كمك مي نمايد ودرنتيجه انرژي بيشتري صرف رشد خواهد شد. دريك تحقيق دانشگاهي انجام شده دركشور يونان، هنگاميكه دما به 40 درجه سانتيگراد رسيد ضريب تبديل غذايي پرندگاني كه جيره حاوي بتائين دريافت داشته بودند درسن 42 روزگي معادل 73/1 باوزن 99/1 كيلوگرم بود درحاليكه گروه شاهد ضريب تبديل 85/1 باوزن 92/1 داشتند.بيماري و تلفات
1- سلامت عمومي

پرندگان بيمار داراي عملكرد مناسبي نيستند. هرنوع علائم غير طبيعي بايد سريعاً مورد توجه قرار گيرد و پرندگان بيمار سريعاً و بنحو مقتضي درمان شوند. استفاده از روشهاي مناسب جهت تجويز واكسن و دارو موجب كاهش واكنش هاي نامطلوب درپرندگان و درنتيجه بهبود ضريب تبديل خواهد شد.

2- تلفات

ميزان مرگ و مير گله تاثير بسزايي در ضريب تبديل غذايي دارد ، زيرا در گله هاي تجارتي تناژ كل خوراكي كه تحويل مزرعه شده است نسبت به وزن كل پرندگان كه به آخر مرحله توليد رسيده اند ، ضريب تبديل غذا را تعيين ميكند ، در مطالعات علمي بر روي طيور نيز غذاي مصرف شده بوسيله پرندگاني كه طي انجام آزمايش تلف مي شوند،تعيين ضريب تبديل غذائي مورد محاسبه قرار ميگيرند. به اين ترتيب اختلاف در ميزان مرگ و مير بدون ارتباط با چگونگي انجام آزمايش كمترين تاثير را در تفسير نتايج به همراه خواهد داشت . متاسفانه ، اين احتمال وجود دارد كه بسياري از پرندگان طي هفته هاي آخر دوره پرورش و قبل از فروش تلف گرديده و اين امر سبب خسارات سنگيني شود . طيوري كه به سندرم مرگ ناگهاني (Sudden Death Syndrome) دچار مي شوند اغلب از پرندهاي سنگين وزن گله هستند . هر شيوه اي كه كاهش تلفات ناشي از آسيت(Ascites) ، سندرم مرگ ناگهاني و ديگر بيماريها را در پي داشته باشد ، به ميزان قابل توجه اي در بدست آوردن يك ضريب تبديل غذايي خوب مؤثر است . بيماريهايي كه سبب كندي رشد و يا افزايش بروز اسهال در پرندگان ميشوند ، حتي اگر تلفات بالايي ايجاد ننمايند قادر به كاهش بازدهي غذا هستند. سندرم سوء جذب (Malabsorbtion)طي اواخر دهه 70 ميلادي در صنعت پرورش طيور ايالت جورجيا شايع و افزايش مشخصي را در ضريب تبديل غذا سبب گرديد . زيرا در اين بيماري بسياري از مواد غذايي بدون جذب از دستگاه گوارش پرنده عبور ميكنند . پرندگاني كه در معرض كوكسيدوز(Coccidiosis) خفيف قرار بگيرند حتي اگر ميزان ابتلا چندان شديد نباشد ، احتمالا افزايش در ضريب تبديل غذايي آن مشاهده مي گردد .

3-حذف پرندگان ضعيف
مصرف خوراك بوسيله پرندگان بسيار ضعيف موجب هدر رفتن آن مي شود. حذف پرندگاني كه امكان عرضه آنها به بازار وجود دارد مي بايد در مراحل ابتدايي پرورش صورت پذيرد. انجام اين عمل موجب بهبود ضريب تبديل خواهد شد. درنظر بگيريد يك گله درسن هفت هفتگي به كشتارگاه ارسال شود. درصد تلفات اين گله درصورت وجود يك روند معمول درطي رشد حدود 4 درصد خواهد بود. اين امكان وجود كه دركشتارگاه نيز درحدود يك درصد از لاشه ها غير قابل مصرف تشخيص داده شوند. اگر تمامي پرندگان از دست داده شده طي هفته اول حذف مي گرديدند،‌ضريب تبديل گله درحدود سه دهم بهبود پيدا مي كرد. البته حذف تمامي پرندگاني كه طي دوره پرورش تلف مي شوند و يادركشتارگاه غيرقابل مصرف اعلام مي شوند در هفته اول ممكن نيست حذف پرندگان ضعيف از نقطه نظر بهداشت و كنترل بيماريها نيز بسيار حائز اهميت است.

نتايج

معمولا رضايت پرورش دهندگان گله هاي گوشتي هنگامي تامين مي شود كه ضريب تبديل غذا در گله هاي آنها برابر با موارد گزارش شده ديگر مرغداران باشد . نتايج پژوهشهاي انجام شده بر روي طيور در دانشگاهها و ديگر مؤسسات تحقيقاتي در تمامي دنيا دلالت بر اين دارد كه تحت شرايط تجارتي رسيدن به حداقل ضريب تبديل غذايي امكان پذير نيست . رعايت دقيق تمامي عوامل مؤثر در ضريب تبديل غذايي بوسيله متخصص تغذيه ، كارخانه تهيه خوراك ، كارگران مزارع پرورش طيور و مرغدارها افزايش بازدهي غذا جهت توليد گوشت مرغ را امكان پذير ميسازد .
 

m.sarikhan

عضو جدید
عوامل مؤثر بر کیفیت بستر در سالن های پرورشی طیورعوامل مختلفی می توانند کیفیت بستر و در نتیجه سلامتی، آسایش و عملکرد مرغ های گوشتی را تحت تأثیر قرار دهند:


رطوبت بستر : رطوبت بستر توسط طراحی آبخوری، میزان تبادل هوا، جنس و ضخامت بستر، تراکم گله، تغذیه و سلامت گله تحت تأثیر قرار می گیرد. آبخوری های *****کی (نیپل) در صورت داشتن ارتفاع مناسب می توانند رطوبت بستر را تا 7% کاهش دهند. عوامل تغذیه ای شناخته شده ای که رطوبت را تحت تأثیر قرار می دهند عبارتند از: میزان سدیم و کلر در جیره غذایی. پتاسیمی که از ملاس های افزودنی به دان و سویا بدست می آید، همچنین پروتئین و عدم تعادل اسیدهای آمینه نیز از عوامل مهم در رطوبت بستر است.تجمع چربی در بستر: چربی زاید و یا چربی با کیفیت نامطلوب در جیره غذایی می تواند میزان چربی موجود در بستر را افزایش دهد. این مسئله منجر به کاهش جذب آب در بستر می شود. غشای چربی ایجاد شده بر روی بستر می تواند باعث کوفتگی و زخم بر روی بدن مرغ شود. با مشاهده اولین نشانه بستر چرب، اقدامات درمانی بایستی انجام گیرد و بستر مجدداً اصلاح گردد.ازت بستر: افزایش ازت در بستر عموماً با افزایش میزان رطوبت در بستر همراه است. بالاتر بودن میزان پروتئین خام در جیره و همچنین عدم توازن اسیدهای آمینه ممکن است درصد ازت بستر را افزایش دهد.ضخامت بستر : میزان بستر مورد نیاز برای فراهم ساختن ضخامت کافی بستگی به ظرفیت جذب آب بستر دارد. یک دستور کلی در این مورد ایجاد بستری با ضخامت 10-5 سانتی متر است. در حالی که ماده بستر ظرفیت پایینی برای جذب آب داشته باشد، در مواردی که امکان خیس شدن بستر وجود دارد، ضخامت بستر می تواند تا حدود 20 سانتی متر افزایش یابد.
با سلام و تشکر از مطالبی که در این بخش برای استفاده عمومی گذاشته اید.
در رابطه با رطوبت بستر باید اضافه کنم که ازت بستر ربطی به رطوبت بستر ندارد.
امروزه تحقیقات وسیعی در رابطه با کاهش ازت دفعی در جیره های طیور و دام انجام میگیرد به دلیل کاهش آلودگی های محیط پرورش دام و طیور و کاهش آلودگی های زیست محیطی. امروزه علم تغذیه در سطح روابط مولکولی و اتمی بین اجزای خاص مواد مغذی موجود در مواد غذائی جیره ها توسعه پیدا کرده است و اشتباهات در زمینه عدم تعادل پروتئین یا اسیدهای آمینه که باعث اختلال در رشد و عدم کارائی پروتئین میشود مورد قبول نیست. مخصوصا که ما نیز در یک محیط کاملا تخصصی با هم بحث می کنیم و باید یک بینش کافی در زمینه مورد بحث داشته باشیم.
یک اصل بسیار مهم و کلی در زمینه میزان رطوبت دفع شده وجود دارد و آنهم عبارتست از 1) میزان فیبر جیره و 2) نسبت فیبر نامحلول به فیبر محلول در ترکیب فیبر جیره که قابلیت هضم مواد مغذی و مورد استفاده قرار گرفتن انرژی و پروتئین را تحت تاثیر قرار میدهد.
افزایش فیبر نامحلول در جیره تا یک حد باعث افزایش ماندگاری توده غذائی در دستگاه گوارش شده و باعث میشود که آنزیمها بهتر به داخل توده نفوذ کرده و قابلیت هضم بخش پروتئین را بالا ببرند. از اینرو ازت دفعی کاهش می یابد و ...
فیبر نامحلول چون قدرت جذب آب بالائی دارد، از یک طرف و از طرف دیگر به دلیل ماندگاری بیشتر توده سبب می شود که آب مدفوع تولید شده در بخش کولون به مقدار قابل توجهی جذب شده و به این ترتیب در نهایت مقدار رطوبت بستر و تولید آمونیاک از بستر را هم زمان کاهش دهد.
با آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز
 

ebi136

عضو جدید
دوست من از اظهار نظر شما در مورد این مطلب و ارائه مطالب روز علمی متشکرم
 
آخرین ویرایش:

ebi136

عضو جدید
تهويه

تهويه

یک روش منطقی برای اجرا و انتخاب سیستم گرمایش


الف) بیشترین میزان نیاز فوری به گرما

ب) ضرورت استفاده از گرمای موضعی

ج ) نوع طیور و مدت زمان پرورش

د ) برآورد نیازهای سالیانه انرژی

ه ) مشخص نمودن سوخت ارزان منطقه

و ) توانایی سیستم در ایجاد شرایط بهینه

همچنین باید به شرایط کلی منابع حرارتی نیز توجه نمود :

الف ) قادر به تولید گرمای یکنواخت باشد.

ب ) به مراقبت زیاد نیاز نداشته باشد.

ج ) به سادگی قابل راه اندازی و کار باشد.

د ) قیمت مناسب داشته باشد.

هـ) قابل انطباق با شرایط سالن باشد.

و ) برای طیور و افراد موجود در سالن خطرزا نباشد.

ز ) نظافت ، تنظیم و کنترل آن به سادگی انجام پذیرد.

ح) عدم خطر آتش سوزی

ط ) حفظ یکنواختی دمای سالن

ک ) کنترل دما به درستی و به دور از هرگونه خطا

ل) ممانعت از تراکم حرارت در کف سالن

م ) هزینه سرمایه گذاری کمتر
 

ebi136

عضو جدید
بهداشت

بهداشت

اساس بهداشتي - ضدعفوني براي گله هاي طيورضدعفوني به كاهش عوامل پاتوژن ( ارگانيسم هاي مسبب بيماري ) اطلاق مي شود در حاليكه بهداشت به كيفيت پاكيزگي اطلاق مي شود.

چرا ضدعفوني مهم است ؟

كاهش ميزان عوامل پاتوژن در محيط گله ها ، خطر بيماري را كاهش خواهد داد. ضدعفوني كننده ها عوامل شيميايي هستند كه مي توانند در تماس مستقيم ، عوامل پاتوژن را از بين ببرند. تميز كردن قبل از ضدعفوني ، پاتوژن را در معرض مستقيم ضدعفوني كننده ها قرار مي دهد.چگونه محوطه ساختمان را ضدعفوني كنيم ؟


ابتدا : پاكيزگي

1. بيرون بردن تمامي بستر ، غذا و كود.

2. جاروكردن كثافات و تارهاي عنكبوت و غيره .

3. شستن تمامي سطوح با يك ماده ضدعفوني كننده دترجنت ( اسپري پرقدرت مي تواند سودمند باشد ) .

4. توسط آب تمامي مواد دترجنت و آلي از سطوح شسته شوند.سپس : ضدعفوني

5. استفاده از ضدعفوني كننده .

6. اجازه دهيم تا مواد ضدعفوني كننده كاملاً خشك شوند.

7. استفاده مجدد از ضدعفوني كننده ها و اجازه دهيم كه براي مرتبه دوم خشك شوند ( به دلخواه ) .

8. قرار دادن وسايل تازه و تميز ، ضدعفوني شده ، شسته شده با آب و خشك شده و ملزومات خوراك در محوطه سالن ، قبل از ورود جوجه ها .

چگونه يك ماده ضدعفوني كننده انتخاب كنيم ؟

عملكرد گندزدايي مواد ضدعفوني كننده براي پاتوژن هاي مختلف ( ويروسها ، باكتريها ، قارچها و تك ياخته ايها ) به تركيبات شيميايي ضدعفوني كننده و ماهيت ارگانيسم بستگي دارد. وقتي كه يك ضدعفوني كننده انتخاب مي كنيم به اين خصوصيات توجه مي كنيم :

1. هزينه

2. كارآيي ( قابليت از بين بردن ويروسها ، باكتريها و قارچها )

3. نحوه عملكرد در حضور ماده آلي

4. سميت ( سلامت نسبي براي حيوانات )

5. فعاليت پس مانده هاي ماده ضدعفوني كننده

6. اثر در پارچه و فلزات

7. عملكرد در حضور صابون

8. قابليت حل ( اسيدي ، قليايي ، PH )

9. زمان برخورد

10. دما و حرارت


اهميت نسبي اين خصوصيات به موقعيت خاص محل بستگي خواهد داشت ، ولي موارد كارآيي و سميت در حيوانات هميشه مهم تلقي مي شود.

ضدعفوني كننده ها سريع عمل نمي كنند. همگي زمان معيني را براي اينكه عملكرد موثر داشته باشند ، نياز دارند. دما و غلظت ماده ضدعفوني كننده در ميزان از بين بردن ميكروارگانيسم ها موثر است. استفاده از غلظتهاي توصيه شده ماده ضدعفوني كننده مهم مي باشد. اگر دما افزايش يابد فعاليت بسياري از مواد ضدعفوني كننده بطور بارز افزايش مي يابد.

تمامي مواد ضدعفوني كننده اثر كمي در حضور ماده آلي دارند بطور مثال شما نمي توانيد كثافات را ضدعفوني كنيد. ماده آلي با عملكرد ماده ضدعفوني كننده تداخل عمل دارد زيرا عامل پاتوژن را مي پوشاند و با تشكيل پيوندهاي شيميايي با ماده ضدعفوني كننده ، از برخورد مستقيم عامل پاتوژن با ماده ضدعفوني كننده ممانعت مي كند ، بنابراين آن را در برابر ارگانيسم ها يا واكنش هاي شيميايي غير فعال ساخته و ماده ضدعفوني كننده خنثي مي شود.


تميز كردن قبل از كاربرد ماده ضدعفوني كننده ضروري است.


مواد ضدعفوني كننده براساس تركيب شيميايي شان مي توانند به دسته هاي زير تقسيم شوند :

فنل ها

هيپوكلريت ها ( كلرين ها )

يدوفورها ( يدين ها )

تركيبات چهارتايي آمونيوم

فرمالدئيد

قلياها

كلروهگزين ( نولوازان )

عوامل اكسيد كننده ( پراكسيد )فنل ها : فنلها از مشتقات قطران زغال سنگ هستند. آنها بوي صمغ كاج را داشته و در آب بصورت شيري در مي آيند. فنلها عوامل ضد باكتريايي موثر بوده و ضمناً بر عليه قارچها و بسياري از ويروسها موثر مي باشند. همچنين آنها نسبت به ضدعفوني كننده هاي واجد كلر يا يد فعاليت بيشتري در حضور ماده آلي دارند. بطور معمول در واحدهاي توليدي حيوانات صنعتي شامل سالن هچري و بهداشت محيط و حمام هاي پا استفاده مي شود.

مانند : ليزول ، Pine - sol ، Cresi - 400 ، Environ و Tek - Trolتركيبات چهارتايي آمونيوم : تركيبات چهارتايي آمونيوم عمدتاً بدون بو ، بدون رنگ ، بدون تحريك و بوزدا هستند. همچنين آنها برخي از عملكرد هاي دترجنت را داشته و مواد ضدعفوني كننده خوبي مي باشند. با وجود اين ، بعضي تركيبات چهارتايي آمونيوم در حضور برخي صابونها يا پس مانده هاي صابوني غيرفعال هستند ، پس دقت در انتخاب محصول مهم مي باشد. فعاليت ضد باكتريايي آنها در حضور ماده آلي كاهش مي يابد. تركيبات چهارتايي آمونيوم بر عليه باكتريها و تا اندازه اي بر عليه قارچها و ويروسها موثر هستند. اين تركيبات بطور گسترده در سالنهاي هچري استفاده مي شوند.

مانند : روكال ، ژرميكس ، Hi - lethol ، San - o - Fec ، واردن و زفيران.هيپوكلريت ها : تركيبات كلرين مواد ضدعفوني كننده مطلوب در سطوح تميز بوده ولي بسرعت توسط كثافات ، غيرفعال مي شوند. كلرين ها برعليه باكتريها و بسياري ويروسها موثرند. ضمناً اين تركيبات در آب گرم نسبت به آب سرد فعالتر مي باشند. محلولهاي كلرين مي توانند تا حدي محرك پوست بوده و خورنده فلزات باشند. اين مواد نسبتأ ارزان هستند.

مانند : كلروكس ، Chloramine - T ، وهالازونعوامل اكسيدكننده : پراكسيد هيدروژن و ساير عوامل اكسيدكننده مثل اسيد پراستيك و اسيدهاي پروپيونيك يا سيستمهاي پراكسيژن اسيدي در مزارع طيور صنعتي استفاده مي شوند. آنها با غلظتهاي كم بر عليه باكتريها ، اسپور باكتريها ، ويروسها و قارچها فعال هستند.عوامل ضدعفوني كننده طبيعي : عوامل طبيعي كه ميزان پاتوژن را در محيط كاهش مي دهند ، مهم بوده و اغلب مي توانند به دليل سودمندي مورد استفاده قرار گيرند. اينها شامل نور خورشيد ، حرارت ، سرما ، خشكي ( خشك كردن ) ، و مبارزه مي باشد. اشعه هاي ماوراء بنفش نور خورشيد در از بين بردن ميكروارگانيسم ها بسيار موثر مي باشند. اين عامل جهت ضد عفوني قسمت بيروني ساختمان مفيد است ، ولي متأسفانه اشعه هاي ماوراء بنفش نمي توانند از ميان شيشه يا سقف ها يا كثافت عبور كنند. خشك كردن توسط هواي تازه و باد نيز پاتوژن ها را از بين خواهد برد ، مخصوصاً وقتي كه آنها ، در مراحل تميز كردن در معرض عوامل فوق قرار داده شوند. در خاك ، ميكروارگانيسم هايي كه مسبب بيماري نيستند ( باكتريها و قارچهاي غير پاتوژن ) موادي توليد مي كنند كه از رشد ميكروارگانيسم هاي پاتوژن جلوگيري كرده ، يا باعث مرگ آنها مي شوند. اگر چه حساسيت ميكروارگانيسم ها با تغييرات حرارت كاملاً متفاوت مي باشد ، با اين وجود حرارت شديد ( پائين تر از صفر درجه سانتيگراد يا بيش از 29 درجه سانتيگراد ) آنها را از بين خواهد برد.چگونه آب آشاميدني را ضدعفوني كنيم ؟معمولاً كلر با غلظت ppm3 بعنوان يك ضدعفوني كننده براي آب آشاميدني استفاده مي شود. گزارش شده است كه در غلظتهاي بيش از ppm10 جوجه ها تحمل پذيري خوبي دارند. غلظت ppm5 براي كنترل گل و لاي آب مورد نياز مي باشد. كلرينه كردن مي تواند به طرق مختلف انجام شود ، با اين وجود ، هيپوكلريت سديم مايع ،كاراترين ماده است.

سفيدكننده خانگي همان هيپوكلريت سديم رقيق شده مي باشد كه محصولات آن از 5 تا 15 درصد هيپوكلريت سديم تغيير مي كند.

كلروكس در حدود 5% است.آماده سازي يك محلول متداول : يك اونس ( 5/437 گرم ) كلروكس ( يا دو قاشق چايخوري مايع سفيدكننده در هيپوكلريت سديم 15% ) به يك گالن ( 785/3 ليتر ) آب تميز بيفزائيد. ميزان بيشتري از محلول متداول مي تواند توسط افزودن يك فنجان كلروكس يا يك سوم فنجان مايع سفيدكننده هيپوكلريت سديم 15% به 8 گالن ( 28/30 ليتر ) آب تهيه كرد. عمل مخلوط كردن در يك محفظه پلاستيكي كه درب آن بخوبي بسته شود صورت مي گيرد. يك ظرف آشغال پلاستيكي سرپوش دار تميز مناسب مي باشد. براي كنترل گل و لاي ، 5/1 تا 2 اونس ( 656 تا 875 گرم ) كلروكس يا 3 قاشق چايخوري از مايع سفيد در هر گالن آب مورد نياز مي باشد.كلرينه كردن آب : يك اونس ( 5/437 گرم ) محلول متداول را به يك گالن ( 785/3 ليتر ) آب آشاميدني مي افرائيم.رهنمودهاي ديگر در مورد كلرينه كردن* ماده آلي بسرعت كلر را غيرفعال مي سازد. آبخوريها را قبل از افزودن محلول تازه كلر ( روزانه ) تميز نمائيد.

* PH آب بايد پائين تر از 5/8 باشد. PH ايده ال براي تأثير كلرينه كردن 6 الي 8 مي باشد.

* دماي پائين از عملكرد ماده ضدعفوني كننده مي كاهد. بهترين نتيجه در دماي 18 درجه سانتيگراد و بالاتر بدست مي آيد. كاهش دما تا 8- درجه سانتيگراد ميزان اثر ماده ضدعفوني كننده مورد نياز را 2 تا 3 برابر افزايش
مي دهد.

* آب بايد مداوماً كلرزني شود

* سختي آب ( تا ppm400 ) اثري در عملكرد ضدعفوني كننده ندارد.

* كلرزني را 2 روز قبل از واكسيناسيون با واكسنهاي زنده ويروسي يا واكسنهاي باكتريايي مخلوط در آب قطع نمائيد. كلرزني مي تواند 4 ساعت بعد از پايان واكسيناسيون ادامه يابد.

* ميزان كلر پيشنهادي در آب آشاميدني بطور قابل ملاحظه اي مصرف كلر خوراكي را تغيير نمي دهد.

* هشدار ! محلول هيپوكلريت غليظ و گاز كلر باعث خورندگي فلزات مي شوند. محلولهاي كلردار را از فلزات و مخصوص از قسمتهاي الكتريكي دور نگهداريد.
 

ebi136

عضو جدید
تغذيه

تغذيه

ويژگيهاي گندم مورد مصرف در خوراك دام و طيورتعريف :

دانه گندم) (Wheat گياهي از جنس Triticum و از خانواده Granineae مي باشد.

اصطلاحات

افت : افت عبارت است از مواد و عناصر مختلفي كه وجود بيش از حد مجاز آن سبب تغيير كمي و كيفي نمونه مورد آزمون ميگردد.افت به دو دسته مفيد و غيرمفيد تقسيم مي گردد.افت مفيد (افت دانه) : افتي است كه ميتواند مصارف بعدي داشته باشد:شكستگي : حالتي است در گندم كه دراثر ضربه فشار و يا كوبيدن قسمتي از آندوسپرم آن جدا شده باشد.چروكيدگي : حالتي است كه سطح دانه در اثر عوامل مختلف (خاكي ، آب و هوايي و …) نامسطح شده و از الك 2 ميلي متري عبور نمايد.دانةهاي انواع و ارقام ديگر گندم :

به دانه گندمهايي گفته ميشود كه غير از رقم گندم مورد آزمون باشد اعم از آنكه از لحاظ رنگ با آن همرنگ و يا غيرهمرنگ باشد.دانه هاي ساير غلات (بذر غير از گندم) :

دانه هايي از قبيل جو، ذرت ، ارزن ، چاودار، برنج ، يولاف (جوي دوسر) اطلاق ميشود.تبصره : دانه هاي غلات اصلي شامل جو، يولاف ، چاودار و گندم ميباشد.دانه هاي جوانه زده :

به دانه هايي اطلاق ميشود كه گياهك آنها روي خوشه و يا در محل نگهداري شروع به رشد كرده باشد.جوانه هاي تغيير رنگ يافته :

دانه جوانه هايي است كه جوانه آنها به دلايل مختلف تغيير رنگ يافته باشد.دانه هاي گرما ديده (صدمه ديده در اثر گرما):

به دانه هايي اطلاق ميشود كه در اثر حرارت مصنوعي تغيير رنگ يافته باشد. (خاكستري)دانه هاي آفت زده:

دانه هايي هستند كه روي آنها به نحوي آثار حشره زدگي با كنه ديده ميشود.افت غير مفيد : افتي است كه مصارف آسياباني ندارد

مشخصات گندم

1 پروتئين خام 6/11%

2 فيبر 5/2%

3 چربي 7/1%

4 انرژي 3050 كيلوكالري

5 كلسيم 06/0%

6 فسفر كل 32/0%

7 سديم 02/0%

8 اسيد لينو لئيك 5/0%
ويژگيهاي سبوس گندم مورد مصرف در خوراك دام و طيور

سبوسگندم(Wheat Bran) در تغذيه دام وطيور مورد استفاده قرار مي گيرد. در طيور معمولا از سبوس گندم براي تكميل درصد حجمي جيره غذاييو اغلب به عنوان ماده خنثي استفاده مي شود. چون طيور قادر به هضم فيبر و موادسلولزي نيستند از اين رو ميزان اضافه نمودن سبوس به جيره غذايي نبايد از درصد معينيتجاوز كند.


تعريف: سبوس گندم عبارت از پوشش خارجي اولين و دومين لايه با حداقل آندوسپرم مغز گندمچسبيده به آن است كه با طريقه بوجاري و آسياب كردن معمولي از گندم جدا مي شود. ارزشسبوس بستگي به نوع و ميزان خلوص، طرز تهيه و كار ماشينهايي دارد كه گندم در آنهاآرد شده و همچنين به مقدار آردي دارد كه به پوسته چسبيده است.ويژگيها

ويژگيهاي فيزيكي :

رنگ : سبوس گندم داراي رنگروشن تا قهوه اي است ولي رنگ سبوس بستگي به رنگ دانه گندم (مواد رنگي دانه) كه ازآن تهيه شده است دارد.بو : سبوس گندم داراي بويطبيعي مخصوص به خود مي باشد.

اندازه : درشتي ذرات سبوسگندم بايد طوري باشد كه بيش از 30% وزن آن از الك 50 ميكرون عبور نمايد.


ويژگيهاي شيميايي :

ويژگيهاي شيميايي سبوس گندمدر جدول شماره يك آمده است.ناپذيرفتني ها

ـميكرو ارگانيسم و سموم آفت كش بيش از حد مجاز

ـ بويغيرطبيعي و ترشيدگي و وجود آفات انبار

ـ موادخارجي ( به استثناي پوسته جو و ساير غلات كه حداكثر مجاز آن 2 درصد خواهدبود).
 

ebi136

عضو جدید
تغذيه

تغذيه

ويژگيهاي كنجاله سويا مورد مصرف در خوراك دام و طيورسويا گياهي است از خانواده حبوبات كه دانه آن به دليل داشتن مقادير قابل توجهي پروتئين و ليپيد در رديف يكي از بهترين محصولات غذايي با منشاء گياهي محسوب و مازاد دانه سويا پس از فرآيند روغن گيري كنجاله سويا (Soyabean Meal)نام دارد كه داراي مقدار نسبتا زيادي پروتئين بوده و چنانچه خوب تهيه شده باشد اسيدهاي آمينه متشكل آن از لحاظ ميزان و قابليت جذب در حد مطلوبي است و به همين جهت در جيره غذايي دام و طيور براي تامين قسمت قابل توجهي از پروتئين و بعضي از اسيدهاي آمينه ضروري استفاده ميگيرد. از آنجائيكه دانه خام سويا داراي عوامل زيانبخشي نظير اوره از ، آنتي تريپسين ، هموگلوتي نين ، سوئين و غيره ميباشد كه در درجات حرارت معين مخصوصا حرارت مرطوب از بين ميروند و از طرف ديگر حرارت بيش از اندازه خود سبب كاهش ارزش بيولوژيكي پروتئين ميگردد،لذا تنظيم درجه حرارت، ميزان رطوبت و زمان پخت در كنجاله سويا حائز اهميت است. مناسبترين شرايط تهيه كنجاله حرارت 99 تا 104 درجه سانتي گراد و رطوبت 18 تا 22 درصد با زمان پخت 20 تا 30 دقيقه است. استخراج روغن از دانه سويا به يكي از سه روش زير انجام ميگيرد:

1ـ استفاده از حلال

2ـ استفاده از فشار

3ـ استفاده از دو روش فوق به صورت توام

ويژگيها :

ويژگيهاي فيزيكي :

رنگ : رنگ كنحاله برحسب نوع دانه به خصوص رنگ پوست آن، طرز تهيه (درجه حرارت ، ميزان رطوبت و مدت پخت) از كرم تا قهوه اي روشن تغيير ميكند.

اندازه ذرات : اندازه كنجاله سويا برحسب تهيه آن متفاوت است.

بو : بوي كنجاله سويا شبيه بوي نخود بو داده است.


ناپذيرفتني ها

o ـ قارچ و كپك زدگي

o ـ سموم قارچي مانند آفلاتوكسين بيش از حد مجاز (حد مجاز ppb 25)

o ـ بوي غير طبيعي و تند ناشي از اكسيداسيون چربي

o ـ هرگونه موادخارجي ازقبيل سموم شيميايي ومواد زيان آور ديگر به استثناي آنتي اكسيدان هاي مجاز

o ـ وجود آفات انباري و فاكتور اوره آزيك

o ـ وجود مر كاپتان بيش از حد مجاز
 
آخرین ویرایش:

hamid_a

عضو جدید
کاربر ممتاز
مدیریت سالن های پرورش مرغ گوشتی

مدیریت سالن های پرورش مرغ گوشتی

مدیریت سالن های پرورش مرغ گوشتی

به طور کلي مديريت صحيح و کنترل شرايط محيطي موجود يکي از ارکان اصلي پرورش محسوب مي شود . در هر سالن پرورش بايد به طور روزانه و دقيق تمامي فاکتور هاي مديريتي را کنترل نمود . اگر شرايط محيطي پرورش پرنده ها تنش زا باشد يا مديريت پرورش آنها ضعيف باشد در اين صورت سويه هاي گوشتي بندرت پتانسيل ژنتيكي خود را بروز مي دهند . در اين بخش به طور خلاصه به اين فاکتور ها اشاره کرده و سعي ميکنيم هر کدام را مختصرا مورد بررسي قرار دهيم .
اين فاکتور ها به قرار زيرند:

1- اقدامات لازم قبل ورود جوجه

رمز موفقيت پرورش طيور گوشتي، اجراي يك برنامه مديريتي مشخص و مؤثر قبل از ورود جوجه‌ها به فارم و طي دوران پرورش است. از آنجا که اجراي برنامه هاي تغذيه اي و بهداشتي در فارمهاي چند سني مشکل است بهتر آن است که از روش يکباره پر و يکباره خالي استفاده شود. جهت دستيابي به نتايج بهتر رعايت مسائل زير پيش از ورود جوجه ها ضروري است:

1- به‌منظور حفاظت از گله‌ها در مقابل بيماريها از نظافت و ضد عفوني شدن صحيح و كافي تجهيزات سالن و محوطه اطراف سالنها مطمئن شويد.
2- بستر در محوطه مادرهاي مصنوعي بايد هم سطح و يكنواخت باشد. بستر ناهموار ايجاد درجه حرارت غير يكنواخت در كف سالن نموده و باعث مخفي شدن جوجه‌ها در بين پوشال بستر و يا در زير دانخوريها و آبخوريها و محروم شدن از آب و دان در مرحله رشد مي‌شود.
3- سعي كنيد كه هر سالن را با جوجه مربوط به يك گله مادر پر نمائيد، اگر اين كار عملي نيست حداقل هر سالن را با جوجه‌هاي مربوط به گله‌هاي مادر همسن پر نمائيد. اين امر رقابت بين طيور را كاهش مي‌دهد.
4- زمان رسيدن جوجه به فارم را مشخص نموده و براي دريافت جوجه آمادگي كامل داشته باشيد.
5- هيترها را كنترل و از صحت كار آنها مطمئن شويد و با توجه به وضعيت هواي محيط 24 تا 36 ساعت قبل از ورود جوجه آنها را روشن نمائيد. در اين صورت قبل از ورود جوجه بستر كاملا گرم و درجه حرارت هواي سالن مناسب پذيرش جوجه مي‌باشد.
6- ضمن جلوگيري از وزش هوا از وجود هواي كافي داخل سالن بخصوص زماني كه از حرارت مستقيم استفاده مي‌كنيد مطمئن شويد.
7- بازاء هر 1000 قطعه جوجه در محدوده مادرهاي مصنوعي 10ـ8 عدد آبخوري آويز ثابت و 6 عدد آبخوري كمكي كوچك كله قندي و يا پلاستيكي، يعني جمعاً 16ـ14 عدد آبخوري در نظر گرفته شود. اين آبخوريها قبل از جوجه‌ريزي بايستي با آب تميز پر شده و درجه حرارت آب آبخوريها بايد حدود 15ـ10 درجه سانتيگراد باشد. همچنين در سيستم آبخوري نيپل نيز بايستي از آبخوريهاي كمكي استفاده شود.
8- اضافه كردن مولتي ويتامين در چند روز اول به آب آشاميدني مفيد مي‌باشد. زيرا ممكن است ويتامين موجود در دان بعلت گرما كاهش يافته باشد.
9- ايجاد فضاي اضافي جهت تغذيه در چند روز اول لازم مي‌باشد. حداقل 20% از فضاي مادرهاي مصنوعي در روي بستر با صفحات مقوائي و يا كفي كارتن پوشانده شود و در آنها هميشه مقدار كمي دان تازه وجود داشته باشد. در اين صورت همواره طيور به دان دسترسي خواهند داشت. بلافاصله قبل از ورود جوجه به سالن دانخوريها را پر نمائيد.
10- شروع تغذيه بايستي با دان كرامبل با اندازه مناسب و بدون گرد و پودر دان باشد.
11- دانخوريها و آبخوريها را مستقيماً زير و يا خيلي نزديك به مادرهاي مصنوعي ندهيد تا طيور براحتي بتوانند در اطراف آنها حركت نمايند.
12- با استفاده از دماسنجي كه بتواند حداقل و حداكثر درجه حرارت را نشان دهد، درجه حرارت محوطه مادرهاي مصنوعي و درجه حرارت سالن را كنترل نمائيد.
13- قبل از جوجه‌ريزي، هيترها را از نظر صحت كار آنها، آبخوريها را از نظر پاكيزگي و عاري بودن از پوشال و درجه حرارت مناسب آب، دانخوريها را از نظر وجود دان كافي و در دسترس بودن آنها كنترل نمائيد.
2- تراكم جوجه‌ريزي

يكي از ضروريات اصلي رشد، حفظ سلامتي و كيفيت عمومي زيست و تامين فضاي كافي براي هر پرنده مي‌باشد. ميزان فضاي در نظر گرفته شده بستگي به مجموعه‌اي از فاكتورها نظير: وزن طيور در هنگام كشتار، نوع سالن (باز و بسته)، شرايط آب و هوائي منطقه و فصل دارد. بدين جهت براي محاسبه ظرفيت جوجه‌ريزي بايستي بطور دقيق از ابعاد داخلي سالن‌ها مطلع باشيم. بطور كلي تراكم جوجه‌ريزي توصيه شده بشرح زير مي‌باشد:
در سالنهاي بسته: در انگليس سازمان حمايت از رفاه طيور هيچگاه تحت هيچ شرايطي اجازه توليد بيش از 34 كيلوگرم گوشت در هر متر مربع سالن را نمي‌دهد. جدول زير با توجه به رفاه طيور و مديريت مناسب و حداكثر توليد 34 كيلوگرم گوشت در هر متر مربع، ميزان تراكم (تعداد جوجه در هر متر مربع سالن) را نشان مي‌دهد:

در تابستان و بخصوص در واحدهايي كه امكان بروز مشكلات وجود دارد بايستي تراكم جوجه‌ريزي را كم نموده و در سالنهائي كه از تهويه مناسبي برخوردار نمي‌باشند بايستي دقت بيشتري نمود و تراكم جوجه‌ريزي در آنها را نيز كاهش داد.
سالنهاي باز: تراكم جوجه‌ريزي در سالنهاي باز براساس فصل و نوسانات درجه حرارت متفاوت بوده و بايستي در تابستان از تراكم جوجه‌ريزي در سالنهاي مذكور كاسته شود.
3- تخليه جوجه ها

طولاني شدن زمان تخليه جوجه باعث دهيدراته شدن جوجه‌ها و در نتيجه افزايش تلفات و كاهش پتانسيل رشد مي‌گردد.توجه به کليه نکات زير هنگام جوجه ريزي لازم و ضروري است:

ـ مطمئن شويد كه تحويل و توزيع جوجه‌ها در سالنها بطور صحيح انجام شده است. از انبار كردن جعبه‌هاي حاوي جوجه در منطقه مادر مصنوعي خودداري كنيد.
ـ جعبه‌ها را به آرامي نزديك به‌دان و آب در محدوده مادرهاي مصنوعي تخليه نمائيد.
ـ جعبه‌هاي خالي را در يك طرف سالن‌ها جمع نمائيد تا براحتي بتوانيد آنها را به خارج از سالن انتقال دهيد.
ـ جوجه‌ها بايد سرزنده و شاداب و بدون نقص ظاهري باشند.
ـ جوجه‌ها بايستي در محدوده مادرهاي مصنوعي قرار گيرند كه روشنائي آنها از مادرهاي مصنوعي و يا از لامپهاي سالن كه در بالاي مادرهاي مصنوعي هستند تامين مي‌گردد. در صورتي كه سالن داراي شرايط قابل كنترل باشد محصور كردن طيور در محدوده مادر مصنوعي ضرورتي ندارد ولي در صورتي كه تعداد جوجه‌ها كم باشد و همچنين در سالنهاي باز مفيد مي‌باشد.
1 الي 2 ساعت پس از استقرار، وضعيت توزيع جوجه‌ها در زير مادرهاي مصنوعي و ميزان دسترسي آنها را به آب و دان كنترل نمائيد.

4- كنترل رطوبت

رطوبت نسبي سالن بايد 70ـ50 درصد باشد، رطوبت سالن باعث حفظ كيفيت بستر شده و از خشك شدن زياد بستر و ايجاد گردوغبار جلوگيري مي‌نمايد. رطوبت بالاتر را بايد با افزايش تهويه كاهش داد. افزايش تهويه باعث از دست رفتن گرما و صرف هزينه اضافي است. وسائلي كه بسرعت و به درستي بتوانند رطوبت را اندازه‌گيري نمايند تا حدي غير معتبر مي‌باشند و احتياج به كاليبره كردن مكرر داشته و بدين جهت كنترل رطوبت را مشكل مي‌سازند. ايجاد رطوبت نسبي بالاتر براي جوجه يكروزه استرس جابجائي جوجه از جوجه‌كشي تا مزرعه را كاهش داده و رطوبت كمتر، شانس دهيدراته شدن جوجه را افزايش مي‌دهد.


 
آخرین ویرایش:

hamid_a

عضو جدید
کاربر ممتاز
5- مديريت آبخوري

توزيع آب تميز براي جلوگيري از دهيدراته شدن جوجه در طول دوران پرورش لازم مي‌باشد. مصرف آب و دان بطور مستقيم با يكديگر مرتبط بوده و بدون مصرف آب كافي، مصرف دان كاهش و نتيجتاً ميزان رشد نيز كاهش مي‌يابد. جهت افزايش ميزان رشد نياز مستمر به مدرنيزه كردن تجهيزات داريم.
بعنوان مثال يك پرنده در 10 سال پيش در 50 روزگي به وزني مي‌رسيد كه امروزه در 40 روزگي به آن وزن مي رسد (20% كاهش در سن كشتار) كه نشانگر لزوم افزايش توانائي تجهيزات موردنياز تا 20% مي‌باشد.
امروزه استفاده از آبخوريهاي نيپل مورد توجه قرار گرفته كه در اين صورت براي اطمينان از دسترسي طيور به آب بازاء هر 9 قطعه يك آبخوري نيپل با جريان آب كم و بدون فنجانك لازم است ولي در صورت استفاده از سيستم نيپل با جريان آب بيشتر تعداد پرنده بازاء هر نيپل افزايش مي‌يابد. ميزان موردنياز آبخوري آويز پلاستيكي به قطر 400 ميلي‌متر، براي هر 1000 پرنده 10ـ8 عدد مي‌رسد.

افزايش آبخوري براي جوجه يكروزه:
براي جوجه يكروزه بازاء هر 1000 قطعه جوجه 6 آبخوري كوچك كله قندي و يا سيني در نظر بگيريد. اين آبخوري‌ها هيچگاه نبايد خالي باشند و مرتباً بايد تميز و مجدداً با آب تميز و تازه پر شوند. بسيار مهم است كه روز اول ورود جوجه‌ها به سالن آب در آبخوريها به‌ميزان كافي وجود داشته باشد تا جوجه‌ها براحتي بتوانند به‌آب دسترسي پيدا كنند. سطح آب در آبخوريها با بزرگ شدن جوجه‌ها بايستي كاهش يابد تا از ريخت و پاش آب بوسيله جوجه‌ها جلوگيري شود.
تقريباً 48 ساعت پس از جوجه‌ريزي بايد آبخوريهاي كمكي جمع شوند. ارتفاع آبخوريهاي آويز بايد هم سطح پشت پرنده باشد. تنظيم آبخوريها مرتباً بايد كنترل شده تا ضمن توزيع آب به‌ميزان كافي از ريزش آب و هدر رفتن آن نيز جلوگيري شود.
صرفنظر از نوع سيستم آبخوري همواره بايد بازاء هر 3 متر عرض سالن يك رديف آبخوري در نظر گرفته شود. (توزيع يكنواخت آب در سالن)

مصرف آب (هواي معتدل):
معمولا مصرف آب 1.8ـ1.6 برابر مصرف دان مي‌باشد. اين ضريب بايد بعنوان يك راهنما باشد نه بعنوان يك ضريب ثابت. زيرا كه تغييراتي در مصرف آب با توجه به كيفيت دان، درجه حرارت محيط و سلامتي گله ايجاد مي‌گردد كه بايد به آن توجه و تدبير مديريتي مناسب اتخاذ گردد. استفاده از كنتور آب كه ميزان مصرف آب را مشخص مي‌نمايد، از ابزارهاي مفيد مديريتي است. مشخص شدن مصرف آب و مطلع شدن از وضعيت سلامتي گله مي‌تواند ما را در مورد زمان واكسيناسيون و همچنين درمان گله راهنمايي نمايد. مصرف آب با افزايش درجه حرارت محيط افزايش مي يابد، لذا بايد در حرارت بيش از 30 درجه سانتيگراد آبخوري‌هاي كمكي مورد استفاده قرار گيرند.
6- مديريت دانخوري ها

طول دانخوري زنجيري براي هر پرنده حداقل 5/2 سانتيمتر و تعداد دانخوري بشقابي براي 1000 قطعه 20ـ18 عدد منظور شود.

حداقل يك رديف دانخوري بشقابي براي هر 5 متر عرض سالن لازم است. در دوران پرورش دانخوريها بايد بطرف بالا كشيده شوند، بطوري كه لبه دانخوري همسطح پشت طيور باشد. سطح دان در دانخوريها بايستي به اندازه‌اي باشد كه ضمن دسترسي طيور به دان از ريخت و پاش و ضايع شدن آن جلوگيري شود، كنترل مرتب اطراف دانخوريها از نظر وجود يا عدم وجود دادن، مقدار دان موردنياز در دانخوريها را نشان مي‌دهد. همچنين به‌منظور پيشگيري از ماندن دان در دانخوريها و كهنه شدن و احتمالا كپك زدگي دان، بايد همه روزه پس از مصرف كامل دان قبلي، دان در دانخوريها توزيع شود.
 

hamid_a

عضو جدید
کاربر ممتاز
7- مديريت بستر

بستر ممكن است از پوشال چوب، خرده كاغذ يا كاه خرد شده باشد. از مصرف تراشه چوب سفت كه داراي تانن زيادي است و همچنين تراشه چوب‌ريز و خاك اره‌اي كه اگر بوسيله جوجه خورده شود باعث سوراخ شدن چينه دان و سنگدال مي‌شود خودداري كنيد. به‌منظور پيشگيري از بروز بيماري آسپرژيلوز، از مصرف بستر پوسيده و كپك زده خودداري نمائيد. بهترين بستر، تراشه چوب سفيد با كيفيت خوب است.
كاه در صورتي كه به‌صورت صحيح عمل‌آوري و نگهداري شده باشد مي‌تواند بستر مناسبي باشد.
جهت جلوگيري از ايجاد تاول سينه، سوختگي سينه و قرمزي و سوختگي مفصل خرگوشي كه باعث تنزل كيفيت و كم شدن ارزش لاشه مي‌گردد از بستر نرم با كيفيت مناسب استفاده شود. از مصرف پوشال پودر شده، مرطوب و يا كلوخه خودداري نمائيد. بستر با كيفيت خوب داراي 35ـ30 درصد رطوبت مي‌باشد. ارتفاع بستر 7ـ5 سانتيمتر توصيه شده است. هيچگاه بستر قديمي را مجدداً استفاده نكنيد. هميشه بستر قديمي را خارج و براي هر نوبت جوجه‌ريزي از بستر تازه و جديد استفاده نمائيد.
8- مديريت نوردهي و روشنائي

غالباً در پرورش طيور گوشتي از برنامه نوردهي دائمي استفاده مي‌شود، ولي در هر روز بايد ساعاتي را نيز به تاريكي اختصاص داد. خاموشي در ساعاتي از روز باعث عادت كردن طيور به تاريكي شده و از وحشت آنها در موقع قطع برق و نتيجتاً تجمع و خفگي طيور پيشگيري مي‌نمايد. در هنگام طراحي سيستم روشنائي، يك رديف لامپ در بالاي محدوده مادرهاي مصنوعي بايد در نظر گرفته شود تا طيور بطرف منبع حرارتي، آب و دان هدايت شوند.
روشنايي سالن با استفاده از لامپهاي معمولي و يا لامپهاي فلورسنت تامين مي‌گردد و نكته ضروري و اساسي اين است كه نور بطرف يكنواخت در سالن توزيع گردد. اداره رفاه طيور در انگليس، شدت نور حداقل، 10 لوكس در سطح پرنده و متوسط 20 لوكس در كل سالن را توصيه مي‌نمايد. همچنين بسيار مهم است كه امكانات كم كردن شدت نور و تاريك كردن سالن وجود داشته باشد تا بتوانيم مواردي مثل خود خوري را كنترل كنيم.
9- مديريت تهويه و هوادهي

هر اندازه توان رشد پرنده افزايش يابد نياز به تامين اكسيژن و دفع حرارت بدن نيز افزوده مي‌گردد. بنابراين نياز به تهويه در آشيانه‌هاي امروزي به مراتب بيش از سابق است. علاوه بر تامين هواي مورد مصرف مستقيم پرنده، حفظ كيفيت هواي سالن‌ها نيز ضروري است. لذا سيستم تهويه سالن مرتباً بايستي بازنگري گرديده در صورت لزوم اصلاح شود.
در بعضي از فصول سال كه تغيير دما در شب و روز اندك است استفاده از كولر آبي ضروري است (سيستم پد). تهويه ناكافي علاوه بر كاهش اكسيژن لازم موجب افزايش غبار، رطوبت و گاز آمونياك شده به پرنده آسيب مي‌زند و براي پرسنل نيز نامطبوع مي‌گردد. توجه كنيد كه تداوم افزايش گاز آمونياك باعث مي‌شود كه كاركنان به آن عادت كرده و از افزايش بيشتر و خطرناك آن غافل شوند.

10- كنترل درجه حرارت بدن

دانستن عوامل اصلي تنظيم كننده دماي بدن پرنده كه بستگي به تهويه و درجه حرارت محيط دارد مفيد است. پرنده قادر است آرايش پرهاي محافظ بدن خود را براساس دماي بدن تغيير دهد. در هواي سرد پرها بصورت عمود بر بدن قرار مي‌گيرند و هواي ساكن محبوس در بين آنها بصورت لايه‌اي عايق كننده عمل مي‌نمايد و برعكس با افزايش درجه حرارت، پرها روي سطح بصورت خوابيده آرايش مي‌يابد و اجازه مي‌دهد حرارت توليد شده در بدن به آساني به خارج دفع شود. سپس پرنده تلاش مي‌نمايد با تنفس دهاني و تبخير آب داخل دهان، خود را خنك كند.
هرچه تنفس دهاني افزايش يابد تبخير و برودت افزايش مي‌يابد. تبادل حرارت بدن مرغ بستگي به‌رطوبت هوا داشته، با افزايش ميزان رطوبت محيط، امكان دفع حرارت بدن كاهش مي‌يابد. در مناطقي كه كاهش رطوبت محيط ممكن نيست، بهترين راه حل، عبور هواي زياد با سرعت 2 متر در ثانيه در اطراف پرنده است و بدون انجام آن پرنده قادر به كنترل اعمال حياتي خود نبوده و تعادل بدنش به هم خورده و با شوك حرارتي تلف مي‌گردد. حرارت بيشترين اثر را در مصرف دان داشته و افزايش هر 1 درجه سانتيگراد به دماي سالن موجب كاهش حدود 1% از دان مصرفي خواهد شد به‌عنوان مثال اگر درجه حرارت سالن از 25 درجه به 35 درجه سانتيگراد تغيير كند و هوا جريان نداشته باشد بيش از 10 درصد از مصرف دان كاسته مي‌شود.
استفاده از هواي گرم :

در صورت استفاده از کوره هاي هواي کرم که سوخت آن معمولا گاز يا گازوئيل است ، در روز اول درجه حرارت سالن بايد 31-29 درجه بوده و سپس به تدريج هر هفته 2 درجه سانتيگراد از ميزان گرماي سالن کاسته شود به طوري که در 35 روزگي به 21-18 درجه برسد.استفاده از هواي گرم مي تواند باعث دهيدراته شدن جوجه گردد ، لذا در اين صورت استفاده از اين سيستم گرمايشي تعداد آبخوري بيشتري مورد استفاده قرار گيرد. در اين سيستم توزيع يکنواخت هوا بر روي درجه حرارت مطلوب موثر مي باشد.
استفاده ازگرمايش مستقيم تشعشعي:

در اين روش از مادرهاي مصنوعي مرسوم بدون اينکه محصور شوند استفاده شده و جوجه ها توسط منبع روشنايي به طرف منبع حرارتي هدايت مي شوند .
درجه حرارت درزير مادر مصنوعي بايستي 33-32 در جه سانتي گراد تنظيم شود در اين حالت درجه حرارت در محلي که نور مادر مصنوعي تمام مي شود 29 درجه سانتي گراد خواهد بود . رفتار جوجه ها راهنماي خوبي براي نشان دادن درجه حرارت مادرهاي مصنوعي است، اگر جوجه ها دور هم جمع شده و سر و صدا کنند نشانگر سرد بودن محيط نگهداري جوجه بوده و اگر آنها از مادرهاي مصنوعي دور شوند ، درجه حرارت بسيار بالاست. جوجه ها بايد در محدوده مادر مصنوعي پخش شوند . پس از 3-2 هفته بسته به درجه حرارت محيط روشنايي بايد افزايش يابد.
درجه حرارت سالن بايستي به تريج در هر هفته 2 درجه سانتي گراد کاهس يابد، به طوري که در حدود 35 روزگي به 21-18 درجه سانتي گراد برسد.
محدود کردن منطقه گرما :

معمولا در سالنهاي باز، مادرهاي مصنوعي بايستي محصور شوند. در اين صورت ارتفاع ديوار حصار آنها ببايد بيش از 30 تا 40 سانتيمتر باشد تا گرما به حد کافي حفظ شده و ضمنا هوا نيز جريان داشته باشد. اندازه محدوده محصور شده بستگي به ميزان درجه حرارت ايجاد شده دارد، اگر درجه حرارت زير مادر مصنوعي 33-31 درجه سانتي گراد باشد، در پيرامون مادرهاي مصنوعي مي تواند در کاهش دسترسي جوجه در زمانهاي حساس به آب و دان موثر باشد. دليل نياز به محدود کردن مادرهاي مصنوعي بايد بررسي شود و سپس با دقت به دسترسي طيور به آب و دان و حداقل ميزان تهويه توجه مخصوص شود اين حصارها موقتي است و بايستي جمع شوند اما تا آن زمان در تامين تهويه و آب و دان بايسي دقت فوق العاده مبذول گردد. در استفاده از فن هايي که به منظور کاهش هزينه هاي گرمايشيمورد استفاده قرار مي گيرند بايد فوق العاده دقت شود.
11- مديريت رشد طيور گوشتي

تنظيم رشد طيور گوشتي با هدف كاهش مشكلات پا و آسيت و همچنين بهبود ضريب تبديل صورت مي‌گيرد. ميزان رشد را مي‌توان با كنترل دان و يا روشنايي و يا تركيبي از هر دو تنظيم نمود.

الف) كنترل دان:
تنظيم رشد از طريق دان، با ايجاد تغييرات در ميزان مواد مغذي دان (تغيير در كيفيت) و يا تغيير در فرم فيزيكي دان (پلت بجاي مش) و يا تغيير در ميزان مصرف (تغيير در كميت) انجام مي‌شود.

ب) كنترل نور:
برنامه‌هاي نور نبايد به طريقي باشد كه طيور در ساعات روشنائي بيش از حد معمول دان مصرف نمايند.
در مدت خاموشي سالن بايد واقعاً تاريك باشد بطوريکه طيور نتوانند به دان دسترسي يابند. برنامه‌هاي نور بايد براساس وضعيت و تجهيزات سالن و امكانات و توان مديريتي تدوين شود.
رعايت موارد زير خطرات ناشي از تنظيم رشد از طريق كنترل دان و يا نور را كاهش مي‌دهد:
ـ هيچ نوع برنامه‌اي را تا قبل از رسيدن طيو به سن 7 روزگي شروع ننمائيد.
ـ 14 روز قبل از كشتار برنامه را متوقف نمائيد تا طيور به رشد كامل برسند.
ـ اطمينان از صحت عملكرد سيستم تهويه منطبق با شرايطي كه پيش مي‌آيد.
ـ تدارك تجهيزات كافي در سالن جهت دسترسي به آب و دان بيش از وضعيت طبيعي.
ـ كنترل مرتب وزن و تنظيم برنامه‌هاي كنترل رشد با توجه به وزن طيور.
12- مديريت آماري

آمار و اطلاعات گله بايد بطور صحيح و دقيق ثبت شود تا بتوانيم وضعيت گله را پيش بيني نموده و برنامه ريزيهاي لازم را انجام داده و همچنين به عملكرد و ميزان مناسب سودآوري گله دستيابيم. همچنين ثبت آمار باعث مي‌شود كه مشكلات احتمالي را پيش‌بيني نمائيم. بطور خلاصه ثبت آمار ابزار فوق‌العاده ارزشمند مديريتي مي‌باشد. توجه داشته باشيد که آمار روزانه ثبت شده مربوط به هر سالن در داخل همان سالن بايد نگهداري شود.

آمار روزانه:
ـ تعداد تلفات، حذف و كشتار.
ـ مصرف آب.
ـ ميزان حداقل و حداكثر درجه حرارت.
ـ مصرف دان.
ـ وزن زنده و افزايش روزانه.
ـ درمان: نوع و ميزان، تاريخ مصرف و مدت زمان مصرف دارو و شماره ساخت دارو .
ـ واكسيناسيون: زمان و نوع و ميزان و شماره ساخت واكسن.
ـ محل تامين دان، سوخت، پوشال و غيره.

آمار توليد:
ـ تعداد و تراكم جوجه‌ريزي.
ـ تاريخ جوجه‌ريزي، كارخانه جوجه‌كشي و گله مادر.
ـ توزيع دان، نوع، زمان مصرف و مدت زمان مصرف مواد افزودني به‌دان.
ـ نتايج كالبدشكافي.
ـ تعداد نمونه‌هاي دان كه از هر محموله وارده به مرغداري بايستي در ظروف در بسته غير قابل نفوذ از نظر هوا و جوندگان تا 3 هفته پس از مصرف نگهداري شود.
ـ تعميرات و نگهداري.
ـ كنترل موتور برق.
ـ كنترل وسائل اخطار دهنده (چراغ زنگ و يا بوق‌هاي خطر).
..
 

zahra_12707

عضو جدید
صنعت مرغداری

صنعت مرغداری

گامبرو
بیماری عفونی بورس یکی از بیماری های ویروسی مهم میباشد . شکل حاد بیماری با وقوع ناگهانی ، دوره کوتاه و تخریب گسترده لنفوسیت ها به خصوص در بورس فابریسین و همچنین در سایر بافت های لنفوئیدی مشخص میگردد . اشکال خفیف تر بیماری و عفونت های تحت بالینی نیز وجود دارد ولی تمام اثرات نامطلوب خود را در سیستم ایمنی جوجه های جوان باقی میگذارد . ماکیان و بوقلمو و اردک میزبان های عفونی نوع بیماری زای گامبرو هستند . نشانه های بالینی و مرگ و میر عموما در ماکیان 3-6 هفته ، شدت بیشتری دارد . بیماری در پرنده هایی که دارای بورس فعال هستند بروز میکند . جوجه های حساس جوانتر در 3 هفته بیماری بالینی را نشان نمیدهند اما دارای عفونت تحت بالینی هستند . جوجه های جوان حاصل از مادران ایمن نسبت به بیماری تا زمان که سطح آنتی بادی بالا باشد ایمن هستند . برخی نژاد ها مانند لگهورن نسبت به بقیه نژاد ها حساسترند . در پرندگان مسن تر که بورس آنها کوچک شده نسبت به بیماری مقاومترند . گامبرو گستردگی جهانی دارد و در محیط مرداری بسیار مقاوم است . ویروس در مقابل بسیاری از عوامل محیطی مقاومت زیادی دارد ویروس 60 درجه سانتیگراد را به مدت 30 دقیقه تمل میکند . ph برابر 2 و همچنین اتر و کلرفرم اثری بر آن ندارد . فرمالدئید ، ترکیبات یده و ترکیبات کلری روی ویروس موثر است . انتقال بیماری به صورت افقی است ویروس از طریق دهان به جوجه منتقل میشود . که ممکن توسط مدفوع آلوده و وسایل آلوده نیز میباشد . بدلیل اینکه عامل بیماری در محیط مقاومت زیاد داد ، چنانچه عمل ضدعفونی خوبی انجام بگیرد گله های بعدی را در یک مرغداری آلوده میکند . ویروس بیماری بورس عفونی 10-14 روز پس از آلودگی از مدفوع دفع میشود . در سالنی که درگیر بیماری بوده عامل بیماری تا 122 روز قدرت عفونت زایی را حفظ کرده و تا 52 روز در آب و غذا و مدفوع جمع آوری شده از پن ها جدا شوند. ویروس گامبرو تا 8 هفته طبق آزمایش در سوسک ها داخل بستر باقی و ناقل میشود . میزان واگیری بسیار بالا است که معمولا به 100 درصد هم مرسد . تلفات ممکن است ناچیز باشد اما میتواند به 20-30 درصد هم برسد . تلفات از روز سوم آغاز شده و میزان تلفات در دوره 5-7 روزه افزایش و سپس کاهش مییابد .
پیشگیری و کنترل
به دلیل انتقال سریع با وسایل و غیره و پایداری گامبرو حتما باید ضد عفونی از یک دوره به دوره بعد به صورت دقیق انجام شود . استفاده از واکسن و آنتی بادی ها پرنده را مقابل بیماری محافظت میکند که این ایمنی یا از طریق ایمنی مادری و یا فعال بوجود میآید . ایمنی مادری تا 3 هفته جوجه ها را محافظت میکند اما ایمنی بوسیله واکسن های کشته ایمنی را تا 4-5 هفته افزایش میدهد واکسن های زنده نز وجود دارد که در موارد حاد تر استفاده که تشخیص زمان صحیح واکسن آن بسیار مهم است . در درمان آن مراقب خوب و گرمای کافی از شدت بیماری میکاهد .
 

zahra_12707

عضو جدید
یکنواختی رشد و وزن در گله گوشتی

یکنواختی رشد و وزن در گله گوشتی

یکنواختی رشد و وزن در گله گوشتی

<FONT size=2><SPAN lang=FA>گله یکنواخت : به گله گوشتی که حدود 78 درصد مرغ و 75 درصد خحروس آن دارای وزنی برابر 10 درصد کمتر یا بیشتر از وزن میانگین گله باشد گله یکنواخت گفته میشود .
 

zahra_12707

عضو جدید
انرژی در مرغ تخم گذار

انرژی در مرغ تخم گذار

انرژی در مرغ تخم گذار
پدیده تغییرات مقدار دان مصرفی روزانه در طیور تخمگذار که ناشی از تغییرات سطح انرژی دان صورت میگیرد امری است که از سالیان دور نیز مورد قبول کارشناسان طیور بوده . برای مثال در نژاد لکهورن با نیاز 320 کیلو کالری انرژی در روز با افزایش 10 درصدی انرژی سبب تغییر در مقدار دان بمقدار 2 تا 3 درصد میگردد که در نژاد سنگین تر با نیاز 400 کیلو کالری انرژی در روز به 5 درصد میرسد . از طرفی با کاهش سطح انرژی به مصرف روزانه افزوده شده ولی در سویه ها ی مختلف متفائت میباشد . در درجه حرارت های بین 10 تا 29 تغییر چندانی در مصرف دان خود نمیدهند ولی با کاهش درجه حرارت از 10 درجه افزایش مقدار روزانه به منظور تامین انرژی مورد نیاز قابل توجه میباشد . در دماهای بالا نیز تا زمانیکه مرغ برای دفع گرما دهان نمیزند نمیتوان سطح انرژی دان را افزایش داد ولی با افزایش بیشتر ، انرژی دان بی تاثیر و قادر به تامین کمبود انرژی نخواهد شد زیرا مرغ بیشتر دفع گرما انجام میدهد تا خوردن دان .

تغییر انرژی دان از 2798 به 2519 کیلو کالری سبب افزایش دان به مقدار 8.5 درصد میشود . افزایش انرژی تا حد بسیار کم باعث افزایش وزن تخم مرغ میشود و کاهش دان میشود . برای مثال در انرژی 2519 ، 118.6 گرم خوراک و در 2797کیلو کالری 109.3 گرم خوراک و در 3078 ، 107.7 گرم خوراک که در انرژی 3078 وزن تخم مرغ 2 گرم بیشتر از بود . نتیجه این که مرغداران نباید تغییر انرژی دان آن هم به هر قیمتی که شده نباید انتظار افزایش تولید و بهبود عملکرد داشته باشند و نیز تغییرات انرژی باید همراه با مواد ضروری اسید های امینه و ویتامین ها و اید های چرب باشد . بعبارت دیگر هم افزایش سطح انرژی دان باعث افزایش قیمت آن میشود که از نظر اقتصادی توجیه ندارد .
از موارد استفاده از افزایش انرژی 1- عدم امکان فروش تخم مرغ های ریز و درشت 2- وجود اختلاف محسوس قیمت بین تخم مرغ درشت و ریز میباشد که افزایش انرژ توجیه اقتصادی میپذیرد .
یکی از راههای بالا بردن انرژی چربی میباشد که چربی های حیوانی و گیاهی هیچ تفاوتی در درصد تولید و وزن تخم مرغ و راندمان نداشته فقط در چربی گیاهی وزن مرغ در گله بیشتر میشود .


 

farzad288

عضو جدید
فرزاد هستم دکتر دامپزشک. مطالب خوبی دارین بهتون تبریک میگم و از جای خوبی شروع کردین. مدت 8 ساله که در مرغ مادر کار میکنم در سطح بالا. خوشحال میشم اگه بتونم مطلب خاصی بود کمک کنم. ایمیلم رو دارین
 

Similar threads

بالا