نمونه سوالات [ استخدامی حسابداری ]

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
14 نمونه سوالات استخدامی حسابداری میانه با پاسخ تشریحی
 

پیوست ها

 • hesabdari_mianeh_.pdf
  137 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی

نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی

115 نمونه سوالات استخدامی حسابداری صنعتی با پاسخنامه تشریحی
 

پیوست ها

 • hesabdari_sanati.pdf
  296 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نمونه سوالات استخدامی حسابداری شرکت ها

نمونه سوالات استخدامی حسابداری شرکت ها

96 نمونه سوالات استخدامی حسابداری شرکت ها با پاسخنامه تشریحی
 

پیوست ها

 • hesabdari_sherkatha.pdf
  259 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نمونه سوالات استخدامی حسابداری حسابرسی

نمونه سوالات استخدامی حسابداری حسابرسی

44 نمونه سوالات استخدامی حسابداری حسابرسی با پاسخنامه تشریحی
 

پیوست ها

 • hesabresi_w.pdf
  175.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد

نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد

120 سوال اقتصاد با پاسخنامه تشریحی
 

پیوست ها

 • eghtesad_khord_w.pdf
  588 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری

نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری

۱۷۳ سوال اصول حسابداری با پاسخنامه تشریحی
 

پیوست ها

 • osol_hesabdari.pdf
  649.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا