نمونه سوالات [ استخدامی مدیریت ]

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد

۲۴۸ سوال تئوری مدیریت همراه با پاسخنامه تستی-تشریحی
 

پیوست ها

 • teori_modiriat_.pdf
  511.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد

نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد

120 سوال اقتصاد همراه با پاسخنامه تشریحی
 

پیوست ها

 • eghtesad_khord.pdf
  588 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد

نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد

137 سوال بازاریابی با پاسخ تشریحی
 

پیوست ها

 • bazaryabi_.pdf
  444.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد

نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد

120 سوال بودجه و حسابداری با پاسخ تشریحی
 

پیوست ها

 • hesabdari_bodjeh.pdf
  484.3 کیلوبایت · بازدیدها: 0

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد

نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد

80 سوال پژوهش با پاسخ تشریحی
 

پیوست ها

 • pazhohesh.pdf
  699.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا