مهمترین گرایش مهندسی فضای سبز برای کارشناسی ارشد در ایران

ni_rosa_ce

کاربر ممتاز
رشته طراحی محیط زیست

متخصصان این گرایش می‌آموزند که بتوانند توسعه‌ای هماهنگ میان محیط انسان ساخت و محیط طبیعی برقرار کنند و تعادل محیط طبیعی را در حوزه‌های شهری و منطقه‌ای تداوم بخشیده، با شناخت عناصر محیط طبیعی به مرمت و بازسازی این عناصر در فضاهای شهری و غیر شهری بپردازند. روند توسعه صنعتی، ساخت و سازهای شهر نشینی و توسعه راه‌ها و بزرگراه‌ها به همراه رشد سریع جمعیت موجب بهره برداری یک طرفه از محیط طبیعی و در نتیجه تخریب محیط زیست و مصرف بی رویه منابع طبیعی شده و تعادل نسبی موجود میان انسان و محیط زیست طبیعی را که طی قرون گذشته وجود داشته‌است بر هم زده و موقعیتی بس دشوار و تاًمل برانگیز را در مقابل انسان امروزی قرار داده‌است.
متخصصان طراحی محیط می‌توانند با طراحی فضای سبز در مقیاس خرد و کلان و پارکهای درون شهری و برون شهری، فضاهای تفریحی، محوطه سازیهای مجموعه‌های ورزشی و صنعتی، تقسیم و تفکیک اراضی و طراحی فضاهای طبیعی در مجتمع‌های زیستی و مجموعه‌های مسکونی و جز اینها تا حدی روح سرد حاکم بر توسعه‌های شهری را تغییر داده با تفرجگاه‌هایی که طراحی می‌کنند نشاط و شادابی حاصل از محیط‌های طبیعی را در محیط‌های انسان ساخت عرضه کننذ.(۴)
منابع:
الف – بیان تصویری :
1) عناصر طراحی بصری در منظر ، تالیف سایمون بل ، ترجمه محمد رضا مثنوی ، انتشارات دانشگاه تهران 1387
2) اصول و مبانی طراحی ، تالیف فرانسیس د.ک.چنیگ ، ترجمه محمد حسن اثباتی ، انتشارات مارلیک 1375
3) معماری فرم و نظم ، تالیف د.ک. چنیگ ، ترجمه زهره قراگوزلو ، انتشارات دانشگاه تهران 1370
4) پرسپکتیو ، تالیف گوئن وایت ، ترجمه هرمز معزز ، انتشارات نوبهار 1350
5) تکنیکهای گرافیک ، مترجم منصور حسامی ، جهاد دانشگاهی هنر ، 1376
6) تکنیک های گرافیک ، ابزار و روش ها ، مترجم اردشیر کشاورز ، جهاد دانشگاهی هنر 1376
site analysis – jamesa – Canada - 2001
architectural drawing – paul – laseau – desing press – 1991
graphic thinking for archttects and designers – paul laseau – van nostrand rein hpld company – new york – 1980
illustration guide – lary evans – vannostrand hold company – new york – 1987
lanescape graphics grant w.reid – butter worth architectur/ u.s.s 1987
plan graphics – t.d. walker pda pua publishers 1975
architectural rendering ullusra tin – vol 1992 – meisei publication – japan.
graphic for architecture – forseth – Kevin – van nostrand reinhold company – u.s.a 1980
from concept to form . grant – e.van nostrand – reinhold company u.s.a 1993.


ب – اطلاعات عمومی محیط زیست :
1) منظر ، الگو ، ادراک و فرآیند – ترجمه بهناز امین زاده ، انتشارات دانشگاه تهران 1382
2) زبان منظر ، ترجمه سید حسین بحرینی – بهناز امین زاده ، انتشارات دانشگاه تهران 1384
3) برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین – ترجمه سید حسین بحرینی – کیوان کریمی ، انتشارات دانشگاه تهران 1381
4) مبانی و اصول محیط زیست ، تالیف کنت وات ، ترجمه وهاب زاده ، انتشارات اترک
5) شهر همچون چشم انداز ، ترجمه فرشاد نوریان ، شهرداری تهران 1376
6) مقدمه ای بر شناخت محیط زیست ، تالیف کامبیز بهرام سلطانی ، حفاظت محیط زیست 1365
7) مجلات محیط شناسی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران مقلات مربوط به طراحی محیط
8) باغ ایرانی ، خوانساری ، مقتدر ، سازمان میراث فرهنگی 1383
ج- فضای سبز شهری ، تاریخ و معماری آن :
1) درختان و محیط زیست ، هنریک مجنونیان ، سازمان حفاظت محیط زیست 1369
2) گیاهان پوششی ، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران 1372
3) مباحثی پیرامون پارکها ، فصاری سبز و تفرجگاهها ، تالیف هنریک مجنونیان ، سازمان پارکها و فضای سبز تهران
4) باغهای ایران و کوشکهای آن ، تالیف دونالد وبلبد ، ترجمه مهین دخت صبا ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب 1348
5) گونه های گیاهی سازگار با شرایط آب و هوایی تهران ، سازمان پارکها و فضای سبز تهران 1371
6) فضاهای شهری – طراحی ، اجراء ، مدیریت ، ترجمه حسین رضایی و همکاران ، شهرداری تهران 1373
7) مجلات فضای سبز – سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
garden tree the royal – horticultural – soctrty – London 1996
tree sin urban design – h. ney f. armold – van nostrand rftnhold company – new york 1986
landscape desing with plants – bran cloustnt landscape imotitute 1999
د- زبان تخصصی :
1) کلیه کتابها و مجلات مربوط به طراحی محیط ، معماری و طراحی منظر به زبان انگلیسی بطور مثال کتاب :
Landscape and sustainability – john benson ( eb-spon press


مجلات :
1) Landscape and urban planing
Landscape desing(2
Landscape architecture(3
 

ni_rosa_ce

کاربر ممتاز
معرفی رشته برنامه ریزی شهری
شهرسازي دانشي ميان‌رشته‌اي است، كه به بررسي كليه روابط موجود در يك شهر و محيط پيراموني ان، به‌عنوان يك نظام پويا مي‌پردازد. شهرساز در اين بين به‌عنوان سياست‌گزار و هماهنگ‌كننده معماران، مهندسين عمران، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و... نقش خود را ايفا مي‌كند.دانشجويان اين رشته بايد تا حدودي با طراحي آشنا بوده و داراي ذوق و استعداد هنري نيز باشند. همچنين بايستي به مسائل اجتماعي و انساني، اقتصادي و مسائل فني علاقه‌مند باشند و در طي دوره تحصيل، بايستي كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي فراواني انجام دهند.دانش‌آموختگان اين دوره، قدرت طراحي و اجراي طرح‌هاي سكونت‌گاه‌هاي شهرك و يا در حال شهر شدن را در چارچوب آموخته‌هاي خود دارا بوده و آمادگي لازم جهت تهيه طرح‌هاي شهري با گروه‌هاي تخصصي را خواهند داشت.هم‌اكنون رشته شهرسازي در مقطع كارشناسي ارشد شامل دو گرايش برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي و طراحي شهري است. البته قرار است در طي سال‌هاي آتي، گرايش‌هايي چون برنامه‌ريزي منطقه‌اي، مديريت شهري و برنامه‌ريزي مسكن نيز جزء زيرشاخه‌هاي رشته شهرسازي قرار گيرند و به رشته‌هاي دانشگاهي در مقطع كارشناسي ارشد اضافه شوند.

مهمترین توانایی داوطلبان
مهمترين توانايي كه دانشجويان اين رشته بايد داشته باشند، توانايي شركت در يك كار گروهي است. از آنجايي كه فعاليت‌‌هاي مرتبط با اين رشته نياز به تشكيل يك گروه است، فردي كه وارد اين رشته مي‌شود بايد توانايي عضوي از گروه بودن و مطابقت با ساير اعضاء را داشته باشد.
رشته شهرسازي سرشار از عدم قطعيت‌هاست، مسائلي كه از ديدگاه‌هاي مختلف قابل تحليل هستند و نمي‌توان در بسياري موارد در مورد آن‌ها اظهار نظر قطعي نمود. شهرسازي با خط كشيدن بر روي نقشه‌ها حاصل نمي‌شود و دانشجويان بايد توانايي پذيرش ديدگاه‌هاي متفاوت را داشته باشند و بتوانند در مباحث بدون غرض‌ورزي ديدگاه‌هاي خود را مطرح كنند.
علاوه بر موارد مذكور، به تبع دروس و ارائه شونده در اين رشته كه مباحث تئوري و عملي را شامل مي‌شود، دانشجويان بايد توانايي پرداختن به هر دو مورد را داشته باشند و بتوانند مباحث تئوري و عملي را در كنار هم پيش ببرند
موارد امتحانی و ضرایب در دانشگاه سراسری

زبان عمومي و تخصصيمباحث عمومي شهرسازي ايرانمباني نظري برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌ايتاريخ شهر و شهرسازيآمار و رياضيات
۲
۲
۳
۳
۲


موارد امتحانی و ضرایب در دانشگاه آزاد

زبان تخصصی انگیلیسی
اطلاعات عمومی از نظام برنامه ریزی ایران
ریاضیات و روش های آماری
اطلاعات عمومی شهری و شهر سازی
۲
۲
۲
۲زمینه های اشتغال
تخصص‌هاي مرتبط با سامان‌دهي مسائل شهري از جمله تخصص‌هاي مورد نياز كشور است. با توجه به وضعيت فعلي شهرها و فضاهاي شهري نياز فراواني به افراد متخصص در اين رشته وجود دارد. علاوه بر اين پويايي شهرها، دگرگوني شرايط و ...... موجب تداوم اين نياز شده است. در واقع نمي‌‌توان در يك مقطع زماني طرحي براي شهر يا قسمتي از آن تهيه كرد و كار را تمام شده فرض نمود بلكه در طول روند رشد و توسعه شهرها بايد بطور مداوم آن‌ها را مورد بازبيني و كنترل قرارداد كه اين كار در شمار وظايف شهرسازان قرار مي‌گيرد.
وضعیت نیاز کشور به این رشته:
در ايران تا 5 سال پيش رشته شهرسازي تنها در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري وجود داشته است و به تازگي مدت كوتاهي است در مقطع كارشناسي نيز فعاليت‌هايي صورت گرفته است، بنابراين بازار كار اشباع نشده است.زمينه‌هاي كاري رشته شهرسازي بسيار متنوع است. در بخش دولتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شهرداري‌ها، وزارت كشور، استانداري‌ها، وزارت مسكن و شهرسازي و ارگانهاي وابسته و..... و در بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي مهندسين مشاور شهرسازي، معماري و برنامه‌ريزي منطقه‌اي و....... از جمله مراكزي‌اند كه فارغ‌التحصيلان رشته شهرسازي مي‌توانند در آن فعاليت نمايند.در پايان به برخي از زمينه‌هاي كاري اشاره مي‌شود:1- تهيه طرحهاي شهري و منطقه‌اي (جامع، تفصيلي و......)2- مشاوره در امور شهري و منطقه‌اي به مديران رده بالا3- فعاليت در شهرداري‌ها4- فعاليت در استانداردي‌ها5- فعاليت در وزارت‌خانه‌هاي مسكوني و شهرسازي، كشور و.......6- برنامه‌ريزي و طراحي شهرك‌هاي گوناگون7- برنامه‌ريزي و طراحي شهرهاي جديد8- فعاليت در مشاوران خصوصي، شهرسازي ، معماري و....9- تدريس دانشگاهي10- فعاليت گروهي با ساير تخصص‌ها در پروژه‌هاي گوناگون

 

ni_rosa_ce

کاربر ممتاز
معماری منظر

رشته ای است که از لحاظ آموزش آکادمیک در کشور ما عمر کوتاهی دارد و هنوز جایگاه واقعی خود را در فرهنگ عمومی و جامعه حرفه ای به دست نیاورده است.علت این امر را می تواندر عدم ارائه تعریفی جامع از آن بای عموم،نبودن حوزه فعالیت آن و تداخل رشته های وابسته جستجو کرد.
این تخصص یک تخصص بین رشته ای است که ریاضیات،علوم،مهندسی،هنر،تکنولوژی،علوم اجتماعی،سیاست و فلسفه را شامل می شود.
فعالیت یک معمار منظر می تواند از طراحی یک پارک ملی تا طراحی فضای باز برای شرکتهای تجاری بزرگ،از طراحی یک محوطه مسکونی تا طراحی زیر ساختهای شهری و مدیریت زمینهای بکر و احیای اراضی مخدوش شده مثل معادن یا محوطه های دفن زباله را در بر گیرد.معمار منظر بر روی انواع ساختارها و فضا های بیرونی اعم ار کوچک و بزرگ،روستایی و شهری با مصالح نرم و سخت و مسایل هیدرولوژیکی و اکولوژیکی متفاوت فعالیت می کند.
حوزه فعالیت معمار منظر را می توان در حیطه های زیر خلاصه کرد:
*برنامه ریزی برای توسعه های جدید از لحاظ فرم و مقیاس
*طراحی منظر خیابانها و زیر ساختهای عمومی شهر
*طراحی محوطه برای مدارس،دانشگاهها،بیمارستانها،هتلهاو....
*طراحی پارکهای عمومی،پارکهای موضوعی و فضاهای ورزشی
*طرامحوطه های مسکونی،شهرکهای تجاری و صنعتی
*برنامه ریزی برای ساخت بزرگراه ها،ساختارهای حمل و نقل،پلهاو...
*طراحی فضاهای شهری،میدانها و پیاده راه ها و طراحی منظر راهها
*سازماندهی بازسازی شهری
*ساماندهی مناظر طبیعی،تاریخی و توریستی
*حفاظت از باغهای تاریخی
*برنامه ریزی ساخت مخازن،سدها،نیروگاهها و صنایع بزرگ
*ارزیابی محیط ومنظر،ارائه طرح برای مدیریت سرزمین و آمایش آن
برخی از منابع معماری ومعماری منظر

انگلیسی برای دانشجویان معماری................................انتشارات سمت
فرهنگ تصویری معماری...............................................محمد احمدی نژاد
طراحی اقلیمی..........................................................وحید قبادیان
اقلیم ومعماری...........................................................مرتضی کسمایی
بررسی ابنیه سنتی ایران........................................... وحید قبادیان
در آمدی بر شناخت معماری روستا................................اکبر زرگر
مصا لح ساختمان.......................................................محمد کزازی
جزییات ساختمانهای آجری...........................................نشریه 92 سازمان برنامه
نشریه 55.................................................................. سازمان برنامه
اجزا ساختمان............................................................جلیل شاهی
درک رفتار سازه..........................................................محمود گلابچی
سازه در معماری.........................................................محمود گلابچی
معمار+مهندس=ساختار...............................................محمود گلابچی
سیستم های ساختمانی آینده......................................محمود گلابچی
آشنایی با معماری جهان...............................................ابراهیم زارعی
معماری معاصر غرب..................................................... وحید قبادیان
سبک شناسی معماری ایران..........................................کریم پیرنیا
معماری اسلامی ایران....................................................کریم پیرنیا
معماری ایران دوره اسلامی.............................................محمد یوسف کیانی
تاریخ معماری مدرن.......................................................سیروس باور
فضا،زمان،معماری.........................................................منوچهر مزینی
زیبایی شناسی در معماری............................................جهانشاه پاکزاد
تاسیسات مکانیکی......................................................نائینیان
باغهای ایران.............................................................. منوچهر مقتدر
آشنایی با طراحی محیط و منظر.....................................سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران
سیر منظره پردازی درهنر اروپا.........................................بهنام خاوران
باغهای ایران و کوشکهای آن..........................................مهیندخت صبا
 

samirlandscape

New member
الان که دیگه ارشد خود رشته هم اومده
من قبول شدم
کسی سوالی داشت خوشحال میشم کمک کنم
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
طراحی محیط زیست و فضای سبز هر دوش گرایش ارشد هست البته فضای سبز تازه اومده گمون کنم دو سال باشه
تفاوتشون هم در سرفصل ها هست طراحی محیط بیشتر سمت طراحی و معماری رفته ولی فضای سبز بیشتر سمت فضای سبز و کشاورزیه
 

javadborhani

New member
با سلام.من کارشناسی اقتصاد کشاورزی خوندم.میتونم ارشد فضای سبز بخونم؟
 
بالا