معرفي گرايش‌هاي رشته مهندسي دريا

نینانای

New member
گرايش مهندسي كشتي

در گرايش مهندسي كشتي علوم و فنون مربوط به اداره امور فني كشتي‌ها آموزش داده مي‌شود تا فارغ‌التحصيلان بتوانند هدايت فني كشتي‌ها را بر عهده بگيرند.
مهندسي معتمدي استاد دانشكده مهندسي دريايي دانشگاه صنعتي اميركبير در همين زمينه مي‌گويد: «مهندسان كشتي به عنوان مدير فني كشتي مسوول تعمير، نگهداري و راه‌اندازي موتور كشتي هستند و به همين دليل دانشجويان اين رشته پس از آن كه آموزش‌هاي تئوري را در مدت سه سال و نيم طي كردند، يك دوره كارآموزي 6 ماهه را بر روي كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما در خارج از كشور در آبهاي استراليا، بنادر اروپا ، آسياي جنوب شرقي، سنگاپور، چين و كره مي‌گذرانند.


گرايش دريانورديهدايت و رهبري كشتي و مديريت نيروي انساني شاغل بر روي كشتي وظيفه يك مهندس دريانوردي است. به زبان ديگر مهندس دريانوردي مسووليت راه‌اندازي كشتي و هدايت آن را بر عهده دارد. به همين دليل اساتيد رشته مهندسي دريا معتقدند كه اين رشته را نبايد يكي از گرايش‌هاي مهندسي دريا به شمار آورد چرا كه يك مهندس دريا به عنوان كاپيتان كشتي مسووليت راهبري و مديريت كشتي را بر عهده دارد و حرفه‌اش يك كار فني يا مهندسي نيست.
يكي از دانشجويان رشته مهندسي دريا گرايش كشتي‌سازي در همين زمينه مي‌گويد: «دروس دانشجويان گرايش كشتي‌سازي در سه زمينه برق، مكانيك و عمران مي‌باشد. واحدهاي دانشجويان مهندسي كشتي نيز شامل مكانيك و برق مي‌شود چون آنها بايد در مورد موتور كشتي اطلاعات دقيقي به دست بياورند اما دانشجويان دريانوردي با اين كه تا حدودي مسايل فني را مي‌خوانند ولي مقدار قابل توجهي از درسهايشان ارتباطي با مسايل فني ندارد. براي مثال مطالعه آب و هوا، جغرافيا و چگونگي يافتن مسيرها از جمله درسهاي اين گرايش است كه ارتباطي با دروس رشته‌هاي مهندسي ندارد.
گفتني است كه علاوه بر آزمون سراسري، موسسه آموزش كشتيراني نيز از طريق كنكور اختصاصي خود تعدادي دانشجو در اين رشته پذيرفته و بورسيه مي‌كند كه به اين دانشجويان پس از اتمام تحصيل، گواهينامه پايان دوره دريانوردي اعطا مي شود.


گرايش مهندسي كشتي‌سازيكشور ما يكي از بزرگترين خريداران كشتي در دنيا است و ما هر سال صدها ميليون دلار كشتي مي‌خريم كه اين كشتي‌ها شامل كشتي‌هاي عظيم 500 هزار تني كه حمل و نقل نفت را انجام مي‌دهند و كشتي‌هاي كوچكتري كه كار حمل‌ و نقل كالا را به كشورهاي ديگر بر عهده دارند، مي‌گردد. علاوه بر خريد كشتي بحث تعميرات كشتي نيز هست. در شرايط امروز اكثر كشتي‌هايي كه متعلق به ناوگان جمهوري اسلامي است در كشورهاي خارجي تعمير مي‌شود.
مهندس معتمدي در ادامه مي‌گويد: «از همين‌جا مي‌توان به اهميت گرايش مهندسي كشتي‌سازي پي برد. رشته‌اي كه به تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز سازمانهاي دريايي به خصوص كارخانجات كشتي‌سازي مي‌پردازد. در واقع مهندس كشتي‌ساز، كشتي مي‌سازد اما دريانوردي نمي‌كند و دانشجوي اين رشته پس از گذراندن آموزشهاي تئوري ، كارآموزي خود را در كارخانجات كشتي‌سازي داخلي مي‌گذراند.
فرخ بهنام دانشجوي فوق‌ليسانس سازه كشتي دانشگاه صنعتي شريف نيز در معرفي اين رشته مي‌گويد:« مهندسي كشتي‌سازي در واقع يكي از زيرشاخه‌هاي مكانيك است و شايد به همين دليل دانشگاه صنعتي شريف اين رشته را به عنوان «مهندسي مكانيك گرايش دريا» ارائه مي‌دهد. البته بايد توجه داشت كه در دانشگاه صنعتي اميركبير كه رشته مهندسي كشتي‌سازي به عنوان يك رشته مجزا مطرح است، درسها تخصصي‌تر ارائه مي‌شود. براي مثال اگر دانشجويان رشته مكانيك گرايش دريا «ارتعاشات» را بطور عام در رشته مكانيك مي‌خوانند، دانشجويان مهندسي كشتي‌سازي «ارتعاشات در كشتي»‌ را مطالعه مي‌كنند.
مهندس موسوي‌زادگان نيز در معرفي اين رشته مي‌گويد: «مسووليت طراحي، ساخت و نظارت بر ساخت كشتي و تعميرات آن بر عهده مهندس كشتي‌سازي است.»
وي همچنين در مورد تفاوت مهندسي كشتي‌سازي و مهندسي مكانيك گرايش دريا مي‌گويد: «اين دو رشته تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و در واقع واحدهاي هر دو رشته يكي است، فقط دانشجويان مهندسي كشتي‌سازي بطور تخصصي‌تر به مطالعه اين رشته مي‌پردازند. »
 

robot1400

New member
آغاز ثبت نام مسابقات زیردریایی قابل توجه مهندسین دریا و دیگر گرایشها

آغاز ثبت نام مسابقات زیردریایی قابل توجه مهندسین دریا و دیگر گرایشها

گرايش مهندسي كشتي

در گرايش مهندسي كشتي علوم و فنون مربوط به اداره امور فني كشتي‌ها آموزش داده مي‌شود تا فارغ‌التحصيلان بتوانند هدايت فني كشتي‌ها را بر عهده بگيرند.
مهندسي معتمدي استاد دانشكده مهندسي دريايي دانشگاه صنعتي اميركبير در همين زمينه مي‌گويد: «مهندسان كشتي به عنوان مدير فني كشتي مسوول تعمير، نگهداري و راه‌اندازي موتور كشتي هستند و به همين دليل دانشجويان اين رشته پس از آن كه آموزش‌هاي تئوري را در مدت سه سال و نيم طي كردند، يك دوره كارآموزي 6 ماهه را بر روي كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما در خارج از كشور در آبهاي استراليا، بنادر اروپا ، آسياي جنوب شرقي، سنگاپور، چين و كره مي‌گذرانند.


گرايش دريانورديهدايت و رهبري كشتي و مديريت نيروي انساني شاغل بر روي كشتي وظيفه يك مهندس دريانوردي است. به زبان ديگر مهندس دريانوردي مسووليت راه‌اندازي كشتي و هدايت آن را بر عهده دارد. به همين دليل اساتيد رشته مهندسي دريا معتقدند كه اين رشته را نبايد يكي از گرايش‌هاي مهندسي دريا به شمار آورد چرا كه يك مهندس دريا به عنوان كاپيتان كشتي مسووليت راهبري و مديريت كشتي را بر عهده دارد و حرفه‌اش يك كار فني يا مهندسي نيست.
يكي از دانشجويان رشته مهندسي دريا گرايش كشتي‌سازي در همين زمينه مي‌گويد: «دروس دانشجويان گرايش كشتي‌سازي در سه زمينه برق، مكانيك و عمران مي‌باشد. واحدهاي دانشجويان مهندسي كشتي نيز شامل مكانيك و برق مي‌شود چون آنها بايد در مورد موتور كشتي اطلاعات دقيقي به دست بياورند اما دانشجويان دريانوردي با اين كه تا حدودي مسايل فني را مي‌خوانند ولي مقدار قابل توجهي از درسهايشان ارتباطي با مسايل فني ندارد. براي مثال مطالعه آب و هوا، جغرافيا و چگونگي يافتن مسيرها از جمله درسهاي اين گرايش است كه ارتباطي با دروس رشته‌هاي مهندسي ندارد.
گفتني است كه علاوه بر آزمون سراسري، موسسه آموزش كشتيراني نيز از طريق كنكور اختصاصي خود تعدادي دانشجو در اين رشته پذيرفته و بورسيه مي‌كند كه به اين دانشجويان پس از اتمام تحصيل، گواهينامه پايان دوره دريانوردي اعطا مي شود.


گرايش مهندسي كشتي‌سازيكشور ما يكي از بزرگترين خريداران كشتي در دنيا است و ما هر سال صدها ميليون دلار كشتي مي‌خريم كه اين كشتي‌ها شامل كشتي‌هاي عظيم 500 هزار تني كه حمل و نقل نفت را انجام مي‌دهند و كشتي‌هاي كوچكتري كه كار حمل‌ و نقل كالا را به كشورهاي ديگر بر عهده دارند، مي‌گردد. علاوه بر خريد كشتي بحث تعميرات كشتي نيز هست. در شرايط امروز اكثر كشتي‌هايي كه متعلق به ناوگان جمهوري اسلامي است در كشورهاي خارجي تعمير مي‌شود.
مهندس معتمدي در ادامه مي‌گويد: «از همين‌جا مي‌توان به اهميت گرايش مهندسي كشتي‌سازي پي برد. رشته‌اي كه به تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز سازمانهاي دريايي به خصوص كارخانجات كشتي‌سازي مي‌پردازد. در واقع مهندس كشتي‌ساز، كشتي مي‌سازد اما دريانوردي نمي‌كند و دانشجوي اين رشته پس از گذراندن آموزشهاي تئوري ، كارآموزي خود را در كارخانجات كشتي‌سازي داخلي مي‌گذراند.
فرخ بهنام دانشجوي فوق‌ليسانس سازه كشتي دانشگاه صنعتي شريف نيز در معرفي اين رشته مي‌گويد:« مهندسي كشتي‌سازي در واقع يكي از زيرشاخه‌هاي مكانيك است و شايد به همين دليل دانشگاه صنعتي شريف اين رشته را به عنوان «مهندسي مكانيك گرايش دريا» ارائه مي‌دهد. البته بايد توجه داشت كه در دانشگاه صنعتي اميركبير كه رشته مهندسي كشتي‌سازي به عنوان يك رشته مجزا مطرح است، درسها تخصصي‌تر ارائه مي‌شود. براي مثال اگر دانشجويان رشته مكانيك گرايش دريا «ارتعاشات» را بطور عام در رشته مكانيك مي‌خوانند، دانشجويان مهندسي كشتي‌سازي «ارتعاشات در كشتي»‌ را مطالعه مي‌كنند.
مهندس موسوي‌زادگان نيز در معرفي اين رشته مي‌گويد: «مسووليت طراحي، ساخت و نظارت بر ساخت كشتي و تعميرات آن بر عهده مهندس كشتي‌سازي است.»
وي همچنين در مورد تفاوت مهندسي كشتي‌سازي و مهندسي مكانيك گرايش دريا مي‌گويد: «اين دو رشته تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و در واقع واحدهاي هر دو رشته يكي است، فقط دانشجويان مهندسي كشتي‌سازي بطور تخصصي‌تر به مطالعه اين رشته مي‌پردازند. »


برگزاری دومین دوره مسابقات ملی زیردیایی های کنترل از راه دور و و هوشمند دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
مهلت ثبت نام آذر ماه 1389
با تاییدیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تیم های برتر و جوایز نقدی ویژه .
تا آذر ماه 1389 مهلت ثبت تیم و مهلت ساخت زیردریایی تا اسفند 1390
به همراه برگزاری کارگاههای آموزشی و ...
جهت دریافت زمانبندی کامل مراحل مسابقات و مطالعه آیین نامه و پوستر مسابقات به سایت زیر مراجعه کنید:
RASC90.ir
RASC90.mut-es.ac.ir
 
سلام
چندتا کتابچه با فرمتPDF ، لغات و اصطلاحات تخصصی رشته های مهندسی دریا رو دارم.
اگه خدا بخواد آپلودش میکنم و آدرسشو تو باشگاه می ذارم.

{باید تالار مهندسی دریا رو راه بندازیم ، گناه داره طفلی تو قسمت سایر رشته های مهندسی باشه}
فکر نکنم این رشته دست کمی از مهندسی مکانیک داشته باشه! من که با بچه های مکانیک میشینم بحث میکنم فهمیدم خیلی از درسامون مشترکه.
فقط اینکه یه کمی در حق این رشته اجحاف شده . آخه تو ایران نوپاست.
 
رشته مهندسی دریا از رشته های نو ظهور در دانشگاه های کشور ماست که در مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و نیز به تازگی در مقطع دکتری در تعدادی از دانشگاه های کشور ارائه می گردد. در مقطع کارشناسی این رشته دارای سه گرایش مهندسی کشتی ، کشتی سازی و دریانوردی می باشد. مهندسین کشتی به عنوان مدیر فنی کشتی ، مسئولیت تعمیر و نگهداری کشتی و راه اندازی موتور را برعهده دارند.
فارغ التحصیلان گرایش دریانوردی نیز هدایت و راهبری کشتی و مدیریت نیروی انسانی شاغل بر کشتی را بر عهده دارند.
گرایش کشتی سازی یک گرایش بین رشته ای است زیرا در ساخت یک کشتی ، تخصص های متعددی مانند مکانیک ، عمران ، برق ، متالوژی و ... نیاز است که البته می توان گفت دروس این گرایش بیشتر تلفیقی از دروس مکانیک و عمران و برخی دروس تخصصی است. مهندسی کشتی ساز ، مسئولیت طراحی ، محاسبات مربوط به بدنه کشتی ، ساخت و نظارت بر ساخت کشتی و تعمیرات ان را برعهده دارند در واقع هدف مهندس کشتی ساز ، طراحی کشتی به نحوی است که توانایی حمل مقدار معینی بار و مقاومت و حرکت در دریای متلاطم را داشته و بتواند با سرعت معینی حرکت کند. فارغ التحصیلان گرایش کشتی سازی علاوه بر توانایی طراحی و ساخت انواع شناورها اعم از سطحی و زیر سطحی ، توانایی طراحی و ساخت انواع سکوهای دریایی را نیز دارا هستند و می توانند در این زمینه وارد بازار کار شوند.
رشته مهندسی دریا در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا ایران دارای حدود 2600 کیلومتر مرز آبی است که حدود 2000 کیلومتر آن به آب های آزاد متصل می باشد اهمیت این مرزهای آبی زمانی مشخص می شود که بدانیم از بین راه های حمل و نقل زمینی ، هوایی و دریایی ، حمل و نقل دریایی مقرون به صرفه ترین راه است و به همین دلیل 90٪ صادرات غیر نفتی و تقریبا تمام صادرات نفتی کشور به وسیله کشتی صورت می گیرد. همچنین توسعه ناوگان دریایی علاوه بر حمل و نقل کالاهای مورد نیاز کشور ، عامل حضور کشور ما در بازار حمل و نقل بین المللی و کسب در آمدهای بیشتری می گردد.
منبع:http://marineengineering.blogfa.com
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
M توضيحات كامل و جامع در مورد رشته مهندسي دريا مهندسی دریا 8

Similar threads

بالا