فلنج و گسکت

پیرجو

مدیر ارشد
جزوه آموزشی آشنایی با انواع فلنج ها و گسکت های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز
 

پیوست ها

  • جلسه اول _انواع فلنجها و گسکتها.pdf
    2.8 مگایابت · بازدیدها: 0

پیرجو

مدیر ارشد
فلنج و گسکت

جزوه آموزشی (ادامه) آشنایی با انواع فلنج ها و گسکت های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز
 

پیوست ها

  • جلسه2 انواع فلنج ها و گسکت ها.pdf
    1.1 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا