رفتن به ارشد یا خوندن برای سال بعد؟

mohsenjigar2002

عضو جدید
با سلام نتایج ارشد اومد و من مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی پردیس بین الملل(کیش) دانشگاه شریف و ساخت و تولید شهر قدس قبول شدم
حالا شریف که به دلیل هزینه سنگین و شاغل بودنم نمی تونم برم و مونده ساخت و تولید شهر قدس برم یا بخونم واسه سال بعد؟؟؟نظر شما دوستان چیه؟؟
اگه قراره بخونم واسه سال بعد چه موسسه ای رو پیشنهاد می کنید؟؟
 

dash @li

کاربر بیش فعال
با سلام نتایج ارشد اومد و من مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی پردیس بین الملل(کیش) دانشگاه شریف و ساخت و تولید شهر قدس قبول شدم
حالا شریف که به دلیل هزینه سنگین و شاغل بودنم نمی تونم برم و مونده ساخت و تولید شهر قدس برم یا بخونم واسه سال بعد؟؟؟نظر شما دوستان چیه؟؟
اگه قراره بخونم واسه سال بعد چه موسسه ای رو پیشنهاد می کنید؟؟

سلام
اگر میونی اول سربازی بعد درس
بشین برای سال بعد بخون. موسسه مدرسان شریف.
اگرم میتونی برو خارج
 
بالا