انتخاب قطر هیدروسیکلون با استفاده از فاکتور اصلاح شده جرم مخصوص ذرات جامد

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
عباس سام ؛ محمد رنجبر
دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده
به طور معمول انتخاب هیدروسیکلون در یک مدار فراوری، بر طبق ضوابط و دستورالعمل­هایی صورت می­گیرد. اما انتخاب این وسیله در مدار فراوری زغالسنگ، به دلیل خصوصیات ذاتی زغالسنگ، پیچیدگی­های خاصی دارد. در این تحقیق نقش فاکتور جرم مخصوص ذرات جامد مهم است. با مطالعه خصوصیات ته­ریز تیکنر­های 18متری کارخانه زغالشویی زرند که بار اولیه هیدروسیکلون را تشکیل می­دهد، فاکتور سوم طراحی هیدروسیکلون تصحیح و بر اساس آن، قطر هیدروسیکلون انتخاب شد. بر اساس نتایج، قطر پیشنهادی هیدروسیکلون تقریباً معادل 37 سانتی­متر به­دست آمد.

کلیدواژگان
هیدروسیکلون؛ فاکتورهای طراحی؛ زغالسنگ؛ کارخانه زغالشویی زرند

______________________________________________
http://www.mediafire.com/view/ctt9kom859wf1zr/IJME17281301945400.pdf
 
بالا