ارزیابی ریسک ژئوتکنیکی و انتخاب بهینه رودهدر در تونل‌های معدن زغال‌سنگ طبس

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1رضا محمد زاده؛ 2کامران گشتاسبی ؛ 3مصطفی شریف زاده
1دانشگاه علوم و تحقیقات
2دانشگاه تربیت مدرس
3دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده
با توجه به انواع ریسک‌هایی که در تونل‌ها وجود دارد، ریسک‌های ژئوتکنیکی در انتخاب روش حفاری و نوع ماشین حفاری از اهمیت بالایی برخوردار هستند. همچنین انتخاب مناسب‌ترین ماشین حفر تونل برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی در حین حفاری، بسیار مهم است. در این تحقیق مهم­ترین مخاطرات ژئوتکنیکی تونلزنی با رودهدر به همراه روش‌های کاهش آن مشخص شد. در حال حاضر سه دستگاه رودهدر در سه تونل دنبال لایة معدن زغال‌سنگ طبس در ایران مشغول به حفاری می‌باشند. بنابراین در این تحقیق تونل‌های مذکور مورد مطالعه قرار گرفتند. روش ماتریس ارزیابی ریسک در این تونل‌ها نشان داد که تونل­سازی با رودهدر، ریسک کمتری نسبت به روش چالزنی و آتشباری دارد. همچنین ارزیابی ریسک ژئوتکنیکی مشخص کرد که رودهدر دارای کله حفار طبلکی مناسب‌تر از کله حفار مخروطی برای حفاری این تونل‌ها است. سپس با استفاده از مدل پیش بینی نرخ حفاری آنی، توان کله حفار رودهدر تعیین شد که با توجه به آن، رودهدری از نوع سبک با توان کله حفار در حدود 110-80 کیلووات و وزنی در حدود 40 تن مناسب تشخیص داده شد. در نهایت 4 مدل رودهدر ساخته شده که ویژگی‌های آنها مشابه ویژگی‌های به دست آمده است، انتخاب شدند.

کلیدواژگان
رودهدر؛ مخاطرات ژئوتکنیکی؛ ارزیابی ریسک ژئوتکنیکی؛ معدن زغال‌سنگ طبس

__________________________________________
http://www.mediafire.com/view/en9j97xlejz2jxy/IJME17321301945400.pdf
 

Similar threads

بالا