اصول فلسفه و روش رئالیسم

hadi1525

کاربر ممتازنام نویسنده:علامه محمد حسین طباطبایی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:894
قالب:PDF
حجم:13.68 MB:::: توضیحات :​
کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم شامل 5 جلد هستش و 14 مقاله دراین جلدها آورده شده است که در یر به آنها اشاره خواهیم کرد.مقاله اول : فلسفه چیست؟، مقاله دوم : فلسفه و سفسطه ، مقاله سوم : علم و ادراک ، مقاله چهارم : علم و معلوم ، مقاله پنجم : پیدایش کثرت در علم ، مقاله ششم: ادراکات اعتباریه ، مقاله هفتم : مباحث وجود ، مقاله هشتم : امکان و وجوب ، مقاله نهم ، علت و معلول ، مقاله دهم : امکان و فعلیت حرکت – زمان ، مقاله یازدهم : حدوث و قدم – تقدم و تاخر- معیت ، مقاله دوازدهم : وحدت و کثرت ، مقاله سیزدهم : مهیت جوهر و عرض ، مقاله چهاردهم : خدای جهان و جهان.کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مشتمل بر یک دوره مختصر است ، که اساسی ترین مسائل فلسفۀ اسلامی را بیان می کند و سعی شده است که حتی الامکان ساده و عمومی باشد تا همه افرادی که علاقۀ فلسفی دارند با داشتن اطلاعات خیلی کم به فراخور حال خود استفاده کنند و لذا از ذکر دلیل ها و براهین متعدد در هر مورد خودداری شده و برای اثبات هر مدعا ساده ترین راه ها انتخاب شده است. در این کتاب هم مسائلی که در فلسفه قدیم نقش دارد و هم مسائلی که در فلسفه جدید حائز اهمیت است مطرح می شود و چنانکه در جای خود توضیح داده شده در ضمن کتاب به قسمتهایی برخورد می کنیم که در هیچ یک از فلسفه اسلامی و فلسفه اروپایی سابقه ندارد.این کتاب چه از نظر عمق کتاب و چه از نظر قدمت و تاثیر گذاریش در جریان فکری ایران معاصر و چه از نظر دستگاه فلسفی منسجمی که سعی کرده است ارائه بدهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. و به همین خاطر برای شناخت تفکر معاصر و آشنایی با فلسفه ی اسلامی و ایرانی خواندنش به موافق و مخالف توصیه می شود.
http://vatanpdf.com/index.php?dl_co...e_Falsafe_va_raveshe_Realism_VatanPdf.com.zip
 

Similar threads

بالا