یک اشکال ساده در pspice

hidden+

عضو جدید
سلام این یک مدار ساده در pspise هست اما متاسفانه من تازه کارم و بلد نیستم error ش رو رفع کنم؛ این errorش هست:
**
*Analysis directives:
.TRAN 0 1000ns 0
.PROBE V(*) I(*) W(*) D(*) NOISE(*)
.INC ".\tamrin1-SCHEMATIC1.net"**** INCLUDING tamrin1-SCHEMATIC1.net ****
* source TAMRIN1
I_I2 0 N01030 DC 0Adc AC 0Aac
+SIN 0 2 1/(2*3.14) 0 0 0
------------------------$
ERROR -- Expecting keyword STIMULUS, saw 0.

R_R2 0 N00883 2k
C_C1 0 N00883 0.5n
R_R3 0 N01030 1k
C_C2 0 N01030 4n
L_L1 0 N00883 2uH
L_L2 0 N01030 1uH
I_I1 0 N00883 DC 0Adc AC 0Aac
+SIN 0 1 1/(2*3.14) 0 0 0
------------------------$
ERROR -- Expecting keyword STIMULUS, saw 0.

R_R4 N00883 N01030 1k

**** RESUMING tamrin1-SCHEMATIC1-2.sim.cir ****

END
کسی هست کمکم کنه؟
 
بالا