کالبدهای فراموش شده ی ایرانی ؛ بررسی و روند هتل سازی در ایران

DDDIQ

مدیر ارشد
کالبدهای فراموش شده ی ایرانی
بررسی و روند هتل سازی در ایران


بیژن شافعی,ناهید بریانی,کیوان خطیر


چکیده:
هتل سازی با تعاریف مدرن در ایران پیشینه ای هفتاد ساله دارد . اما اگر بخواهیم هتل را توسع معنایی ببخشیم و به عنوان فضا هایی اقامتی در نظر بگیریم ، می توانیم کاروان سراهای ایران را هم به عنوان اولین محل های اقامتی ایرانی قلمداد کنیم که معماری و فرم خاص خود را دارا بوده اند . سیر تحول مفهوم کاروان سرا و تبدیل آن به فضا های اقامتی مدرن ، همچون سایر وجوه عینی و ذهنی خود آگاهی ایرانی با گسست همراه بوده است و کاروان سراها ، در کنار بادگیرها ، خانه ها ، بازارها و دیگر فضا های معماری سنتی در ردیف حلقه های گمشده و ناموجود معماری امروز ایرانی قلمداد می شوند .
 

پیوست ها

  • barasi ravand hotel sazzi dar iran.pdf
    988.2 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا