ژنراتور انرژی خورشیدی کروی

javad ta

کاربر ممتاز[FONT=&quot]ژنراتور شفاف انرژی خورشیدی که از شیشه های کروی[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]beta ray[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ساخته شده است. این ساختار منحصر به فرد، بهره وری انرژی را تا 35 درصد بالا می برد و با هر سطح ساختمانی مطابقت داشته و در برابر شرایط مختلف آب و هوایی مقاوم است[/FONT][FONT=&quot]
.[/FONT]

 
بالا