پرعیارسازی اولیه خوراک مدار فلوتاسیون سرب و روی لکان به وسیله سیکلون واسطه سنگین

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نویسندگان
1عبدالمطلب حاجتی ؛ 2علی دهقانی؛ 2جواد صامعی برزکی
1دانشگاه اراک
2دانشگاه یزد

چکیده
سیکلون‌های واسطه سنگین کاربرد وسیعی در جدایش ثقلی کانی‌ها دارند. در این تحقیق امکان کاربرد این وسیله برای جدایش بخشی از باطله سیلیسی از بار اولیه مدار فلوتاسیون کارخانه سرب و روی لکان بررسی شد. نتایج مطالعات آزمایشگاهی غرق و شناورسازی، بر روی نمونه­هایی به ابعاد 10-1 میلی‌متر نشان داد که امکان جدایش بخشی از باطله با روش ثقلی وجود دارد. به این منظور یک دستگاه سیکلون واسطه سنگین در مقیاس نیمه- صنعتی طراحی، نصب و راه اندازی گردید. بهینه‌سازی جدایش سیکلون با استفاده از روش طراحی آزمایش‌ها انجام شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که با تنظیم فشار بار ورودی در حد psi 3، شیب سیکلون 10 درجه و نسبت واسطه به بار 8/2، توزیع وزنی سرب و روی، به ترتیب به میزان 9/83% و 4/88% حاصل شد. در این صورت عیار سرب و روی در کنسانتره به ترتیب، 86/2% و 66/8% به دست آمد. در این شرایط حدود 44% از بار ورودی به مدار فلوتاسیون به عنوان باطله کم عیار حذف شد. با حذف این بخش از بار اولیه، امکان افزایش ظرفیت کارخانه فرآوری سرب و روی لکان تا حدود دو برابر ظرفیت فعلی از طریق جدایش نیمی ‌از گانگ سخت سیلیسی توسط سیکلون واسطه سنگین وجود دارد.

کلیدواژگان
سیکلون واسطه سنگین؛ فلوتاسیون؛ بهینه‌سازی؛ ظرفیت؛ سرب و روی؛ لکان

_____________________________________
http://www.mediafire.com/download/n5a8h9b7oyw98al/597.pdf
 
بالا