معرفی کتابی مفید در زمینه زبان تخصصی تاریخ و باستان شناسی

archaeologist201

عضو جدید
یک کتاب بسیار مفید در زمینه زبان تخصصی تاریخ و باستان شناسی وجود دارد که در دانشگاه تهران تدریس می شوند، این کتاب برای کسایی که می خوان سطح زبان تخصصی خود را در این رشته ارتقا ببخشند بسیار مفید است چون مولفین کتاب سعی کردند از همه دوره های پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی متونی تخصصی مفید و کارآمد همراه با ترجمه سلیس و روان را گردآوری کنند و تا آنجا که ممکن بود از لغات تخصصی بیشتری استفاده کنند. این کتاب برای داوطلبان کنکور ارشد این دو رشته نیز مفید است زیرا سوالات سراسری و آزاد این دو رشته همراه با ترجمه سلیس و روان آورده شده است. این کتاب را به همه دانشجویان رشته های تاریخ و باستان شناسی توصیه می کنم چون شاهد بودم شخصی توانست با مطالعه این کتاب سطح زبان خود را از صفر به حدی رساند که به راحتی می توان متون تخصصی تاریخ را ترجمه کند. شایان ذکر است که این کتاب برای دانشجویان رشته ایران شناسی نیز مفید است.
مشخصات کتاب: زبان تخصصی تاریخ و باستان شناسی، جایز،مژگان، رمضانی،مریم، تهران، انتشارات مدرسان شریف
 
بالا