مجلات علمی مرتبط با گیاهان دارویی

*محیا*

کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
در جدول زیر چند مجله معتبر در زمینه فارماکولوژی و گیاهان دارویی معرفی شده اند. در این میان فصلنامه گیاهان دارویی و مجله پزشکی گیاهی ابن سینا در کشورمان منتشر می شود و سایر مجلات از نشریات معتبر بین المللی هستند که در بانک های اطلاعاتی شناخته شده ایندکس می شوند.
فصلنامه گیاهان دارویی
Journal of Medicinal Plants
مجله پژوهش در فرآورده های طبیعی
Natural Product Research
مجله فارماکولوژی گیاهی
Journal of Ethnopharmacology
مجله تحقیقات گیاه درمانی
Phytotherapy Research
مجله پزشکی گیاهی
Planta Medica
مجله پزشکی گیاهی ابن سینا
Avicenna Journal of Phytomedicine​
مجله پزشکی گیاهی استرالیا
Australian Journal of Medical Herbalism
مجله گیاهان دارویی اروپا
Australian Journal of Medical Herbalism
مجله زیست گیاهی و پزشکی گیاهی
Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine
مجله بین المللی پزشکی گیاهی و صنایع وابسته
International Journal of Phytomedicines …


منبع : http://www.mums.ac.ir/prmp/fa/PlantsJournal
 
بالا