فوري:صفحه بعد از مدت زمان مشخصي بسته شود

دانشجوي كامپيوتر

دستیار مدیر تالار هنر
برنامه اي بنويسيد كه صفحه بعد از مدت زمان مشخصي بسته شود.
تقريبا مي دونم كه اصل كدش اينه window.close() ولي نمي دونم كجا بنويسمش.لطفا اصل كدشو هركي داره بهم بده:):):):):confused::confused::)
 

پیرجو

مدیر ارشد
برنامه اي بنويسيد كه صفحه بعد از مدت زمان مشخصي بسته شود.
تقريبا مي دونم كه اصل كدش اينه window.close() ولي نمي دونم كجا بنويسمش.لطفا اصل كدشو هركي داره بهم بده:):):):):confused::confused::)

PHP:
<a href='http://iran-eng.com' target='_blank' ><img src='http://www.javakhafan.7p.com/JavaCity.gif' alt='باشگاه مهندسنا ایران' width='100' height='40' border='0'> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--//hiding it
setTimeout("window.close();", 15000);
//end hiding it-->
     </SCRIPT></body>
</html>
 

Similar threads

بالا