شگفت انگیزترین ساختمان های ناشناخته ی جهان

hnfati

عضو جدید


چه عاملی باعث شهرت جهانی یک ساختمان می شود؟ پاسخ اینست که به احتمال زیاد، ترکیبی از شکوه، مقیاس و اهمیت تاریخی بنا باعث معروف شدن آن می شود اما این جواب بر اساس یک علم و تحقیق دقیق بدست نیامده است و تعداد بسیاری از آثار چشمگیر معماری وجود دارند که در خارج از مکان قرارگیری شان شناخته شده نمی باشند.​
در میان لیست ساختمان های برجسته ی ناشناخته ی جهان، نکته ای که قابل توجه است بخشی ست که بسیار بیش از حد ناشناخته مانده است : هند، کشوری که بیش از نیمی از این " آثار کمتر شناخته شده" را در بر میگیرد. یکی از بزرگترین و باشکوه ترین این ساختمان ها، چند بوآری ست ( عکس نخست خبر ). در این میان، معابد هند همچون معبد اریواتسوارار و قصرهایی چون قصر کانادوکاتان نیز قرار دارند.​
یکی دیگر از این "معماری های فراموش شده "، در اروپای شرقی واقع است و به شدت تحت تاثیر تاریخ سوسیالیستی منطقه قرار گرفته است. تاریخ اختصاصی و جالبی از استاری موست وجود دارد، پلی که نام دیگر شهرش، موستار در هرزگوین را گرفته است. این پـل که در سال 1566 ساخته شده، سـال 1993 در جنگ بوسـنی (بخشی از فروپاشی یوگسلاوی ) نابود و در نهایت در سال 2004 بازسازی گشته و بار دیگر به مرکز اجتماعی این شهر بدل شده است.​
ساختمان دیگر این فهرست، کاخ پارلمانی رومانی و باز هم از اروپای شرقی ست. بنایی که در دهه ی 1980 توسط دیکتاتور کومونیست، نیکولا چائوشسکو ساخته شده است و فراموش شدن آن به نظر سخت می رسد. این بنا که به طور کلی یکی از بزرگ ترین ساختمان های جهان است، می تواند پنتاگون و مرکز جهانی قرن در چنگدو را در کف خود جای دهد. به سبک نئوکلاسیک ساخته شده است و در آن از بیش از یک میلیون متر مکعب سنگ مرمر استفاده شده و به راحتی می تواند، عنوان سنگین ترین ساختمان جهان را از آن ِ خود نماید.​
در نهایت، ساختمان هایی وجود دارند که قابل توجه اند، اما شاید تحت الشعاع همتاها و دوقلوهایشان قرار گرفته و فراموش شده اند. این مورد در ساختمان هایی چون چوگوئکویرائو ( همتای دیگر ماچو پیچو )، تاج دکن ( تاج محل ِ یک مرد فقیر ) و دیوار عظیم هند در کومهالگار، صدق می کند.​

معبد اریواتسوارار ؛ هندوستان

پل استاری موست ؛ هرزگوین

کاخ پارلمانی رومانی ؛ بخارست

چوگوئکویرائو ؛ هندوستان

تاج دکن ؛ هندوستان

دیوار عظیم هند ؛ کومهالگار هندوستان
 

Similar threads

بالا