روش‌های استخراج زیرزمینی

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
روش‌های استخراج زیرزمینی
به آن دسته از روش‌های بهره‌برداری که کلیه‌ی عملیات استخراجی در زیر سطح زمین صورت می‌گیرد، معدنکاری زیرزمینی گفته می‌شود. روش‌های زیرزمینی وقتی بکار گرفته می‌شوند که عمق کانسار، نسبت برداشت باطله به کانسنگ یا هر دو از مقادیر مشابه در استخراج سطحی فراتر روند. روش‌های استخراج زیرزمینی نیز به سه دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه توضیح داده شده‌اند. بطور کلی مزایا و معایب روش‌های استخراج زیرزمینی در جدول زیر مشخص شده است (Hartman ، ۱۳۸۱).

جدول مزایا و معایب روش استخراج زیرزمینی​مزایامعایب
امکان دسترسی به ماده‌ی معدنی در عمق بیش‌تر نسبت به استخراج سطحیگران ـ نیاز به تکنولوژی پیشرفته
امکان استخراج زیر دریاعدم انعطاف‌پذیری در صورت بروز مشکل
آلودگی کمترامکان استخراج لایه‌های افقی
آسیب کمتر به محیط زیستمشکلات زهکشی
ایمنی کمتر

طبقه بندی روش های استخراج
+ عده ای از مولفان روش های استخراج را با توجه به نوع ماده معدنی فلزی و غیرفلزی تقسیم کرده اند.
+ عده ای عمق نسبی را معیار قرار داده اند.
+ عده ای دیگر اندازه و شکل ذخیره مثل رگه ای و توده ای بودن را معیار قرار داده اند.
+ معمولی ترین طبقه بندی توسط هارتمن (Hartman) ارائه شده است


روش های زیرزمینی
– خود نگهدار(Unsupported)
– با نگهداری (Supported)
– تخریبی (Caving)


+ خود نگهدار
– اتاق و پایه ( Rom-and-pillar mining)
– کارگاه و پایه (Stop-and-pillar mining)
– انباره ای (Shrinkage stoping)
– استخراج از طبقات فرعی (Sublevel stoping)​

+ با نگهداری
– کندن و پرکردن (Cut and fill stoping)
– استخراج ستونی (Stull Stoping)
– کرسی چینی (Square-set stoping)​

+ تخریبی
– جبهه کار بلند (Longwall mining)
– تخریب در طبقات فرعی (Sublevel Caving)
– تخریب بلوکی (Block caving)​

+ روش های نوین
– حفر سریع (Rapid excavation)
– اتوماسیون با ربات ها (Automation, robotics)
– روش های هیدرولیکی (Hydraulic mining)
– گاززدایی زیرزمینی (Underground gasification)
– معدن کاری اقیانوسی (Ocean mining)​

g.jpg
۱- روش های بدون نگهداری
این گروه از روش‌های استخراج زیرزمینی اساسا خودنگهدار هستند و نیاز چندانی به سیستم‌های نگهداری مصنوعی برای تحمل بار فشاری ندارند و بار بر دیواره‌های فضاها و پایه‌های طبیعی اعمال می‌شود. از جنبه تئوری، این روش‌ها در هر نوع کانساری بجز کانسارهای پلاسری قابل کاربرد است. روش‌های استخراج اتاق و پایه، کارگاه و پایه، انباره‌ای و استخراج در طبقات فرعی در این گروه جای می‌گیرند. (Hartman, 2007)


۱-۱- روش استخراج اتاق و پایه
در این روش استخراج زیرزمینی، ذغال از یک درزه استخراج می‌شود و بدین صورت که یک ستون به شکل مربع یا مستطیل باقی می‌ماند تا روباره را نگهداری کند. در بیشتر موارد رگه ذغال باید تقریبا مسطح باشد ( حداکثر شیب ۶- ۵ درجه). رگه باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا ماشین‌آلات بزرگ امکان رفت‌وآمد داشته باشند. (Given, 1992). در این روش امکان انتخاب منطقه استخراج وجود دارد؛ مناطق با ماده معدنی زیاد می‌توانند استخراج شوند در حالیکه مناطق با عیار کمتر بعنوان نگهدارنده‌ی روباره برجا می‌مانند. (Given, 1992)
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
۱-۲- روش استخراج کارگاه و پایه
این روش بیش‌تر برای سنگ های سخت کاربرد دارد و همانند روش اتاق وپایه است با این تفاوت که پایه ها شکل و محل ثابتی ندارند و هرزمان که در یک کانسار سه شرط زیر وجود داشته باشد به جای واژه‌ی اتاق وپایه از واژه‌ی کارگاه و پایه استفاده می‌کنند. پایه‌ها از نظر شکل و اندازه به صورتی نامنظم و تصادفی در یک محل ایجاد می‌شوند و حدالمقدور پایه‌ها درون مواد معدنی کم‌عیار یا باطله‌ها ایجاد می‌شود. (J.Yamatomi, 2008)

جدول ۱- ۳- مزایا و معایب روش استخراج کارگاه و پایه (J.Yamatomi, 2008)​
معایبمزایا
مقداری از ماده معدنی در پایه ها به هدر می رود. به راحتی قابل مکانیزاسیون است
به تجهیزات زیادی در صورت مکانیزاسیون نیازمند است روش انتخابی (برجا گذاشتن باطله و یا ماده‌معدنی با عیار کم)
مشکل بودن کنترل زمین در کانسارهای سستبالا بودن راندمان تولید ـ ۴۸-۲۷ تن بر شیفت
افت فشار هوای مورد نیاز در تهویه بعلت بزرگ‌بودن اتاق‌هاعدم نیاز به مهارت خاص و کارگر متخصص
بازیابی حدود ۷۵ % و رقت حدود۲۰ % است

۱-۳-استخراج در طبقات فرعی
این روش برای کانسارهای با شیب زیاد، مقاومت کانسنگ متوسط تا محکم، سنگ فراگیر نسبتا محکم و گسترش کانسار نسبتا زیاد به کار می‌رود. پس از اتمام آماده‌سازی و ایجاد دویل شکاف و سیستم های تخلیه به اندازه ۱۵ تا ۲۰ متر از سمت دویل شکاف عملیات استخراج از سمت شکاف به سمت دویل عبور افراد شروع می‌شود. (J.Yamatomi, 2008)


۱-۴-استخراج انباره‌ای
روش استخراج انباره‌ای به طور عمده در مورد کانسارهای غیر لایه ای پر شیب به کار می‌رود. اساس این روش که روشی با استخراج در جهت رو به بالا و قائم می‌باشد انبار نمودن حدود ( ۲)⁄۳ از سنگ معدنی خرد شده در فضای خالی کارگاه استخراج می‌باشد. پیش‌روی رو به بالا در داخل کارگاه‌ها با برش‌های افقی ماده معدنی انجام می‌گیرد. سنگ پس از استخراج نسبت به حالت بکر خود حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش حجم پیدا می‌کند لذا باید روزانه این مقدار حجم افزایشی به بیرون منتقل شود و بقیه تا پایان عملیات استخراج به صورت انبار شده در درون کارگاه باقی می‌ماند. پارامترهای مهم در استفاده از این روش عبارتند از: شیب، ضخامت، یکنواختی، پایداری ماده‌معدنی، پایداری دیواره‌ها و خواص فیزیکی ماده‌معدنی.
مزیت این روش عدم پرداخت هزینه برای انبارداری سنگ معدن استخراج شده است. از معایب آن انجام تمام مراحل آماده‌سازی قبل از عملیات استخراج، محدودیت فضا و استفاده از دستگاه‌های مکانیزه برای استخراج و بالا بودن هزینه اولیه می‌باشد. (Handbook of SME, 1992)
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
۲- روش‌های با نگهداری
در این روش‌ها برای تامین پایداری فضاهای استخراج شده و کنترل سیستماتیک زمین در سرتاسر معدن نیاز به میزان قابل توجهی وسایل نگهداری مصنوعی می‌باشد. این روش‌ها در مواقعی که فضاهای استخراجی در طول مدت فعالیتشان پایدار باقی نمی‌ماند و یا در مواقعی که نباید تخریب و یا نشست‌های بزرگ در سطح زمین به وقوع بپیوندد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش‌ها شامل استخراج کند و آکند و استخراج با کرسی چینی می‌باشند. (Hartman, 1381)


۲-۱-روش استخراج کند و آکند
این روش در انواع کانسارها اعم از رگه‌ای، لایه‌ای یا توده‌ای قابل استفاده است. این روش از نوع استخراج قائم و بالاسری بوده که مواد معدنی با حفاری و انفجار در برش‌های افقی یا مایل از بخش بالاسر بصورت لقمه‌لقمه استخراج می‌شود، ماده‌معدنی خردشده در زیر پا ریخته و به بیرون منتقل می‌شوند سپس باطله‌ای که قبلا تهیه شده به داخل کارگاه منتقل می‌گردد تا فاصله بین کارگاه و سقف به حدود ۱⁄۸ متر برسد. (J.Yamatomi, 2008)

جدول ۱-۴- مزایا و معایب روش کند و آکند (J.Yamatomi, 2008)​
معایبمزایا
عدم امکان پیوستگی تولیدامکان‌پذیری نمونه گیری و آزمایش از سنگ استخراجی قبل از بارگیری
به نیروی انسانی ماهر و متخصص زیادی نیاز دارداستخراج انتخابی کاملا قابل اجراست.
زیاد بودن زمام بیکاری ماشین‌آلاتمیزان انعطاف پذیری بسیار بالاست.
ایمنی کم: سقف از نظر ایمنی ممکن است مشکل داشته باشد.به علت محدود بودن فضای باز در کارگاه، میزان رقت پایین است.
قیمت تمام شده بالابه آسانی می توان این روش استخراج را به روشی دیگر تبدیل نمود.
میزان تولید پایینسرمایه گذاری اولیه کمی نیاز دارد.
نیاز زیاد به وسایل نگهداری موقتیمیزان نشست سطح زمین کم است.
قابلیت مکانیزاسیون در این روش بالاست.
تمیزترین و خالص ترین کانسنگ در بین روش های استخراجی زیرزمینی
آماده سازی اولیه کمی نیاز دارد.


۲-۲- روش استخراج کرسی چینی
این روش یکی از روش های با نگهداری فضای استخراج شده می باشد، این روش به دلایل اقتصادی امروزه در جهان منسوخ شده است. در قدیم این روش خود به دو روش چوب مکعلی توپد و چوب مکعبی توخالی تقسیم می‌شود. (Handbook of SME, 1991)

جدول ۱-۵- مزایا و معایب روش کرسی چینی​
مزایامعایب
یک روش انتخابی استتوان تولید پایین است
بازیابی عالی استهزینه ۱۰۰% مربوط به استخراج است
هزینه آماده سازی پایین استکارگر برترین است (به کارگرهای زیادی نیاز دارد)
به کارگران ماهر نیاز دارد
متعلقات چوبی زیادی را نیاز دارد
خطر آتش سوزی بسیار بالا است
به دلیل اقتصادی نبودن، منسوخ شده است
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
۳- روش‌های تخریبی
روش‌های تخریبی که بر مبنای تخریب سنگ‌های قرار گرفته در بالا و یا اطراف ماده‌ی معدنی بنا شده است به سه دسته‌ی جبهه کار بلند، روش تخریب در طبقات فرعی و روش تخریب بلوکی تقسیم می‌شوند. هریک از این روش‌ها به یک توده‌ی ماده معدنی تقریبا بزرگ، منظم و قابل پیش‌بینی نیاز دارند (Handbook of SME, 1992). معایب ای روش استخراج رقت باطله و از دست رفتن ماده معدنی است. مقداری از ماده معدنی به ناچار در منطقه تخریب باقی می‌ماند و قابل به بازیابی نخواهد بود. (Oraee et al. 2011)


۳-۱- روش تخریب بلوکی
تخریب بلوکی یک اصطلاح عمومی در سیستم استخراج توده‌ای است که استخراج ماده معدنی بستگی زیادی به عمل ثقل دارد. با برداشتن یک لایه نازک افقی در ستون ماده معدنی در سطح معدنکاری، نگهدارنده قائم ماده معدنی در بالا برداشته شده و ماده معدنی شروع به شکسته شده و تخریب با نیروی گرانش می‌کند. (Handbook of SME, 1991) . روش تخریب بلوکی یک روش متمایز در روش‌های تخریبی است که بیش‌تر برای مواد معدنی بزرگ و توده‌ای شکل کاربرد دارد.

جدول ۱- ۶- مزایا و معایب روش تخریب بلوکی (al, 2011)​
مزایامعایب
امکان کنترل ایمنیاز دست دادن ماده‌معدنی و بازیابی کم
کنترل آسان‌تر سیستم تهویه در مقایسه با سایر روش‌‌‌هاعدم انعطاف‌پذیری ـ سخت بودن انتقال روش عملیات
ارزان بودن روش استخراج با توجه به عملیات حفاری و انفجارهزینه‌بر بودن آماده‌سازی دریفت‌‌ها
امکان تولید بالاتداخل آماده‌سازی با عملیات تولید
مناسب برای توده‌های معدنی با عیار کم۳-۲- روش تخریب در طبقات فرعی
این روش برای کانسارهای شیب‌دار به کار می‌رود که لازم است کمربالای ذخیره قابلیت تخریب داشته باشد. مهم ترین مسأله در به کار گیری روش استخراج تخریب در طبقات فرعی کنترل میزان کاهش عیار ماده ی معدنی در اثر فرآیند رقت است. پدیده‌ی ترقیق اغلب در اثر ریزش سقف و دیواره‌ها که ماده‌معدنی را احاطه نموده‌اند رخ می‌دهد. (J.Yamatomi, 2008)


جدول ۱-۷- مزایا و معایب روش تخریب در طبقات فرعی​
مزایامعایب
هم در زمین های سخت و هم در زمین های سست کاربرد دارد .بالا بودن هزینه توسعه معدنی ـ نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بالا
قابلیت مکانیزاسیون تا سطح موردنشست در سطح زمین
ایمنی بالاایجاد اتاق دسترسی برای نگهداری تجهیزات
بازیابی بالادقت در کنترل کشش بحرانی


۳-۳- روش جبهه‌کار طولانی
این روش برای استخراج لایه‌های ذغال‌سنگ و کانسارهای با کانسنگ ترجیحا ضعیف که قابل کندن توسط ماشین استخراجی پیوسته‌اند کاربرد دارد. مزایای این روش توان تولیدی بسیار بالا، هزینه‌های نسبتا پایین و پیوستگی عملیات آماده‌سازی‌ها و استخراج را می‌توان نام برد. معایب این روش هزینه سرمایه‌گذاری بالا برای ماشین‌آلات و نشست گسترده در سطح زمین است. (J.Yamatomi, 2008)
 

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
مقایسه روش های استخراج

جدول ۱-۸- مقایسه روش‌های استخراج ( Handbook of SME, 1991)​
روش استخراجهزینه نسبیانعطاف‌پذیری/توانایی انتخاببازیابی(%)ترقیق (%)محیط زیستایمنی و سلامتیمیزان استخراج (t/h) و میزان تولید(t/man)متفرقه
اتاق و پایه۰/۳زیاد / زیاد۵۰- ۸۰/ ۲۰نشست زمین و آلودگی آبکنترل زمین و تهویهزیادنیاز به ستون
کارگاه و پایه۰/۳زیاد / زیاد۷۵/۱۵خوبکنترل زمین و تهویهزیادنیاز به پله
طبقات فرعی۰/۴۰کم / کم۷۵/۱۵نیاز به پرشونده برای اجتناب از نشستکم، انفجار چال‌های عمیقمتوسطنیاز به پرکننده
انباره‌ای۰/۵۰متوسط / متوسط۸۰/۱۰نیاز به پرشونده برای اجتناب از نشستزمین ضعیف و پرشده از کانی‌های شکستهکمانبارذخیره
کند و پوش۰/۶۰متوسط / زیاد۱۰۰ / ۰نیاز به پرشونده برای اجتناب از نشستمقداریکمترتیب استخراج
جبهه کار طولانی۰/۲۰کم / کم۸۰/۱۰نشست و آلودگی آبخوبخیلی زیادسرمایه‌گذاری بالا
تخریب طبقات فرعی۰/۵۰کم / کم۹۰ / ۲۰نشست شدیدمتوسط و انباشت کانی‌های شکستهزیادعرض تخریب > 9/2 متر
تخریب بلوکی۰/۲۰کم / کم۹۰/۲۰نشست شدیدانفجار هوا و انباشت کانی‌های شکستهزیادقید مواد معدنی

نتیجه‌گیری و پییشنهاد
برای انتخاب بهترین روش استخراج برای یک کانسار باید تمام آیتم‌های تاثیرگذار شناسایی شود و با توجه به کاربرد هریک از روش‌های استخراجی تصمیم‌گیری صورت پذیرد. آگاهی از مزایا و معایب هر یک از روش‌های استخراجی می‌تواند در پیدا کردن بهترین روش استخراج موثر باشد. تسلط یک طراح معدن به کلیه روش‌های استخراجی علاوه بر افزایش میزان سوددهی معدن می‌تواند به استخراج بهینه ذخیره بسیار کمک کند.


پیشنهاد:
– بررسی دقیق هریک از روش‌های استخراجی و شناسایی عوامل مهم در آن روش و بهینه‌سازی آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در فرآیند معدنکاری داشته باشد.
– بررسی استفاده از روش‌های ترکیبی با توجه به کانسار های مختلف
– یافتن روش‌های جدید و اقتصادی برای استخراج معادن با توجه به پیشرفت تکنولوژی
 

Similar threads

بالا