رشته تجارت الکترونیک رو کدوم واحد ها ازاد دارن ؟

سیّد

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
رشته تجارت الکترونیک رو کدوم واحد ها در شهر تهران دارن؟ واحد پردیس هم داره ؟ یا ری ؟
 
بالا