رتبه های اقتصادی !

zahra.71

کاربر ممتاز
این رتبه درصد های پارسال هست
میتونید درصد ها تون رو قیاس کنید و با یه انحراف معیار، تخمینی از رتبه تون داشته باشید
منتها هیچ چیز دقیق نیست و باید تا اردیبهشت صبر کرد ..چون کنکور هر سال شرایط خودش رو داره
زبان    خرد     کلان     ریاضی     آمار      تخصصی           رتبه     
62      78        56      86          46        66                6
8        80       75       66        45          54               10       معدل 15.7
--        61       47       60         55        50                42
--        64        38      33          45        73               61
         57         43       36         30         50              98       معدل 17
--       46         60       64         22         30             117      معدل  15.5
--       44         39       56          20        40             282
--       36         43        32         48        25             369
--      55          35         20       37          10            438
--       48         30         35       12          27            510
--       42          30       10         20         30            630 
--      52           1          33        31         30            830
--       36         12         28         16         37           932
 
Similar threads
بالا