دلایل وجود لرزش در سیستم ترمز

reza._y

عضو جدید
لرزش های پدال ترمز معمولا به دلیل فشارهای ناگهانی به سیستم ترمز است اما اگر این لرزش ها در شرایط عادی اتفاق بافتد نشانگر تاب برداشتن دیسک ترمز است. دیسک ها زمانی تاب بر می دارد که در مدت زمان زیادی در معرض فشار شدید باشند این فشار می تواند حرارت زیاد ایجاد شده ناشی از اصطکاک هنگان رانندگی در سراشیبی های کوهستانی باشد و یا ترمزگیری های مکرر هنگام حمل بارهای سنگین این عوامل باعث می شود سطح فلزی دیسک ترمز تغییر شکل بدهد. اما اگر ترمز شدید نگرفتید ولی احساس می کنید پدال می لرزد ممکن است چرخ های خودرو بالانس نباشد.

 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
reza._y لرزش خودرو در حالت درجا مباحث فنی و تخصصی خودرو 0

Similar threads

بالا