دسترسی به برخی نشريات کمبريج تا مدتی بسيار محدود

mary_m

New member
سلام همراهان و عزیزان کیمبریج برخی از نشریات و کتابهای خودش را برای شش هفته رایگان گذاشته روی وب می‌توانید از این آدرس استفاده کرده http://journals.cambridge.org/action/login بدون اینکه ثبت‌نام اولیه هم بنمایید، از بخشSearchکلیدواژه مورد نظر را زده، مقالات موجود را بررسی نموده، مقاله موردنظرتان را ذخیره و مطالعه نمایید فرصت فوق العاده ایه دوستان استفاده نمائید موفق باشيد
 
بالا