[دانلود فیلم] زنگ قهوه ای گندم

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
دانلود فیلم کوتاه و آموزشی از زنگ قهوه ای یا برگی گندمحجم فایل ۷.۸ مگ


پسورد فایل: bijar

دانلود
توضیحات مختصر در مورد این بیماری

زنگ قهوه اي گندم:
چون غالبا در روي برگها ديده مي شود به آن زنگ برگ (Leaf rust ) نيز مي گويند.
اين زنگ نسبت به زنگ زرد و سياه گندم حرارت دوست تر بوده و در مناطقي مانند دشت مغان و خوزستان گزارش شده است.
اولين بار در ايران توسط اسفندياري در سال 1326 گزارش شد.
علائم بيماري:
در مرحله يوريديوم به صورت جوشهاي قهوه اي يا نارنجي رنگ ظاهر مي گردد.
اين مرحله از زنگ در تمام طول رشد گياه يعني از گياهچه تا موقع رسيدن دانه ها بر روي برگهاي گندم ديده مي شود. اين زنگ به ندرت غلاف برگ، ساقه و خوشه را آلوده مي کند.
دانه هاي آلوده ريز و چروکيده مي شود محصول ممکن است تا 90% خسارت ببيند.
عامل بيماري:
قارچ عامل بيماري Puccinia recondita مي باشد.
يوريديوسپورهاي اين زنگ گرد و کمي بيضوي شکل است و در سطح آن خارهاي ظريفي و 8-4 سوراخ تندش وجود دارد.
تليوسپورهاي زنگ قهوه اي دو حجره اي گرزي شکل و در انتها گرد يا پهن مي باشند و هر يک داراي پايه کوتاه مي باشند.
زيست شناسي:
اين زنگ ماکروسيکل و دو پايه است و ميزبان واسط آن Fumariodes isopyrum و گونه هاي مختلف جنس تالکيترم مي باشد که از خانواده آلالگان مي باشد.
اين قارچ مراحل يوريديوم و تليوم خود را روي گندم مي گذراند و مراحل اسپرموگوني وايسيومي را در روي ميزبان واسط توليد و تکثير مي کند.
در بهار ابتدا بوسيله يوريديسپورها ميسليوم که زمستان گذراني نموده شروع مي گردد. بيماري با تشکيل جوشهاي بهاره و يوريديوسپورها اشاعه مي يابد.
اسپورها در حرارتهاي بين32-2 درجه ظاهر مي شود. اين زنگ بندرت به مرحله تليوم مي رود و برخلاف زنگ سياه گندم با پارگي اپيدرم در محل جوش ها همراه نيست.
کنترل زنگهاي غلات:
الف) ريشه کني ميزبان واسط: هدف از اين کار شکستن دوره زندگي زنگهاست که مشکلاتي دارد از قبيل :
1- دسترسي به ميزبان واسط در ارتفاعات مشکل است
2- بعضي از زنگها زمستان را به صورت يوريديوسپور و ميسليوم مي گذرانند
3- اسپور زنگها مي توانند از نقاط دور دست به مزارع انتقال يافته و موجب انتقال آلودگي گردند.
ب) استفاده از واريته هاي مقاوم: بهترين راه مبارزه با زنگها است البته متاسفانه بعد از کشت مجدد اين ارقام نيز حساس شده و مقاومت آنها مي شکند که دليل آن بوجود آمدن نژادهاي فيزيولوژيکي جديد زنگها و يا اينکه زنگهايي که در روي ارقام قوي يا به صورت مغلوب بوده اند به صورت غالب در مي آيند.
ج)اقدامات زراعي
به عنوان مثال اجتناب از مصرف بيش از حد کودهاي ازته، زود کاشتن گندم هاي بهاره، کاهش دفعات آبياري، عدم کشت متراکم و ...رعايت تناوب زراعي و انتخاب بذر سالم
د) مبارزه شيميايي:
1- مبارزه با زنگها به روش شيميايي مقرون به صرفه نيست
2- در مورد گياهان زينتي مانند ميخک و يا درختان ميوه مثل هلو مي توان از سموم زينب، مانب، دايکلون يا سموم سيستميک مانند کربوکسين تيرام، سابيتان و پلانت واکس استفاده نمود.

منبع
 
بالا