[دانلود فیلم] بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
دانلود فیلم کوتاه از بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه /Rhizoctonia Root Rotپسورد فایل: bijar

download Rhizoctonia_Root_Rot


قارچ Rhizoctonia جزء شبه راسته ی قارچ های عقیم(Myceliasterilia) است که این شبه راسته شامل قارچ هایی است که اسپور جنسی و غیر جنسی تولید می کنند و در بسیاری از گونه های آن اسکلرت یا سختینه وسیله ی پایداری قارچ است که اسکلرت از به هم بافتن هیفهای رویشی به وجود می آید . از این شبه راسته دو جنس Rhizoctonia وSclerotium که شامل گونه های فراوان بیماریزا در گیاهان می باشند بیش از بقیه مورد مطالعه قرار گرفته اند . با وجود اینکه تولید مثل جنسی برای بعضی گونه های این جنس کشف و معلوم شده که جزء رده ی بازیدیومیست ها هستند ،ولی چون فرم جنسی آنها بسیار نادر است تقسیم بندی فعلی به قدرت خود باقی میباشد .
قارچ Rhizoctonia در مناطق مختلف ایران از روی بسیاری از گیاهان من جمله برنج ،سیب زمینی ،پنبه،لوبیا،نخود،ماش، عدس،لوبیا چشم بلبلی ، چغندر، یونجه، کنف،سوژا ،گلرنگ،بادمجان،گوجه فرنگی، کاهو، توتون،تنباکو، باقالا و بسیاری از گیاهان زینتی و علفهای هرز گزارش شده . بیماریهایی که توسط قارچ R.solani ایجاد می شوند شامل مرگ گیاهچه ،شیت بلایت یا سوختگی غلاف برنج ،پوسیدگی ریشه و ساقه ،پوسیدگی اندام های ذخیره ای و در برخی موارد موجب پوسیدگی اندام ها می باشند.

منبع
 
بالا