خلوتی با خدا

***##***

کاربر ممتاز
به مادر گفتم: آخر این خدا کیست؟

که هم در خانه‌ی ما هست و هم نیست

تو گفتی مهربان‌تر از خدا نیست

دمی از بندگان خود جدا نیست

چرا هرگز نمی آید به خوابم؟

چرا هرگز نمی گوید جوابم؟

نماز صبحگاهت را شنیدم

تو را دیدم خدایت را ندیدم.

به من آهسته مادر گفت : فرزند!

خدا را در دل خود جوی، یک چند


خدا در رنگ و بوی گل، نهان است

بهار و باغ و گل از او نشان است

خدا در پاکی و نیکی‌است، فرزند!

بود در روشنایی ها، خداوند.پروین دولت آبادی
زیبا بود😊
 

***##***

کاربر ممتاز
ازت ناامید شدم مثل بنده هات که ازشون انتظاری ندارم دیگه از تو هم انتظاری ندارم : )
دیگه ازت چیزی نمیخوام هیچی....
 

Similar threads

بالا