تاريخچه استاندارد امنيت

mohandeseit

دستیار مدیر مهندسی فناوری اطلاعات
کاربر ممتاز
معرفي BS7799 :

نام كامل آن British standard7799 است وزمان ارائه آن 1987 است.

توسط مؤسسه Commerical Computer security center و بخش
UK Department of trade and industery.

اين مركز براي تعيين و تعريف معيارها و استانداردهايي بين المللي براي ارزيابي ميزان امنيت تجهيزات توليد شده توسط توليد كنندگان تجهيزات امنيتي و اعطاي نشان ها وتاييديه هاي بين المللي و همچنين كمك به كاربران اين گونه تجهيزات تاسيس شد.

CCSC درسال 1989 اقدام به انتشاركدهايي براي سنجش ميزان امنيت كرد
كه به Users code of practice معروف شد .مدتي بعدكيفيت و كميت اين كدها از سوي مركز محاسبات بين المللي NCC و يك كنسرسيوم از كاربران
مورد بررسي قرار گرفت ودرنهايت به صورت نخستين نسخه استاندارد امنيت با عنوان"مستندات راهبريPD003 "درانگلستان منتشر شد. نسخه بازنگري شده ي اين استاندارد با عنوان استاندارد ISO ثبت شد.

BS7799 نيز توسط اين گروه انتشار يافت.درواقع در فوريه 1998 قسمت دوم اين استاندارد با Information security management system كه حالا ديگر
آنرا به اختصار ISMS مي نامند منتشر شد.
طي سالهاي 1999 تا2002 اصلاحات زيادي روي آن انجام شد ودرنهايت با افزودن الحاقيه هايي تحت عنوان استاندارد امنيتي ISO/IEC17799 به ثبت رسيد.:heart::gol:
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا